Borelioza – znaczenie ziół w terapii

 • Published on
  11-Jan-2017

 • View
  213

 • Download
  1

Transcript

 • Zioa ZdrowiadlaCentrum Zioolecznictwa Ojca Grzegorza Sroki

  www.bonimed.pl http://www.facebook.com/ZiolaDlaZdrowia

  Nr 2/2015 Lato

  Borelioza znaczenie zi

  w terapii

  Temat numeru W numerze m.in.

  Dieta wydua ycie

  Korze piwonii biaej nadziej dla cierpicych na choroby

  reumatyczne

  Napiciowe ble gowy

 • Owoce jagodowe chroni mzg przed uszkodzeniem Owoce jagodowe chroni

  mzg przed uszkodzeniem

  Serdecznie zapraszamy Pastwa na nasz fanpage Zioa dla Zdrowia www.facebook.com/ZiolaDlaZdrowia, gdzie znajd Pastwo ciekawostki na temat zioolecznictwa i zdrowego stylu ycia.

  N ie od dzi wiadomo, e substancje rolinne bogate wantocyjany (substancje barwice owoce iwarzywa na kolor niebieski, zielony, czerwony, fioletowy) wykazuj bardzo ko-rzystne oddziaywanie na prac mzgu. Pisalimy ju otym wpoprzednich numerach naszego kwartalnika, e poprawiaj one such iwzrok. Zprezentowanych wtedy bada wynikao,

  e owoc borwki czarnej iekstrakty zniej poprawiaj funkcj czci mzgu odpowiedzialnej za

  such iwzrok.

  Jest wiele dowodw naukowych na to, e owoce jagodowe bogate wintensywne barwni-

  ki naturalne hamuj rozwj chorb neurodegradacyjnych. Dowiedziono tego np. w przypadku

  Resveratrolu, ktry obecny jest wczerwonym winie.

  Temat pozytywnego wpywu na mzg owocw jagodowych iekstraktw znich wykonanych

  zainteresowa znamienite rodowiska naukowe np. Harwardzk Szko Zdrowia.

  Przeprowadzono w tej placwce naukowej badania na szerok

  skal, w ktrych wzio udzia 120 tys. uczestnikw. Konkluzj tych

  bada by wniosek, e ryzyko wystpienia choroby Parkinsona uosb

  wzbogacajcych diet o owoce jagodowe, herbat i czerwone wino

  byo o40% nisze. To neuroochronne dziaanie substancji naturalnych

  jest kolejnym argumentem do rekomendowania spoywania ich lub

  ekstraktw z nich osobom zagroonym chorob Parkinsona, ale te

  innymi chorobami uszkadzajcymi mzg np. chorob Alzheimera bd

  uoglnion miadyc ttnic.

  W Centrum Zioolecznictwa Ojca Grzegorza zalecamy osobom

  zagroonym tymi chorobami 2 nasze preparaty tj. Vitalbon (2 x dz.

  1 kapsuka) i Resveratrol w kroplach (2 x dz. 8 kropli pod jzyk),

  awprzypadku problemw ze wzrokiem Oculobon (2 x dz. 1 kapsuka).

 • Od pewnego czasu wnaszym Centrum stosujemy preparat Vitalbon oraz Te-lomer System Bell Visage (zestaw zawiera 2 kremy oraz kapsuki doustne). Wskad obu tych produktw wchodzi ekstrakt z tarczycy bajkalskiej, ktry ma du zawar-to bajkaliny.

  Bajkalina jest jedn z nielicznych sub-stancji, ktra moe przyczyni si w sposb istotny do opnienia starzenia si organizmu. Jej stosowanie zwiksza dugo ochronnych kocwek chromosomw zwanych telome-rami (m.in. za odkrycie roli telomerw wpo-dziaach komrkowych przyznano w2009 r. nagrod Nobla).

  Uosb stosujcych Vitalbon lub Te-lomer System Bell Visage dostrzega si wyrane oznaki odmodzenia. Widoczne s one zarwno na skrze (redukcja zmarsz-czek, przebarwie, zwikszenie elastycznoci skry), jak te woglnym stanie zdrowia. Oso-by uywajce w/wprodukty maj wicej wi-goru, wiksz wydolno fizyczn ilepszy na-strj tak charakterystyczne dla osb modych.

  Okazuje si, e pozytywny wpyw na dugo telomerw ma take poczenie niskotuszczowej diety rolinnej, umiarkowa-nej aktywnoci fizycznej oraz technik radzenia sobie ze stresem.

  Po 5 latach stosowania takiej diety stwierdzono, e dugo chronicych nasz materia genetyczny telomerw zwikszya si o10%.

  Powyej przedstawiono informacje z nie-zwykle prestiowego czasopisma medyczne-go, jakim jest The Lancet. W naszym Cen-trum w celu opnienia procesu starzenia si organizmu stosujemy 2 preparaty: Resvera-trol w kroplach i Apibon w kapsukach.

  Dieta wydua ycie

  Absolutnieinnowacyjna formua: odmadzajca zwikszajca elastyczno

  skry redukujca zmarszczki rozjaniajca przebarwienia naturalnie chronica przed

  promieniami UV

  Ju czas,eby

  cofna czas

  SKRA MODSZA O 10 LATDOSTPNE W APTEKACH I SKLEPACH ZIELARSKO-MEDYCZNYCH

  zestaw zawiera 2 kremy oraz kapsuki doustne

 • CHITOBONzmniejsza wchanianie

  tuszczw

  REGULOBONprzyspiesza prac jelit,

  daje uczucie sytoci

  ADIPOBON MONOwspomaga odchudzanie,

  redukuje cellulit

  Preparaty zioowe Ojca Grzegorza Sroki

  Odkrycia naukowe nios osobom z nadwag znakomite informacje. Badacze zUniwersytetu Washingtoskiego zapewniaj, e dugi sen sprawia, i geny odpowiedzialne za otyo nie uak-tywniaj si w takim stopniu, jak uosb, ktre pi krtko.

  Trzeba wiedzie o tym, e nasz materia gene-tyczny jest podobny do instrumentu strunowego. Organizm wykorzystuje ten materia wsposb selek-tywny. Nie uderza zawsze we wszystkie struny, atylko wniektre, wzalenoci od potrzeb.

  Wpyw na melodi, jak gra nasz organizm maj rne czynniki. Okazuje si, e oprcz prawidowej diety jest to take dugo snu. Wedle bada w/wnau- kowcw amerykaskich waciw iloci snu dla osb, ktre chc si odchudzi jest 9 godzin.

  Aby jeszcze poprawi nastrj odchudzajcym si pragniemy poinformowa ich, i odchudzaniu bardzo sprzyja spoycie obfitego niadania - najlepiej wpierw-szej godzinie po obudzeniu si. Osoby szerzej zaintere-sowane sposobem odchudzania odsyamy do naszych specjalistycznych materiaw edukacyjnych, tj. do Zalece Dietetycznych CZOG, ktre mona znale na stronie www.bonimed.pl.

  Dugi sen odchudza

 • Cellulit jest problemem estetycznym trapi-cym wiele kobiet. Preparaty zioowe mog przyczyni si do likwidacji tej przypadoci. Naley stosowa 3 grupy produktw: Preparaty przyspieszajce proces spalania tkan-

  ki tuszczowej. Takim produktem jest Adipobon mono - stosuje si go 2 x dz. 2 kapsuki najlepiej przed planowan aktywnoci fizyczn. Zawiera on wswym skadzie ekstrakt zgarcynii cambogii oraz CLA - sprzony kwas linolowy.

  Produkty antyoksydacyjne - najlepiej pochodze-nia naturalnego. Takim preparatem jest Vitalbon (2 x dz. 1 kapsuka).

  rodki poprawiajce krenie krwi wnaczyniach wosowatych oraz przepyw limfy. Takim produk-tem jest Venobon (2 x dz. 1 kapsuka).

  Opisan kuracj zalecamy stosowa, co naj-mniej przez okres 3 miesicy. Znaszych dowiad-cze wynika, e wwikszoci przypadkw nast-puje redukcja skrki pomaraczowej.

  Zioa na cellulit

  Przed uyciem zapoznaj si z ulotk, ktra zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczce dziaa niepodanych i dawkowanie oraz informacje dotyczcestosowania produktu leczniczego, bd skontaktuj si z lekarzem lub farmaceut, gdy kady lek niewaciwie stosowany zagraa Twojemu yciu lub zdrowiu.

  NEFROBONISOL Zapalenie nerek

  i drg moczowych Kamica nerkowa Dna moczanowa

  NERWOBONISOL Nerwica Bezsenno

  PECTOBONISOL Przezibienie, kaszel Zapalenie oskrzeli Astma

  GASTROBONISOL Zaburzenia trawienia Zatrucia pokarmowe Kamica ciowa Wzdcia Zgaga

  CARDIOBONISOL Nadcinienie Niedokrwienie

  i osabienie serca

  Krople OjcaGrzegorza Sroki

 • Bl tego typu jest do uciliwym towarzy-szem ycia - gwnie pa, cho miewaj go rwnie mczyni. Nie jest moe zbyt silny, ale wystpuje bardzo czsto. Lokalizuje si najczciej wokolicy czoowej, ma charakter rozla-ny, tpy. Niektre osoby okrelaj go jako wraenie ucisku. W odrnieniu od migreny nie pojawiaj si wczasie jego przebiegu nudnoci ani wymioty. Ujawnia si zwykle po 30 roku ycia, aszczyt za-chorowa to 4 dekada ycia.

  W Centrum Zioolecznictwa Ojca Grzegorza radzimy sobie ztym dokuczliwym problemem do sprawnie. Zazwyczaj stosujemy postpowanie dwutorowe:1. Wykonujemy upacjenta bd pacjentki zabiegi

  z terapii manualnej, akupresury, czasami aku-punktury. S one najlepszym i najskuteczniej-szym sposobem radzenia sobie z tym proble-mem. Efekty s widoczne czasami od razu po pierwszej wizycie.

  2. Niejednokrotnie jednak zdarza si, i przyczy-na dolegliwoci ma podoe trawienne. Czsto sami pacjenci zwracaj na to uwag mwic, e maj bl gowy od odka. Dlatego te drugim (czasami stosowanym rwnolegle) sposobem leczenia jest zaywanie preparatu zioowego Gastrobonisol 2-3 x dz. po 1 yeczce. Przy-wraca on prawidowe trawienie. Efektem jego stosowania jest rwnie ustpienie blw gowy. Naley go przyjmowa co najmniej przez okres ok. 5 tygodni. Zwykle po tym okresie natenie iczsto wystpowania blw jest zdecydowa-nie mniejsza.

  Napiciowe ble gowy

  CARDIOBON wspomaga ukrwienie

  serca i prawidowe cinienie

  PROSTATOBON wspomaga witalno

  i prawidow funkcj prostaty

  pomocny w ysieniu typu mskiego

  HEPATOBON wspomaga trawienie chroni wtrob

  i trzustk

  DERMOBON wzmacnia wosy,

  skr i paznokcie

  KLIMAKTOBON agodzi objawy

  klimakterium

  Preparaty Ojca Grzegorza Sroki

 • Preparaty zioowe Ojca Grzegorza Sroki

  Pogorszenie suchu nie zawsze spowodowane jest chorobami uszu. U osb starszych moe wystpi rwnie inna przyczyna zaburze suchu, polegajca na pogorszeniu si funkcji mzgu. Prowadzi to do tego, e impulsy dwikowe nie s pra-widowo przetwarzane ianalizowane.

  Obie przyczyny pogorszenia suchu mog mie podoe wzaburzeniach ukrwienia. Dlatego te sku-teczn metod ich leczenia jest podawanie rodkw usprawniajcych krenie krwi, zwaszcza w naczy-niach wosowatych. W naszym Centrum zalecamy w takich przypadkach preparat Memobon (1-2 dz. 1 kaps.), ktry usprawnia ukrwienie mzgowe, ale take ukrwienie aparatu suchu, ktry zlo-kalizowany jest wuchu wewntrznym. agodzi on te zawroty gowy i szumy uszne. Skuteczno Memobonu jest wynikiem jego doskonaego skadu, tj.: miorzbu japoskiego ikorzenia e-szenia, ktre poprawiaj mikrokrenie oraz maj wpyw na zwik-szenie funkcji poznawczych. Take zawarty wnim ma-gnez pozytywnie wpywa na prawidowy such.

  Drugim preparatem, ktry stosujemy w przy-padku zaburze suchu jest Resveratrol - esencja wina wkroplach, podawany pod jzyk 2 x dziennie po 8 kropli. Wykazuje on korzystne dziaanie zwaszcza uosb, ktre naraone s na haas np. suchajcych muzyki przez suchawki (sytuacja bardzo powszechna wrd modziey). Prawie wszystkie osoby suchajce muzyki przez suchawki w autobusach, tramwajach oraz na ulicy suchaj jej za gono, gdy wok jest gwar. Dlatego wszystkie te osoby uszkadzaj sobie such nie majc tej wiadomoci.

  Dowiedziono wbadaniach naukowych, e przyjmowanie resweratrolu znacznie zmniej-sza uszkodzenia narzdu suchu wynikajce zhaasu, niedokrwienia lub zaawansowanego wieku.

  Wtroba to organ, ktry czsto porwnuje si do fabryki odtruwajcej nasz organizm z substancji toksycznych. Czsto jest ona uszkadzana przez leki. Zdarza si, e chora wtroba nie daje tego odczu pacjentowi. Takie bezobjawo-we uszkodzenie moe nastpi po zaywaniu statyn ifibratw, czyli lekw obniajcych po-ziom cholesterolu. rodkami, ktre mog wywoa ostre uszkodzenie wtroby objawiajce si np. -taczk, obrzkami, s tak popularne leki jak parace-tamol, czy diclofenac. Wtroba moe by uszkodzona take przez to, e zaburzony jest odpyw ci ztego narzdu. Ten efekt mog wywoa np. doustne rodki antykoncepcyjne, atake steroidy anaboliczne (popu-larny koks).

  Produkty naturalne stanowi dobry sposb na ochron wtroby przed uszkodzeniem. Typowe su-rowce zielarskie zalecane w tym celu to sylimaryna, ziele karczocha ipyek pszczeli. Znaszych obserwacji wynika, e dobre efekty mona uzyska poprzez sto-sowanie dwch preparatw - Hepatobonu 2-3 x dz. 1 kaps. (ekstrakt zlici karczocha isylimaryna) . Pro-dukt ten szczeglnie zalecamy jest osobom, ktre za-ywaj leki obniajce poziom cholesterolu, poniewa poza ochron wtroby sam Hepatobon pomoe obni-y poziom cholesterolu.

  Drugi preparat to Apibon (3 x dz. 1 kaps.), kt-ry zawiera mikronizat z pyku pszczelego i ekstrakt zpropolisu. Uosb zagroonych uszkodzeniem wtro-by poprzez stosowanie lekw, naduywanie alkoholu i niewaciw diet czymy oba te preparaty.

  le syszysz musisz to przeczyta

  Zioa, ktre chroniwtrob

  7

 • Borelioza to choroba infekcyjna, ktr zarazi si mona przede wszystkim wokresie letnim. 80% nowych przypadkw tej choroby wyst-puje wczerwcu ilipcu. Borelioz przenosz kleszcze, ktre s zakaone krtkami borelii.

  Ugryzienie przez tego owada powoduje, e krt-ki wprowadzane s do naszego organizmu i dostaj si do krwi. Objawy czasami pojawiaj si w cigu 3 dni od ugryzienia, ale czsto widoczne s dopiero po miesicu. Pocztkowo dolegliwoci lokalizuj si na skrze pod postaci zaczerwienienia, nastpnie uchorego wystpuj ble staww, mini, aczasami objawy uszkodzenia ukadu nerwowego. Diagnosty-ka boreliozy polega na wykrywaniu we krwi chorego swoistych przeciwcia IgM, apniej IgG.

  Wleczeniu boreliozy stosuje si antybiotykotera-pi, ktra czasami trwa przewlekle. Kopoty zterapi boreliozy powoduj, e popularno zyskuj wostat-nich latach zioa, a szczeglnie dwa surowce: ziele czystka ikorze szczeci.

  Jednake ich lecznicze wasnoci w przypadku boreliozy nie s zbyt dobrze potwierdzone w bada-niach naukowych. Nie udao nam si znale bada potwierdzajcych dziaanie terapeutyczne szczeci. W przypadku czystka przeprowadzono chyba tylko jedno badanie, ktre potwierdza, i olejek eteryczny zczystka hamuje rozwj krtkw borelii. Ale byo to badanie prowadzone poza organizmem, czyli w tzw. rodowisku in vitro. Nie ma jednoznacznego przeo-enia na to, i tak samo substancja ta bdzie dziaaa wprzypadku podania doustnego.

  Ponadto wnaparach zziela czystka, ktre s naj-czciej stosowane zawarto olejku eterycznego jest minimalna. Pewn nadziej daje natomiast stosowanie alkoholowych ekstraktw zczystka. Szczeglnie tych o duej koncentracji cia czynnych, zwaszcza olejku eterycznego.

  Jeeli mielibymy rekomendowa stosowanie jakiegokolwiek preparatu zczystka wboreliozie zde-cydowanie sugerujemy nalewki alkoholowe z du zawartoci olejku eterycznego.

  Informacje te mog wywoa zdziwienie uosb pijcych herbat zczystka iczujcych si po niej le-piej. Moe by tak wistocie, gdy:1. Brak bada naukowych na temat terapeutycznego

  dziaania czystka nie znaczy, e on nie dziaa wbo-reliozie. Moe po prostu nikt tego nie udowodni wsposb naukowy, aczystek wpostaci naparu jest skuteczny.

  2. Moe te by inna przyczyna agodzenia dolegli-woci blowych. Osoby, u ktrych wystpuj do-legliwoci blowe mog je mie zpowodu choroby zwyrodnieniowej i przecieniowej krgosupa, a nie z powodu boreliozy. Chory moe posiada podwyszone miano przeciwcia IgG, ktre czasami utrzymuje si we krwi przez kilka lat. Nie jest to jednak jednoznaczne ztym, e choruje na borelioz. Czasami ble maj przyczyn np. odkrgosupo-w anie powodowan przez borelioz.

  Jest to bardzo duy problem diagnostyczny, gdy zdarza si, e pacjenci leczeni s wiele miesicy an-tybiotykiem, poniewa wystpuje unich podwyszone miano swoistych IgG oraz dolegliwoci blowe staww bd krgosupa, ktre s bdnie interpretowane jako objawy boreliozy. Jestemy otym gboko przekonani, gdy czsto gdy pacjent zobjawami sugerujcymi bo-relioz rozpoczyna leczenie metodami rehabilitacyjny-mi (najczciej jest to terapia manualna) efekt zmniej-szenia si blu jest radykalny. Pojawia si po 1-2 dni od zabiegu manualnego mimo, e miano przeciwcia pozostaje bez zmian. Jaki jest ztego wniosek? Taki, e pacjent ma podwyszone miano przeciwcia adodatkowo zesp blowy krgosupa spowo-dowany chorob przecieniow, czy zwyrod-nieniem tego narzdu.

  Preparaty zioowe Ojca Grzegorza Sroki

  BORELIOZA znaczenie zi

  w terapii

  8

 • Zatem nie jest to chory na borelioz, ajedy-nie chory na schorzenia krgosupa, ktry ma dodatkowo podwyszone miano przeciwcia.

  Zdaniem CZOG nie da si prawidowo leczy boreliozy bez zbadania pacjenta pod ktem blw staww ikrgosupa wynikajcych zin-nych przyczyn ni borelioza. Najlepiej nadaje si do tego metoda terapii manualnej. Take stosowana wnaszym Centrum zduym powodzeniem od ponad 30 lat.

  Metod terapeutyczn, ktr moemy bez-wzgldnie poleci wleczeniu iprofilaktyce bo-reliozy jest stymulacja odpornoci organizmu. Wykorzystujemy do tego preparaty Immunobon iApibon.

  Apibon zaleca si przyjmowa wdawce 2 x dz. po 2 kapsuki. Dzieci poniej 12 r. 2 x dz. po 1 kap-suce. Produkt powinno si zaywa przez okres 1 miesica, nastpnie naley zrobi 2 tygodniow przerw i ponownie stosowa 1 miesic. Mona go przyjmowa wpostaci kapsuek podawanych doust-nie, mona rwnie wysypa kapsuki na 1 yeczk miodu iwymiesza go znim. Tak metod czasami stosujemy umaych dzieci. Terapi mona powtarza wkolejnych miesicach.

  Immunobon wcelu stymulacji odpornoci naley stosowa 2-3 x dziennie 1 yeczk do herbaty przez okres 7-10 dni. Potem naley zrobi przerw trwaj-c 3 tygodnie, po ktrej to powinno si ponowi jego stosowanie. Upacjentw wykazujcych deficyt odpor-noci zalecamy stymulacj przeprowadzi co najmniej 3-krotnie, np. 7 dni terapii, 21 dni przerwy, 7 dni tera-pii, 21 dni przerwy, 7 dni terapii.

  W przypadku boreliozy stosujemy take zioowe rodki przeciwzapalne i przeciwblo-we. Jednym znajlepiej udokumentowanych, co do dziaania terapeutycznego w tym kierunku zioem, jest korze hakoroli zwany te czar-cim lub diabelskim pazurem.

  Ekstrakt ztej roliny wystpuje wprepara-cie Artrobon, ktry zalecany jest wdawce 2 x dz. 2 kaps.

  Pacjenci, uktrych dolegliwoci zwizane zbore-lioz umiejscawiaj si wkonkretnych stawach mog stosowa do zewntrznego nacierania jeden zdwch preparatw: Reumobonisol lub Balsam Krgowy Ojca Grzegorza.

  Pacjenci zpodejrzeniem zachorowania na bore-lioz zawsze badani s manualnie istosujemy unich terapi manualn, aby wykluczy ewentualno ze-spow blowych innego pochodzenia. Bardzo czsto zdarza si, e dolegliwoci przypisywane boreliozie ustpuj po pierwszej wizycie.

  Preparaty zioowe Ojca Grzegorza Sroki

  9

  NA ODPORNOIMMUNOBON + APIBON

  Jeeli pacjent faktycznie choruje na borelioz wtym przypadku zalecamy preparaty do immuno-stymulacji Apibon 2 x dz. 2 kaps., Immunobon 2 x dz. 1 yeczka przez 7 dni iArtrobon 2 x dz. 2 kaps. oraz Czystek w kroplach.

  Takie postpowanie mona stosowa cznie zantybiotykoterapi zalecon przez lekarza.

  Kompleksowe dziaanie w przypadku boreliozy daje wiksz szans na pozbycie si tego niezwykle skomplikowanego schorzenia.

 • Mam ppasiec od kilku miesicy, ktrego nie mog wyleczy. Czy s jakie rodki zioowe mogce mi pomc?Ppasiec czasami przeradza si w przewlek, bar-dzo trudn do leczenia infekcj wirusow. Znaszych obserwacji wynika, e poczenie 3 preparatw zioo-wych moe przynie efekt pozytywny, ktry pojawi si po ok. miesicu ich stosowania. Zalecamy pa-cjentom Apibon 3 x dz. po 1 kapsuce, Vitalbon 2 x dz. 1 kaps. iAlerbon 3 x dz. 1 kaps. Wszystkie te 3 preparaty maj wasnoci przeciwwirusowe oraz wspomagajce odporno.

  Ktry ze rodkw zioowych obnia poziom chole-sterolu iczy mona go zastosowa cznie zlekami zapisanymi przez lekarza?S dwa takie preparaty, ktre mona stosowa wtym schorzeniu. Pierwszy z nich to Lipobon, zalecany 2-3 x dziennie 1 kaps., adrugi to Hepatobon rwnie zalecany 2-3 x dziennie po 1 kaps. Oba te rodki mog by czone zlekami syntetycznymi np. zgrupy statyn. Mona przy ich stosowaniu rozway obnienie dawki lekw syntetycznych, jeeli poziom cholesterolu bdzie wystarczajco niski.

  Czy istnieje jaki skuteczny sposb na nadmiern nerwowo udzieci?Wprzypadku dzieci najlepiej sprawdza si syrop Se-dabon, ktry moe by stosowany zarwno doranie

  1-2 yeczek np. przy bezsennoci jak istale 2 x dz. po 1 yeczce. Udzieci powyej 7 r.. mona rozwa-y take stosowanie kropli zioowych Nerwobonisol 1-2 yeczki dziennie rozpuszczone wniewielkiej iloci ciepej wody.

  Mj wnuk chodzi do przedszkola. Niestety bardzo czsto zaraa si robakami. Prosz poda mi sku-teczny zioowy sposb na pozbycie si ich? Pena kuracja stosowana w zakaeniu pasoy-tami jelitowymi w CZOG - Vernikabon syrop zioowo-miodowy. Zalecane spoycie: 2 x dz. 2 yeczki przez 7 dni, nastpnie 7 dni przerwy ipo-nownie 7 dni kuracji (dzieci do 7 roku ycia 2 x dz. 1 yeczka) + Alerbon (kapsuki z olejem z nasion czarnuszki siewnej). Zalecane spoycie: 3 x dz. po 1 kaps. przez 3 tygodnie.

  Uprawiam sport. Czy istniej zioowe preparaty zwikszajce wydolno fizyczn, ktre nie maj dziaa ubocznych? Preparatem, ktry zwiksza wydolno fizyczn jest Vitalbon, stosowany 2 x dz. po 1 kaps. Pierwsze efekty widoczne s zazwyczaj po 2 tygodniach sto-sowania. W miar zaywania Vitalbonu wydolno fizyczna ronie. Peny efekt widoczny jest po 2 mie-sicach. Preparat moe by uywany zarwno przez sportowcw jak i osoby starsze odczuwajce brak energii.

  Centrum Zioolecznictwa Ojca Grzegorzaodpowiada na pytania pacjentw

  Sanatorium Ustro to pierwsze w Polsce sanatorium, ktre obok standardowego leczenia oferuje

  kuracjuszom terapi zioami wedug zalece Centrum

  Zioolecznictwa Ojca Grzegorza.

  Orodek MAGNOLIAUstro, ul. Szpitalna 15

  tel. 33 854 36 90www.hotel-magnolia.pl

  Orodek TULIPANUstro, ul. Szpitalna 21

  tel. 33 854 37 80www.hotel-tulipan.pl

  www.sanatorium-ustron.pl

  Pobyty sanatoryjnebez skierowania

  z kuracj zioowOjca Grzegorza Sroki

 • Sanatorium Ustro to pierwsze w Polsce sanatorium, ktre obok standardowego leczenia oferuje

  kuracjuszom terapi zioami wedug zalece Centrum

  Zioolecznictwa Ojca Grzegorza.

  Orodek MAGNOLIAUstro, ul. Szpitalna 15

  tel. 33 854 36 90www.hotel-magnolia.pl

  Orodek TULIPANUstro, ul. Szpitalna 21

  tel. 33 854 37 80www.hotel-tulipan.pl

  www.sanatorium-ustron.pl

  Pobyty sanatoryjnebez skierowania

  z kuracj zioowOjca Grzegorza Sroki

  Mumio to naturalna substancja uywana wlecznictwie od tysicy lat. WII poowie XX wieku rozpoczy si intensywne badania nad jej wasnociami terapeutycznymi. Prowadzone byy wrnych instytutach naukowych ZSRR. Byy to bardzo powane wieloorodkowe prace, ktrych nie mona lekceway. Dowiedziono wnich niezwykle ko-rzystnego dziaania tej substancji na organizm ludzki.

  Pierwsz ciekaw obserwacj, ktrej dokonali naukowcy byo to, e sprzyja ona leczeniu zama koci. Profesor A.S. Szakirow wlatach 1966-69 sto-sujc 0,2g mumio na dzie uzyska przyspieszenie zrostu kostnego o13-17 dni wporwnaniu zosobami nie stosujcymi mumio. Badanie prowadzone byo na ogromnej grupie ok. 2500 osb ze zamaniami koci dugich ipaskich.

  Profesor Szakirow zaleca stosowanie mumio tyl-ko przez okres 10 dni. Wspczeni naukowcy zalecaj prowadzenie kuracji wprzypadku zama przez okres ok. 30 dni, nastpnie mona dokona przerwy 5 dnio-wej ikontynuowa leczenie a do cakowitego zrostu kostnego.

  Pozytywne efekty uzyskano rwnie wprzypad-ku operacyjnego leczenia ukadu kostnego take wtym przypadku zrost kostny nastpowa szybciej ni uosb, ktre nie stosoway tej substancji.

  Dowiedziono tego woperacjach stawu biodrowe-go, kolanowego oraz krgosupa. Dawka mumio rw-nie wtym wypadku wynosia 0,2g na dob.

  Profesor Sulejmanow prowadzcy te badania stwierdzi, i uchorych leczonych mumio o1 miesic skraca si okres noszenia gipsu po operacjach kost-nych.

  W chirurgii urazowej mumio wykorzystane byo take do leczenia uszkodzonych nerww. Dawkowanie wtym przypadku byo nieco wiksze ni wzamaniach koci iwynosio 0,3-0,5g 2-3 razy dziennie. Prowa-dzcy terapi lekarze okrelili przyspieszenie powrotu utraconej funkcji koczyny od 3-4 tygodni wczeniej ni uosb leczonych wnormalny sposb.

  Badania naukowe wskazuj rwnie na to, e mu-mio wykazywao dziaanie terapeutyczne wprzypadku choroby wrzodowej odka idwunastnicy, zakrzepo-wego zapalenia y oraz paradontozy. W przypadku tej ostatniej choroby poza dawkowaniem doustnym stosowano rwnie 5% roztwr do pukania jamy ust-nej. W tych przypadkach dawkowanie byo 0,2-0,4g na dob.

  Mumio uwaane jest za substancj, kt-ra sprzyja regeneracji tkanek. Dlatego bdzie ono pomocne take wprzypadku osteoporozy. Wiele publikacji naukowych sugeruje, e naley stosowa mumio rwnie zewntrznie w postaci kremu lub maci. Wywouje to dobre efekty w agodzeniu blu zwaszcza staww kolanowych. Ojciec Grzegorz Sroka stosowa mumio wpostaci roztworu wodnego ju wlatach 90 XX wieku ibardzo ceni sobie efekty terapeutyczne jakie ono wywoywao. Obecnie stosu-jemy wCZOG nowsz generacj mumio w kapsukach. Preparat nazywa si Mumio-Bon stosowany 2 x dz. 1 kaps. czymy go czasami z preparatem do ze-wntrznego stosowania Mumio krem 1-2 x dziennie.

  Mumio przyspiesza zrost koci po zamaniach

  Preparaty zioowe Ojca Grzegorza Sroki

  11

  Centrum Zioolecznictwa Ojca Grzegorza Sroki

  zaprasza pacjentw do gabinetw:

  w RYCHWADZIE

  klasztor O. Franciszkanw

  w YWCU, ul. Stawowa 23

  (wjazd od ul. Lenianka)

  w BIELSKU-BIAEJ, ul. Karpacka 46

  Szczegy pod numerami:

  33 861 86 21, 33 861 56 20

 • P rzewleka niewydolno ylna to schorzenie objawiajce si najczciej wystpowaniem blu, obrzkw ng, zwaszcza w okolicach kostek. Towarzyszy temu wystpowanie nadmiernego swdzenia skry. Czasami wbardzo zaawansowanej niewydolnoci ylnej dochodzi nawet do owrzodze podudzi.

  Przypado ta dopada najczciej panie, azwaszcza te ktre maj prac stojc, bd siedz-c i z tego powoduj mao si poruszaj. Preparaty zioowe stanowi skuteczny sposb wagodzeniu do-legliwoci zwizanych zniewydolnoci yln. Jedn znajskuteczniej dziaajcych rolin stosowanych wle-czeniu chorb y inaczy wosowatych jest ekstrakt znasion kasztanowca.

  Zanalizy 17 bada naukowych, wktrych wziy udzia cznie 1573 osoby wynika, e stosowanie pre-paratw zawierajcych wycig znasion kasztanowca jest sprawdzonym remedium w agodzeniu objaww tego schorzenia. Ponadto udowodniono, e jest to po-stpowanie bezpieczne dla chorych.

  Preparaty z nasion kasztanowca, ktre stosu-jemy w naszym CZOG to Venobon w kapsukach. Zalecany jest on zwaszcza wokresie letnim, wdawce 1 x dz. 1 kapsuka, aprzy zaostrzeniach dolegliwoci 2 x dz. 1 kapsuka. czymy go z preparatem Ve-nobon krem stosowanym zewntrznie 1-2 x dziennie wzalenoci od nasilenia objaww.

  Niewydolno ylna

  Preparaty zioowe Ojca Grzegorza Sroki

  A rtrobon zosta pozytywnie oceniony przez niezalen Jednostk Naukowo-Badawcz, wyznaczon do takich ocen przez Ministra Zdrowia. Jednostk t jest Instytut Rolin iPrzetwo-rw Zielarskich zPoznania.

  Wopinii tej stwierdzono, e preparat Artrobon: Wpywa korzystnie na stawy obwodowe ikrgosup, Nie stanowi zagroenia dla zdrowia.

  Szczegln uwag zwrcono wopinii na dziaanie ekstraktu zhakoroli, zwanej te czasami czarcim pa-zurem. Dziaanie przeciwzapalne jak iprzeciwblowe korzenia hakoroli jest przynajmniej tak samo sku-teczne jak stosowanych powszechnie lekw, uywa-nych w leczeniu blw staww i krgosupa, takich jak: fenylobutazonem, rofekoksybem, indometacyn, kwasem acetylosalicylowym.

  Stosujc Artrobon przez okres niemale 10 lat zaobserwowalimy bardzo pozytywne efekty dziaa-nia tego produktu. Wielu pacjentw, ktrzy skazani byli na przewleke zaywanie lekw przeciwzapalnych iprzeciwblowych po zastosowaniu Artrobonu znacz-nie zredukowao lub wrcz cakowicie odstawio leki syntetyczne.

  Artrobon znalaz szczeglne uznanie wrd leka-rzy ortopedw ineurologw.

  Zalecane spoycie: spoywa 2 x dz. po 2 kap-suki. Powinno si go stosowa przez okres co naj-mniej 6-8 tygodni. Wrazie uzyskania poprawy mona zmniejszy ilo przyjmowanego preparatu do 3 lub nawet 2 kapsuek dziennie.

  Artrobon moe by zaywany nawet przez kilka lat. Tak dugo przyjmuj go osoby ze zwyrodnienia-mi staww kolanowych ibiodrowych, ktre cierpi na przewleke dolegliwoci blowe.

  ARTROBON zyska uznanie niezalenych ekspertw

  12

 • W poprzednim numerze kwartalnika Zioa dla Zdrowia zamiecilimy krtki artyku dotyczcy stosowania preparatu Peobon, zawierajcego ekstrakt z korzenia piwonii biaej. Otrzymujemy od tej pory liczne zapytania dotyczce tego, czy stosowanie ekstraktu z piwonii biaej jest skuteczne oraz czy mona go czy zinnym lekami?

  Postaramy si na nie odpowiedzie. Korze piwo-nii biaej stosowany jest w leczeniu chorb m.in. reu-matoidalnych od 1200 lat wChinach, Korei iJaponii. By on poddawany wielu badaniom na duych popu-lacjach chorych, co do skutecznoci swego dziaania.

  Wjednym znich finansowanym przez Narodow Fundacj Medycyny Naturalnej Chin przebadano 450 osb z reumatoidalnym zapaleniem staww (RZS). Wbadaniu porwnano efekt dziaania ekstraktu zko-rzenia piwonii biaej zbardzo czsto stosowanym wtej chorobie lekiem Metotreksat wdawce 10mg/tydzie. Obie substancje stosowano przez 12 tygodni.

  U 81,7% pacjentw leczonych metotreksatem uzyskano popraw. Podobn popraw uzyskano u71,7% osb, ktrym podawano ekstrakt piwonii.

  W nastpnych latach kontynuowano badania i podobny efekt uzyskano u grupy 1600 pacjentw z RZS. Korzystne wyniki zaobserwowano rwnie podczas pilotaowego badania korzyci terapeutycz-nych ekstraktu korzenia piwonii biaej wukadowym toczniu rumieniowatym, zespole Sjgrena, zesztyw-niajcym zapaleniu staww krgosupa (ZZSK) oraz wprzewlekej pokrzywce, atake uszczycowym za-paleniu staww.

  Wpublikacjach naukowych podkrela si, e ko-rze piwonii wykazuje dziaanie immunomodulujce, ale take przeciwzapalne, przeciwblowe iprzeciwu-tleniajce.

  Dane naukowe daj nadziej na to, i ekstrakt zkorzenia piwonii bdzie pomocny take w leczeniu innych chorb autoimmunologicznych. W CZOG sto-sujemy preparat z korzeniem piwonii biaej - Peobon (2 x dz. 2 kaps.)

  Korze piwonii biaej nadziej dla cierpicych na choroby reumatyczne

  Preparaty zioowe Ojca Grzegorza Sroki

  Dowody na skuteczno metody w badaniu naukowym na stronach:

  Szczegy pod numerami: 33 861 86 21, 33 861 56 20

  www.bonimed.pl

  www.drblecha.pl

  BEZOPERACYJNE LECZENIE PRZEPUKLINY DYSKU MIDZYKRGOWEGO

 • UKA

  D KR

  EN

  IA

  Wzmacnia serce,reguluje cinienie

  Cardiobonisol lub Cardiobonisan (2-3 x dz.) + Cardiobon (1 x dz.)

  Wspomaga yy, zapobiega pajczkom

  naczyniowym

  Venobon (1-2 x dz.)+ Venobon krem

  Niskie cinienie, senno, meteopatia

  Activbon (2 x 1-2 kaps. dz.)lub Bonimel Activ

  Na cholesterol Lipobon lub Hepatobon(3 x dz. 1 kaps.)

  UKA

  D PO

  KARM

  OWY

  Kamica ciowa, niestrawno

  Gastrobonisolpomocniczo: Gastrobon

  lub Hepatobon

  Zgaga, refluks, zatrucia pokarmowe

  Gastrobonisan+ Gastrobonisol (1-3 x dz.),

  pomocniczo: Gastrobon

  Wrzody odkai dwunastnicy

  Gastrobonisanpomocniczo: Apibon

  Zaparcia i wzdcia Regulobon (2-3 y. 1 x dz.)+ Gastrobonisol (1-3 x dz.)

  Ble brzucha,jelito draliwe

  Gastrobonisolpomocniczo: Depribon

  lub Nerwobonisol

  Nadwaga Adipobonisan + Chitobon+ Adipobon mono + Regulobon

  Pasoyty jelitowe Vernikabon + Alerbon

  Alergia pokarmowa Bobonisan + Alerbon

  Na wtrobi trzustk Hepatobon + Apibon (1-3 x dz.)

  Ble gowy zwizane z przewodem pokarmowym

  Gastrobonisol (2 x dz.1 yeczka, w razie napadu blu

  co 10 min. - 1/2 yeczki)

  UKA

  D O

  DDEC

  HOW

  Y

  Przezibienie, kaszel Pectobonisol + Pulmobonisan

  Astma oskrzelowa Pectobonisol + Alerbon

  Katar,zapalenie zatok

  Pectobonisol (rozrzedzenie wydzieliny)Apibon + Immunobon na odporno

  Katar sienny Alerbon (3 x dz.)

  Pielgnacjaw opryszczce

  Apibon krem (co 1 godz.do ustpienia dolegliwoci)

  Na gardo i chrypk Anginbon (3-5 x dz.) + Pectobonisol

  Wspomaga odporno Apibon + Immunobon

  UKA

  D NE

  RWOW

  Y Stres, trudnociz zasypianiem

  Nerwobonisol lub Nerwobonisan (2-3 x dz.) + Nerwobonlub Sedabon (1-2 x dz.)

  Nastroje depresyjne Depribon (1-2 x dz.)

  Na pami, koncentracj,

  prawidowy suchi rwnowag

  Memobon (1-2 x dz.)+ Cardiobonisol (1-2 x dz.)

  STAW

  Y

  Na stawyi krgosup

  Balsam krgowy lub Reumobonisol + Artrobon (2 x dz.)

  Osteoporoza OrganicKrzem (1 x dz.)

  RZS, ZZSK, Tocze Peobon (2 x dz. 2 kaps.)+ Artrobon (2 x dz.)

  INNE

  DO

  LEGL

  IWO

  CI

  Cukrzyca Glukobonisan + Memobon

  Ochrona siatkwki oka w cukrzycy,

  nadcinieniu ttniczym, jaskrze.

  Zama i AMD

  Oculobon (1-2 x dz.)+ Venobon (1-2 x dz.)

  Klimakterium Klimaktobon (2 x dz.)

  Odtruwanie(alkohol, papierosy,

  spaliny, leki, chemia)

  Nefrobonisol + Hepatobon+ Vitalbon (1-2 x dz.)+ Resveratrol krople

  Nowotwory - pomocniczo wraz

  z zalecanym leczeniem!

  Nefrobonisol + Hepatobonponadto: Apibon, Vitalbon,

  Alerbon, Bofonginn komplex+ Resveratrol krople

  Choroba Hashimoto Peobon (2 x dz. 2 kaps.)

  SK

  RA

  Wzmacnia wosyi paznokcie,

  ujdrnia skr

  Dermobon i OrganicKrzem+ Likobon lub Vitalbon

  ysienie plackowate Peobon (2 x dz. 2 kaps.)+ Dermobon (2 x dz.)

  Skra z oznakami starzenia

  Telomer System Bell Visagelub Vitalbon

  Cellulit Adipobon mono + Vitalbon

  Trdzik pospolity Boniderm + Apibon krem (1-2 x dz.)

  Trdzik rowaty, skra naczynkowa Venobon + Venobon krem

  Pkanie pit Mumio krem+ Olej arganowy Bell Visage

  Pielgnacja skryw alergii

  Boniderm + Dermobon krem, doustnie - Alerbon

  uszczycazewntrznie - Bonidermdoustnie - Gastrobonisol

  + Nefrobonisol

  Pielgnacja skryw grzybicy

  zewntrznie - Apibon kremdoustnie - Apibon + Immunobon

  UKA

  D M

  OCZ

  OWY Zapalenie nerek,

  drg moczowychi pcherza, kamica

  Nefrobonisollub Nefrobonisan (1-3 x dz.)

  pomocniczo: Urobon (1-3 x dz.)

  Dna moczanowa Nefrobonisol + Artrobon

  Dla zdrowia prostaty Prostatobon + Apibon

  Poprawa witalnoci Vitalbon + Memobon

  Do nabycia: apteki i zielarnie w caym kraju lub sprzeda wysykowa:tel. 33 861 86 71, 602 214 616, BONIMED ywiec, ul. Stawowa 23, www.bonimed.pl

  Dooylimy wszelkich stara, aby informacje o produktach zawarte w ni niejszym opracowaniu byy zgodne z aktualnym stanem wiedzy. Ze wzgldu na nieprzerwany napyw nowych doniesie naukowych oraz aby nie przeoczy ewentualnych zmian, przed zastosowaniem zapoznaj si z ulotk i informacj na opakowaniu, ktra zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczce dziaa niepodanych idawkowanie oraz informacje dotyczce stosowania produktu leczniczego, bd skontaktuj si z lekarzem lub farmaceut.

  14

  Zioa wcukrzycyPytania o zioowe leczenie cukrzycy s bardzo

  czste. Zioa oczywicie wpywaj na redukcj pozio-mu glukozy wsurowicy krwi. WCZOG zalecamy wtym celu pi przed jedzeniem napar zmieszanki zioowej Glukobonisan 1-3 x dz. w zalenoci od nasilenia objaww chorobowych. Jednake gwn rol zi w cukrzycy jest zmniejszanie prawdopodobiestwa pojawienia si powika cukrzycowych takich jak: uszkodzenie naczy krwiononych, siatkwki oka bd te nerek. Dobrym sposobem na zabezpieczenie przed nimi jest stosowanie preparatw takich jak: Ve-nobon 1 x dz. 1 kaps., ktry poprawia krenie m.in. w naczyniach wosowatych. Jego stosowanie chroni take przed uszkodzeniem siatkwk oka oraz nerki. Drugim produktem jest Oculobon, ktry chroni oczy przed retinopati cukrzycow.

  Dobrym sposobem na zapobieganie uszkodze-niom naczy krwiononych wywoywanym przez cukrzyc jest rwnie przyjmowanie Resveratrolu esencji wina w kro-plach 2 dz. po 8 kro-pli pod jzyk.

  Metoda zapobiegania kamicy nerkowejKamica nerkowa, jest bardzo czstym proble-

  mem, z ktrym zwracaj si do nas pacjenci. Mao jest takich obszarw, w ktrych terapia zioami jest bezkonkurencyjna jak profilaktyka kamicy nerkowej. Wchorobie tej zalecamy naszym pacjentom 4 prepa-raty. Jeden znich to Urobon, uatwiajcy wypukiwa-nie bakterii zdrg moczowych. Zazwyczaj sugerujemy stosowa go 1-2 x dz. 2 kaps.

  czymy ten preparat z 3 innymi stosowanymi zamiennie. S nimi krople Nefrobonisol 2 x dz. po 1 yeczce lub napar zmieszanki zioowej Nefroboni-san 2 x dz. po 1 saszetce lub odwar z mieszan-ki zioowej Organic-krzem (2 saszetki go-towa w1 litrze wrztku 20-30 min.) Organic-krzem szczeglnie pole-cany jest osobom z ka-mic nerkow, ktrej towarzyszy jeszcze oste-oporoza.

  Podkrelamy, e oile Urobon stosuje si wza-sadzie stale tak pozostae preparaty stosuje si za-miennie.

  Terapia zapar Zaparcia leczy si stosujc przede wszystkim

  rodki poprawiajce trawienie takie jak: Gastroboni-sol 3 x dziennie po 1 yeczce oraz przyspieszajce perystaltyk jelit preparaty bonnikowe np. Regulo-bon 2-4 yeczek doda do soku, wody bd jogurtu. Pacjent musi jednak uzbroi si wnieco cierpliwoci.

  Takie leczenie zazwyczaj w cigu 4-5 tygodni normalizuje prac jelit i czsto si zdarza, e chory zaczyna regularnie i codziennie oddawa stolec ju nawet bez wsparcia zioowego.

  Dziaalno terapeutyczna Centrum Zioolecznictwa Ojca Grzegorza

  VENOBON KREMylaki,pajczkiobrzki,hemoroidy

  DERMOBON KREMzmianyalergicznepodranieniaistanyzapalneskry

  APIBON KREMzmianyropneigrzybiczeskry

  opryszczka,zajady

 • UKA

  D KR

  EN

  IAWzmacnia serce,reguluje cinienie

  Cardiobonisol lub Cardiobonisan (2-3 x dz.) + Cardiobon (1 x dz.)

  Wspomaga yy, zapobiega pajczkom

  naczyniowym

  Venobon (1-2 x dz.)+ Venobon krem

  Niskie cinienie, senno, meteopatia

  Activbon (2 x 1-2 kaps. dz.)lub Bonimel Activ

  Na cholesterol Lipobon lub Hepatobon(3 x dz. 1 kaps.)

  UKA

  D PO

  KARM

  OWY

  Kamica ciowa, niestrawno

  Gastrobonisolpomocniczo: Gastrobon

  lub Hepatobon

  Zgaga, refluks, zatrucia pokarmowe

  Gastrobonisan+ Gastrobonisol (1-3 x dz.),

  pomocniczo: Gastrobon

  Wrzody odkai dwunastnicy

  Gastrobonisanpomocniczo: Apibon

  Zaparcia i wzdcia Regulobon (2-3 y. 1 x dz.)+ Gastrobonisol (1-3 x dz.)

  Ble brzucha,jelito draliwe

  Gastrobonisolpomocniczo: Depribon

  lub Nerwobonisol

  Nadwaga Adipobonisan + Chitobon+ Adipobon mono + Regulobon

  Pasoyty jelitowe Vernikabon + Alerbon

  Alergia pokarmowa Bobonisan + Alerbon

  Na wtrobi trzustk Hepatobon + Apibon (1-3 x dz.)

  Ble gowy zwizane z przewodem pokarmowym

  Gastrobonisol (2 x dz.1 yeczka, w razie napadu blu

  co 10 min. - 1/2 yeczki)

  UKA

  D O

  DDEC

  HOW

  Y

  Przezibienie, kaszel Pectobonisol + Pulmobonisan

  Astma oskrzelowa Pectobonisol + Alerbon

  Katar,zapalenie zatok

  Pectobonisol (rozrzedzenie wydzieliny)Apibon + Immunobon na odporno

  Katar sienny Alerbon (3 x dz.)

  Pielgnacjaw opryszczce

  Apibon krem (co 1 godz.do ustpienia dolegliwoci)

  Na gardo i chrypk Anginbon (3-5 x dz.) + Pectobonisol

  Wspomaga odporno Apibon + Immunobon

  UKA

  D NE

  RWOW

  Y Stres, trudnociz zasypianiem

  Nerwobonisol lub Nerwobonisan (2-3 x dz.) + Nerwobonlub Sedabon (1-2 x dz.)

  Nastroje depresyjne Depribon (1-2 x dz.)

  Na pami, koncentracj,

  prawidowy suchi rwnowag

  Memobon (1-2 x dz.)+ Cardiobonisol (1-2 x dz.)

  STAW

  Y

  Na stawyi krgosup

  Balsam krgowy lub Reumobonisol + Artrobon (2 x dz.)

  Osteoporoza OrganicKrzem (1 x dz.)

  RZS, ZZSK, Tocze Peobon (2 x dz. 2 kaps.)+ Artrobon (2 x dz.)

  INNE

  DO

  LEGL

  IWO

  CI

  Cukrzyca Glukobonisan + Memobon

  Ochrona siatkwki oka w cukrzycy,

  nadcinieniu ttniczym, jaskrze.

  Zama i AMD

  Oculobon (1-2 x dz.)+ Venobon (1-2 x dz.)

  Klimakterium Klimaktobon (2 x dz.)

  Odtruwanie(alkohol, papierosy,

  spaliny, leki, chemia)

  Nefrobonisol + Hepatobon+ Vitalbon (1-2 x dz.)+ Resveratrol krople

  Nowotwory - pomocniczo wraz

  z zalecanym leczeniem!

  Nefrobonisol + Hepatobonponadto: Apibon, Vitalbon,

  Alerbon, Bofonginn komplex+ Resveratrol krople

  Choroba Hashimoto Peobon (2 x dz. 2 kaps.)

  SK

  RA

  Wzmacnia wosyi paznokcie,

  ujdrnia skr

  Dermobon i OrganicKrzem+ Likobon lub Vitalbon

  ysienie plackowate Peobon (2 x dz. 2 kaps.)+ Dermobon (2 x dz.)

  Skra z oznakami starzenia

  Telomer System Bell Visagelub Vitalbon

  Cellulit Adipobon mono + Vitalbon

  Trdzik pospolity Boniderm + Apibon krem (1-2 x dz.)

  Trdzik rowaty, skra naczynkowa Venobon + Venobon krem

  Pkanie pit Mumio krem+ Olej arganowy Bell Visage

  Pielgnacja skryw alergii

  Boniderm + Dermobon krem, doustnie - Alerbon

  uszczycazewntrznie - Bonidermdoustnie - Gastrobonisol

  + Nefrobonisol

  Pielgnacja skryw grzybicy

  zewntrznie - Apibon kremdoustnie - Apibon + Immunobon

  UKA

  D M

  OCZ

  OWY Zapalenie nerek,

  drg moczowychi pcherza, kamica

  Nefrobonisollub Nefrobonisan (1-3 x dz.)

  pomocniczo: Urobon (1-3 x dz.)

  Dna moczanowa Nefrobonisol + Artrobon

  Dla zdrowia prostaty Prostatobon + Apibon

  Poprawa witalnoci Vitalbon + Memobon

  Do nabycia: apteki i zielarnie w caym kraju lub sprzeda wysykowa:tel. 33 861 86 71, 602 214 616, BONIMED ywiec, ul. Stawowa 23, www.bonimed.pl

  Dooylimy wszelkich stara, aby informacje o produktach zawarte w ni niejszym opracowaniu byy zgodne z aktualnym stanem wiedzy. Ze wzgldu na nieprzerwany napyw nowych doniesie naukowych oraz aby nie przeoczy ewentualnych zmian, przed zastosowaniem zapoznaj si z ulotk i informacj na opakowaniu, ktra zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczce dziaa niepodanych idawkowanie oraz informacje dotyczce stosowania produktu leczniczego, bd skontaktuj si z lekarzem lub farmaceut.

 • Alerbon

  80% - pacjenci, u ktrychuzyskano popraw

  20% - pacjenci, u ktrychnie uzyskano poprawy

  Zalecane spoycie: 2-3 x dziennie po 2 kapsuki.

  Suplement diety

  ALERBON Z OLEJEM Z CZARNUSZKIDO SUPLEMENTACJI W ALERGII

  skutecznybezpiecznynaturalny

  Sia dziaania nasion czarnuszki siewnej jest podobna do leku cetyryzyna, ale w odrnieniu od niego nie wywouje sennoci 1

  Bezpieczestwo stosowania zbadano m.in. u dzieci z alergi 2

  W badaniu naukowym u dzieci w wieku 6-17 lat wykazano, e u 80% zaywajcych olej z czarnuszki w kapsukach uzyskano popraw

  w katarze alergicznym, astmie i alergiach skrnych 3

  1. MunawarAlam Ansari, Shahida P. Ahmed, NurAlamAnsari, Cetirizine and NigellaSativa: Comparison of Conventional and Herbal Option for Treatment of Seasonal Allergic Rhinitis, Pakistan Journal of Medicine, Obj. 2007, vol. 46, No. nr 3, 2007 46, Nr 3, 2007.

  2, 3. D. Makowska, W. Bylka, Nigella sativa L. zwizki czynne, aktywno biologiczna , Herba Polonica, 2009, vol. 55, nr 1

Recommended

View more >