borang permohonan skim khidmat pembantu pengawas peperiksaan

  • Published on
    29-Jan-2017

  • View
    220

  • Download
    4

Embed Size (px)

Transcript

<ul><li><p>Borang Permohonan UiTM- CFS/PPP/01/04-3 </p><p> BAHAGIAN HAL EHWAL AKADEMIK </p><p>PUSAT ASASI, UiTM KAMPUS DENGKIL </p><p>BORANG PERMOHONAN SKIM KHIDMAT PEMBANTU PENGAWAS PEPERIKSAAN </p><p>(PEPERIKSAAN PROGRAM ASASI OKTOBER 2016) </p><p>i) Pemohon mestilah berumur 17 tahun ke atas tetapi tidak melebihi 30 tahun pada tarikh permohonan dibuat. Pemohon yang belum mencapai umur 18 tahun hendaklah mendapat </p><p>kebenaran ibu/bapa/penjaga. </p><p>ii) Sila isikan semua maklumat di Bahagian A hingga E sahaja. </p><p>iii) Sila lampirkan salinan Kad Pengenalan, salinan Sijil SPM dan salinan Sijil Berhenti Sekolah. </p><p>iv) Dua (2) keping gambar terbaru berukuran passport (Kemeja-T tidak dibenarkan). </p><p>A. MAKLUMAT PEMOHON </p><p> Nama Penuh : _____________________________________________ </p><p> Tarikh Lahir : _____________________________________________ </p><p> Alamat Rumah : _____________________________________________ </p><p> _____________________________________________ </p><p> No. K/P : ________________ No. Telefon : _______________ </p><p> Tahun Menduduki SPM : _____________________________________________ </p><p> Nama Sekolah : _____________________________________________ </p><p>B. MAKLUMAT IBU/BAPA/PENJAGA </p><p> Nama Ibu/Bapa/Penjaga : _____________________________________________ </p><p> Pekerjaan : _____________________________________________ </p><p> Alamat Majikan : _____________________________________________ </p><p> _____________________________________________ </p><p>C. MAKLUMAT STAF UiTM YANG BERTANGGUNGJAWAB TERHADAP </p><p>PERWATAKAN PEMOHON </p><p> Nama : _____________________________________________ </p><p> Hubungan Dengan Pemohon : _____________________________________________ </p><p> Jawatan : ________________ No. Pekerja UiTM : ___________ </p><p> Pejabat di UiTM : _____________________________________________ </p><p> No. Telefon Pejabat : _____________________________________________ </p><p> 1 </p><p>Sila lekatkan </p><p>gambar terbaru </p><p>berukuran pasport </p><p>(Kemeja-T tidak </p><p>dibenarkan) </p></li><li><p>D. PENGAKUAN OLEH PEMOHON </p><p> Saya mengaku maklumat yang diberikan adalah benar </p><p> ____________________________ ____________________________ </p><p> Tandatangan Pemohon Tarikh </p><p>E. KEBENARAN IBU/BAPA/PENJAGA (bagi pemohon bawah umur 18 tahun sahaja) </p><p> Saya ____________________________________ No. K/P _________________ </p><p>adalah ibu/bapa/penjaga* kepada _______________________________________ </p><p>No. K/P ___________________________ dengan ini memberi kebenaran kepada </p><p>___________________________ untuk menyertai Skim Pembantu Pengawas Peperiksaan </p><p>Universiti Teknologi MARA. </p><p> ____________________________ ____________________________ </p><p> Tandatangan Pemohon Tarikh </p><p> Peringatan : </p><p> Sila kembalikan borang yang telah diisi kepada Bahagian Hal Ehwal Akademik, Pusat </p><p>Asasi, UiTM Kampus Dengkil sebelum atau pada 14/9//2016. </p><p>F. UNTUK DIISI OLEH BAHAGIAN HAL EHWAL AKADEMIK PUSAT ASASI </p><p>UiTM KAMPUS DENGKIL </p><p> Permohonan ini DISOKONG/TIDAK DISOKONG* </p><p> [ Nota: Borang yang tidak lengkap atau ditandatangani tidak akan diproses ] </p><p> 2 </p></li></ul>

Recommended

View more >