Bilişim Teknolojileri Öğretim Yöntemleri

Embed Size (px)

Text of Bilişim Teknolojileri Öğretim Yöntemleri

  • 1. Biliim Teknolojileri retimYntemleriPerformans Sorular1

2. Biliim Teknolojileri retimYntemleriPerformans SorularPerformans blmnde 2 tane doru/yanl, 11 tane oktansemeli ve 1 tane boluk doldurma , 1 tane eletirme sorusu olmakzere toplam 15 soru bulunmaktadr.Btn sorularda size yardmc olmak iin 2 tane ipucubulunmaktadr.Gerekten ok basit yapacanza inanyoruz.Baarlar2 3. Performans SorularSoru 1: Yukarda verilen ifadelerden hangisi bilgisayaroyunlarnda olmas gereken zellikler arasnda yer alr?3I-Elenerek renmeII- Strateji gelitirmeIII- iddet iermeIV-Problem zmeA) Yalnz I B) I-II C) I-II-IIID) I-II-IV E) I-II-III-IV1 2 3 4 51514131271110986 4. Performans SorularSoruya dn 4Oyunlar, eitimde rencilerin yksek motivasyonsalayaca, yaayarak renecei, yaptklarndan hazduyaca ortamlarn oluturulmas iin kullanlmayabalanmtr. 5. Performans SorularSoruya dn 5Sava oyunlar ocuklar stratejik ynden gelitirebilir fakatpsikolojik adan olumsuz etkiler yaratabilir. 6. Performans SorularHarikasn!Doru cevap.Soruya dn 6 7. Maalesef, yanl cevap. Soruyu tekrar okuyupdoru cevab bulmaya al.Soruya dn 7 8. E) Mnazara tartma tekniiA) Eitici oyunlarB) Alt apka dnme tekniiD) Balk kl dnme tekniiC) Philips 66 tartma tekniiSoru 2: Ishikawa diyagram olarak da bilinen yntem aadakiseeneklerden hangisinde doru olarak verilmitir?Performans Sorular81 2 3 4 51514131271110986 9. Bu teknik detayl bir sebep-sonu eklindedir.Performans SorularSoruya dn 9 10. Bu teknik bir canly anmsatmaktadr.Performans SorularSoruya dn 10 11. Performans SorularHarikasn!Doru cevap.Soruya dn 11 12. Yanl cevap. zlmeyi brakp, ipucunabakmalsn.Soruya dn 12 13. Soru 3: Kart iki gr savunan iki grubun bir jri nnde belirlikurallar erevesinde fikirlerini savunmalar esasna dayanan tekniinad aadaki seeneklerden hangisinde doru verilmitir?A) Beyin frtnas dnme tekniiB)Philips 66 tartma tekniiC)birlikli renme tekniiD) Alt apka dnme tekniiE) Mnazara tartma tekniiPerformans Sorular131 2 3 4 51514131271110986 14. Bu teknik iin genellikle er ya da drder kiilik iki grupkurulmaldr. Gruplardan birisi ilenecek konuyu olumlu, dieriise olumsuz ynden savunmaldr. Yani, bir grup "tez", diergrup ise "antitez" grubu olarak belirlenmelidir.Performans SorularSoruya dn 14 15. Performans SorularSoruya dn 15 16. Performans SorularHarikasn!Doru cevap.Soruya dn 16 17. Yanl cevap. zlmeyi brakp, ipucunabakmalsn.Soruya dn 17 18. Soru 4: Malonea gre aadakilerden hangisi bilgisayar oyunlarnndrt temel unsurundan biri deildir?A) ElenceE) KontrolB) MerakPerformans Sorular1 2 3 4 51514131271110986D)GlkC) Rekabet18 19. Performans SorularSoruya dn 19Bilgisayar oyunlarndaki ama ocuklar yartrmak deil onlareitmektir. 20. Performans SorularSoruya dn 20Elence, rencinin zerinde byk bir ilgi uyandrd kadar, etkili ve kalcrenmeye de sebep olur.Merak, yeni bilgilerin ya da belirgin olmayan sonularn tanlmasylasrdrlen bir drtdr.Glk, oyunun her zorlu etap veya seviyelerinin ierisinde bulunur.Kontrol ise, oyuncularn karar verme ve seim yapma srelerinde sahipolduklar yetkilerdir. 21. Performans SorularHarikasn!Doru cevap.Soruya dn 21 22. Maalesef, yanl cevap. Soruyu tekrar okuyupdoru cevab bulmaya al.Soruya dn 22 23. Soru 5: Aadakilerden hangisi Philips 66 tartma tekniininsnrllklarndan biri deildir?A) Yava bir yntemdir.C) renci merkezlidir. rencilere kazandrd ennemli beceriler dinleme ve zetleme becerileridir.D) Baz renciler tartmaya katlmak istemeyebilir.E) ok kalabalk snflarda uygulanmas zordur.B) yi hazrlanmadnda ya da amacndan saptnda zaman boagemi olur.Performans Sorular1 2 3 4 5151413127111098623 24. Philips 66 Teknii, rencilerin verilen bir konuyu gruplar halinde veksa srede tartmas temeline dayanan bir tekniktir.Performans SorularSoruya dn 24 25. Bir retme tekniinin renci merkezli olmas o tekniisnrl deil daha etkili yapar.Performans SorularSoruya dn 25 26. Performans SorularHarikasn!Doru cevap.Soruya dn 26 27. Maalesef, yanl cevap. Soruyu tekrar okuyupdoru cevab bulmaya al.27Soruya dn 28. Soru 6: Amac, rencileri ksa srede aktif halegetirmek ve konuyla ilgili bir fikir sahibi olmalarnsalamak olan teknik aadaki seeneklerinhangisinde doru verilmitir?28Performans Sorular1 2 3 4 51514131271110986A) Beyin frtnas dnme tekniiD) Alt apka dnme tekniiE) Mnazara tartma tekniiC) birlikli renme tekniiB) Philips 66 tartma teknii 29. Bu etkinlik, tartma becerilerinin ina edilmesinde kullanlandier tartma etkinliklerine gre n koul niteliitayan, pratik, ynlendirme gerektirmeyen, rolalma, liderlik, sorumluluk stlenme, karsndakileri dinlemeve gr kazanma gibi nemli sosyal becerilerin renildiiolduka kullanl bir yntemdir.Performans Sorular29Soruya dn 30. Performans Sorular30Bu Teknik ismini bir elektronik markasndan almtr.Soruya dn 31. Performans SorularHarikasn!Doru cevap.31Soruya dn 32. Maalesef, yanl cevap. Soruyu tekrar okuyupdoru cevab bulmaya al.32Soruya dn 33. Soru 7: Aadakilerden hangisi ada eitim anlaynda kullanlanyntemlerin zelliklerinden biridir?A) Genellikle iitme temelli renmeler sz konusudur.D) st dzey dnme becerileri n plandadr.E) retmen merkezlidir.C) letiim ve etkileim azdr, genellikle tek ynldr.B) Daha ok bilisel alann bilgi ve kavrama basamanaynelik uygulamalar vardr.Performans Sorular331 2 3 4 51514131271110986 34. Gsterip yaptrtma, drama yntemi ada eitimanlaynda kullanlan yntemlerdendir.Performans SorularSoruya dn 34 35. ada eitim anlaynda yntemler zihinsel yani biliselsreleri etkili kullanmay ama edinir.Performans SorularSoruya dn 35 36. Performans SorularHarikasn!Doru cevap.Soruya dn 36 37. Maalesef, yanl cevap. Soruyu tekrar okuyupdoru cevab bulmaya al.Soruya dn 37 38. Soru 8: Aadaki yntemlerden hangisi daha ok sunu yoluylaretim stratejisinde ve bilgi dzeyindeki davranlarnkazandrlmasnda etkili olan bir yntemdir?D) Anlatm yntemiE) birlikli renme yntemiC) Gsterip yaptrtma yntemiB) rnek-olay YntemiPerformans SorularA)Mnazara-tartma yntemi381 2 3 4 51514131271110986 39. retmen merkezli olduu ve sunu srasnda retmenin srprizbir bilgi ile karslaamayaca iin retmenin kendine gveniniartrr.Performans SorularSoruya dn 39 40. Grmeye dayal bilgilerin ve psiko-motor davranlarn bumethotla retilmesi ok zordur.Performans SorularSoruya dn 40 41. Performans SorularHarikasn!Doru cevap.Soruya dn 41 42. Yanl cevap. zlmeyi brakp, ipucunabakmalsn.Soruya dn 42 43. Soru 9: Aadakilerden hangisi drama ynteminin yararlarndan birideildir?D) renciler rol oynama iinde kendi duygu vedncelerini daha rahat ifade etme imkn bulabilirler.E) Katlmda gnlllk esastr. rencilerin temel iletiimbecerilerinin gelimi olmas gereklidir aksi halde dramayakatlmay reddedecektir.C) Tutum ve kavram gelitirir.B) rencilerin dinleme ve konuma becerileri geliir.Performans SorularA) rencileri belli konularda aratrma yapmaya ve ibirlii iindealmaya sevk eder.431 2 3 4 51514131271110986 44. Bu yntem ile bakalar ile daha rahat iliki kurmabecerileri gelitirirler.Performans SorularSoruya dn 44 45. rencilerin etkinlie katlacak kadar z gvene sahipolmalar gerekir.Performans SorularSoruya dn 45 46. Performans SorularHarikasn!Doru cevap.Soruya dn 46 47. Maalesef, yanl cevap. Soruyu tekrar okuyupdoru cevab bulmaya al.Soruya dn 47 48. Performans SorularSoru 10: .. yntemi, belirli olgu ya da olaylara ilikinilkeleri aklamak, bir ilemin uygulanmasn,bir ara gerecin altrlmasn ayrntlaryla gsterip aklamak, sonrada rencilere altrma ve uygulama yaptrarak retmeye almakeklinde uygulanan yntemdir.481 2 3 4 51514131271110986 49. Performans Sorularrenci merkezlidir.Soruya dn 49 50. Yaparak yaayarak renme salar.Performans SorularSoruya dn 50 51. Performans SorularHarikasn!Doru cevap.Soruya dn 51 52. Maalesef, yanl cevap. Soruyu tekrar okuyupdoru cevab bulmaya al.Performans SorularSoruya dn 52 53. Performans SorularSoru 11: Aadaki ifadelerden hangisi rnek olay yntemi iin yanlbir ifadedir?A) rnek olay yntemi kavrama ile ilgilidir.B) Gerek yaamdan rnekler sunar.C) st dzeydeki hedeflere ulamada kullanlr. koulabilir.D) Psiko-motor zellikler kazandrmaz.E) Gerek d olaylar ile ilgilidir.531 2 3 4 51514131271110986 54. rnek olaylar anlaml, rencinin geliim dzeyine uygun, dersinamalaryla tutarl olmaldr.Performans SorularSoruya dn 54 55. Performans SorularSoruya dn 55 56. Performans SorularHarikasn!Doru cevap.Soruya dn 56 57. Yanl cevap. zlmeyi brakp, ipucunabakmalsn.Performans SorularSoruya dn 57 58. Soru 12 : birlikli renme ynteminde grup iinde rekabetvardr.Yukardaki ifadenin doru yada yanl olduunu belirtiniz.Performans SorularDoru Yanl581 2 3 4 51514131271110986 59. Bilen renci , ortak grup devine ulaabilmek iin bilmeyeneretir.Performans SorularSoruya dn 59 60. pucu 2Soruya dn 60 61. Performans SorularHarikasn!Doru cevap.Soruya dn 61 62. Yanl cevap. zlmeyi brakp, ipucunabakmalsn.Performans SorularSoruya dn 62 63. Soru 13: I. Grup oluturmakII. Grup yelerinin deerlendirme srelerini saptamakIII. Grup yelerine bireysel alma yntemini alamak.IV. Gruplar arasndaki ve grup iindekiibirliine, etkileime rehberlik etmek.Yukardaki ifadelerden hangisi birlikli renme ynteminderetmenin grevleri arasna girer?Performans SorularA) Yalnz I B)I-III C) I-II-IVD) I-II-III E) Hepsi631 2 3 4 51514131271110986 64. Grup yeleri arasnda ben yoktur biz vardr.Performans SorularSoruya dn 64 65. retmen gruplar semek, gdlemek ve onlar deerlendirmekile ilgilenmektedir.Performans SorularSoruya dn 65 66. Performans SorularHarikasn!Doru cevap.Soruya dn 66 67. Yanl cevap. zlmeyi brakp, ipucunabakmalsn.Performans SorularSoruya dn 67 68. Soru 14 :Aadakilerden hangisi beyin frtnasnntanmlar arasnda yer almaz?Performans SorularA)Bir problem zme yoludur.B)Bir eitsel oyun yntemidir.C)Bir tartma eididir.D) Hayal gcn ve yaratcl gelitiren bir tekniktir.E)Hibiri681 2 3 4 51514131271110986 69. Performans SorularSoruya dn 69Beyin frtnas; bireylerin yaratc dncelerini hareketegeirerek ok sayda fikri, bir grup insandan ksa srede toplamakolarak zetlenebilir. 70. Performans SorularSoruya dn 70ocuklarn oyunlar aracl ile zihinsel faaliyetlerini arttrmakeitsel oyun olarak tanmlanr. 71. Performans Sor