Bokföringsnämndens VÄGLEDNING - innehåller även särskilda kapitel för stiftelser och företag…

  • View
    212

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

Bokfringsnmndens VGLEDNING

rsredovisning och koncernredovisning (K3)

Vgledning till BFNAR 2012:1

Uppdaterad 2019-02-14

Innehllsfrteckning

Inledning ............................................................................................................. 10

Frkortningslista ............................................................................................... 11

Lagregler, allmnt rd (BFNAR 2012:1) och kommentarer ........................ 12

Tillmpning ........................................................................................................... 12 Kapitel 1

Definitioner.......................................................................................................................... 12

Vilka fretag ska tillmpa detta allmnna rd? ................................................................... 12

Tillmpning av detta allmnna rd ...................................................................................... 15

Begrepp och principer ........................................................................................... 16 Kapitel 2

Tillmpningsomrde ............................................................................................................ 16

Grundlggande principer ..................................................................................................... 17

Tillgngar, skulder, intkter och kostnader ......................................................................... 21

Vrderingsgrunder ............................................................................................................... 25

Utformning av de finansiella rapporterna och frvaltningsberttelsens innehll .. 26 Kapitel 3

Tillmpningsomrde ............................................................................................................ 26

Utformning .......................................................................................................................... 26

Frvaltningsberttelsens innehll ........................................................................................ 29

Redovisning i juridisk person .............................................................................................. 37

Balansrkning ........................................................................................................ 39 Kapitel 4

Tillmpningsomrde ............................................................................................................ 39

Balansrkningens uppstllningsform och innehll .............................................................. 40

Klassificering av tillgngar och skulder .............................................................................. 43

Eget kapital i koncernbalansrkningen ................................................................................ 45

Redovisning i juridisk person .............................................................................................. 46

Resultatrkning ...................................................................................................... 47 Kapitel 5

Tillmpningsomrde ............................................................................................................ 47

Resultatrkningens uppstllningsform och innehll ............................................................ 47

Frndring i eget kapital ........................................................................................ 50 Kapitel 6

Tillmpningsomrde ............................................................................................................ 50

Specifikation av frndringar i eget kapital ........................................................................ 50

Redovisning av tillskott och koncernbidrag i juridisk person ............................................. 52

Omfringar mellan poster inom eget kapital i bostadsrttsfreningar ................................ 53

Kassafldesanalys .................................................................................................. 53 Kapitel 7

Tillmpningsomrde och definitioner ................................................................................. 53

Redovisning av kassaflden frn den lpande verksamheten ............................................. 56

Redovisning av kassaflden frn investeringsverksamheten och finansieringsverksamheten

............................................................................................................................................. 57

Kassaflden som fr nettoredovisas .................................................................................... 57

Kassaflden i utlndsk valuta .............................................................................................. 57

Rntor och utdelningar ........................................................................................................ 58

Inkomstskatter ..................................................................................................................... 58

Transaktioner som inte medfr betalningar ......................................................................... 58

Noter .................................................................................................................................... 59

Redovisning i juridisk person .............................................................................................. 59

Noter ...................................................................................................................... 59 Kapitel 8

Tillmpningsomrde ............................................................................................................ 59

Noternas struktur och innehll ............................................................................................. 60

Noter fr mindre och strre fretag ..................................................................................... 61

Ytterligare noter fr strre fretag ...................................................................................... 64

Vissa noter i juridisk person enligt rsredovisningslagen ................................................... 70

Koncernredovisning och andelar i dotterfretag ................................................... 70 Kapitel 9

Tillmpningsomrde ............................................................................................................ 70

Koncernredovisning ............................................................................................................ 71

Redovisning av andelar i dotterfretag i juridisk person ..................................................... 78

Byte av redovisningsprincip, ndrad uppskattning och bedmning samt rttelse Kapitel 10

av fel ......................................................................................................................................... 80

Tillmpningsomrde ............................................................................................................ 80

Byte av redovisningsprincip ................................................................................................ 80

ndrad uppskattning och bedmning .................................................................................. 83

Rttelse av fel ...................................................................................................................... 84

Finansiella instrument vrderade utifrn anskaffningsvrdet .............................. 85 Kapitel 11

Tillmpningsomrde ............................................................................................................ 85

Byte av redovisningsprincip ................................................................................................ 86

Definitioner.......................................................................................................................... 86

Nr ska finansiella instrument redovisas i balansrkningen? .............................................. 88

Vrdering vid det frsta redovisningstillfllet ..................................................................... 88

Vrdering efter det frsta redovisningstillfllet .................................................................. 90

Borttagande frn balansrkningen ....................................................................................... 94

Skringsredovisning ............................................................................................................ 96

Sammansatta finansiella instrument .................................................................................. 101

Noter .................................................................................................................................. 102

Redovisning i juridisk person ............................................................................................ 103

Finansiella instrument vrderade enligt 4 kap. 14 a14 e rsredovisningslagenKapitel 12

................................................................................................................................................ 104

Tillmpningsomrde .......................................................................................................... 104

Byte av redovisningsprincip ...............................