Borang Tuntut Bayaran Balik Pakaian Majlis Rasmi

  • Published on
    21-Feb-2018

  • View
    223

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

<ul><li><p>7/24/2019 Borang Tuntut Bayaran Balik Pakaian Majlis Rasmi</p><p> 1/2</p><p> 1</p><p>TUNTUTAN KEMUDAHAN BAYARAN PAKAIAN ISTIADAT,</p><p>BANTUAN BAYARAN PAKAIAN BLACK TIEDAN</p><p>BAYARAN PAKAIAN MENGHADIRI UPACARA RASMI</p><p>( PEKELILING PERKHIDMATAN BIL. 16 TAHUN 2007 )</p><p>MAKLUMAT PEGAWAI YANG MEMOHON</p><p>Nama (Huruf Besar) :</p><p>No. Kad Pengenalan :</p><p>Jawatan :</p><p>Gred/Kategori/[Kumpulan(**)]/Pangkat :</p><p>Nama dan Alamat Kementerian/Jabatan :</p><p>Pendapatan</p><p>(RM)</p><p>Gaji:</p><p>RM</p><p>Elaun-elaun:</p><p>RM</p><p>Jumlah:</p><p>RM</p><p>* Sila sertakan Penyata Gaji Terkini</p><p>MAKLUMAT TUNTUTAN</p><p>Saya dengan ini menuntut Bayaran Balik Pakaian berikut :</p><p>1. Bayaran Pakaian Istiadat : RM</p><p>2. Bantuan Bayaran PakaianBlack Tie : RM</p><p>3. Bayaran Pakaian Menghadiri Upacara Rasmi :</p><p>( Pegawai ) RM</p><p>( Pasangan ) RM</p><p>JUMLAH BESAR : RM</p><p>TAMIL SELVI A/P BALA KRISHNAN</p><p>660826-08-5412</p><p>PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN</p><p>DG34 (KUP)</p><p>SK GELONG GAJAH32700 BERUASPERAK DARUL RIDZUAN.</p><p>4,191.69</p><p>490.00</p><p>4,516.69</p><p>450.00</p><p>450.00</p></li><li><p>7/24/2019 Borang Tuntut Bayaran Balik Pakaian Majlis Rasmi</p><p> 2/2</p><p> 2</p><p>PENGAKUAN</p><p>Saya mengaku bahawa :</p><p>(a) Permohonan tuntutan Bayaran Balik Pakaian ini adalah kali pertama dan belum pernahmenuntut dari lain-lain Jabatan/Kementerian ;</p><p>(b) Permohonan tuntutan Bayaran Balik Pakaian ini adalah kali _______________ dan pernah</p><p>menuntut dari lain-lain Jabatan/Kementerian. Tuntutan terdahulu yang dilaksanakan pada</p><p>tahun ___________.</p><p>(b) Tuntutan Bayaran Balik Pakaian menghadiri Upacara Rasmi ini adalah bagi menghadiri --</p><p>________________________________________________________________________</p><p>________________________________________________________________________</p><p>________________________________________________________________________</p><p>________________________________________________________________________</p><p>( Sila sertakan salinan surat arahan berkaitan );</p><p>(c) Perbelanjaan berjumlah sebanyak Ringgit Malaysia __________________________</p><p>( RM_____________ )bagi tuntutan bayaran balik Pakaian untuk Upacara Rasmi ini telah</p><p>sebenarnya dilakukan dan dibayar oleh saya. ( Sila sertakan Resit Rasmi );</p><p>(d) Butir-butir seperti yang dinyatakan di atas adalah benar dan saya bertanggungjawab</p><p>terhadapnya.</p><p>Tarikh :</p><p>__________________________________</p><p>( Tandatangan )</p><p>PENGESAHAN</p><p>Adalah disahkan bahawa permohonan tuntutan Bayaran Balik Pakaian bagi pegawai ini</p><p>diluluskan dan atas urusan rasmi .</p><p>Tarikh : ______________________ __________________________________</p><p>( Tandatangan )</p><p>*Nota :</p><p>Ketua Pembantu Tadbir Perkhidmatan</p><p>Sila catatkan kelulusan Bayaran Balik Pakaian</p><p>Menghadiri Upacara Rasmi di dalam Buku</p><p>Perkhidmatan pegawai ini.</p><p>__________________________________</p><p>( Nama )</p><p>__________________________________</p><p>( Jawatan )</p><p>KEDUA</p><p>2010</p><p>Empat Ratus Lima Puluh Sahaja</p><p>450.00</p><p>23.05.2014</p><p>23.05.2014</p><p>Mengiringi suami menerima anugerah Kurniaan Pingat Pekerti Terpilih (P.P.T)</p></li></ul>