borang permohonan penangguhan bayaran yuran pengajian

  • Published on
    04-Feb-2017

  • View
    232

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

<ul><li><p>Borang BHEA/Raf.doc </p><p>UiTMJ/HEA/UR(400-35/8.PBY)2014 </p><p>UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA </p><p>CAWANGAN JOHOR </p><p>BORANG PERMOHONAN PENANGGUHAN BAYARAN YURAN PENGAJIAN MAKLUMAT PELAJAR </p><p>Nama : </p><p>No. Pelajar : No. Kad Pengenalan : </p><p>Kod Program : Bahagian Semasa : </p><p>No. Telefon : </p><p>Maklumat Kolej : ADA / NR Kolej (Jika Ada) : No: </p><p> MAKLUMAT PENGAJIAN </p><p>Peringkat Pengajian : Pra Dip / Diploma Sarjana Muda / Sarjana </p><p>Semester Pengajian : </p><p>KEPADA PIHAK YANG BERKAITAN </p><p>Tuan / Puan </p><p>PERMOHONAN PENANGGUHAN BAYARAN YURAN PENGAJIAN </p><p>Dengan segala hormatnya perkara diatas adalah dirujuk. </p><p>Saya bernama ____________________________________________________ ingin memohon penangguhan bayaran yuran bagi mengelakkan dari dikenakan tindakan gugur taraf (GT). </p><p>2. Penangguhan ini adalah disebabkan (Tandakan ) : </p><p>Mengalami masalah kewangan Sedang menunggu permohonan pinjaman / </p><p>penajaan, ............................................ </p><p>Masih belum menerima bayaran dari pihak </p><p>penaja, ............................................ </p><p>Lain-lain, nyatakan (Dokumen Sokongan) </p><p>.......................................................... </p><p>3. Saya berjanji akan menjelaskan yuran ini selewat-lewatnya pada ________________________. Terima kasih. </p><p>A. T/T PELAJAR B. SOKONGAN PENASIHAT AKADEMIK C. DILULUSKAN OLEH (TR HEA) </p><p>.................................................... </p><p>Nama: ......................................... </p><p>Tarikh : ...................................... </p><p>..................................................................... </p><p>Nama : ......................................................... </p><p>Tarikh : ........................................................ </p><p>.................................................................. </p><p>Nama : ..................................................... </p><p>Tarikh : ..................................................... </p><p>PENTING : </p><p>1.) Borang permohonan ini hendaklah dihantar ke Pejabat Timbalan Rektor Akademik UiTM Cawangan Johor Kampus Segamat </p><p>selewat-lewatnya pada hari terakhir bayaran yuran yang ditetapkan oleh pihak akademik. </p><p>2.) Borang ini juga boleh di faks ke 07-9352381 ATAU dihantar melalui e-mel kepada trheajhr@johor.uitm.edu.my ATAU melalui surat kepada Timbalan Rektor Akademik, UiTM Cawangan Johor, Kampus Segamat, KM12 Jalan Muar, 85009 Segamat, Johor. </p><p>3.) Pelajar yang diberi penangguhan bayaran yuran ini perlu membuat pembayaran yuran selewat-lewatnya 2 minggu sebelum menduduki peperiksaan akhir. </p><p>A. PROSES BENDAHARI (SILA KEMBALIKAN KE BHEA UNTUK FAIL PELAJAR) </p><p>B. PENGESAHAN BHEA (MASUK DALAM FAIL PELAJAR) </p><p>PROSES : .................................................................................... </p><p>TARIKH : .................................................................................... </p><p>TANDATANGAN : ........................................................................ </p><p>NAMA &amp; COP </p><p>DITERIMA PADA : .................................................... </p><p>TANDATANGAN : ...................................................... </p><p> NAMA : ...................................................... </p><p>mailto:trheajhr@johor.uitm.edu.my</p></li></ul>