Bilişim Teknolojilerinin Eğitime Kaynaştırılması: Önem ... ?· Bilişim Teknolojilerinin Eğitime…

 • Published on
  25-Sep-2018

 • View
  212

 • Download
  0

Embed Size (px)

Transcript

 • Biliim Teknolojilerinin Eitime Kaynatrlmas: nem,

  Engeller ve lkemizde Gerekletirilen Projeler

  Bar Sezer

  Ankara niversitesi, Eitim Bilimleri Enstits, Ankara

  barissezer13@hotmail.com

  zet: 20. yzyln son eyreinden itibaren teknolojik uygulamalarda nemli gelimeler

  yaanmaya balamtr. Teknoloji gnlk yaantmzn nemli bir paras haline gelmitir ve

  her alanda karmza kmaktadr. Gelien teknoloji ile birlikte endstri, sanayi, ticaret, salk

  gibi birok alanda olduu gibi eitim alannda da deiimler meydana gelmekte, bilginin

  kapsam, bilgiye eriim hz ve yntemi de deimektedir. Eitim kurumlar ise bilgi ya da

  biliim a olarak adlandrabileceimiz bu dnemdeki deiim srecinin tam ortasnda

  bulunmaktadr. Bu srete zellikle okul yneticilerine ve retmenlere olduka nemli

  grevler dmektedir. Artk okuryazar bireyler yetitirmek tek bana yeterli olmamakta,

  teknoloji okuryazar bireyler yetitirilmesi de gerekmektedir. Bu durumun gereklemesinin en

  nemli kouluda, eitim ortamlarna etkin biimde teknolojiyi kaynatrmaktr. Bu balamda

  bu aratrmada, eitim ortamlarna biliim teknolojilerinin kaynatrlmas srecinin nemine

  deinilmi olup, bu srete karlalan engeller ve lkemizde bu amaca ynelik gelitirilen

  projeler sunulmutur.

  Anahtar Szckler: Teknolojik Uygulamalar, Deiim Sreci, Teknoloji Okuryazarl,

  Kaynatrma Sreci.

  Abstract: The important developments have been come into effect in the technological

  applications beginning from the last quarter of the 20th century. Technology becomes an

  important part of our daily life and we encounter with it in every place. Together with the

  developing technology, variations have been taking place in many fields such as industry,

  trade, health and education as well and the scope of information, access speed to information

  and access methods are rapidly changing. Educational institutions stand in the very middle of

  this period of change as we may refer to as information age. Within this period the quite

  important missions fall particularly to the school administrators and teachers. Merely to

  educate literate individuals is not sufficient anymore, but technologically literate individuals

  should also be trained. The most important condition to realize this matter is to integrate

  technology to the educational environment effectively. In this context, we refer to the

  importance of the period of integration of the information technologies to educational

  environment and the impediments encountered during this period and the projects developed

  for the purpose of this aim in our country are presented in this research.

  Key Words: Technological Applications, Period of Change, Technological Literacy,

  Integration Period.

 • 1. Giri

  Gnmzde renci saysnn hzla

  oalmas, retmen saysndaki yetersizlik,

  bilgi miktarnn srekli artmas, bireysel

  farkllklarn neminin artmas ve

  teknolojinin yaamn her alannda karmza

  kmas gibi nedenler, eitim ortamlarnda

  etkili bir biimde biliim teknolojilerinden

  yararlanlmas gereini ortaya karmaktadr

  [1]. 2004de yaymlanan Trkiye 2. Biliim

  uras Eitim alma Grubu Raporunda

  (2004), Mill Eitim Bakanlnn (MEB),

  pek ok okula yeterli olmasa da dzenli

  olarak teknolojik donanm edinmeleri iin

  kaynak salad belirtilmitir. Ancak, okul

  yneticileri ve retmenlerin bu teknolojik

  kaynaklardan yeterli lde yararlanmadklar

  belirlenmi, buna gereke olarak da sunulan

  hizmet-ii eitimlerin yetersiz olmas

  gsterilmitir [2].

  2006'da gerekletirdii aratrmasnda

  Akbaba-Altun, okullardaki bilgisayar

  saysnn yetersizlii, internet balantsnn

  yaval ve ou teknolojik kaynan

  yabanc dilde olmas gibi nedenlerin, eitim

  ortamlarna teknolojinin kaynatrlmas

  srecini olumsuz ynde etkilediini

  bulmutur. Ayn aratrmada, bu srete en

  ok alt yap ve personel gelitirme

  konularnda sorun yaand belirlenmitir.

  Yine bu aratrmann ortaya koyduu

  bulgulara gre, hizmet-ii eitimin niteliinin

  yeterli olmamas, Biliim Teknolojileri (BT)

  snf ortamlarnn uygun olmamas ve

  retim program ieriklerinin rencilerin

  gereksinimlerine uygun hazrlanm

  olmamas teknolojinin eitim ortamlarna

  kaynatrlmas srecinde yaanan nemli

  sorunlardan bazlardr [3].

  1992'de Kearsley ve Lynch tarafndan

  gerekletirilen bir aratrmada, eitim

  ortamlarnda teknoloji kullanm srecinde

  belirlenen sorunlardan bazlar yledir [4]:

  Teknolojinin etkili biimde nasl kullanlaca konusundaki bilgisizlik,

  Teknolojiyi kullanmak iin yeterli zaman ya da kaynan olmamas,

  Eitim ortamndan kaynaklanan snrl kullanm,

  Teknolojinin belirlenen amalar dnda kullanlmas,

  retmenlerin ve yneticilerin teknolojiye kar olumsuz tutumlara

  sahip olmalardr.

  Teknolojileri, rencilerin verilerle

  etkileimde bulunmalarna, ibirlii ierisinde

  bilgi retmelerine ve iletiim kurmalarna

  olanak salamaktadr. Eitim ortamlarnda

  teknolojik kaynaklarn yaygnlamas

  nemlidir. Ancak, eitim kurumlarnn

  baarl teknoloji ktlarna ulaabilmeleri;

  bu kaynaklarn eit eriime olanak salayacak

  biimde konumlandrlmas, teknik destek

  salanmas, teknolojik hedef belirlenmesi,

  retmenlerin ve yneticilerin yeni rollerine

  uyum salamalar, meslek geliim iin

  olanak salanmas, farkl dzeyde teknoloji

  yeterliine sahip retmenlere destek

  olunmas ve bteden teknolojiye ilikin

  gereken payn ayrlmas koullarna bal

  grlmektedir [5],[6],[7].

  2. Biliim Teknolojilerinin Eitim

  Ortamlarna Kaynatrlmas

  2003'te Flanagan ve Jacobsen, ou okulun

  teknolojik adan yeterli donanma sahip

  olmasna ramen, eitim ktlarnda ve

  teknolojiye bal deiimler konusunda

  baarsz olduunu bulmulardr [8]. Benzer

  bir biimde 2002'de Brooks-Youngn

  aratrmasnda, okullarn teknolojik kaynak

  edinmek iin byk miktarda para harcad,

  ancak bu kaynaklardan etkili biimde

  yararlanamadklar belirlenmitir [9].

  te yandan, okul yneticilerinin liderlik

  zellikleri, okullardaki deiim srecini

  dorudan etkilemektedir [10]. 2004'de

  Akbaba-Altun, eitim ortamlarnda teknolojik

  kaynaklardan zellikle BT snflarndan etkili

  biimde yararlanlmas iin okul

  yneticilerinden beklenen rollerin

  benimsenme dzeyini aratrmtr.

  Aratrmada, MEB tarafndan bu srete okul

  yneticilerinden liderlik, iletiim, planlama,

  ynetim, etik ve halkla ilikilere ynelik

 • rolleri yerine getirmeleri beklendii

  belirtilmitir. Ancak, okul yneticilerinin bu

  rollerden yalnzca iletiim roln benimsedii

  saptanmtr [11].

  2009'da Macaulay, okul yneticilerini;

  'biliim teknolojilerinin eitim ortamlarnda

  etkili bir biimde kullanlmasn salamalar

  bakmndan denetim yapan, teknoloji

  kullanmn destekleyen ya da engelleyen

  kiiler' olarak tanmlamtr. Ayrca

  aratrmasnda, teknoloji uygulamalarnn

  baarl olduu okullardaki yneticilerin

  bilgili ve destekleyici yneticiler olduunu

  belirlemitir [12]

  2003'te Flanagan ve Jacobsen, teknolojinin

  eitime kaynatrlmas srecinde ortaya

  kabilecek temel engelleri yle

  aklamlardr [8]:

  Pedagojik engeller: Biliim teknolojileri ile

  donatlan okullarda, retmen ve

  yneticilerin teknolojik yeterliklere sahip

  olmalar gerekmektedir. Okul yneticileri, bu

  srete retmenlerin karlat sorunlara

  zm nerileri getirebilmelidirler.

  Eit eriime ilikin engeller: Pek ok okulda,

  renciler sosyo-ekonomik durum, akademik

  baar ve cinsiyet gibi deikenler

  bakmndan teknolojik kaynaklara eit bir

  biimde eriememektedir. Okul ortamnda

  teknolojik kaynaklara eriimde oluabilecek

  eriim engelleri ortadan kaldrlmaldr.

  Yetersiz meslek geliim: Teknolojinin

  eitime kaynatrlmas srecinin baars,

  retmenlerin meslek geliim frsatlarndan

  yararlanmas ile yakndan ilikilidir. Bu

  srete, retmenlerin gereksinimlerine yant

  verecek meslek geliim frsatlar

  salanmaldr.

  Liderlik eksiklii: ou okul yneticisi

  teknoloji liderlii rolne uygun biimde

  yetitirilmemitir. Buna bal olarak da okul

  yneticileri, teknolojik kaynaklar iyi bir

  biimde ynetememektedir. Teknolojiyi

  kaynatrma srecinde okul yneticilerinden

  beklenen grevler, yalnzca teknolojik

  kaynaklar satn alma, laboratuar dzenleme

  ve internet eriimini salama deil, rgtsel

  ve kltrel deiimlere liderlik yapma, model

  olma, cesaret verme ve destek olmalar

  ynndedir.

  1997'de Bailey ve Lumley, biliim

  teknolojilerinin eitim ortamlarna

  kaynatrlmas srecinde daha etkin rol

  almak isteyen okul yneticileri iin bir sistem

  gelitirmilerdir. Bu sistemin paralar; (1)

  deiim srecini ynetebilme, (2) teknoloji

  iin planlama ve bte ayrma, (3) meslek

  geliim frsatlar salama, (4) teknoloji

  altyaps oluturma, (5) teknik destek

  salama, (6) teknoloji ile eitim ve retim

  uygulamalarn destekleme, (7) retim

  programna teknolojinin kaynatrlmas ve

  (8) teknoloji liderliinden olumaktadr [13].

  Bu bilgiler nda, okul yneticilerinin

  biliim andaki en nemli rolleri eitim

  ortamlarndaki deiim srecini

  ynetebilmeleri olduu sylenebilir. Okul

  yneticileri, bu deiim srecinde

  retmenlere meslek geliim frsatlar

  salamal, destek olmal, ksacas teknoloji

  liderlii yapmaldrlar.

  4. Trkiyede Biliim Teknolojileri

  Kullanmna likin Yrtlen lk

  almalar

  Trkiyede eitimde teknolojinin

  kullanmyla ilgili tartmalar 1970li yllarda

  balamtr. Bu yllarda MEB tarafndan,

  okullarn teknolojik kaynak eksikliklerine

  ynelik deerlendirmeler yaplmtr. te

  yandan, 1989 ylnda eitim niteliinin

  ykseltilmesini salamak amacyla hazrlanan

  Altnc Be Yllk Kalknma Plan ve 1996

  ylnda hazrlanan Yedinci Be Yllk

  Kalknma Plan kapsamnda, bilim ve

  teknolojideki gelimeler nda retim

  programlarnn gncellenmesi gereklilii

  belirtilmitir. MEB tarafndan biliim an

  yakalamak, bilgi ve teknoloji toplumu olmak

  iin evrensel dnen ve ulusal dnen

  insan yetitirmek, insanmzn ve

  toplumumuzun rekabet gcn srekli

  artrmak iin eitim sistemimizin her

  kademesini teknolojiyle donatmak biiminde

 • belirlenen hedef dorultusunda birok proje

  uygulamaya konulmutur. Teknoloji

  kullanmna ilikin gelitirilen bu ilk

  projelerden bazlarna aada yer verilmitir.

  Bilgisayar Deneme Okulu (BDO) ve

  Bilgisayar Laboratuar Okulu (BLO)

  Projeleri

  Dnya Bankas destei ile yrtlen Mill

  Eitimi Gelitirme Projesi kapsamnda,

  bilgisayar destekli eitimin ve bilgisayar

  eitiminin yaygnlatrlmas amacyla iki alt

  proje gerekletirilmitir.

  Bilgisayar Deneme Okulu Projesi (BDO)

  kapsamnda; 14 Genel Lise, 24 Sper Lise ve

  15 Anadolu Lisesine, Bilgisayar Laboratuar

  Okulu Projesi (BLO) kapsamnda ise;

  lkretim, Ortaretim ve retmen

  Yetitirme ve Eitimi Genel Mdrlne

  bal okullara bilgisayar laboratuarlar

  kurulmutur. Proje okullarnda bilgisayar

  laboratuarlarnn kullanm, haftada 20 saat

  bilgisayar eitimi, 10 saat bilgisayar destekli

  eitim, 10 saat ise serbest kullanm olarak

  belirlenmitir. Projenin yrtld okullarda

  grevli olan retmenler bilgisayar

  okuryazarlk eitimine alnmtr. Her

  okuldan bir ya da iki retmene bilgisayar

  formatrlk eitimi verilmitir. Ayrca ders

  saatleri dnda okulda bilgisayar

  okuryazarl kurslarnn verilmesinin

  salanmas amacyla, gerekli planlamay

  yapmalar iin okul yneticileri

  grevlendirilmitir [14].

  Mfredat Laboratuar Okullar (MLO)

  Projesi

  Mfredat Laboratuar Okullar (MLO),

  gelitirilen retim programlarnn, yeni

  eitim-retim ve ynetim yaklamlarnn

  sistem geneline yaygnlatrlmasndan nce

  denendii ve teknolojik gelimelerin eitime

  yanstld okullar olarak tanmlanmtr. Bu

  proje kapsamnda, 23 ilde her trl teknoloji

  olanana sahip mfredat laboratuar okullar

  almtr. Bu okullarn 147 tanesi lkretim

  Okulu, 53 tanesi Anadolu Lisesi ve Genel

  Lise, 8 tanesi ise Anadolu retmen

  Lisesidir. Bu okullara bir bilgisayar

  laboratuar kurulmu olup, gereksinimler

  dorultusunda teknolojik kaynaklar da

  salanmtr [15].

  World Links Projesi

  World Links Projesi, biliim teknolojilerinin

  eitim ortamlarnda kullanmn

  yaygnlatrmak amacyla MEB Eitim

  Teknolojileri Genel Mdrl ve Dnya

  Bankas Ekonomik Gelime Kurumu (EDI)

  ortaklnda, Dnya Balantlar Geliim

  Program erevesinde, Bilgi Sistemleri

  Ynetimi Daire Bakanl nternet

  Hizmetleri ubesi tarafndan

  gerekletirilmitir. 1998 ylndan itibaren 15

  ildeki 22 okulda pilot uygulama olarak

  balatlan, lkemizin de iinde yer ald 25

  lkenin katld uluslararas bu projede, her

  ilden birer proje merkezi okulu seilmi olup,

  evre okullarn da bu okullara bal karde

  okul olarak yer alarak, proje kapsamndaki

  okul saysnn hzla arttrlmas

  hedeflenmitir. Bu proje araclyla

  retmen ve rencilere; projeye dayal

  renme, interneti kullanarak ibirlikli

  renme ve dier okullarla birlikte ortak

  internet projeleri gerekletirme yollarnn

  retilmesi hedeflenmitir [14]. Bu proje,

  dnyann eitli lkelerindeki retmen ve

  rencileri internet ortamnda buluturarak,

  ibirliine dayal renci merkezli renme

  etkinliklerini gerekletirmeye almtr.

  Okullara nternet Projesi (ADSL)

  MEB ile Ulatrma Bakanl arasnda

  MEBe bal okul ve kurumlara kesintisiz

  internet balantlar kurulmasna ynelik

  Trk Telekom A.. ile 5 Aralk 2003

  tarihinde bir protokol imzalanmtr. Bu

  projenin amac; okullara hzl ve kesintisiz

  internet balants salamak, bu sayede

  okullarn e-devlet uygulamalarna daha kolay

  eriimini salamak, okullarda bulunan

  bilgisayar laboratuarlarnn internete

  balantsn gerekletirerek eitimde kaliteyi

  arttrmaktr. Bu balamda e-burs, e-yurt, e-

  okul, e-tanr mal gibi birok e-dnm

  projesi uygulamaya konulmutur. Her

 • retmene bilgisayar, her okula cretsiz web

  sayfas yaynlama alan ve her retmene

  cretsiz e-posta adresi Bakanln dier

  alma alanlar olmutur [16].

  Temel Eitim Projesi

  Biliim teknolojileri ile ilgili bir dersin

  ilkretim okullar programnda yer almas

  ilk kez 1998 ylnda Temel Eitim Projesi

  kapsamnda olmutur. Balca hedefi; sekiz

  yllk kesintisiz zorunlu eitimi

  yaygnlatrlmas, niteliinin arttrlmas,

  okullarn toplum iin birer renme merkezi

  haline getirilmesi ve retmen ve rencilerin

  bilgisayar okuryazar olmalarnn salanmas

  olan bu projenin birinci faz almalar 1998-

  2003 yllar arasnda gerekletirilmitir.

  Eitim ortamlarna biliim teknolojilerinin

  etkili bir biimde kaynatrlmas amacna

  ilikin belirlenen dier hedefler ise unlardr

  [14]:

  Biliim teknolojisi aralarn kullanarak toplum, okul, retmenler

  ve renciler arasndaki ibirliini

  gelitirmek,

  renme ortamlarn eitsel uygulamalarla destekleyerek

  eitimin niteliini gelitirmek,

  Tm rencilere biliim teknolojilerine eriim olana

  salamak,

  rencilere biliim teknolojisi aralarnn etkili kullanm

  araclyla sorun zme, bilgiye

  ulama, bilginin ilenmesi ve

  sunulmas becerilerini kazandrmak

  ve onlara bu teknolojileri gnlk

  hayatta da etkili bir biimde

  kullanabilmelerini salamak,

  rencileri etkin olmayan renme ortamlarndan kurtarmak,

  rencilerin interneti, izim programlarn, kelime ilemcileri,

  elektronik tablolama ve sunum

  yazlmlar gibi aralar, renme

  srelerinde yardmc aralar olarak

  kullanmalarn salamak,

  retmenlerin ders planlarn hazrlama, derslerini uygulama,

  lme-deerlendirme aralarn

  gelitirme, not verme, eitsel

  materyallerini hazrlama ve kendilerini

  gelitirme almalarnda biliim

  teknolojilerini kullanmalarn

  salamak,

  Biliim teknolojisi aralarnn okul ynetim ilerinde kullanlmasn

  salayarak veri tabanlar, kelime

  ilemci, sunum yazlmlar vb. yoluyla

  idar ilerin kolaylatrlmasn ve daha

  etkin hle getirilmesini salamak,

  l ve ile Mill Eitim Mdrlklerinin ilevlerinin, biliim teknolojileri

  aralar desteiyle yrtlmesi iin bir

  "Ynetim Bilgi Sistemi" kurmaktr.

  Bu projenin 31.12.2003 tarihi itibariyle...

Recommended

View more >