Bir yapının do ğuşu - mmf2.ogu.edu. ?· Bir yapının statik-betonarme projeleri aşağıdaki aşamaları…

 • Published on
  04-Jun-2018

 • View
  214

 • Download
  0

Embed Size (px)

Transcript

 • Bir yapnn douu

  Mimar, Mimarlar

  Mhendisler:

  naat, Makina, Elektrik,

  Meslek Odalar, Yerel Ynetimler, Yap Denetim Firmas:

  Onay, inaat izni

  Yap sahibi(Yatrmc)

  Yorum:Bu kadar ok ve farkl meslek kesiminin yer Onay, inaat izni

  antiyeciler:

  Yapmc, Yap Denetimi, Yerel Ynetim Fen leri, antiye Mimar ve Mhendisleri, Tekniker, Kalfa, Usta ve iler

  Yerel Ynetimler:

  Kullanm izni

  Kullanclar:

  Satn alan, Kiralayan

  Bu kadar ok ve farkl meslek kesiminin yer ald retimde SIFIR HATA mmkn deildir!

  Ahmet TOPU, Betonarme II, Eskiehir Osmangazi niversitesi, 2018, http://mmf2.ogu.edu.tr/atopcu 21

 • Mimari proje; yapnn

  Yerleim(vaziyet, durum) plannKat planlarnEn az iki dey kesitiniHer cephesinden grnnat plannDetaylar

  ierir.

  Yerleim plan: Yapnn arsadaki konumunu, arsa snrlarndan ve yollardan uzaklngsteren kk lekli(1/200, 1/500, 1/1000 gibi) basit ve ku bak bir izimdir.

  Kat plan: Katn stten ekilmi sanal fotorafdr. Mimar, yapnn deiik her kat iin ayr birkat plan izer. Kata ku bak baklarak izilir. Yap kat deme stnden (pencereseviyesinden) kesilerek aa baklr, grlmesi istenen izilir. Kat plannda akslar, duvarlar,hacimler, merdiven, pencereler, kaplar, yaltm, kaplama tr, ller, eyalarn konumu, plan

  Yerleim plan rnei

  Up

  Balkon6 m2

  Mermer

  Oda21 m2

  Ahap parke

  Giri/hol/merdiven15.8 m2

  Mermer

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  3

  3x16.67/30

  000 +50

  aa

  +50

  +5021 3

  12.5

  12.5

  Mimari projeler

  hacimler, merdiven, pencereler, kaplar, yaltm, kaplama tr, ller, eyalarn konumu, planad, lek gsterilir. Genelde 1/50 leklidir.

  Dey kesit: Yukardan aa kesilmi yapnn kardan bakldndaki grnnn izimidir.Kat plannda gsterilemeyen bilgileri ierir. Genelde 1/50 leklidir.

  Grn: Yap tamamlandnda ve kardan bakldnda cephenin nasl grneceinigsteren izimdir. Genelde 1/50 leklidir.

  at plan: atnn eklinin, rtsnn ve tayc elemanlarnn nasl dzenleneceini gsterenizimdir. Genelde 1/50 leklidir.

  Detaylar: Merdiven, kap/pencere, yaltm, kaplama bilgilerinin byk lekli izimidir. lekgenelde 1/1, 1/10, 1/20 dir.

  Mimari projede kolonlar, kiriler, demeler, bunlarn yerleri ve boyutlar (yapnn tayc sistemi)gsterilmez.

  Kolonlarn gsterildii mimar projeler ile karlalmaktadr. Mimar bunu bir mhendise danarak veyamhendisin kolon koyaca muhtemel yerleri belirleyerek yapar. Amac, o noktalara kolon konulmasdurumunda, mimari projenin nasl etkileneceini anlamaktr.

  Mimaride ngrlm kolon veya perdelerin ounluu ou kez, uygun olur. Ancak bu mhendis iinbalayc deildir. Mhendis gerek grrse deitirir.

  Tayc sistemi belirlemek mhendisin grevidir, sorumlu olan mimar deil mhendistir. Kat plan rnei

  200 260 cm 170

  Koridor5.3 m2

  Mermer

  15

  6

  7

  8

  9

  11

  12

  13

  14

  90 412.5

  +50

  +50

  DCA B

  1

  70210

  80210

  Zemin Kat Plan 1/50

  630 cm

  2

  182.5

  60,0 cm x60,0 cm

  WC/du2 m2

  Mermer

  aa

  12.5

  12.5

  12.5

  12.5

  12.5

  12.5

  5

  5

  90130

  22Ahmet TOPU, Betonarme II, Eskiehir Osmangazi niversitesi, 2018, http://mmf2.ogu.edu.tr/atopcu

 • Balkon6 m2

  Mermer

  +320

  Oda21 m2

  Ahap parke

  Merdiven/sahanlk15.8 m2

  Mermer

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9 92.5 412.5

  a a+320

  3

  90130

  9012.5

  12.5

  55 12.5

  12.5

  12.5

  12.5

  Dey kesitlerden: Yapnn kat says Kat demelerinin kotlar, kat ykseklikleri Deme tipi, deme boluklar, dk demeler, deme kaplamas Merdiven Dolgu duvar tr at yaltm, asma tavan D yaltm, cephe kaplamas

  gibi bilgiler okunur.

  Kat plan rnei

  200 260 cm 170

  Koridor5.3 m2

  Mermer

  15

  10

  11

  12

  13

  14

  DCA B

  1

  2

  70210

  80210

  1. Kat Plan 1/50

  630 cm

  600,0 mm x600,0 mm

  +320 WC/du2 m2

  Mermer+320

  12.5

  12.5

  Ahmet TOPU, Betonarme II, Eskiehir Osmangazi niversitesi, 2018, http://mmf2.ogu.edu.tr/atopcu 23

 • Betonarme tayc elemanlar:

  Deme: Kirileri ve kolonlar birbirine balar. Genelde kalnl az, byk yzeyli ve yataydr.Kendi arln, zerindeki eya, depolanm malzeme ve insan ykn tar ve bu yklerikirilere aktarr.

  Kiri:

  Betonarme tayc sistem:

  Yapya dey(deme, kiri, kolon, eya, insan, kar, arlklar) ve yatay (deprem, rzgar kuvveti, toprak ve sv basnc) gibiykler etkir. Tayc sistem bu kuvvetleri zemine ulatran ve yapy ayakta tutan betonarme iskelettir. Betonarme taycsistem deme, kiri kolon, perde ve temel elemanlarndan oluur. Kap, pencere, duvar, sva, kaplama gibi mimari elemanlariermez.

  Betonarme tayc sistem trleri:

  Salt ereveli sistem(kolon+kiri+deme)Salt perdeli sistem(perde+deme)Perde-ereveli sistem (Kolon+perde+kiri+deme). Karma sistem de denir.Kemerkabuk(erisel yzeyli tayc)

  Kiri

  Konsol deme (Balkon demesi)

  Deme

  Kirili demeKirisiz demeDili(nervrl) demeAsmolen demeKaset(zgara)-kiri deme

  Betonarme tayc sistem

  Kolon

  Temel (yeraltnda)

  Betonarme tayc sistem

  Ahmet TOPU, Betonarme II, Eskiehir Osmangazi niversitesi, 2018, http://mmf2.ogu.edu.tr/atopcu

  Kiri: Kolonlar birbirine balar. Genelde yataydr. Kendi ykn, duvar ykn ve demelerdengelen yk tar, bu ykleri oturduu kolonlara aktarr.

  Kolon/perde: Genelde deydir. Kirilerden gelen yk, rzgr ve deprem gibi yatay ykleri tar,bu ykleri kolondan-kolona ve sonuta temele aktarr.

  Temel: En alt kolonlarn oturduu, kolonlardan gelen yk zemine aktaran betonarme sistemdir.

  Dikdrtgen, tablal,I, kutu kesitli kiriler

  Duvaralt temeliTekil temelSrekli TemellerRadye temeller

  Dikdrtgen, daire, sekizgen, halka, kutu, L, I, T, C kesitli kolon/perde

  kolo

  n

  deme

  Radye temel

  Plak

  Betonarme tayc sistem

  24

 • Bir yapnn statik-betonarme projeleri aadaki aamalar ierir:

  1.n hazrlk:Mimari proje incelenir, yap kavranr. lek dikkate alnarak; ller, kotlar, kontrol edilir. naatnyaplaca arsann temel-zemin etd raporu ve arsaya gidilerek zemin incelenir. Tayc zemin, depremblgesi ve kar blgesi hakknda bilgiler toplanr. Yapnn tayc sistemine (salt ereveli sistem, saltperdeli sistem, Perde-ereveli sistem gibi) karar verilir. Malzeme seilir (Beton ve elik snf). Statik vebetonarme hesaplar iin hangi aralarn kullanlacana (ilgili ynetmelikler, kaynaklar, el hesaplar,tablolar, bilgisayar yazlmlar) karar verilir. Projenin kk yada byklne bal olarak uygun ekipoluturulur. Projenin zamannda tamamlanp teslim edilmesi ok nemlidir. Gecikmeler byk maliyetlereneden olabilir. Bu nedenle i program yaplr ve uyulur.

  2.Kat kalp planlar:Kat kalp plan; kalp skldkten sonra, kata alttan bakldnda grlmesi istenen brt betonun sanalfotorafdr. Kolon/perde, kiri ve deme gibi tayc elemanlarn yerlerine, adlarna ve boyutlarna aitbilgileri ierir. Duvar, kap, pencere, kaplama gibi mimari bilgileri iermez. Mimarisi farkl olan her katiin, genelde 1/50 lekli, ayr bir kat kalp plan izilir. Her kat kalp plannda, anlalmasnkolaylatrmak iin, en az iki kesit verilir. Kat kalp plannn tamamlanmas ile yapnn tayc sistemiseilmi olur. Bu nedenle projenin en nemli aamasdr. yi yada kt seim yapnn geleceini iyi yadakt olarak belirler. Kt bir seim sonras ince hesaplarn hibir anlam yoktur. Kt bir tayc sistemiolan yapy hibir ince hesap kurtaramaz.

  Statik ve betonarme projeler, proje aamalar

  S106500/250

  S101250/500

  S103250/500

  S107250/500

  S108500/250

  S104500/250

  S105500/250

  S109250/700

  S102250/500

  900 775 4125

  2000 4300

  200

  975 4300

  +3200a-a

  1025

  K103 250/500

  K102 250/500K101 250/500

  K105 250/500K104 250/500

  +3200

  +3200

  +3200

  50

  200

  125 200 50

  a a

  1

  120

  380300

  D103h=120

  D101h=200

  D102h=100

  D104h=150

  125125 125

  2a

  3

  A B D+3200 Kotu (1. Kat) Kalp Plan 1/50

  +3200

  125

  125

  125

  125

  2

  6300 mm

  Kat kalp plan rnei

  3.Deme hesaplar:Normal yaplarda deme yknn dzgn yayl olduu, depremin demede moment oluturmadvarsaylr. Yk analizi yaplarak deme karakteristik ykleri (g sabit, q hareketli) belirlenir. atdemelerinde kar yk, duvar tayan demelerde duvar yk dikkate alnr. Merdiven yk sahanlkplaklarna, veya varsa sahanlk kirilerine aktarlr. Pd=1.4g+1.6q tasarm yknden her demedeoluan i kuvvetler (momentler) belirlenir. Deme betonarme hesaplar yaplarak belirlenen donatlarilgili kat kalp plan zerine izilir.

  4.Kiri ykleri:Kiriin kendi arl, varsa zerindeki duvarn arl, demelerden kirie gelen yk ve varsa kiriesaplanan baka kiriten gelen tekil yk kiri yk olarak alnr. Sabit ve hareketli ykler ayr ayr belirlenir,toplanmazlar (dey, deprem ve dier yk etkilerinin birleimlerinin yaplabilmesi iin).

  5.Kiri ve kolonlarn dey ykler altnda statik hesaplar:Tayc sistem uzay veya dzlem ereve olarak modellenir. Gnmzde bu amala kullanlan yazlmlar boyutlu modelleme yapmaktadr. Kiri, kolon ve perdelerin karakteristik i kuvvetleri (moment, kesme,normal kuvvet, ...) hesaplanr. Hesaplar karakteristik sabit ykler ve hareketli ykler iin ayr ayr yaplr.

  6.Kiri ve kolonlarn yatay ykler altnda statik hesaplar:Deprem ve rzgar gibi yatay yklerden kolon ve perdelerde oluan karakteristik i kuvvetler belirlenir.

  Plan 1/50

  Deme donatlar izilmi kat kalp plan rnei

  Ahmet TOPU, Betonarme II, Eskiehir Osmangazi niversitesi, 2018, http://mmf2.ogu.edu.tr/atopcu 25

 • 7.Kirilerin betonarme hesaplar ve izimleri:Yk katsaylar ve birleimleri dikkate alnarak, tasarm kuvvetleri (moment, kesme) iin, her kiriin boyuna ve enine (etriye) donatlar belirlenir. Her kiriin 1/20 lekli detayizimi yaplr. Kiri boyuna ve enine kesitinde boyuna donatlarn ve etriyelerin almlar, ap, adet, aralk, boy ve sarlma blgesi uzunluklar gsterilir.

  C20/25-B 420C 1/20

  Kiri izimi rnei(Kiri alm)

  8.Kolon/perde betonarme hesaplar ve izimleri:Yk katsaylar ve birleimleri dikkate alnarak, tasarmkuvvetleri (moment, kesme, eksenel kuvvet, burulma)iin, her kolon ve perdenin boyuna ve enine (etriye,fret, iroz) donats belirlenir. Kolon yerleimfret, iroz) donats belirlenir. Kolon yerleim(aplikasyon) planlar deiiklik arz eden her kat iinizilir. Aplikasyon plannda akslar 1/50,kolonlar/perdeler 1/20 lekli izilir. Her kolon veperdenin ad, boyutlar, akslardan kaklklar, boyunadonatlar, etriye ve irozlarn almlar kolon yerleimplan zerinde gsterilir. Byk boyutlu kolon veperdeler izildiklerinde bazen kesiir, izim detaylarst ste derler. Bu durumlarda, bu kolon ve perdelersembolik olarak d izgileri ile leksiz olarakgsterilir, poz numaras verilir ve detay 1/20 leindepaftann ayr bir yerine izilir. Ayrca, farkl kesit vedonatl her kolon ve perdenin dey kesiti izilerekboyuna donat, enine donat, ek blgeleri, bindirmeboylar ve sarlma blgeleri gsterilir.

  Kolon yerleim plan rnei(Kolon aplikasyon plan)

  Ahmet TOPU, Betonarme II, Eskiehir Osmangazi niversitesi, 2018, http://mmf2.ogu.edu.tr/atopcu 26

 • 9.Temel kalp plan, statik-betonarme hesaplar ve izimleri:Temel tipi seilir, 1/50 lekli kalp plan izilir, statik ve betonarme hesaplar yaplr, 1/20 lekli gerekli detay izimler yaplr.

  10.Merdiven hesaplar ve izimleri:Merdiven kalp plan, statik-betonarme hesaplar ve detay izimleri hazrlanr.Yazlm imkan tanyorsa merdiven yap ile bir bir btn olarak modellenmelidir.

  Temel kalp plan rnei(Srekli temel)

  Tekil temel

  Temel kalp plan rnei(Tekil ve srekli)

  Ba kirii

  5675 mm

  15003780125270

  K2 250/5002

  Srekli temel

  11.Betonarme uygulama projesi izimlerine ilikin kurallar (Deprem Ynetmelii 2007, madde 3.13):Beton ve elik snf her paftada gsterilir.Etkin yer ivmesi katsays (A0), Bina nem katsays (I), Yerel zemin snf (Z1-Z4) ve tayc sistem davran katsays (R) tm kalp planlarnda gsterilir.Her kiri iin boyuna ve enine kesitler izilerek donat alm ve detaylar gsterilir.Her kolon ve perdenin enkesit detay (boyutlar, eksenlerden kaklklar, boyuna ve enine donatlar) kolon yerleim plannda gsterilir. Her farkl kolon ve perde iinboyuna kesit detaylar izilir, sarlma blgeleri gsterilir.

  12.Yap ile ilgili belgeler iin baknz: TS500-2000, Sayfa 9.

  13. Kontrol: Tamamlanan proje 2. adma dnlerek srayla kontrol edilir, gerekirse dzeltmeler yaplr.

  Merdiven kalp plan rnei

  a1 2 14 1513

  15X18/27

  K1 250/500

  D1h=150 mm

  +2700

  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

  a

  8/300

  8/300

  8/3008/300

  /330

  /330

  /400

  /400

  /330

  (alt ve ste)

  /170

  /200

  +2700

  D2h=150 mm

  Merdiven detay 1/50 C25/30-B420C

  1

  Ahmet TOPU, Betonarme II, Eskiehir Osmangazi niversitesi, 2018, http://mmf2.ogu.edu.tr/atopcu 27

 • Tayc sistem seimi

  naat Mhendisinin grevi, kendisine verilen mimari projeye gre tayc sistemi oluturmaktr. Bu nedenle, iyi bir tayc sistemin ilk art iyi bir mimaridir.Kt mimarisi olan bir yapy Mhendisin ince hesaplarla ayakta tutmas mmkn deildir. Mimar ve Mhendis, mimari projenin hazrlama aamasndanbalayarak, tayc sistem kararlatrlncaya kadar beraber almaldr. lkemizde bunun yapldn sylemek mmkn deildir.

  Mimarn hedefi: Estetik, Fonksiyonellik EserMhendisin hedefi: Gvenlik Kutu

  Uygulamada mimar mhendisi, mhendis de mimari hemen hi grmez. Nadiren bir araya gelseler de birbirinin derdini pek anlamazlar. Mimar iin estetik,mhendis iin gvenlik n plandadr. Mimar eserinden taviz vermek istemez, mhendis de kutu gibi bina ister.

  Tayc sistem seimi her projenin en nemli aamasdr ve deneyim gerektirir. Deneyim retilemez, grerek-yaanarak zamanla kazanlr. Taze Mhendishemen byk ilere soyunmamal, nce deneyim kazanmaldr. Bir kez grmek, uygulamak bin kez okumak ve dinlemekten daha reticidir. lk byk deneyimilk proje ile kazanlr.

  Mhendis, tayc sistem seiminde kazanlm deneyimlerden yararlanmal, meslektalar ile sistemi tartmal, gerekli zeni gstermeli ve yeterli zamanayrmaldr.

  Mhendis tayc sistemi kararlatrdktan sonra izim ve hesaplar bilgisayarda yazlm ile gerekletirir. Ynetmeliklerin ar koullar ve zaman darl

  Ahmet TOPU, Betonarme II, Eskiehir Osmangazi niversitesi, 2018, http://mmf2.ogu.edu.tr/atopcu 28

  Mhendis tayc sistemi kararlatrdktan sonra izim ve hesaplar bilgisayarda yazlm ile gerekletirir. Ynetmeliklerin ar koullar ve zaman darlnedeniyle klasik el hesaplar artk yetersiz ve gereksiz kalmaktadr. Bu nedenle; iyi mimari, mimar-mhendis ibirlii, ynetmelik koullarn yerine getirebilen iyibir yazlm, yazlm tanma, yeterli zaman, iyi davran bilgisi ve deneyim sahibi mhendis, hesap-izim sonras zenli kontrol ve dzeltme iyi bir tayc sistemiin n koul olarak karmza kmaktadr.

  Tayc sistem seiminde temel kural : Dey olsun yatay olsun, ykler en ksa yoldan temele ulamal, yap iinde dolanmamaldr!

  Bunun anlam:Demeler kirilere oturmal

  Kiriler srekli olmalKirilerin her iki ucu kolona oturmal

  Kolon kolona oturmalKiri kolon akslar akmal

  Bir yndeki kiriler birbirine paralel olmalBir yndeki kolonlar birbirine paralel olmal

  Deprem iin yeterli perde bulunmal

 • Kat kalp plan

  Mhendis, mimari projedeki kat palanlarn, kesit vegrnleri inceleyerek mimarn tasarlad yapyanlamaya alr, hayalinde canlandrr.

  Mimari projede kolonlar, kiriler, demeler, bunlarnyerleri ve boyutlar (yani yapnn tayc sistemi) yoktur.Baz mimari projelerde kolon yerleri gsterilmi olabilir.Mhendis mimaride nerilen yerde ve boyutta kolonkoymak zorunda deildir.

  Mhendis nce kat kalp planlarn izer. Yap katseviyesinin altndan kesilerek yukar baklr, grlmesiistenen kiriler, kolonlar/perdeler, demeler, boluklarizilir.

  Mimarn Bak yn(kat plann, kata yukardan aa bakarak izer)

  Mhendisin bak yn

  Mim

  ar

  M

  hen

  dis

  Mim

  ari p

  lan

  vey

  a ka

  lp p

  lan

  iz

  ilece

  k ka

  t

  Kat kalp plannda sadece akslar, ller, betonarmetayc elemanlar (deme, kolon/perde, kiri), bunlarnyerleri, adlar ve boyutlar gsterilir. Duvar, kap,pencere , kaplama, v.s. gsterilmez. Dier bir anlatmla,kat kalp plan kalp alndktan sonra kata alttanbakldnda grlecek olan brt betonun sanalfotorafdr.

  Mhendisin bak yn(kat kalp plann, kata aadan yukar bakarak izer)

  M

  hen

  dis

  Mim

  ari p

  lan

  vey

  a

  Kat Plan: Katn stten ekilmi sanal fotorafKat Kalp Plan: Katn kalp alndktan sonra alttan ekilmi sanal fotoraf

  29Ahmet TOPU, Betonarme II, Eskiehir Osmangazi niversitesi, 2018, http:/...

Recommended

View more >