BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI ÇERÇEVE ÖĞRETİM PROGRAMI

 • Published on
  29-Jan-2017

 • View
  229

 • Download
  8

Embed Size (px)

Transcript

 • T.C. MLL ETM BAKANLII

  BLM TEKNOLOJLER ALANI EREVE RETM PROGRAMI

  Ankara, 2011

 • 1

  N SZ

  Biliim sektr firmalar, hizmetleri ile lke ekonomisine maddi gelir ve istihdam asndan nemli katklar salamaktadr.

  Biliim teknolojileri alan altnda, a iletmenlii, bilgisayar teknik servisi, veri taban programcl ve web programcl dallarnda retim programlar hazrlanmtr.

  Trkiyede biliim sektrnde bu dallarn retim programlarnn hazrlanarak eitimine balanmas ile sektrde yllardr sregelen eitim an giderecek nemli bir giriim olaca dnlmektedir.

  Biliim Teknolojileri Alan ereve retim Programnn hazrlanmasnda, Mill Eitim Bakanlnda grevli uzman ve alan retmenleri, sektr temsilcileri, niversiteden alan uzmanlar ve meslek elemanlar ile i birlii iinde allmtr.

 • 2

  NDEKLER

  N SZ ............................................................................................................................ 1 GR ................................................................................................................................ 3 SEKTR ........................................................................................................................... 4 RETM PROGRAMI LE LGL GENEL AIKLAMALAR ................................. 5 HAFTALIK DERS ZELGES ...................................................................................... 9

  PROGRAMIN UYGULANMASINA LKN AIKLAMALAR .............................. 13 PROGRAMDA YER ALAN DERSLER ....................................................................... 14

  1. ORTAK DERSLER ................................................................................................ 14

  2. ALAN/DAL DERSLER ........................................................................................ 14 ALAN ORTAK DERSLER ...................................................................................... 15

  MESLEK GELM .......................................................................................... 15 BLM TEKNOLOJLERNN TEMELLER ................................................ 15 PAKET PROGRAMLAR ................................................................................... 16

  PROGRAMLAMA TEMELLER ...................................................................... 16 TEMEL ELEKTRONK VE LME ................................................................ 17 BLM TEKNK RESM ................................................................................. 17

  DAL DERSLER ........................................................................................................ 17 LETMELERDE BECER ETM ............................................................... 18 AIK KAYNAK LETM SSTEM ............................................................... 18

  MESLEK YABANCI DL ................................................................................ 18

  A SSTEMLER VE YNLENDRME .......................................................... 19 SUNUCU LETM SSTEM ........................................................................... 19 E-POSTA SUNUCU ........................................................................................... 20

  BLGSAYARLI DEVRE TASARIMI .............................................................. 20 ELEKTRONK UYGULAMALARI .................................................................. 20

  SSTEM BAKIM VE ONARIM......................................................................... 21 SSTEM KONTROL UYGULAMALARI ......................................................... 22 SUNUCU LETM SSTEM VE A GVENL ....................................... 22 VER TABANI ................................................................................................... 22

  NESNE TABANLI PROGRAMLAMA ............................................................. 23

  GELM INTERNET UYGULAMALARI .................................................... 24

  GRAFK VE ANMASYON .............................................................................. 24 WEB TASARIMI VE PROGRAMLAMA......................................................... 25

  VERTABANI ORGANZASYONU................................................................. 26 NTERNET PROGRAMCILII ........................................................................ 26

  3. SEMEL DERSLER ............................................................................................. 27

 • 3

  GR

  Biliim teknolojileri sektr, kresel dzeyde hzla deien pazar ve rekabet koullar nedeni ile srekli ve dinamik bir geliim iindedir. Bu zellikleri nedeni ile biliim teknolojileri sektr, stratejik bir sanayi olarak lkelerin yakn ilgisini ekmekte ve bu sektr iin devletler tarafndan zel planlamalar yaplmaktadr. zellikle hzla kresellemekte olan bu sektrde rekabet byk younluk kazanmakta ve sanayilemi lkeler bu sektrn korunmas ve rekabet gcnn gelitirilmesi iin zel politikalar uygulamaktadr.

  Biliim Teknolojileri Alan ereve Programnda; 1. A iletmenlii 2. Bilgisayar teknik servisi, 3. Veritaban programcl, 4. Web programcl,

  dallar yer almaktadr.

  Sektrde yaplan aratrma ve inceleme almalar sonucunda faaliyet gsteren meslekler saptanmtr. Sektrde alan kiilerin gr ve nerilerinden yola klarak her meslek dalna ait anket sorular hazrlanm, daha sonra bu anketler yurdun deiik blgelerinde uygulanarak mesleklere zg yeterlikler ayr ayr ve ayrntl olarak karlmtr. Mesleklere ilikin olarak saptanan bu yeterlikler, hazrlanacak olan retim programlar ve modllerin temel dayanan ve ieriini oluturacaktr.

  retim programlarnn ve modllerin hazrlanmasnn her aamasnda, i yaamnn i gcne dnk gereksinimlerinin tm ynleriyle dikkate alnmas amacyla sektrel kurulularla karlkl gr alverii ve i birlii gerekletirilmitir.

  Program gelitirme srecinde niversitelerden uzmanlar ve sivil toplum kurulular ile i birlii yaplmtr. Sektr taramas ve mesleki yeterliklerin belirlenmesi srasnda sektre anket uygulanmtr. Bu anketler sonucunda Trkiye genelinde biliim teknolojileri sektrnn ihtiyalar ve programdan beklentileri tespit edilmitir. Bu ihtiyalar program almalarnn temelini oluturmutur.

  Program gelitirme srecinin her aamasnda biliim teknolojileri sektrnn nde gelen kurulular ile diyalog kurulmutur. Bu firmalarn eitim sorumlular ve eitli meslek elemanlar ile iletiim kurulmu ve katklar salanmtr. Bylelikle sektr beklentileri programa yanstlmtr.

  Meslek elemanlarndan, ulusal ve uluslararas i gcnden beklenen yeterlikler de eitli aratrmalar ve yabanc uzmanlar ile grerek tespit edilerek program almalarna aktarlmtr.

  Bu dorultuda biliim teknolojileri alan ve altnda yer alan mesleklerde ulusal ve uluslararas dzeyde standartlara uygun, her yata ve dzeyde bireye eitim olana salayan programlar hazrlamak hedeflenmitir.

 • 4

  SEKTR

  Biliim sektr dnyada son elli yldr var olan ancak gnmzde olaanst neme sahip olan bir sektrdr. Katma deeri olduka yksek olan biliim sektr, gelimi lkelerde gzde sektrlerin banda gelmektedir.

  lkemizde iletmeler kurumsallama yolunda hzla ilerledike biliim teknolojileri alanna olan ihtiya daha da artmaya balamtr. Bu sebeple biliim teknolojileri alannda yeterlik sahibi insanlara ok ihtiya duyulmaktadr. Hlen baka dallardan, mesleklerden insanlar bu alandaki ihtiyaca ynelmeye devam etmektedirler. Ancak doru olan bu alann iinde, temelden bu yeterliklere sahip insanlar yetitirmektir.

  Gelecekte de biliim teknolojileri, alma hayatnn en nemli unsuru olmaya devam edecektir. Bu alanda yeterlik sahibi insanlar yetitirmek lkemizde bu sektrn geliimi ve ilerlemesi iin ok nemlidir.

 • 5

  RETM PROGRAMI LE LGL GENEL AIKLAMALAR

  SEKTR BLM

  ALAN BLM TEKNOLOJLER

  ALANIN TANIMI

  Biliim teknolojileri alan, bilgisayar sistemlerinin yazlm ve donanm kurulumu yannda alann altnda yer alan a iletmenlii, bilgisayar teknik servisi, veritaban programcl ve web programcl dallarnn yeterliklerini kazandrmaya ynelik eitim ve retim verilen alandr.

  ALANIN AMACI

  Biliim teknolojileri alannda yer alan dallarda, sektrn ihtiyalar, bilimsel ve teknolojik gelimeler dorultusunda gerekli olan mesleki yeterlikleri kazandran nitelikli meslek elemanlarn yetitirmek amalanmaktadr.

  DAL PROGRAMLARI, TANIMLARI VE AMALARI

  1. A LETMENL Tanm: Bilgisayar sistemlerinin donanm ve yazlm kurulumu, a sistemlerinin kurulumu, ynetimi ve a ortam zerinde yaanabilecek sorunlar, zm yollar ve geni a sistemleri ynetimine ynelik eitim ve retim verilen daldr. Amac: Bilgisayar sistemlerinin donanm ve yazlm kurulumu, a sistemlerinin kurulumu, ynetimi ve a ortam zerinde yaanabilecek sorunlar, zm yollar, geni a sistemleri iin ynlendirme ve ynlendirme ynetimi yapma yeterliklerine sahip meslek elemanlar yetitirmektir.

  2. BLGSAYAR TEKNK SERVS Tanm: Bilgisayar sistemlerinin donanm ve yazlm, kurulumu, bakm ve arza giderme ilemleri ve bilgisayar ile kontrol edilebilen sistemler kurmaya ynelik eitim ve retim verilen daldr. Amac: Bilgisayar sistemlerinin donanm ve yazlm, kurulumu, arza giderme ve kontrol sistemleri devreleri yapma yeterliklerine sahip meslek elemanlar yetitirmektir.

  3. VERTABANI PROGRAMCILII Tanm: Bilgisayar sistemlerinin donanm ve yazlm kurulumu, veri taban ve programlama dilinin kurulumu, veri tabannn oluturulmas ve ynetimi, yazlm gelitirme, hata giderme, bakm ve yedek almaya ynelik eitim ve retim verilen daldr. Amac: Bilgisayar sistemlerinin donanm ve yazlm kurulumu, veri taban ve programlama dilinin kurulumu, veri tabannn oluturulmas ve ynetimi, yazlm gelitirme, hata giderme, bakm yapma, yedek alma yeterliklerine sahip teknik elemanlar yetitirmektir.

  4. WEB PROGRAMCILII Tanm: Bilgisayar sistemlerinin donanm ve yazlm olarak kurulumu bilgilerinin yannda, web sayfas tasarmna ve programlama dilleri yardmyla etkileimli web uygulamalar hazrlanmasna ynelik eitim ve retim

 • 6

  verilen daldr. Amac: Bilgisayar sistemlerinin donanm ve yazlm olarak kurulumu bilgilerinin yannda web sayfas tasarm ve programlama dilleri yardmyla etkileimli web uygulamalar hazrlama yeterliklerine sahip teknik elemanlar yetitirmektir.

  GR KOULLARI rencilerin salk durumu, biliim teknolojileri alan altnda yer alan mesleklerin gerektirdii ileri yapmaya uygun olmaldr.

  STHDAM ALANLARI

  Biliim teknolojileri alanndan mezun olan renciler, setikleri dal/meslekte kazandklar yeterlikler dorultusunda; 1. A kurulum ve ynetimi hizmeti veren ya da bu hizmete

  ihtiya duyan firma, kamu kurum ve kurulularnda, 2. Bilgisayar teknik servisi hizmeti veren bilgisayar

  firmalarnda, kamu kurum ve kurulularnda, 3. Kullanc ara yzne sahip uygulama ve veri taban

  programlar kullanm ve ynetimi hizmeti veren ya da bu hizmetlere ihtiya duyan firma, kamu kurum ve kurulularnda,

  4. Web tasarm hizmeti veren veya web ortamnda alan etkileimli programlar hazrlayan yazlm irketlerinde ya da bu hizmetlere ihtiya duyan firma, kamu kurum ve kurulularnda vb. yerlerde alabilirler.

  ETM-RETM ORTAMLARI VE DONANIMLARI

  1. Program, mesleki ve teknik eitim alannda diplomaya gtren ortaretim kurumlar ile belge ve sertifika programlarnn uyguland her tr ve derecedeki rgn ve yaygn mesleki ve teknik eitim-retim kurumlarnda uygulanmaktadr.

  2. Programn uygulanabilmesi iin biliim teknolojisi alan standart donanmlar ve mesleklerin gerektirdii ekipmanlar salanmaldr.

  ETMCLER

  1. Mill Eitim Bakanlna bal eitim kurumlarna retmen olarak atanacaklarn atamalarna esas olan alanlar ile mezun olduklar yksekretim programlar ve aylk karl okutacaklar derslere ilikin izelgeye uygun olanlar grev almaldr.

  2. Programn uygulanmasnda gerektiinde- biliim teknolojileri alannda sektr deneyimi olan usta retici, teknisyen ve meslek elemanlarndan yararlanlabilir.

  LME VE DEERLENDRME

  Mill Eitim Bakanl Ortaretim Kurumlar Snf Geme ve Snav Ynetmeliine gre eitli lme aralar kullanlarak rencilerin deerlendirilmesi esastr. Buna gre; 1. Dersin altndaki modllerin ilenii srasnda kazand

  (bilgi, beceri ve tavrlar) yeterlikler, lme deerlendirme ltlerine gre deerlendirilir.

  2. Okulda, iletmede ve kendi kendilerine yaptklar tm renim faaliyetleri deerlendirilerek rencilerin dersteki baars belirlenir.

 • 7

  YATAY VE DKEY GELER

  Program; geni tabanl ve modler yapda dzenlendiinden, Mesleki ve Teknik Eitim Ynetmelii erevesinde yatay ve dikey geilere olanak salanr. 1. Alan/dalda sertifika, belge ve diplomaya gtren tm

  programlar ve dallar arasnda gei yaplabilir. 2. Diploma almaya hak kazanan renci, biliim

  teknolojileri alannn devam niteliindeki programlarn veya bu alana en yakn programlarn uyguland yksek retim programlarna devam edebilir.

  BELGELENDRME

  1. Mezun olan renciye alan/dalda diploma verilir. 2. rencinin setii dal ile ilgili ald tm dersler ve

  modller diploma ekinde belirtilir. 3. renciye, programdan ayrldnda veya mezun

  olduunda, kazand yeterlikleri gsteren ve bir yaygn mesleki ve teknik eitim program ile ayn yeterlikleri kazanan kiilere e deer belge verilir.

  4. rencinin kazand mesleki yeterlikler sertifikaya ynelik belgelendirmelerde deerlendirilir.

  ETM SRES

  1. Alan programnn toplam eitim sresi, 9. snftan sonra 3 retim yl olarak planlanmtr.

  2. Eitim sresinin okul, iletme ve bireysel renme iin ayrlm dalm, biliim teknolojileri alan haftalk ders izelgesi, dersler ve modller ile ilgili aklamalarda belirtildii gibi uygulanr.

  RETM YNTEM VE TEKNKLER

  Modler retime ynelik, arlkl olarak bireysel renmeyi destekleyici yntem ve teknikler uygulanr. 1. retmenler rencilere rehberlik eder. 2. renciler kendi kendine renmeye tevik edilir. 3. rencilerin aktif olmas salanr. 4. renciler aratrmaya ynlendirilir. 5. renciler kendi kendilerini deerlendirebilir. 6. rencilere yeterlik kazandrmaya ynelik yntem ve

  teknikler uygulanr.

  BRL YAPILACAK KURUM VE KURULULAR

  renciler, programn gerektirdii retim faaliyetleri, istihdam olanaklar ve planlama konularnda evredeki niversiteler, sivil toplum rgtleri, biliim sektrnde yer alan yazlm, a ynetim, web hizmeti ve teknik servis hizmeti veren firmalar, meslek odalar ve meslek elemanlar ile i birlii yaplarak ynlendirilir.

  RENC KAZANIMLARI

  Programn sonunda setii dal/meslee ynelik olarak renci; 1. Genel kltre ynelik bilgi ve becerileri kazanacaktr. 2. Ulusal ve uluslararas i gcnden beklenen temel

  yeterlikleri kazanacaktr. 3. Alann altnda yer alan dallara ait temel yeterliklerine

  sahip olacaktr. 4. Dal/meslein gerektirdii bilgi ve becerileri

  kazanacaktr. 5. Dal/meslein gerektirdii zel mesleki yeterlikleri

 • 8

  kazanacaktr.

  ETM-RETM FAALYETLER

  1. Haftalk ders izelgesinde yer alan dersler ve bu derslerin altndaki modllerin ieriindeki eitim-retim uygulamalar yaplr.

  2. Kazandrlacak yeterliklerin zelliklerine gre sektr ile i birlii yaplarak i banda eitim faaliyetleri gerekletirilir.

  3. Sektrde oluan deiim ve geliimlerin incelenebilmesi amacyla gezi, gzlem ve inceleme almalar yaplabilir.

 • 9

  MESLEK LSES BLM TEKNOLOJLER ALANI

  (A LETMENL, BLGSAYAR TEKNK SERVS, VER TABANI PROGRAMCILII, WEB PROGRAMCILII DALLARI)

  HAFTALIK DERS ZELGES

  DERS KATEGORLER

  DERSLER 9.

  SINIF 10.

  SINIF 11.

  SINIF 12.

  SINIF

  ORTAK DERSLER

  DL VE ANLATIM(*) 2 2 2 2

  TRK EDEBYATI 3 3 3 3

  DN KLTR VE AHLAK BLGS 1 1 1 1

  TARH 2 2 - -

  T.C. NKILAP TARH VE ATATRKLK - - 2 -

  CORAFYA 2 2 - -

  MATEMATK 6 6 - -

  FZK 2 2 - -

  KMYA 2 2 - -

  BYOLOJ 3 3 - -

  SA...

Recommended

View more >