Brochure EVO Winstmakers 2013 LOS

  • Published on
    12-Oct-2015

  • View
    13

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Winstmakers brochure

Transcript

<ul><li><p>EVO-WINSTMAKERS Haal uw voordeel uit deze EVO-diensten </p><p>WINSTMAKERS</p></li><li><p>Pak uw voordeelmet de EVO-winstmakers</p></li><li><p>U bent lid geworden van EVO of u overweegt een lidmaatschap. </p><p>U doet dat vanuit een specifiek zakelijk belang. Dit zakelijk belang </p><p>verschilt van ondernemer tot ondernemer en is afhankelijk van uw </p><p>branche en bedrijfsgrootte. </p><p>EVO biedt alle leden een actieve lobby, logistieke kennis </p><p>en inkoopvoordeel.</p><p>Wat alle aangesloten bedrijven gemeen hebben, is dat ze stuk voor</p><p>stuk profiteren van de toegevoegde waarde van het EVO-lidmaatschap.</p><p>Exclusief voor leden heeft EVO namelijk een producten- en dienstenpakket</p><p>ontwikkeld waarmee iedere ondernemer snel geld verdient.</p><p>Dit producten- en dienstenpakket vindt u in deze, voor u geselecteerde </p><p>Winstmakers. Hoe voordelig deze Winstmakers voor uw bedrijf zijn, rekent </p><p>u heel eenvoudig uit met de speciaal ontwikkelde EVO Voordeel-app. </p><p>Vanaf elke computer of smartphone bereikbaar op www.evo.nl/voordeel-app.</p><p>Deze applicatie laat u in enkele klikken zien hoe snel u uw lidmaatschapskosten</p><p>(en meer dan dat) terugverdient. Ervaar het zelf en pak uw voordeel.</p><p>Kijk voor uitgebreide informatie op www.evo.nl/lidmaatschap of bel met (079) 3467 346 voor persoonlijk advies. </p><p>WINSTMAKERS</p></li><li><p>Inhoud</p></li><li><p>WINSTMAKERS</p><p>01 - EVO-LEDENSERVICE Altijd toegang tot een uniek kenniscentrum </p><p>02 - EVO-BEBRIJFSJURISTEN Huisjuristen voor ieder EVO-lid</p><p>03 - EVO-BEDRIJFSADVIES Logistieke experts met verstand van ondernemerszaken</p><p>04 - EVO-OPLEIDINGEN Houdt ondernemers en hun medewerkers bij de les</p><p>05 - EVO-VERZEKERINGEN Beter verzekerd onderweg</p><p>06 - EVO-FINANCIEEL Uw financile en fiscale klankbord</p><p>07 - EVO-INCASSOSERVICE 24/7 incassohulp</p><p>08 - EVO-BRANDSTOFPAS Slimme ondernemers tanken met korting</p><p>09 - EVO-DKV KAART Voordelig tanken en tol betalen in het buitenland</p><p>10 - EVO-AUTOLEASE Mobiliteitspartner voor professioneel wagenparkbeheer</p><p>11 - EVO VOORDEEL-APP Bereken zelf het voordeel van uw lidmaatschap</p></li><li><p>EVO-Ledenservice Altijd toegang tot een uniek kenniscentrum</p><p>Antwoord krijgen van specialisten, zonder de knip open te trekken. Geen sprookje. Maar keiharde werkelijkheid voor die ondernemers die lid zijn van EVO. </p><p>LEdENSERVIcE</p></li><li><p>Het antwoord op al uw vragenEVO heeft het antwoord op uw vragen, over </p><p>alle denkbare onderwerpen die het onder-</p><p>nemerschap raken. Bijvoorbeeld over personeel </p><p>en bedrijf, vervoer en kosten, de bestel- en </p><p>vrachtauto of export en import. Maar ook als het </p><p>gaat over voorwaarden, contracten, verzekerin-</p><p>gen, magazijnbeheer en intern transport. </p><p>Ongeacht de vraag: EVO-Ledenservice helpt u </p><p>snel en adequaat bij het vinden van een prak-</p><p>tische oplossing. </p><p>Via EVO-Ledenservice maakt u niet alleen gebruik </p><p>van de kennis en ervaring van meer dan100 EVO-</p><p>medewerkers, maar profiteert u ook nog eens van </p><p>de logistieke knowhow van 20.000 collega-onder-</p><p>nemers. </p><p>Bij complexe vraagstukken, die om aanvullend </p><p>advies of maatwerkoplossingen vragen, brengt </p><p>EVO-Ledenservice u in contact met de juiste mede-</p><p>werker(s) bij EVO-Bedrijfsadvies, EVO-Opleidingen </p><p>en EVO-Bedrijfsjuristen of n van de andere </p><p>specialisten. </p><p>Bij elkaar opgeteld een in Nederland uniek (logis-</p><p>tiek) kenniscentrum. Exclusief en gratis toegankelijk </p><p>voor alle EVO-leden! </p><p>Alle voordelen van EVO-Ledenservice:</p><p>Gratis toegang tot uniek kenniscentrum.</p><p>Snel antwoord op al uw ondernemersvragen.</p><p>Actuele informatie onder handbereik.</p><p>Aanvullend advies en maatwerkoplossingen.</p><p>Exclusief voor alle leden van EVO.</p><p>Neem de proef op de som en bel met (079) 3467 346 of mail naar ledenservice@evo.nl. Voor de EVO-Kennisbank kijkt u op www.evo.nl/kennisbank</p><p>LEdENSERVIcE</p></li><li><p>EVO-Bedrijfsjuristen Huisjuristen voor ieder EVO-lid</p><p>Wel een bedrijfsjurist in huis, maar niet op uw loonlijst. Die droom wordt voor u als ondernemer werkelijkheid door EVO-Bedrijfsjuristen. Dankzij uw EVO-lidmaatschap beschikt u feitelijk over een select team huisjuristen. Daar kunt u altijd terecht met alle juridische vragen en problemen waar u als ondernemer tegenaan loopt!</p><p>BEdRIjfSjuRISTEN</p></li><li><p>Uw eigen juridische afdelingDe bedrijfsjuristen van EVO informeren, advi-</p><p>seren en bemiddelen kosteloos! Dat geldt ook </p><p>voor het voeren van verweer bij geschillen. Door </p><p>tijdig uw EVO-Bedrijfsjurist in te schakelen, </p><p>beperkt u het risico op kostbare juridische pro-</p><p>cedures. Als EVO lid weet u zich verzekerd van </p><p>de steun van door de wol geverfde juristen. Pure </p><p>specialisten op het gebied van handel, transport </p><p>en logistiek.</p><p>EVO-Bedrijfsjuristen heeft een schat aan praktijk-</p><p>ervaring opgebouwd in alle voor het bedrijfsleven </p><p>relevante rechtsgebieden. Als ondernemer kunt u </p><p>altijd bij hen aankloppen voor juridische ondersteu-</p><p>ning. Telefonisch, online of tijdens een persoonlijk </p><p>gesprek krijgt u advies op maat. </p><p>Tot aan een eventuele rechtbankprocedure bent u </p><p>geen cent kwijt. En als ondernemer hoeven we u </p><p>niet te vertellen wat n of meerdere besprekingen </p><p>met een advocaat kosten. Een uurtarief van 250 </p><p>euro is eerder regel dan uitzondering. </p><p>Dus tel uit uw winst.</p><p>Dankzij het EVO-lidmaatschap staat u nooit meer </p><p>alleen in juridische kwesties.</p><p>U kunt uw juridische adviseursraadplegen voor:</p><p>Uitleg van wet- en regelgeving.</p><p>Advies voordat u een nieuw contract afsluit.</p><p>Beoordeling van bestaande contracten of</p><p>algemene voorwaarden.</p><p>Advies en bemiddeling bij een (dreigend)</p><p>conflict.</p><p>Alle juridische vragen waar u als </p><p>ondernemer mee te maken krijgt. </p><p>BEdRIjfSjuRISTEN</p><p>EVO-Bedrijfsjuristen is bereikbaar via: (079) 3467 350 en bedrijfsjuristen@evo.nl. Bezoek voor meer info www.evo.nl/bedrijfsjuristen </p></li><li><p>EVO-Bedrijfsadvies Logistieke experts met verstand van ondernemerszaken</p><p>Veel ondernemers handelen intutief. Zij koersen met hun bedrijf overwegend op eigen gevoel. Toch doen zich ongetwijfeld situaties in uw ondernemers-bestaan voor wanneer er behoefte is aan het advies van derden. In dat geval doet u een beroep op EVO-Bedrijfsadvies. Eens te meer als u weet dat de praktisch toepasbare oplossingen van deze logistieke kennisexperts zichzelf dubbel en dwars terugverdienen!</p><p>BEdRIjfSAdVIES</p></li><li><p>Praktisch advies op niveauDe bedrijfsadviseurs van EVO bewegen zich op </p><p>strategisch, tactisch en operationeel niveau. U </p><p>als ondernemer kiest het soort advies dat bij </p><p>uw vraagstuk past. Misschien heeft u behoefte </p><p>aan een klankbord en wilt u binnen n dag een </p><p>praktisch advies op tafel. Of u denkt meer aan </p><p>een onderzoek waarbij u na grondige inventa-</p><p>risatie en analyse een concreet actieplan krijgt </p><p>voorgeschoteld. </p><p>Ook coaching-on-the-job en interim management </p><p>zijn diensten waarvoor u terecht kunt bij de bedrijfs-</p><p>adviseurs van EVO. Hierbij gaat het om begeleiden </p><p>van veranderingsprocessen.</p><p>EVO-Bedrijfsadvies heeft experts op elk logistiek </p><p>gebied en stoelt op het kennisnetwerk van ruim </p><p>20.000 aangesloten bedrijven. Zo is EVO altijd als </p><p>eerste op de hoogte van veranderingen in wet- en </p><p>regelgeving. EVO weet raad met iedere logistieke</p><p>vraag en excelleert vooral op het gebied van vervoer, </p><p>wharehousing, SCM, gevaarlijke stoffen, veiligheid </p><p>en internationale handel.</p><p>U krijgt met EVO-Bedrijfsadvies een partner in huis met </p><p>verstand van zaken. Een partner die uw taal spreekt </p><p>en zijn manier van werken aanpast aan uw bedrijf.</p><p>Alle voordelen van EVO-Bedrijfsadvies:</p><p>Advies op strategisch, tactisch en</p><p>operationeel niveau.</p><p>Experts op elk logistiek gebied.</p><p>Toepasbare oplossingen op maat.</p><p>Advies verdient zichzelf altijd terug.</p><p>Actuele adviezen dankzij het EVO-kennis-</p><p>netwerk.</p><p>Werkwijze aangepast aan uw bedrijf.</p><p>EVO-Bedrijfsadvies biedt u een klankbord, coaching on the job, Interim-management, onderzoek en meer! Dus als wij u mogen adviseren: kijk voor meer informatie op www.evo.nl/bedrijfsadvies, of bel met (079) 3467 333. </p><p>BEdRIjfSAdVIES</p></li><li><p>EVO-Opleidingen Houdt u en uw medewerkers bij de les</p><p>In Nederland heeft EVO het meest gespecialiseerde opleidings-instituut op het gebied van logistiek. De opleidingen van EVO houden ondernemers en hun medewerkers letterlijk en figuurlijk bij de les. Jaarlijks profiteren zon 15.000 cursisten van de kennis van EVO! </p><p>OPLEIdINgEN</p></li><li><p>Investeren in uw bedrijfAls ondernemer weet u als geen ander dat</p><p>investeren in de kennis van uzelf en uw mede-</p><p>werkers, investeren in uw bedrijf is. </p><p>Daarom bent u bij EVO aan het juiste adres. </p><p>EVO onderscheidt zich door korte, competen-</p><p>tie- en praktijkgerichte cursussen en trainingen </p><p>op ieder logistiek niveau. U kunt kiezen uit maar </p><p>liefst 100 verschillende opleidingen. </p><p>Opleidingen die stuk voor stuk worden verzorgd </p><p>door docenten uit de praktijk en worden ontwik-</p><p>keld in samenwerking met onze leden.</p><p>Het totale opleidingsaanbod omvat heftruckoplei-</p><p>dingen op opleidingslocaties in heel Nederland, </p><p>interntransportopleidingen en allerhande veilig-</p><p>heidsopleidingen. </p><p>Maar ook opleidingen op het gebeid van algemene </p><p>logistiek, magazijn en distributie, internationale han-</p><p>del en gevaarlijke stoffen.</p><p>Tot slot is er de EVO Hogeschool die, naast ver-</p><p>schillende post-HBO-opleidingen, ook geregeld </p><p>masterclasses organiseert. Al onze opleidingen </p><p>sluiten aan op uw praktijk. Of u nu kiest voor een </p><p>opleiding op een EVO-cursuslocatie of in uw bedrijf: </p><p>EVO biedt altijd maatwerk!</p><p>OPLEIdINgEN</p><p>Alle voordelen van de EVO-Opleidingen:</p><p>Uniek aanbod praktijkgerichte cursussen.</p><p>Meest complete logistieke </p><p>opleidingsinstituut. </p><p>Docenten uit het bedrijfsleven.</p><p>Bedrijfsopleidingen als maatwerk.</p><p>Alle opleidingen ook in uw bedrijf te volgen.</p><p>Hulp bij opleidingsplan en aanvraag </p><p>subsidies.</p><p>Profiteer als ondernemer van de unieke kennis die EVO biedt. Kijk voor het uitgebreide cursusaanbod op www.evo.nl/opleidingen of bel met (079) 3467 346 voor een persoonlijk (opleidings)advies. </p></li><li><p>EVO-Verzekeringen Beter verzekerd onderweg</p><p>EVO-Verzekeringen is een samenwerkingsverband tussen EVO en felison, gevolmachtigde van de grootste verzekeringsmaatschappijen in Nederland en voorgekomen uit de vereniging van agrarische loon-bedrijven. dus ook de complexiteit van een verenigingsstructuur is deze verzekeringspartner niet vreemd.</p><p>VERzEKERINgEN</p></li><li><p>Ondernemen is risicos nemen. Liefst wel zo beheersbaar mogelijk. Wanneer u </p><p>als ondernemer bepaalde risicos niet voor uw </p><p>rekening wilt nemen, kunt u die afdekken door </p><p>middel van een verzekering. In dat geval bent </p><p>u als EVO-lid bij EVO-Verzekeringen aan het </p><p>juiste adres. Naast alle gangbare verzekerings-</p><p>producten biedt EVO-Verzekeringen speciaal </p><p>voor leden ontwikkelde verzekeringen aan. </p><p>Het fundament onder deze product-innovatie </p><p>is de specifieke kennis en ervaring van de eigen </p><p>EVO-medewerkers. Dankzij die logistieke in-</p><p>breng bent u verzekerd van een unieke dekking!</p><p>Maar u profiteert ook van provisieloze verzekeringen, </p><p>scherpe premies en uitstekende en glasheldere </p><p>voorwaarden. Daarnaast wordt het onderscheidend </p><p>vermogen van EVO-Verzekeringen versterkt door de </p><p>adviseurs die de taal van ondernemers spreken. </p><p>EVO-Verzekeringen is een exclusieve samenwerking </p><p>aangegaan met 14 verzekeringskantoren, verspreid </p><p>over geheel Nederland. Dus er zit altijd wel een </p><p>intermediair bij u in de buurt. Intermediairs die exact </p><p>inzicht hebben in uw bedrijfsactiviteiten en u kun-</p><p>dig adviseren bij onder andere complexe en advies-</p><p>gevoelige (risico)onderwerpen. </p><p>EVO-Verzekeringen biedt alle producten aan volgens </p><p>de nieuwe, zogenoemde CAR-methode. </p><p>CAR (Customer Agreed Remuneration) wil zeggen </p><p>dat de beloning voor het advieswerk een afspraak is </p><p>tussen u als klant en de adviseur.</p><p>De onafhankelijke adviseur werkt immers in opdracht </p><p>van de klant en is geen verkoper van de verzekeraar. </p><p>Hij ontvangt geen enkele bonus of provisie op een </p><p>(onnodig) verzekeringsproduct. </p><p>Zijn beloning stoelt enkel en alleen op de kwaliteit </p><p>van zijn advieswerk!</p><p>Alle voordelen van EVO-Verzekeringen:</p><p>Speciaal ontwikkelde verzekerings-</p><p>producten. </p><p>Scherpe premies en transparante</p><p>voorwaarden.</p><p>Provisieloze verzekeringen (CAR-model).</p><p>Productinnovatie op basis van specifieke</p><p>kennis van EVO.</p><p>Tussenpersonen die de taal van de</p><p>ondenemer spreken.</p><p>Beloning intermediair op basis kwaliteit</p><p>advieswerk.</p><p>Geen kleine lettertjes.</p><p>Wilt u zich als ondernemer ook verzekerd weten van een verzekeringsportefeuille die daadwerkelijk hout snijdt, bel dan met: 079 - 3467 346 of mail naar: verzekeringen@evo.nl. </p><p>Op www.evo.nl/verzekeringen vindt u meer uitgebreide verzekeringsinformatie.</p><p>VERzEKERINgEN</p></li><li><p>EVO-financieel Uw financile en fiscale klankbord</p><p>Als ondernemersorganisatie begrijpt EVO als geen ander dat u af en toe behoefte heeft aan een klankbord. Maar ook een vraagbaak waar u als ondernemer terecht kunt met allerhande financile en fiscale vraagstukken. In dat geval biedt EVO-Financieel uitkomst. </p><p>fINANcIEEL</p></li><li><p>Blijft uw bedrijf financieel gezond? EVO-Financieel geeft antwoord op al uw prie-</p><p>mende vragen op het gebied van inkomstenbe-</p><p>lasting, schenkings- en successierechten. Maar </p><p>ook op voor vraagstukken over uw jaarrekening, </p><p>bedrijfsopvolging, de waardering van onder-</p><p>nemingen of zaken rond fusies en overnames </p><p>kunt u bij de helpdesk van EVO-Financieel te-</p><p>recht. Welke vraag u ook stelt over belastingen, </p><p>corporate finance of accountancy, u krijgt snel </p><p>antwoord.</p><p>En het mooie is dat het advieswerk het eerste half </p><p>uur gratis is. Duurt het langer dan krijgt u als onder-</p><p>nemer 10% korting op de reguliere uurtarieven voor </p><p>advieswerk!</p><p>EVO-Financieel biedt u als ondernemer nog meer </p><p>profijt. Bijvoorbeeld online boekhouden en online </p><p>salaris- en personeelsadministratie. U heeft 24 uur </p><p>per dag, 365 dagen per jaar de beschikking over de </p><p>modernste administratieve sofware, zonder een cent </p><p>te investeren. </p><p>Op de achtergrond kijkt Grant Thornton mee over </p><p>uw schouders of alle gegevens wel correct worden </p><p>ingevoerd. </p><p>Dat is voor u als ondernemer wel zon prettig gevoel. </p><p>Dat geeft rust en zekerheid. Als EVO-lid krijgt u </p><p>10% korting op de gangbare tarieven.</p><p>Met EVO-Financieel haalt u een vertrouwensper-</p><p>soon in huis met verstand van financile en fiscale </p><p>zaken: nauw betrokken bij het wel en wee van uw </p><p>bedrijf. U wordt letterlijk en figuurlijk ontzorgd, zodat </p><p>u al uw aandacht en energie kunt richten op onder-</p><p>nemen.</p><p>Alle voordelen van EVO-Financieel:</p><p>Fiscale en financile vraagbaak.</p><p>Samenwerking met een gerenommeerde </p><p>partij.</p><p>Online boekhoud- en salarisadministratie.</p><p>Klankbordfunctie.</p><p>Mogelijkheid voor second opinion.</p><p>Snel en gericht antwoord.</p><p>Eerste half uur gratis advies.</p><p>Aantrekkelijke kortingen.</p><p>Exclusief voor leden heeft EVO dit samenwerkingsverband afgesloten met Grant Thornton: een wereldwijd opererende dienstverlener op het gebied van accountancy, belastingen, pensioenen en corporate finance. </p><p>Genteresseerd? Kijk voor meer informatie op: www.evo.nl/financieel of bel (079) 3467 346.</p><p>fINANcIEEL</p></li><li><p>EVO-Incassoservice 24/7 incassohulp </p><p>Met de EVO-Incassoservice kunt u als ondernemer uw incasso-opdrachten 24 uur per dag, 7 dagen in de week indienen via fax, internet en e-mail. Binnen 24 uur na ontvangst van de opdracht onderneemt EVO-Incassoservice al actie richting uw debiteur. Als de vordering volledig wordt betaald, heeft u binnen een week het geld op uw rekening. De praktijk leert dat EVO-Incasso-service in 90% van de vorderingen met s...</p></li></ul>