BORANG KWSP 17A (Khas2016)

  • Published on
    28-Jan-2017

  • View
    212

  • Download
    0

Transcript

K U M P U L A N W A N G S I M P A N A N P E K E R J ANOTIS PILIHAN MENCARUM MELEBIHI KADAR BERKANUN (SYER PEKERJA)(A) MAKLUMAT MAJIKANKWSP 17A (Khas2016)NamaMajikanNombor MajikanTandatangan Majikan / WakilNama JawatanTarikh No. Kad PengenalanKami dengan ini mengesahkan dan mengambil maklum bahawa pekerja di atas telah memilih untuk mencarum kepada KWSP melebihi kadar berkanun seperti yangdinyatakan di dalam notis ini.(C) PENGESAHAN MAKLUMAN MAJIKANSila hubungi Pusat Pengurusan Perhubungan KWSP 03 8922 6000 untuk sebarang pertanyaan.UNTUK KEGUNAAN KWSP SAHAJA/ /Tarikh Terima (HH/BB/TT)No. AnggotaCawangan Cop Tarikh TerimaCop Rasmi Majikan(B) MAKLUMAT AHLI / PEKERJA1. Bagi Ahli / Pekerja yang berumur tidak melebihi 60 tahun :Saya / Kami dengan ini membuat PILIHAN untuk mencarum sebanyak 3% melebihi kadar berkanun (8%) bagi syer pekerja yangkeseluruhannya berjumlah 11% tertakluk kepada Jadual Ketiga Akta KWSP 1991.Bil No. Ahli No. KadPengenalanNama Ahli / Pekerja(Nama Penuh Seperti Kad Pengenalan)Tandatangan Ahli /Pekerja1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.2. Bagi Ahli / Pekerja yang berumur 60 tahun dan ke atas: Saya / Kami dengan ini membuat PILIHAN untuk mencarum sebanyak 1.5% melebihi kadar berkanun (4%) bagi syer pekerja yangkeseluruhannya berjumlah 5.5% tertakluk kepada Jadual Ketiga Akta KWSP 1991.No. Tel. dan e-melPilihan ini adalah berkuat kuasa mulai upah bulan berikut selepas notis ini diterima oleh KWSP sehingga upah bagi bulan Disember 2017.SILA PASTIKAN :a) Pengesahan Makluman Majikan diisi dengan lengkap.b) Notis ini dihantar kepada mana-mana pejabat KWSP yang berdekatan.V29012016