BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ - . mİll eĞİtİm bakanliĞi bİlİŞİm teknolojİlerİ verİ tabani hazirlama 481bb0123 ankara, 2012

 • Published on
  06-Feb-2018

 • View
  213

 • Download
  1

Embed Size (px)

Transcript

 • T.C.

  MLL ETM BAKANLII

  BLM TEKNOLOJLER

  VER TABANI HAZIRLAMA 481BB0123

  Ankara, 2012

 • Bu modl, mesleki ve teknik eitim okul/kurumlarnda uygulanan ereve retim Programlarnda yer alan yeterlikleri kazandrmaya ynelik olarak

  rencilere rehberlik etmek amacyla hazrlanm bireysel renme

  materyalidir.

  Mill Eitim Bakanlnca cretsiz olarak verilmitir.

  PARA LE SATILMAZ.

 • i

  AIKLAMALAR .................................................................................................................... ii GR ....................................................................................................................................... 1 RENME FAALYET-1 ..................................................................................................... 3 1. VER TABANI ARALARI ............................................................................................... 3

  1.1. Veri Taban Yazlm .................................................................................................... 3 1.2. Veri Taban Yazlm Arayz ...................................................................................... 3 UYGULAMA FAALYET ................................................................................................ 8 LME VE DEERLENDRME .................................................................................... 10

  2. TABLOLAR VE ZELLKLER ...................................................................................... 11 2.1. Tablolar ....................................................................................................................... 11

  2.1.1. Yeni Bir Tablo Oluturma ................................................................................... 12 2.1.2. Stun Ekleme karma ........................................................................................ 16

  2.2. Tablolarla lgili lemler ............................................................................................. 17 2.2.1. Tablolarn Alabilecei Veri Trleri ..................................................................... 17 2.2.2. Alan zellikleri ................................................................................................... 21 2.2.3. Anahtarlar(Keys) ................................................................................................. 28 2.2.4. Kstlamalar(Constraints) ..................................................................................... 30 2.2.5. Kurallar(Rules) .................................................................................................... 32

  UYGULAMA FAALYET .............................................................................................. 34 LME VE DEERLENDRME .................................................................................... 36

  MODL DEERLENDRME .............................................................................................. 37 CEVAP ANAHTARLARI ..................................................................................................... 39 KAYNAKA ......................................................................................................................... 40

  NDEKLER

 • ii

  AIKLAMALAR

  KOD 481BB0123

  ALAN Biliim Teknolojileri

  DAL/MESLEK Veri Taban Programcl, Web Programcl

  MODLN ADI Veri Taban Hazrlama

  MODLN TANIMI Veri taban, tablo oluturmak ve tablo zelliklerini belirlemek

  ile ilgili bilgilerin verildii renme materyalidir.

  SRE 40/24

  N KOUL Veri Taban Tasarm modln tamamlam olmak.

  YETERLK Veri tabann oluturmak

  MODLN AMACI

  Genel Ama

  Bu modl baar ile tamamlayan renci veri btnlne

  uygun tablolarn zelliklerini belirleyerek en az bellek

  kullanan veri taban tablolar oluturabilecektir

  Amalar

  1. Veri taban aralarn tanyabilecektir. 2. Tablo oluturabilecek ve zelliklerini belirleyebilecektir.

  ETM RETM

  ORTAMLARI VE

  DONANIMLARI

  Ortam: Bilgisayar laboratuvar Donanm:Bilgisayar, internet, projeksiyon

  LME VE

  DEERLENDRME

  Modl iinde yer alan her renme faaliyetinden sonra verilen

  lme aralar ile kendinizi deerlendireceksiniz.

  retmen modl sonunda lme arac (oktan semeli test,

  doru-yanl testi, boluk doldurma, eletirme vb.) kullanarak

  modl uygulamalar ile kazandnz bilgi ve becerileri

  lerek sizi deerlendirecektir.

  AIKLAMALAR

 • 1

  GR

  Sevgili renci,

  Gnmzde bilgisayar kullanmnn hzla yaygnlamas ve bilgilerin bilgisayarlarda

  daha rahat saklanmas ile veri taban yazlmlar na olan ilgi daha ok artrmtr.

  Veri taban yazlmlar, veri tabannn bilgiyi verimli bir ekilde dzenleyebilmesini,

  gerektii zaman bilgiye ulalabilmesini salayan birden ok kullancya bilgiye ayni anda

  erime olana tanyan verilerin dzenli bir ekilde saklanmasna imkan salayan

  yazlmlardr.

  Veri Taban Tasarm modlnde veri tabannn ne olduunu, veri tabanna neden

  ihtiya duyulduunu, veri tabannn ihtiya analizinin nasl yapldn, ilikisel veri

  tabannn ne olduunu renip ve ilikisel veri taban tasarlanmas srasnda karnza

  kacak olan sorunlara zm bulmak iin kullanlan normal formlarn neler olduunu ve

  hangi sorunlarn nasl zmlendiini renmitiniz.

  Bu modl ile de veri taban yazlm kurulumunu yaparak, veri tabannn en nemli

  esi olan tablolar ve tablolarn zelliklerini renecek, tablolarla ilgili eitli ilemler

  yapabileceksiniz.

  GR

 • 2

 • 3

  RENME FAALYET-1

  Veri taban aralarn tanyabileceksiniz.

  Yaygn olarak kullanlan Veri Taban yazlmlarnn neler olduunu aratrnz.

  1. VER TABANI ARALARI

  1.1. Veri Taban Yazlm

  Veri taban yazlm veri tabannn bilgiyi verimli bir ekilde dzenleyebilmesini,

  gerektii zaman bilgiye ulalabilmesini salayan, birden ok kullancya bilgiye ayn anda

  erime olana tanyan, verilerin dzenli bir ekilde saklanmasna imkan salayan

  yazlmlardr.

  1.2. Veri Taban Yazlm Arayz

  Bu blmde Windows tabanl veri taban programnn arayznn nasl olduu

  tantlacaktr. Veri taban yazlmn altrdmz zaman karmza ilk olarak ekil 1.4teki

  ekran gelecektir. Bu ekranda daha nceden tasarlanm olan eitli veri taban rnekleri ve

  sfrdan bir veri taban oluturmaya yarayan bo veri taban seenei yer almaktadr.

  ekil 1.1: Veri taban hazrlama program al ekran

  Mevcut dosyalardan birisini atmzda karmza veri taban penceresi gelecektir.

  RENME FAALYET1

  AMA

  ARATIRMA

 • 4

  ekil 1.2: Veri taban program arayz

  Veritaban program da dier tm programlarda olduu gibi birtakm nesnelerden

  meydana gelmektedir. Bunlar; tablolar, formlar, raporlar, sorgular, makrolar ve modllerdir.

  Tablolar: Veri tabannn temelini oluturur ve her veri taban en az bir tablodan olumak zorundadr. Veri tabannda bilgilerin tutulduu yer tablolardr.

  Formlar: Tablolara bilgi giriini kolaylatrmaya yarayan, paket programlardaki kullanc arayzlerine benzeyen nesnelerdir. Genellikle eitli

  komutlar uygulayan komut dmelerine sahiptirF.

  Raporlar: Verilerin ekranda, farkl programlarda veya kat zerinde tablolar hlinde sunulmasn salayan aralardr.

  Sorgular: ok farkl ilevleri yerine getirmekle birlikte en nemli grevleri tablolardan istenilen verilerin alnmasn salayan nesneler oluudur. Sorgular

  kullanarak eitli tablolara dalm olan verileri, tek bir veri sayfasnda

  grntleyebilirsiniz.

  Makrolar: Veri tabanna ilev eklemek iin kullanlabilecek basitletirilmi bir programlama dilidir. Form zerinde bulunan bir komut dmesine makro

  eklenebilir ve dmenin her tklannda bu makro altrlabilir. Makrolar bir

  raporun almas, bir sorgu ileminin gerekletirilmesi veya veritabannn

  kapatlmas gibi grevleri yerine getiren eylemler ierir. Elle gerekletirdiiniz

  birok veritaban ilemini makrolar sayesinde otomatik hle getirilebilirsiniz.

  Modller: Modller, makrolar gibi veri tabanna ilev eklemek iin kullanlan nesnelerdir.Makrolardan fark, makrolar makro eylemleri listesinden seilip

  oluturulurken, modller visual basic programlama dilini kullanarak yazlr.

 • 5

  Olutur sekmesi altndaki blmler:

  ekil 1.3: Tablolar sekmesi

  Tablo: Veritabannda yeni bir tablo oluturmak iin kullanlr.

  Tablo ablonlar: Var olan ablonlar temel alan bir tablo oluturulur.

  SharePoint Listeleri: SharePoint listelerinden veri alan veya verileri bu listelere ekleyen tablolar oluturulur.

  Tablo Tasarm: Tasarm grnmde tablo oluturmak iin kullanlr.

  ekil 1.4: Formlar sekmesi

  Form: Bir tabloya veri girmek, gncellemek veya grntlemek iin bir form ekler.

  Formu Bl: Form ve formun zerinde ilem yapt tabloyu ayn pencerede grntleyen bir form ekler.

  Birden ok e: Birden ok kayt grntleyen bir form ekler.

  Form Tasarm: Tasarm grnmnde bir form oluturmak iin kullanlr.

  ekil 1.5: Raporlar sekmesi

  Rapor: Tablolardaki verilerin basit bir raporunu oluturmaya yarar.

  Rapor Tasarm: Tasarm grnmde bir rapor oluturmak iin kullanlr.

  Rapor Sihirbaz: Sizden ald bilgilere gre rapor oluturan bir zelliktir.

  ekil 1.6: Dier sekmesi

 • 6

  Sorgu Sihirbaz: Bir yardmc araclyla tablolar zerinde ilemler yapan sorgular oluturan bir zelliktir.

  Sorgu Tasarm: Tasarm grnmnde sorgu oluturmak iin kullanlr.

  D veri sekmesi altndaki blmler:

  ekil 1.7: Al sekmesi

  D ortamdaki kaynaklardan veritabanmza veri aktarmak iin Al blm kullanlr.

  Kaydedilen Almalar: imdiye kadar veri aldmz d kaynaklar listelenir.

  ekil 1.8: Ver sekmesi

  Veritabanmzdan d ortamdaki kaynaklara veri aktarmak iin Ver blm kullanlr.

  Kaydedilmi Vermeler: imdiye kadar veritabanmzdan d ortama veri aktardmz kaynaklar listelenir.

  Veritaban Aralar sekmesi altndaki blmler:

  ekil 1.9: Makro sekmesi

  Veritaban zerinde yaptmz ilemleri otomatikletiren, formlara, raporlara ve

  denetimlere ilev ekleyen makro ilemleri iin Makro blm kullanlr.

  ekil 1.10: Gster/Gizle sekmesi

 • 7

  likiler: Tablolar arasnda iliki diyagram oluturmak iin kullanlan aratr.

  zellikler Sayfas: O an iin seili olan nesne zelliklerini amak iin kullanlr.

  Nesne Bamllklar: O an seili olan nesnenin baml olduu veya seili olan nesneye baml olan nesnelerin listesini aar.

  ekil 1.4: zmle sekmesi

  Veritaban zerindeki nesnelerin detayl bilgilerini renmek iin Veritaban

  Belgeleyicisi arac kullanlr.

  Veritaban ve veritabanndaki nesnelerin baarmlarn zmlemek iin Baarm

  zmle arac kullanlr.

  Tabloyu daha verimli bir hle getirmek ve gerekliyse alt tablolara blnmesini

  salamak iin Tabloyu zmle kullanlr.

  ekil 1.4: Verileri ta sekmesi

  SQL Server: Veritabannda bulunan nesnelerin bir ksmn veya tamamn

  bilgisayarmzda kurulu olan SQL Servera aktarmak iin kullanlan aratr.

  Access Veritaban: Var olan veritabann blmlemek iin kullanlan bir aratr.

  ekil 1.4: Veritaban aralar sekmesi

  Parola ile ifrele: Veritaban dosyamza parola belirlemek ii kullanlan aratr.

  ACCDE Yap: Veritaban dosyamz sadece altrlabilir moda dntrmek iin

  kullanlan aratr.

 • 8

  UYGULAMA FAALYET Aada verilen ilem basamaklarn takip ederek konuyu daha da pekitirelim.

  neriler ksm, uygulama faaliyeti iin ynlendirici olacaktr.

  lem Basamaklar neriler

  Yeni bir tane veritaban dosyas oluturunuz. Veri taban oluturma programn anz.

  Tasarm grnmnde bir tablo oluturunuz. Tablolar sekmesini kullannz.

  Birden ok e grnmnde bir form ekleyiniz. Formlar sekmesini kullannz

  Rapor sihirbazn kullanarak yeni bir rapor oluturunuz.

  Raporlar sekmesini kullannz

  Bir Excel dosyasndan veritabanna veri aktarm yapnz.

  Al sekmesini kullannz.

  Veritabannda bulunan bir tabloyu metin dosyasna aktarnz.

  Al sekmesini kullannz.

  UYGULAMA FAALYET

 • 9

  KONTROL LSTES

  Bu faaliyet kapsamnda aada listelenen davranlardan kazandnz beceriler iin

  Evet, kazanamadnz beceriler iin Hayr kutucuuna (X) iareti koyarak kendinizi

  deerlendiriniz.

  Deerlendirme ltleri Evet Hayr

  1. Yeni bir veritaban dosyas oluturabildiniz mi?

  2. Tasarm grnmnde bir tablo ekleyebildiniz mi?

  3. Birden ok e grnmnde bir form oluturabildiniz mi?

  4. Yeni bir rapor oluturabildiniz mi?

  5. D ortama veri aktarabildiniz mi?

  6. D ortamdan veri alabildiniz mi?

  DEERLENDRME

  Deerlendirme sonunda Hayr eklindeki cevaplarnz bir daha gzden geiriniz.

  Kendinizi yeterli grmyorsanz, renme faaliyetini tekrar ediniz. Btn cevaplarnz

  Evet ise lme ve Deerlendirmeye geiniz.

 • 10

  LME VE DEERLENDRME

  Aadaki cmlelerin banda bo braklan parantezlere, cmlelerde verilen

  bilgiler doru ise D, yanl ise Y yaznz.

  1. ( ) Veri Taban yazlm bir iletim sistemidir.

  2. ( ) Veritabannda bulunan verileri d ortamlara aktarabiliriz.

  3. ( ) Veritaban nesneleri birbirleri ile bamszdr.

  4. ( ) Her veri taban en az bir tablodan olumak zorundadr.

  5. ( ) Formlar, verilerin ekranda, farkl programlarda veya kat zerinde tablolar hlinde sunulmasn salayan aralardr

  DEERLENDRME

  Cevaplarnz cevap anahtaryla karlatrnz. Yanl cevap verdiiniz ya da cevap

  verirken tereddt ettiiniz sorularla ilgili konular faaliyete geri dnerek tekrarlaynz.

  Cevaplarnzn tm doru ise bir sonraki renme Faaliyetine geiniz.

  LME VE DEERLENDRME

 • 11

  RENME FAALYET-2

  Tablo oluturup zelliklerini belirleyebileceksiniz.

  Okulunuzda kullanlan veri taban yazlmnda size ait hangi bilgilerin

  tutulduunu aratrp bunlara ait tablolar hazrlaynz.

  2. TABLOLAR VE ZELLKLER

  Veri tabanlarnn tablolarda saklanan verilerden meydana geldiini Veri Taban

  Tasarm modlnde renmitik. imdi de tablolarn neler olduunu, tablo oluturmann

  nasl yapldn ve tablolarn zelliklerini reneceiz.

  2.1. Tablolar

  Tablolar veri tabanlarnda bilgilerin tutulduu veri gruplardr. Tablo ierisinde yer

  alan her bilgi kayt, stunlar ise alan olarak adlandrlr. Kaytlar ad, soyad, adresi gibi

  alanlardan olumaktadr.

  ekil 2.1: Veri taban yaps

  RENME FAALYET-2

  AMA

  ARATIRMA

 • 12

  Bir veri taban tasarlanrken dier veritaban nesnelerini oluturmadan nce yaplmas

  gereken ilk ilemin tablo oluturma olmas gerekmektedir.

  Tablo oluturmaya balamadan nce hangi tablolara ihtiya olduunu belirlemek iin

  veri taban ihtiya analizini yapm olmanz gerekir.

  2.1.1. Yeni Bir Tablo Oluturma

  Bir veri taban bir veya birden fazla tablodan olumaktadr. Yeni bir veri taban

  oluturduunuz zaman Veri taban hazrlama program otomatik olarak ieriine bo bir

  tablo eklemi olacaktr. Veri tabannzda kullanacanz tablo says birden fazla olacaksa

  yeni tablo oluturma ilemi yapmanz gerekecektir.

  2.1.1.1. Yeni Bir Veri Tabannda Yeni Bir Tablo Oluturmak

  Yeni bir veri tabannda yeni bir tablo oluturmak iin;

  Office dmesine fare ile tklandktan sonra alan menden Yeni komutu seilir. Bu komut seildii zaman alan pencerenin sa tarafnda

  bulunan Bo veri taban olutur ksmdan Dosya Ad kutusuna

  hazrlayacanz veri tabannzn ismi yazlr. Kaydetmek istediiniz konum

  belirlendikten sonra olutur dmesine tklanr.

  ekil 2.2.: Yeni bo veri taban oluturma ve isim verme

  Olutur dmesine tklandktan sonra yeni bir veri taban alr ve Veri sayfas

  grnmnde Tablo1 isimli tablo otomatik olarak oluturulur.

 • 13

  ekil 2.3: Veri sayfas grnm

  Tabloyu veri sayfas grnmnde atktan sonra yaplmas gereken tablonuza sras

  ile alan balklarn yazp verileri girmek olacaktr. Veri girilerini yaptktan sonra yaplmas

  gereken, kaydetme yntemlerinden birisini kullanarak tabloyu kaydetmek olacaktr.

  ekil 2.4: Veri sayfas grnmnde tablo oluturmak

  Yeni bir veri tabannda yeni bir tablo oluturmann dier bir yolu ise Tasarm

  Grnmnde tablo oluturmaktr.

  ekil 2.2deki gibi bo veri taban olutur ilemini gerekletirdikten sonra oluan ilk

  tablonun veri...

Recommended

View more >