b••~o1------+-~- - web. LELJAK, Klasicna gimnazija, 3. razred; 34. IV A KLISANIN, Prirodoslovna skola Vladimira Preloga, 4. ... Gimnazija i ekonomska skola Benedikta

 • Published on
  06-Feb-2018

 • View
  231

 • Download
  2

Embed Size (px)

Transcript

 • REPUBLIKA HRV ATSKA GRAD ZAGREB

  GRADSKI URED ZA OBRAZOV ANJE, KULTURU I SPORT

  KLASA: 021-05115-03/314 URBROJ: 251-10-11-16-36 Zagreb, 5. travnja 2016.

  PREDMET: Izvjesce o dodjeli Stipendije Grada Zagreba za skolsku godinu 2015./2016. - dostavlja se

  I

  [iJrud

 • IZVJESCE

  0 DODJELI STIPENDIJE GRADA ZAGREBA ZA SKOLSKU GODINU 2015./2016.

  A)UVOD

  U ovom Izvjescu odredene 1memce navedene su u muskom rodu, a koriste se kao neutralne za muski ili zenski rod.

  Odlukom o Stipendiji Grada Zagreba (Sluzbeni glasnik Grada Zagreba 15/06, 4/07, 16/07, 9/08, 16/09, 12/10, 12/11, 19/14 - procisceni tekst i 22/15) propisani su opci uvjeti, postupak i kriteriji te ostali elementi od znacenja za dodjelu Stipendije Grada Zagreba.

  Gradska skupstina Grada Zagrebaje na 30. sjednici, 16. srpnja 2015., donijela Zakljucak o imenovanju clanova Povjerenstva za dodjelu Stipendije Grada Zagreba (Sluzbeni glasnik Grada Zagreba 15/15). U Povjerenstvo su imenovani:

  1. Sanja Horvatic, 2. Sinisa Markulin, 3. Dominik Etlinger, 4. Valentina Pirie, 5. mr.sc. Milana Vukovic Runjic, 6. Snjezana Abramovic Milkovic, 7. prof.dr.sc. Irena Cajner Mraovic, 8. Mladen Palac. Procelnik Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu sport clan je Povjerenstva po

  polozaju.

  Na 1. konstituirajucoj sjednici odrzanoj 9. prosinca 2015., za predsjednicu Povjerenstva izabrana je mr.sc. Milana Vukovic Runjic, a za zamjenicu predsjednice Snjezana Abramovic Milko vic.

  B) UCENICI

  Natjecaj za dodjelu Stipendije Grada Zagreba ucenicima za skolsku godinu 2015./2016. objavljen je u "Vecernjem listu" i na web stranici Grada Zagreb a 2. listopada 2015. godine. U Natjecaju je, sukladno Zakljucku gradonacelnika Grada Zagreba o raspisivanju natjecaja za dodjelu Stipendije Grada Zagreba ucenicima za skolsku godinu 2015./2016. KLASA: 604-02115-01/8, URBROJ: 251-03-02-15-2 od 23. rujna 2015., navedeno da ce se dodijeliti najvise 80 stipendija te da pravo sudjelovanja na natjecaju imaju ucenici koji udovoljavaju sljedecim uvjetima:

  - da nisu, osim iz opravdanih razloga, ponavljali razred u srednjoj skoli; - da su redovni ucenici treceg iii cetvrtog razreda srednje skole u Gradu Zagrebu odnosno

  Zrakoplovne tehnicke skole Rudolfa Peresina u Velikoj Gorici i da su zavrsili prethodne razrede srednje skole u Gradu Zagrebu odnosno Velikoj Gorici s odlicnim uspjehom;

  - da imaju neprekidno prebivaliste u Gradu Zagrebu najmanje jednu godinu prije objave natjecaja;

  - da su drzavljani Republike Hrvatske; - da nisu stariji od 18 godina.

  Molbu za dodjelu Stipendije podnijelo je 225 ucenika. Opce uvjete iz natjecaja ispunilo je 198 ucenika. a jedna je molba dostavljena protekom roka.

 • 2

  Relevantni podaci o kandidatima obradeni su u Gradskom uredu za obrazovanje, kulturu i sport na temelju dokumentacije prilozene molbama za dodjelu Stipendije te uneseni u tablicni prikaz.

  Povjerenstvo za dodjelu Stipendije Grada Zagreba pristupilo je vrednovanju kriterija za utvrdivanje liste kandidata za dodjelu Stipendije Grada Zagreba odredivanjem naCina bodovanja postignutih i priznatih izvannastavnih i izvanskolskih rezultata ucenika u jednom od nastavnih predmeta u podrucju znanosti, umjetnosti ili sporta. Sukladno clanku 15 . Odluke, boduje se najvredniji rezultat u svakom nastavnom predmetu. Postignuca ucenika vrednovana su na sljedeci naCin:

  aktivnost broj bodova

  J>ojedinacno ek!Qno a) sudjelovanje na ddavnom natjecanju 1 1 b) sudjelovanje na medunarodnom natjecanju 2 2 c) nagrada na drzavnom na~jecanju : 1. nagrada 3 2,5

  2. nagrada 2,5 2 3. nagrada 2 1,5

  d) nagrada na medunarodnom natjecanju: 1. nagrada 5 4 2. nagrada 4 3 3. nagrada 3 2,5

  e) druge vrijedne nagrade i priznanja: 0,5 boda za izvannastavne i izvanskolske rezultate kao sto su npr. sudjelovanja u znacajnijim projektima, objavljeni radovi, znacajniji nastupi u umjetnickom podrucju, volonterski rad i sl. 1 bod za nagrade i priznanja na drzavnoj razini

  Prijedlog liste ucenika za dodjelu Stipendije Grada Zagreba za skolsku godinu 2015./2016. utvrden je 17. prosinca 2015. i objavljen je na oglasnim plocama podrucnih ureda Gradske uprave i web stranici Grada Zagreb a 18. pros inca 2015. godine.

  Na Prijedlog liste ucenika, u propisanom roku dostavljeno je 8 prigovora. Povjerenstvo je na 9. sjednici, 11. sijecnja 2016., nakon razmatranja svakog pojedinog prigovora i ponovnog uvida u dokumentaciju, sedam prigovora odbilo kao neosnovano, a jedan je prigovor usvojen zbog cega bi se utvrdeni broj stipendija trebao povecati za jednu stipendiju.

  Gradonacelnik Grada Zagreba je svojim zakljuckom KLASA: 604-02/16-0115 URBROJ: 251-03-02-16-2 od 15. sijecnja 2016. odobrio ovo povecanje, pa je za skolsku godinu 201 5./2016. ucenicima dodijeljena 81 stipendija. Stipendiju su dobili:

  1. KRISTIJAN RUPIC, XV. gimnazija, 4. razred; 2. BRUNO ILJAZOVIC, XV. gimnazija, 3. razred; 3. LAURA MAYER, Gimnazija Titusa Brezovackog, 3. razred; 4. MORANA BELOVIC, VII. gimnazija, 4. razred; 5. LUCIJA BABIC, XVI. gimnazija, 3. razred; 6. MARTIN KUTNAR, Glazbeno uCiliste Elly Basic, 3. razred; 7. BARBARA TOMIC, Glazbena skola Vatroslava Lisinskog, 3. razred; 8. JOSIP MESTRIC, Glazbena skola Vatroslava Lisinskog, 3. razred; 9. IVANA MESIC, V. gimnazija, 3. razred; 10. SUNCICA HADAS, Glazbena skola Vatroslava Lisinskog, 3. razred; 11. MAGDALENA KOREN, Skola za balet i ritmiku, 3. razred; 12. PETAR SUMAN, Gimnazija Lucijana Vranjanina, 3. razred;

 • 3

  13. EMA KALSAN, Glazbena skola Pavia Markovca, 3. razred; 14. FILIP BATUR STIPIC, XV. gimnazija, 4. razred; 15 . ANA DUDAS, II. gimnazija, 4. razred; 16. DORIS JAKULJ, II. gimnazija, 4. razred; 17. DENIS MESTROVIC, V. gimnazija, 3. razred; 18. LOVRO HRVOIC, XV. gimnazija, 3. razred; 19. LEA GEGIC, X. gimnazija ,Ivan Supek", 3. razred; 20. NIKOLA OBROVAC, Privatna gimnazija Benedikta Kotruljevica s pravom javnosti, 3.

  razred; 21. DUNJA DRAGUN, V. gimnazija, 3. razred; 22. ROBERT GECEVIC, III. gimnazija, 4. razred; 23. ILAN NESTIC, Gimnazija Lucijana Vranjanina, 4. razred; 24. MARIJA PULJIC, II. gimnazija, 3. razred; 25. ANA MIKIC, Gimnazija Lucijana Vranjanina, 3. razred; 26. LEONARDA KAPETANOVIC, Gimnazija Titusa Brezovackog, 3. razred; 27. ANA MESIC, V. gimnazija, 4. razred; 28. ANJA BOZIC, II. gimnazija, 4. razred; 29. FRANKA PASANEC, V. gimnazija, 3. razred; 30. IVA COSIC, Glazbeno uCiliste Elly Basic, 3. razred; 31 . IVONA BLAZUN, XVIII. gimnazija, 4. razred; 32. LUKA DUMANCIC, V. gimnazija, 3. razred; 33. MARKO LELJAK, Klasicna gimnazija, 3. razred; 34. IV A KLISANIN, Prirodoslovna skola Vladimira Preloga, 4. razred; 35. MATEA LISKIJ, XV. gimnazija, 4. razred; 36. KARLA KROFLIN, Klasicna gimnazija, 3. razred; 37. MATEA VASILJ, Gimnazija Lucijana Vranjanina, 3. razred; 38. MISLAY MOKOS, V. gimnazija, 3. razred; 39. LEONARDO CURLA, Glazbeno uCiliste Elly Basic, 3. razred; 40. NIKOLINA VUKSIC, Glazbeno uCiliste Elly Basic, 3. razred; 41. LEA VRBANCIC, Gimnazija Titusa Brezovackog, 4. razred; 42. IVA SUC, I. gimnazija, 4. razred; 43. MARKO LJUBAS, V. gimnazija, 3. razred; 44. MARIN KNEZEVIC, XV. gimnazija, 3. razred; 45. IVA BEVANDA, XI. gimnazija, 4. razred; 46. LUCIJA LAZICKI, Glazbena skola Zlatka Balokovica, 3. razred; 47. LUCA UDOVICIC, XV. gimnazija, 3. razred; 48. ANDRIJA MANDie, XV. gimnazija, 4. razred; 49. JELENA DAPIC, II. gimnazija, 4. razred; 50. ANA KORADE, Privatna sportskajezicna gimnazija, 3. razred; 51. JOSIPA JOLIC, V. gimnazija, 3. razred; 52. LUKA SKRLEC, Glazbeno uCiliste Elly Basic, 3. razred; 53. NIKOLINA SERTIC, Zdravstveno uciliste, 3. razred; 54. LUKA RUKAVINA, V. gimnazija, 4. razred; 55 . VERONIKA JUKIC, Glazbena skola Pavia Markovca, 3. razred; 56. ANTONIO FILIPOVIC, Gimnazija Lucijana Vranjanina, 3. razred; 57. LUKA BABIC, Prirodoslovna skola Vladimira Preloga, 3. razred; 58. MARTA GLAVOTA, Zdravstveno uciliste, 3. razred; 59. SANJA JERKOVIC, XV. gimnazija, 4. razred; 60. ANJA BJELICA, V. gimnazija, 3. razred; 61. LORENA BRAUS, XV. gimnazija, 3. razred; 62. ANDREA MATIJEVIC, Zdravstveno uCiliste, 4. razred; 63. VISNJA STUPIN, V. gimnazija, 3. razred;

 • 4

  64. IVA MALJAK, Gimnazija Sesvete, 3. razred; 65. LEO PLESE, XV. gimnazija, 3. razred; 66. IVAN LISJAK, Prirodoslovna skola Vladimira Preloga, 3. razred; 67. PATRIK OKANOVIC, Gimnazija Lucijana Vranjanina, 3. razred; 68. ANA CIZMEK, Glazbena skola Blagoja Berse, 3. razred; 69. JELENA PAVLOVIC, II. gimnazija, 3. razred; 70. TIHANA JURKOVIC KORMO, II. gimnazija, 3. razred; 71. ANTE DUJIC, XI. gimnazija, 4. razred; 72. ANA SIMUNAC, III. gimnazija, 3. razred; 73. ANTONIO GAGIC, IX. gimnazija, 4. razred; 74. ANDRIJA MIHALIC, Gimnazija Lucijana Vranjanina, 3. razred; 75. IGOR FRESL, I. gimnazija, 4. razred; 76. ANDREJ SLAPNICAR, XV. gimnazija, 3. razred; 77. KRESIMIR BESTAK, XV. gimnazija, 3. razred; 78. FRAN USURIC,, II. gimnazija, 3. razred; 79. MIRTA CORIC, V. gimnazija, 3. razred; 80. LAURA CEHULIC, Skola suvremenog plesa Ane Maletic, 4. razred; 81. BOZIDAR GRGUR DRMIC, II. gimnazija, 3. razred.

  Prema vrstama skola, Stipendiju Grada Zagreb a za skolsku godinu 2015./2016. dobila su:

  64 ucenika gimnazija ito: V. gimnazija XV. gimnazija II. gimnazija Gimnazija Lucijana Vranjanina Gimnazija Titusa Brezovackog Prirodoslovna skola Vladimira Preloga I. gimnazij a III. gimnazija XI. gimnazij a Klasicna gimnazija VII. gimnazija X. gimnazija Ivan Supek XVI. gimnazij a XVIII. gimnazij a Gimnazija Sesvete Gimnazija i ekonomska skola Benedikta Kotruljevica s pravom javnosti Privatna sportska i jezicna gimnazija

  14 ucenika umjetnickih skola ito:

  13 ucenika, 13 ucenika, 9 ucenika, 7 ucenika, 3 ucenika; 3 ucenika, 2 ucenika, 2 ucenika, 2 ucenika, 2 ucenika, 1 ucenik, 1 ucenik, 1 ucenik, 1 ucenik, 1 ucenik,

  1 ucenik, 1 ucenik,

  Glazbeno uCiliste E