Brosura Admitere Bz 2014

  • Published on
    24-Nov-2015

  • View
    38

  • Download
    2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Admitere Buzau 2014

Transcript

<ul><li><p>Admiterea n nvmntul liceal Admiterea n nvmntul profesional cu durata de 3 ani - 2014 </p><p>Anexa la ordinul MEN nr. 4925/ 29.08.2013, privind organizarea i desfurarea admiterii n nvmntul liceal de stat pentru anul colar 2014-2015 </p><p>__________________________________________________________________________________ </p><p>Metodologie de organizare i desfurare a admiterii n nvmntul liceal de stat pentru anul colar 2014-2015 </p><p> Admiterea absolvenilor clasei a VIII-a n nvmntul liceal de stat pentru anul colar 2014-2015 se desfoar n conformitate cu Metodologia de organizare i desfurare a admiterii n nvmntul liceal de stat pentru anul colar 2011-2012 cuprins n anexa 2 a ordinului ministrului educaiei, cercetrii, tineretului i sportului nr. 4802/2010 privind organizarea i desfurarea admiterii n nvmntul liceal de stat, pentru anul colar 2011-2012, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 657 bis din 23.09.2010. </p><p>Cap.1 Dispoziii generale </p><p>Art. 1. Admiterea elevilor n nvmntul liceal de stat se face pe baza criteriilor stabilite de prezenta metodologie. </p><p>Art. 2. (1) Absolvenii clasei a VIII-a particip la Evaluarea Naional, examen naional care reprezint modalitatea de evaluare sumativ a competenelor dobndite pe parcursul nvaamntului gimnazial. Procedurile de organizare, calendarul de desfasurare, disciplinele la care se susine Evaluarea Naional i programele care stau la baza elaborrii itemilor sunt stabilite de Ministerul Educaiei Naionale prin ordin separat. (2) Media general obinut la Evaluarea Naional constituie unul dintre criteriile pentru admiterea n nvaamntul liceal de stat. </p><p>Art. 3. (1) Conform legii, nvaamntul obligatoriu este nvaamnt de zi. n mod excepional, pentru persoanele care depaesc cu mai mult de doi ani vrsta corespunzatoare clasei, nvaamntul se poate organiza i n alte forme de nvaamnt, pe baza metodologiei elaborate de Ministerul Educaiei, Cercetarii, Tineretului i Sportului . (2) Numarul de locuri care se aloca pentru clasa a IX-a de liceu, la nvaamntul de zi, este cel puin egal cu numarul absolvenilor nvaamntului gimnazial din promoia anului 2014. (3) Absolvenii clasei a VIII-a din promoia 2014, indiferent de vrsta, precum i cei din promoiile anterioare care nu mplinesc 18 ani pn la data de 11 septembrie 2014 inclusiv, se nscriu n nvaamntul liceal, la cursuri de zi. (4) Absolvenii nvaamntului gimnazial din promoiile anterioare, care mplinesc 18 ani pn la data de 11 septembrie 2014 inclusiv, se pot nscrie n nvaamntul liceal doar la cursuri serale sau cu frecven redus, n perioada prevazut de calendarul admiterii. </p><p>Art. 4. (1) nscrierea n clasa a IX-a, n liceele de stat se face fr examen, pe baza mediei de admitere. (2) Media de admitere, pe baza creia se realizeaz nscrierea n clasa a IX-a a absolvenilor nvmntului gimnazial, se calculeaz ca medie ponderat ntre media general la evaluarea naional susinut de absolvenii clasei a VIII-a, care are o pondere de 75%, si media general de absolvire a claselor a V-a a VIII-a, care are o pondere de 25% n calculul mediei de admitere. (3) Calculul mediei de admitere se face astfel: </p><p> ABS + 3 EN MA = </p><p> 4 unde: MA = media de admitere. ABS = media general de absolvire a claselor a V-a a VIII-a; EN = media general obinut la Evaluarea Naional susinut de absolvenii clasei a VIII-a (4) Pentru absolvenii din promoiile de pn n anul 2009 inclusiv, n media de admitere, media general obinut la Evaluarea Naional se va nlocui cu media de la examenul de capacitate, pentru absolvenii de pn n anul 2003 inclusiv, cu media la testele naionale, pentru absolvenii din promoiile 2004-2007, ori cu media la tezele cu subiect unic susinute n clasa a VIII-a, pentru absolvenii din promoiile 2008 si 2009. (5) Pentru absolvenii din promoiile 2008 i 2009, media general la tezele cu subiect unic se calculeaz ca medie aritmetic, cu dou zecimale, fr rotunjire, din notele obinute la tezele cu subiect unic susinute n clasa a VIII-a. Nota la fiecare din tezele cu subiect unic susinute n clasa a VIII-a, care se ia n calculul mediei generale la tezele cu subiect unic, se calculeaza ca medie aritmetic, cu dou zecimale, fr rotunjire, din notele acordate de cei doi profesori evaluatori. (6) Media generala la Evaluarea Naional se calculeaz ca medie aritmetic, cu dou zecimale, fr rotunjire, din notele obinute la probele incluse n Evaluarea Naional. (7) Media generala la Evaluarea Naional va fi calculat, indiferent dac una sau mai multe din notele obinute la evaluarea naionala sunt inferioare notei cinci. </p><p>1</p></li><li><p>Admiterea n nvmntul liceal Admiterea n nvmntul profesional cu durata de 3 ani - 2014 </p><p>(8) Media de admitere se calculeaza, indiferent daca media generala la Evaluarea Naionala din clasa a VIII-a este inferioara notei cinci. (9) Media generala de absolvire a claselor a V-a a VIII-a si media de admitere se calculeaza cu doua zecimale, fr rotunjire. (10) Excepie de la prevederile alin.(1) fac liceele/clasele pentru care se susin probe de aptitudini, clasele cu regim de predare bilingv pentru care se susin probe de verificare a cunostinelor de limba moderna si clasele cu predare n limbile minoritailor naionale, pentru care se susin probe de verificare a cunostinelor la limba materna. Pentru aceste clase, admiterea se face n conformitate cu prevederile prezentei metodologii. (11) Prevederile prezentei metodologii, se aplic n mod corespunzator pentru absolvenii nvaamntului gimnazial de pn n anul 2009 inclusiv, nlocuind, dup caz, sintagma Evaluarea Naional cu sintagma examenul de capacitate, pentru absolvenii gimnaziului de pn n anul 2003 inclusiv, cu sintagma testele naionale, pentru absolvenii din perioada 2004-2007, respectiv cu sintagma tezele cu subiect unic susinute n clasa a VIII-a, pentru absolvenii din promoiile 2008 i 2009. (12) Pentru absolvenii gimnaziului de pn n 2007 inclusiv, care au susinut de mai multe ori examenul de capacitate/testele naionale, n calculul mediei de admitere se ia n considerare cea mai mare din mediile generale obinute la prezentarile succesive la examenul de capacitate/testele naionale. Media general menionat anterior se calculeaz, chiar dac este inferioar notei 5. </p><p>Art. 5. (1) nscrierea n clasa a IX-a, la nvaamntul de zi, a absolvenilor de gimnaziu (cu excepia celor care candideaz pentru licee/clase pentru care se susin probe de aptitudini, a celor care solicit nscrierea n nvaamntul special i a celor care candideaza pe locurile speciale pentru romi, pentru care se aplic prevederile specifice menionate n prezenta metodologie) se face prin repartizare computerizat, n ordinea descrescatoare a mediilor de admitere, n baza opiunii candidatului pentru filiera, profilul, specializarea sau domeniul respectiv i n limita locurilor aprobate, prin planul de colarizare, pentru unitaile colare finanate de la bugetul de stat. (2) n cazul n care doi candidai au medii de admitere egale, acestia vor fi departajai folosind, n ordine, urmatoarele criterii: a) media general obinut la Evaluarea Naional din clasa a VIII-a b) media general de absolvire a claselor a V-a a VIII-a; c) nota obinut la proba de limba i literatura romna din cadrul Evaluarii Naionale; d) nota obinut la proba de matematic din cadrul Evaluarii Naionale; e) nota obinut la proba de limba matern din cadrul Evaluarii Naionale, respectiv nota de la proba de verificare a cunostinelor de limba matern, susinut conform prevederilor Art.10 n cazul candidailor care solicita nscrierea la unitai de nvaamnt cu predare n limba minoritailor naionale. (4) n cazul n care, la o unitate de nvaamnt, pe ultimul loc, exist candidai cu opiunea exprimat pentru acea unitate colara i care au mediile de admitere, precum i toate mediile menionate la alin. (2), lit. a), b), c), d) i e) egale, atunci toi acesti candidai sunt declarai admii la opiunea solicitat. </p><p>Art. 6. (1) Pentru liceul teoretic i vocaional, repartizarea candidailor se efectueaz pe filiere, profiluri i specializri, n ordinea descresctoare a mediilor de admitere/mediilor finale de admitere i n funcie de opiuni. (2) n cazul filierei tehnologice, repartizarea candidailor se face pe domenii, n ordinea descrescatoare a mediilor de admitere i n funcie de opiuni. Repartizarea pe calificari profesionale se va face n urmatorii ani de studiu, potrivit structurii curriculare aprobate i conform reglementrilor n vigoare. Unitatea de nvaamnt i inspectoratul colar au obligaia de a afia, pn la data de 1 mai a anului n care se organizeaz admiterea, oferta de colarizare/oferta de formare profesional concretizat n profiluri, domenii i calificari profesionale. </p><p>Art. 7. Pentru liceele din filiera vocaional - profilurile sportiv, militar, teologic, artistic, pedagogic - precum i pentru liceul Waldorf, specializarea filologie, se vor organiza, nainte de nceperea repartizrii computerizate, probe de aptitudini, conform metodologiei prezentate n Anexa III a prezentului ordin. </p><p>Art. 8. (1) La profilurile artistic, sportiv, militar, teologic i la specializarea filologie de la liceul Waldorf, aprecierea probelor de aptitudini se face prin note. (2) Pentru profilul artistic arte vizuale, profilul sportiv, precum i pentru liceul Waldorf, specializarea filologie, media final de admitere se calculeaz astfel: 3 APT + MA = MFA, 4 unde: APT = nota final la probele de aptitudini; MA = media de admitere (calculata conform Art.4); MFA = media final de admitere. (3) Pentru profilul artistic muzica, coregrafie i teatru, media final de admitere se calculeaz astfel: APT + MA = MFA, </p><p> 2 unde: APT = nota final la probele de aptitudini; MA = media de admitere (calculat conform Art.4); MFA = media final de admitere. </p><p>2</p></li><li><p>Admiterea n nvmntul liceal Admiterea n nvmntul profesional cu durata de 3 ani - 2014 </p><p> (4) Pentru profilul teologic, media final de admitere se calculeaz astfel: </p><p>APT + 3 MA = MFA, 4 </p><p>unde: APT = nota final la probele de aptitudini; MA = media de admitere (calculat conform Art.4); MFA = media final de admitere. (5) La profilul militar, media final de admitere se calculeaza astfel: </p><p>NT + MA = MFA, 2 </p><p>unde: NT = nota obinut la testul gril de verificare a cunostinelor la disciplinele Limba i literatura romna i Matematic; MA = media de admitere (calculata conform Art.4); MFA = media final de admitere. (6) Media final de admitere, menionat la alin. (2), (3), (4) i (5), se calculeaz cu doua zecimale, fr rotunjire. (7) La profilul pedagogic, aprecierea probelor de aptitudini se face pe baza de calificativ: admis sau respins. </p><p>Art. 9. Candidaii respini la probele de aptitudini vor participa la repartizarea computerizat, putndu-se nscrie la alte filiere i profiluri din cadrul aceleiasi unitai de nvaamnt sau la alte unitai de nvaamnt. </p><p>Art. 10. (1) Liceele care organizeaz clase cu predare n limbile minoritailor naionale vor organiza o prob de verificare a cunostinelor de limba matern, pentru candidaii care nu au studiat n gimnaziu n limba matern respectiv. Proba se va organiza dup o metodologie care va fi anunata de ctre fiecare inspectorat colar, pn la data de 1 martie a anului n care se organizeaz admiterea. (2) Aprecierea probei menionate la alin. (1) se face cu note. n situaia n care candidatul a obinut la proba cel puin nota 5, secretariatul scolii la care a fost susinut proba de verificare a cunostinelor de limba matern va trece nota obinut de candidat n anexa la fia de nscriere a acestuia, la rubrica nota obinut la limba i literatura matern la evaluarea naional; se va specifica i limba matern la care a fost susinut proba. Directorul unitaii de nvaamnt la care a fost susinut proba va confirma, prin semnatur i stampil, corectitudinea notei. Nu se vor face alte modificari ale anexei fiei de nscriere. (3) Nota obinut la proba de verificare a cunostinelor de limba matern nu va fi inclus n calculul mediei de admitere, dar constituie criteriu de departajare conform Art. 5, alin.(2). (4) n situaia n care candidatul a obinut, la proba de verificare a cunostinelor de limba matern, o nota mai mica dect 5, se consider c el nu a promovat proba respectiv, iar secretariatul unitaii de nvaamnt la care s-a desfasurat proba va elibera anexa fiei de nscriere, fr a completa rubrica nota obinut la limba i literatura matern la evaluarea naional i fr a modifica n alt mod anexa fiei. n acest caz, candidatul nu va putea fi nscris la clase cu predare n limba matern respectiv. (5) Candidaii care au participat la proba de verificare a cunostinelor de limba matern, indiferent dac au promovat-o sau nu, i vor completa fia de opiuni la colile generale de provenien, n perioada prevazut de calendarul admiterii. (6) Pe fia de admitere a fiecarui candidat se pot afla note la cel mult doua limbi materne diferite la rubrica nota obinut la limba i literatura matern la evaluarea Naional (una dintre ele fiind, eventual, limba matern n care a studiat disciplinele la gimnaziu). (7) Candidaii la liceele/clasele cu predare n limba minoritailor, care au studiat n limba matern i, deci, au susinut Evaluarea Naional la limba i literatura matern respectiv, nu mai trebuie sa susin proba de verificare a cunostinelor de limba matern. Ei vor completa fiele cu opiuni n perioada specificat de calendar, la colile generale de provenien. colile generale de proveniena a acestor candidai vor completa, n fia de nscriere, notele obinute de acestia la Evaluarea Naional pentru proba de limba i literatura matern. (8) Nu vor putea fi nscrisi la clase cu predare n limbile minoritailor naionale dect acei candidai care au studiat n limba matern i, deci, au susinut Evaluarea Naional la limba respectiv, sau care au susinut i promovat proba de verificare a cunostinelor de limba matern menionat anterior. Pentru candidaii care nu ndeplinesc condiia de mai sus, nu se iau n considerare opiunile pentru clase cu predare n limbile minoritailor naionale, nscrise n fis. </p><p>Art. 11. (1) Pentru liceele care organizeaz clase cu predare n regim bilingv a unei limbi moderne, comisia de admitere judeean/a municipiului Bucureti va organiza o prob de verificare a cunostinelor la limba modern respectiv. Proba se va organiza n perioada menionat n calendarul admiterii, conform metodologiei aflate n Anexa IV a prezentului ordin. (2) Evaluarea rezultatelor elevilor la proba menionat la alin. (1) se face cu note. n situaia n care candidatul a obinut la proba cel puin nota 6, secretariatul colii la care a fost susinut proba de verificare a cunostinelor de limba modern va trece nota obinut de candidat n anexa fiei de nscriere a acestuia, la rubrica nota obinut la proba de limba modern . Se va indica i limba modern la care s-a </p><p>3</p></li><li><p>Admiterea n nvmntul liceal Admiterea n nvmntul profesional cu durata de 3 ani - 2014 </p><p>susinut proba. Directo...</p></li></ul>