Borang Permohonan KWSP 9B (AHL)

 • Published on
  30-Dec-2016

 • View
  227

 • Download
  0

Transcript

 • Sila hubungi 03 8922 6000 untuk sebarang pertanyaan berkaitan permohonan ini. 1 Tarikh Cetakan : Januari 2016

  KWSP

  9B (AHL)

  PERCUMA

  PEMOHON DINASIHATKAN MEMBACA DENGAN TELITI ARAHAN DI BAWAH SEBELUM MENGISI BORANG

  SILA GUNAKAN PEN DAKWAT HITAM DENGAN TERANG DAN JELAS DALAM HURUF BESAR

  SALINAN DOKUMEN HENDAKLAH MENGGUNAKAN KERTAS SAIZ A4 DAN DIKLIPKAN BERSAMA-SAMA BORANG PERMOHONAN [TIDAK MENGGUNAKAN DAWAI KOKOT (STAPLES)]

  CAP IBU JARI HENDAKLAH DITURUNKAN DENGAN TERANG DAN JELAS MENGGUNAKAN PAD CAP IBU JARI BERWARNA HITAM

  PENGGUNAAN CECAIR PEMADAM TIDAK DIBENARKAN PADA BORANG PERMOHONAN DAN DOKUMEN SOKONGAN PENGELUARAN KWSP

  1.0 SENARAI DOKUMEN YANG DIPERLUKAN

  BIL. DOKUMEN UTAMA

  1. Borang Pengeluaran KWSP 9B (AHL) Nota : Ahli tidak perlu mengisi Borang Permohonan KWSP 9B (AHL) kecuali bagi ahli yang tiada MyKad iaitu pemegang kad

  pengenalan lama, kad pengenalan Polis / Tentera, pasport atau permohonan yang dihantar menerusi pos atau wakil ahli.

  2. Kad Pengenalan Diri (a) MyKad / Kad Pengenalan Tentera / Kad Pengenalan Permastautin Tetap (MyPR)

  ATAU

  (b) Kad Pengenalan Polis DAN Surat Pengesahan Majikan menyatakan no. Polis dan no. Kad Pengenalan Diri merujuk kepada orang yang sama (jika tidak memiliki MyKad/ Kad Pengenalan Polis yang tidak tertera no. Kad Pengenalan Diri) ATAU

  (c) Pasport. Jika ahli bukan warganegara Malaysia yang menjadi ahli KWSP sebelum 1 Ogos 1998 Nota :

  Warganegara Malaysia yang mengemukakan permohonan dari luar negara dan memohon bayaran secara Draf Bank

  Asing perlu mengemukakan dokumen tambahan iaitu salinan pasport yang masih sahlaku

  Salinan Kad Pengenalan tidak perlu sekiranya ahli pemegang MyKad dan Pengecaman Cap Ibu Jari ahli dengan

  Pengkalan Data KWSP atau Bacaan MyKad adalah padan.

  Ahli yang tidak memiliki MyKad dan/atau dokumen permohonan melalui pos/ wakil masih perlu mengemukakan salinan

  dokumen pengenalan diri masing-masing.

  Salinan Kad Pengenalan PERLU di buat di kedua-dua bahagian (depan dan belakang) di atas sekeping kertas saiz A4

  seperti contoh di bawah :

  3. Pembayaran Secara Pengkreditan Terus Ke Akaun Bank Ahli Buku Bank / Penyata Akaun Simpanan ATAU Penyata Akaun Semasa ATAU Surat Pengesahan Bank Mengenai Butiran

  Pemegang Akaun ATAU Cetakan Butiran Pemegang Akaun Melalui Laman Web. Nota :

  Mempunyai akaun di bank panel KWSP yang dilantik

  Akaun bank mestilah yang masih

  (Ahli digalakkan membawa buku akaun bank atau penyata akaun bank atau salinan akaun bank semasa membuat permohonan pengeluaran bagi memudahkan proses bayaran pengeluaran)

  DOKUMEN TAMBAHAN

  1. Permohonan Secara Pos

  Borang Permohonan Pendaftaran Ahli dan Pindaan Maklumat (KWSP 3)

  2. Bagi Pengeluaran Umur 50 Tahun / Umur 55 Tahun, jika tarikh lahir ahli berbeza di antara Kad Pengenalan Diri dengan tarikh lahir sebenar, sila kemukakan :

  Sijil Lahir ATAU Surat Pengesahan Kad Pengenalan dari Jabatan Pendaftaran Negara (JPN)

  3. Bagi Pengeluaran Umur 50 Tahun / Umur 55 Tahun jika ahli adalah bekas warganegara Malaysia yang menjadi ahli sebelum 1 Ogos 1998, sila kemukakan :

  Surat Penolakan Kewarganegaraan Malaysia (Borang K / Borang Y) ATAU

  Surat Pengesahan Penyerahan Kad Pengenalan dari Kedutaan / Pesuruhjaya Tinggi / Konsulat Malaysia di luar negara.

  K U M P U L A N W A N G S I M P A N A N P E K E R J A

  SENARAI SEMAKAN DOKUMEN PERMOHONAN PENGELUARAN UMUR 50 TAHUN / UMUR 55 TAHUN / SIMPANAN MELEBIHI RM1 JUTA

  PENGELUARAN PENDIDIKAN

  BETUL

  SALAH

  http://www.kwsp.gov.my/index.php?hdl=bin&rp=320

 • Sila hubungi 03 8922 6000 untuk sebarang pertanyaan berkaitan permohonan ini. 2 Tarikh Cetakan : Januari 2016

  KWSP

  9B (AHL)

  PERCUMA

  2.0 PERHATIAN DAN MAKLUMAN KEPADA PEMOHON

  2.1 KWSP berhak meminta apa-apa dokumen tambahan sekiranya diperlukan dan menolak mana-mana permohonan yang tidak

  lengkap dan tidak memenuhi syarat yang ditetapkan. 2.2 Pengeluaran Umur 50 / Umur 55 Tahun boleh dipohon 6 bulan sebelum ahli mencapai umur 50 / 55 tahun. Bagaimanapun bayaran

  akan dibuat dalam tempoh 5 hari bekerja selepas genap umur 50 / 55 tahun.

  2.3 Pengeluaran Umur 50 Tahun hanya boleh dibuat sekali sahaja bagi setiap ahli.

  2.4 Apabila ahli mencapai umur 55 tahun, ahli layak untuk membuat pilihan pengeluaran secara :-

  Membuat pengeluaran semua simpanan (lump sum); ATAU

  Memilih salah satu atau kedua-dua kombinasi bayaran di bawah :- (i) Pengeluaran Sebahagian DAN / ATAU

  (ii) Bayaran Bulanan 2.5 Anggota Sektor Awam Di Bawah Skim Pencen Kerajaan

  Bagi permohonan Pengeluaran Umur 55 Tahun, ahli dinasihatkan untuk memastikan pengembalian syer kerajaan telah dibuat kepada Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA) sebelum permohonan dikemukakan. Ini bagi memastikan syer kerajaan dikembalikan kepada KWAP bagi pembayaran ganjaran dan pencen.

  2.6 Membuat Kenyataan Yang Tidak Betul Atau Tidak Benar Atau Mengemukakan Dokumen Palsu

  Sekiranya pemohon memberi kenyataan yang tidak betul atau tidak benar atau mengemukakan dokumen palsu, pemohon

  dianggap telah melakukan kesalahan dan sekiranya disabitkan pemohon boleh dipenjarakan selama suatu tempoh yang tidak melebihi tiga tahun atau didenda tidak melebihi RM10,000.00 atau kedua-duanya [Seksyen 59, Akta KWSP 1991 (Pindaan) 2007].

  3.0 PENGESAHAN DOKUMEN

  Bagi serahan borang permohonan di kaunter KWSP, sila bawa bersama dokumen asal. Bagi permohonan secara pos, salinan dokumen yang telah disahkan oleh pegawai pengesah dibenarkan perlu disertakan.

  3.1 PEGAWAI PENGESAH DOKUMEN BAGI PERMOHONAN DALAM NEGARA

  BIL. DOKUMEN NAMA PEGAWAI PENGESAH

  1. Salinan Kad Pengenalan Diri dan

  Dokumen-Dokumen Sokongan Lain

  o Pegawai KWSP yang terdiri daripada :

  i. Pegawai KWSP Gred 18/ G5 dan ke atas

  ii. Pegawai Kaunter KWSP

  o Majikan Pemohon

  o Ketua Kampung / Penghulu / Penggawa

  o Jaksa Pendamai

  o Peguam

  o Pegawai Kerajaan / Badan Berkanun / Agensi Kerajaan Dalam Kumpulan Pengurusan dan Profesional

  o Ahli Dewan Undangan Negeri / Ahli Parlimen

  o Pesuruhjaya Sumpah

  o Pengerusi Jawatankuasa Kemajuan & Keselamatan Kampung (JKKK) / Pengerusi Jawatankuasa Kemajuan & Keselamatan

  Kampung Persekutuan (JKKKP)

  3.2 PEGAWAI PENGESAH DOKUMEN BAGI PERMOHONAN LUAR NEGARA

  BIL. DOKUMEN NAMA PEGAWAI PENGESAH

  1. Semua Dokumen

  o Kedutaan Malaysia

  o Pesuruhjaya Tinggi / Konsulat Malaysia

  o Pesuruhjaya Perdagangan Malaysia

  o Notari Awam (Public Notary)

  4.0 CARA PERMOHONAN DIHANTAR

  Permohonan boleh dihantar di mana-mana cawangan KWSP sama ada melalui serahan di kaunter ATAU melalui pos ke alamat berikut :-

  KUMPULAN WANG SIMPANAN PEKERJA

  Karung Berkunci No. 220 Jalan Sultan 46720 Petaling Jaya

  SELANGOR

  AAAnnndddaaa KKKeeeuuutttaaammmaaaaaannn KKKaaammmiii

 • K U M P U L A N W A N G S I M P A N A N P E K E R J A PANDUAN MENGISI BORANG PERMOHONAN PENGELUARAN UMUR 50 TAHUN / UMUR 55 TAHUN / SIMPANAN MELEBIHI RM1 JUTA PANDUAN MENGISI BORANG INI ADALAH MERUJUK KEPADA BAHAGIAN-BAHAGIAN UTAMA DI DALAM BORANG PERMOHONAN

  (RUANGAN F) SENARAI NAMA BANK PANEL KWSP BAGI BAYARAN PENGKREDITAN TERUS KE AKAUN AHLI Sila pilih salah satu sahaja nama bank daripada senarai Bank Panel KWSP yang menyediakan perkhidmatan Pengkreditan Terus

  seperti berikut :-

  (RUANGAN F) SENARAI MATAWANG ASING YANG DIBENARKAN BAGI BAYARAN DRAF BANK ASING KEPADA AHLI

  Sila pilih salah satu sahaja matawang asing daripada senarai berikut sekiranya ahli memilih bayaran secara Draf Bank Asing :-

  RHB Bank Berhad

  Maybank Berhad

  CIMB Bank Berhad

  Public Bank Berhad

  Citi Bank Berhad

  Standard Chartered Bank Berhad

  Standard Chartered Sadiq Berhad

  AM Bank Berhad

  Alliance Bank Berhad

  Affin Bank Berhad

  United Overseas Bank Berhad

  HSBC Bank Berhad

  HSBC Amanah Malaysia Berhad

  Kuwait Finance House (Malaysia) Berhad

  Bank Muamalat Berhad

  Bank Islam Berhad

  Bank Simpanan Nasional

  Hong Leong Bank Berhad

  Bank Kerjasama Rakyat Malaysia Berhad

  OCBC Bank Berhad

  Al-Rajhi Banking & Investment (M) Bhd

  Australian Dollar (AUD)

  Brunei Dollar (BND)

  Canadian Dollar (CAD)

  Swiss Franc (CHF)

  Danish Krone (DKK)

  Euro (EUR)

  Sterling Pound (GBP)

  Hong Kong Dollar (HKD)

  Indonesian Rupiah (IDR)

  Japanese Yen (JPY)

  Norwegian Krone (NOK)

  New Zealand Dollar (NZD)

  Philippine Peso (PHP)

  Pakistani Rupee (PKR)

  Saudi Riyal (SAR)

  Swedish Krona (SEK)

  Singapore Dollar (SGD)

  Thai Baht (THB)

  US Dollar (USD)

  South African Rand (ZAR)

  KWSP 9B (AHL)

  PERCUMA

  (RUANGAN D3) PILIHAN BAYARAN - BAGI PENGELUARAN UMUR 55 TAHUN SAHAJA Isi ruangan ini sekiranya memohon untuk Pengeluaran Umur 55 Tahun sahaja. Sila pilih dan tandakan salah satu sahaja sama ada pembayaran secara

  Semua Simpanan atau Pilihan Kombinasi.

  (RUANGAN D4) MAKLUMAT PILIHAN KOMBINASI BAYARAN

  Jika ahli memilih bayaran secara Pilihan Kombinasi, sila isikan di dalam ruangan 1.a, 1.b, atau 1.c. Jika ahli memilih 1.a (Pengeluaran Sebahagian) sahaja, sila lengkapkan ruangan 2.a (Maklumat Bayaran Sebahagian). Jika ahli memilih 1.b (Bayaran Bulanan) sahaja, sila lengkapkan ruangan 2.b (Maklumat Bayaran Bulanan). Jika ahli memilih kedua-duanya, sila lengkapkan ruangan 1.c (Jumlah Keseluruhan Amaun Pilihan Kombinasi Yang Dipohon), 2.a (Maklumat Bayaran Sebahagian) dan 2.b (Maklumat Bayaran Bulanan). Sebagai contoh, sekiranya ahli memilih pilihan kombinasi bayaran secara 1.a. (Pengeluaran Sebahagian) sebanyak RM5,000.00 dan 1.b (Bayaran

  Bulanan) sebanyak RM2,000.00, maka Jumlah Amaun Keseluruhan Pilihan Kombinasi Yang Dipohon adalah sebanyak (RM5,000.00 + RM2,000.00) = RM7,000.00. Isi ruangan seperti berikut :

  Jumlah Amaun Pilihan Kombinasi Yang di Pohon

  Isi satu nombor untuk tiap-tiap satu ruangan. Nombor kosong (0) di hadapan perlu diisi dalam semua ruangan yang tidak dipenuhi. Lengkapkan juga ruangan 2.a (Maklumat Bayaran Sebahagian) iaitu sebanyak RM5,000.00 dan 2.b (Maklumat Bayaran Bulanan) iaitu sebanyak RM2,000.00

  Ruangan 2.a. Maklumat Bayaran Sebahagian (jika ada)

  Isi ruangan ini dengan jumlah amaun pembayaran sebahagian yang diinginkan. Sebagai contoh, sekiranya ahli mempunya simpanan RM500,000.00 dan ahli ingin menerima pembayaran sebahagian sebanyak RM260,000.00 sahaja dengan meninggalkan baki RM240,000.00 (RM500,000.00 RM260,000.00) diterima secara pembayaran secara bulanan, isi ruangan berkenaan seperti berikut :

  Jumlah Amaun Sebahagian

  Ruangan 2.b. Maklumat Bayaran Bulanan (jika ada)

  Isi ruangan ini dengan jumlah amaun pembayaran secara bulanan yang diinginkan. Sebagai contoh, sekiranya ahli mempunyai simpanan RM100,000.00 dan ahli ingin memohon pengeluaran bayaran bulanan sebanyak RM1,000.00 sebulan untuk tempoh 60 bulan, (RM1,000.00 x 60 bulan = RM60,000), isi ruangan berkenaan seperti berikut :

  M 0 6 0 0 0 0 0 0 2 R 0

  M 0 0 7 0 0 0 0 0 0 R 0

  i. Jumlah Keseluruhan Amaun Dipohon

  ii. Amaun Bayaran Bagi Setiap Bulan

  iii. Tempoh Bayaran (Bulan)

  Isi ruangan ini dengan tempoh pembayaran bulanan yang dipersetujui. Tempoh maksima bulan hendaklah selaras dengan jumlah amaun yang dipilih untuk diterima oleh pemohon pada setiap bulan.

  Tempoh Bayaran (Bulan)

  iv. Tarikh mula

  Isi ruangan ini dengan tarikh mula pembayaran bulanan yang dipersetujui.

  v. Tarikh akhir

  Isi ruangan ini dengan tarikh akhir pembayaran bulanan yang dipersetujui.

  M 0 6 0 0 0 0 0 0 0 R 0

  M 0 0 1 0 0 0 0 0 0 R 0

  Sila hubungi 03 8922 6000 untuk sebarang pertanyaan berkaitan permohonan ini. Tarikh Cetakan : Jun 2015

  1

  6 0 0

 • (RUANGAN H) PENGESAHAN PEMOHON Sila turunkan tarikh permohonan serta cap ibu jari kanan dan kiri pemohon. Cap ibu jari mestilah diturunkan dengan TERANG DAN JELAS dengan

  menggunakan PAD CAP IBU JARI BERWARNA HITAM di dalam ruangan yang disediakan seperti panduan di bawah.

  P BETUL BETUL BETUL BETUL P P P

  CONTOH CAP IBU JARI YANG DITURUNKAN DENGAN BETUL DAN DITERIMA

  CONTOH CAP IBU JARI YANG TIDAK DITURUNKAN DENGAN BETUL DAN TIDAK DITERIMA

  SALAH SALAH SALAH SALAH

  Bahagian bawah jari selepas pusar

  tidak kelihatan

  Jalur dan pusar jari tidak jelas

  Penggunaan dakwat biru

  Cap jari tidak penuh

  KWSP 9B (AHL)

  PERCUMA

  Sila hubungi 03 8922 6000 untuk sebarang pertanyaan berkaitan permohonan ini. Tarikh Cetakan : Jun 2015

  2

 • (A) JENIS PENGELUARAN - Sila tandakan (x) salah satu sahaja

  (B) MAKLUMAT AHLI

  K U M P U L A N W A N G S I M P A N A N P E K E R J A

  PERMOHONAN PENGELUARAN UMUR 50 TAHUN / UMUR 55 TAHUN / SIMPANAN MELEBIHI RM1 JUTA

  KWSP

  9B (AHL)

  PERCUMA

  4. Nama

  1. Nombor Ahli

  3. Nombor Polis /

  Tentera / Pasport

  - -

  UNTUK KEGUNAAN KWSP SAHAJA

  2. Nombor Kad

  Pengenalan

  Cop Tarikh Terima

  Umur 50 Tahun Umur 55 Tahun Simpanan Melebihi RM1 Juta

  2. Nombor Akaun Bank

  1. Nama Bank Panel KWSP

  Sila lengkapkan Bahagian (C2)

  Sila lengkapkan Bahagian (C1)

  Sila lengkapkan Bahagian (C3)

  Pengkreditan Terus

  Cek Jurubank

  Draf Bank Asing

  (C1) PENGKREDITAN TERUS

  (C2) CEK JURUBANK - Sila tandakan (x) salah satu sahaja

  1 Sila hubungi 03 8922 6000 untuk sebarang pertanyaan berkaitan permohonan ini. Tarikh Cetakan : April 2015

  (C) MAKLUMAT PEMBAYARAN - Sila tandakan (x) salah satu sahaja

  (Tidak perlu diisi oleh

  pemegang MyKad) (12 digit)

  5. Alamat Surat

  Menyurat

  Poskod Bandar

  Negeri

  Pejabat

  -

  -

  -

  6. Nombor Untuk Dihubungi

  Alamat E-mel Rumah

  Telefon Bimbit

  8. Bersetuju Maklumat (5) dan (6) Di Atas Dikemaskini Dalam Rekod KWSP Ya Tidak

  Cara Penerimaan Cek Jurubank

  Nyatakan KWSP Cawangan

  Kaunter Pos ke Alamat Ahli

  SILA GUNAKAN PEN DAKWAT HITAM SAHAJA DAN PENGGUNAAN CECAIR PEMADAM TIDAK DIBENARKAN

  7. Status Pekerjaan : Pekerja Kerajaan Berpencen Ya Tidak

 • (E) PENGESAHAN PEMOHON

  Tarikh Permohonan :

  No. Ahli

  2.a Maklumat Bayaran Pengeluaran Sebahagian (jika ada)

  Jumlah Amaun Sebahagian R M

  2.b. Maklumat Bayaran Bulanan (jika ada)

  (D3) PILIHAN BAYARAN - Pengeluaran Umur 55 Tahun sahaja

  Semua Simpanan Pilihan Kombinasi *

  * Anda boleh memilih salah satu atau kedua-dua kombinasi cara pembayaran di bawah :

  i. Jumlah Keseluruhan Amaun Dipohon

  ii. Amaun Bayaran Bagi Setiap Bulan

  iii. Tempoh Bayaran (Bulan)

  iv. Tarikh Mula (BB / TTTT)

  R M

  R M

  v. Tarikh Akhir (BB / TTTT) - -

  (D1) MAKLUMAT PEMBAYARAN - Pengeluaran Simpanan Melebihi RM1 Juta sahaja

  Amaun Dipohon R M

  CAP IBU JARI

  KIRI

  CAP IBU JARI

  KANAN

  1.a Pengeluaran Sebahagian

  Tandakan (x) salah satu sahaja - Jika Memilih Pengeluaran Pilihan Kombinasi, sila lengkapkan Bahagian D4

  Sila lengkapkan ruangan 2.a

  1.b Bayaran Bulanan

  Sila lengkapkan ruangan 2.b

  1.c

  Sila lengkapkan ruangan 1.c, 2.a dan 2.b

  R M

  Jumlah Amaun Pilihan Kombinasi di Pohon

  1. SAYA MENGESAHKAN SEMUA MAKLUMAT DAN DOKUMEN YANG DIBERIKAN BAGI

  PERMOHONAN INI ADALAH BETUL DAN BENAR. .

  2. SAYA MEMAHAMI SEKIRANYA SAYA MEMBUAT APA-APA KENYATAAN YANG TIDAK

  BETUL ATAU TIDAK BENAR ATAU MENGEMUKAKAN ATAU MEMBERIKAN APA-APA

  DOKUMEN PALSU, IA MERUPAKAN SUATU KESALAHAN DAN BOLEH MENYEBABKAN

  SAYA DIDENDA ATAU DIPENJARA ATAU KEDUA-DUANYA.

  3. SAYA MENGAMBIL MAKLUM RISIKO KERUGIAN PERTUKARAN MATAWANG ASING JIKA

  MEMILIH PEMBAYARAN MELALUI DRAF BANK ASING DAN SAYA TIDAK AKAN MEMBUAT

  APA-APA TUNTUTAN DARI KWSP JIKA BERLAKU KERUGIAN LANJUTAN DARI PILIHAN

  SAYA UNTUK PEMBAYARAN TERSEBUT.

  4. SAYA DENGAN INI MENURUNKAN CAP IBU JARI KIRI DAN KANAN DI ATAS BORANG

  PERMOHONAN INI DAN SAYA MENGAKUI BAHAWA CAP IBU JARI KIRI DAN KANAN INI

  ADALAH MILIK SAYA.

  Sila hubungi 03 8922 6000 untuk sebarang pertanyaan berkaitan permohonan ini. Tarikh Cetakan : April 2015

  (D4) MAKLUMAT PILIHAN KOMBINASI - Pengeluaran Umur 55 Tahun sahaja

  (C3) DRAF BANK ASING

  1. Jenis Matawang Asing

  3. Alamat Ahli untuk

  penerimaan

  Draf Bank Asing

  secara pos

  Rujuk Senarai Matawang Asing yang dibenarkan dalam Panduan Mengisi Borang

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Pengeluaran Sebahagian dan Bayaran Bulanan

  Nyatakan KWSP Cawangan

  Kaunter Pos ke Alamat Ahli 2. Cara Penerimaan

  Draf Bank Asing

  2

  (D2) MAKLUMAT PEMBAYARAN Pengeluaran Umur 50 Tahun sahaja

  Amaun Dipohon R M

  Sila pilih salah satu cara pembayaran sama ada pengeluaran penuh atau sebahagian. Jika memilih pengeluaran sebahagian, sila lengkapkan ruangan Amaun Dipohon.

  Pengeluaran Penuh Pengeluaran Sebahagian