BORANG TUNTUTAN BAYARAN / PENOLAKAN ?· BORANG TUNTUTAN BAYARAN / PENOLAKAN YURAN Nama : ... YURAN ASRAMA…

  • Published on
    19-Mar-2019

  • View
    215

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

<p> BEN/UBAP/004 </p> <p> borang warna hijau UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA </p> <p>Hang Tuah jaya </p> <p>76100 Durian, Tunggal, Melaka </p> <p>Tel : 06-331 6117/6118/6120 Faks : 03-331 6296 </p> <p>Email : pejabatbendahari@utem.edu.my </p> <p>BORANG TUNTUTAN BAYARAN / PENOLAKAN YURAN </p> <p>Nama : ____________________________________________________ </p> <p>No. K/P : ____________________________________________________ </p> <p>No. Matrik : __________________ No. Telefon : ________________ </p> <p>Kursus : __________________ Fakulti : ________________ </p> <p>Tahun Pengajian (Semasa) : __________________ Semester (Semasa) : ________________ </p> <p>Emel : __________________ </p> <p>Tujuan Tuntutan (sila tandakan (/) di petak yang berkenaan) : </p> <p>MUET (Sila kemukakan resit asal bayaran MUET) </p> <p>YURAN ASRAMA (Sila kemukakan surat permohonan tinggal luar jika ada) </p> <p>TERLEBIH BAYAR YURAN (Sila kemukakan resit asal bayaran yuran) </p> <p>TAMAT PENGAJIAN/EXTEND/TANGGUH/TARIK DIRI (sila nyatakan) _________________ </p> <p>LAIN- LAIN (sila nyatakan) __________________________________________________ </p> <p>Maklumat Akaun Bank (sila pastikan maklumat yang diberikan adalah tepat): </p> <p>Nama Bank : _____________________________ </p> <p>No. Akaun : _____________________________ </p> <p>Tandatangan : Tarikh : </p> <p>------------------------- ---------------------------- </p> <p>mailto:pejabatbendahari@utem.edu.my</p>