BRUGS- OG INSTALL- ERINGSVEJLEDNING - Forside ?· SUITE HYDRO / CLUB HYDRO / MUSA HYDRO Max 15,0kW (13,0kW…

  • Published on
    16-Feb-2019

  • View
    212

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

<p> BRUGS- OG INSTALL-ERINGSVEJLEDNING </p> <p>EN 14785 - 2006</p> <p>Potencia nominal (agua - aire):Potncia nominal (gua - ar):Nominal heat output (water - air):Brndvrdi (vand - luft):Emisin CO ( al 13% de O2):Emisso CO (13% de O2):CO emission (at 13% O2)CO emission (ved 13% O2):Eficiencia:Eficiencia:Efficiency:Virkningsgrad:Temperadura humos:Tempretura dos fumos:Flue gas temperature:Rggastemperatur:Presin mxima de agua:Presso mxima da gua:Permissible max. water pressure:Max. vandtryk:Asorbimiento electrico max:</p> <p>Max. elektrisk effekt:Tensin de funcionamiento:Tenso electrica funcionamento:Rated voltage:Netspnding:Distancias de seguridad (retro):Distancia de segurana (trasiera):Safety clarence distance (back):Sikkerhedsafstand (bag):Distancias de seguridad (laterales):Distancia de segurana (lateral):Safety clarence distance (side):Sikkerhedsafstand (side):</p> <p>MCZ S.p.A. - Via G.Oberdan 86, I - 33074 Vigonovo (PN) Italy.</p> <p>09</p> <p>Art. 15a B-VG - VKF AEAI</p> <p>SUITE HYDRO / CLUB HYDRO / MUSA HYDRO</p> <p>Max 15,0kW (13,0kW - 2kW)Min 3,6kW (2,5kW - 1,1kW)</p> <p>P maxP min</p> <p>0,009%0,034%</p> <p>P maxP min</p> <p>90,8%96,0%</p> <p>160 C</p> <p>2,5 bar</p> <p>420 W(Med. 80 W)</p> <p>Potncia electrica absorbida:Max. electrical power supply:</p> <p>Utilizar slo con combustibles adaptados. Utilizar somente combustivel adaquado. Use only recommended fuels. Anvend kun anbefalede brndsler.</p> <p>Leer y seguir las instrucciones! Leia atentamente e siga as instrues! Leggere e seguire le istruzioni! Read and follow the operating </p> <p>instructions! Flg fabrikantens brugervejledning!</p> <p>COD: 8900 907800</p> <p>230 V - 50 Hz.</p> <p>100 mm</p> <p>100 mm</p> <p>Producto conforme a la instalacin de tubos mltiples. Produto conforme para instalao em condutas multiplas. Appliance suitable for installation in a shared flue. Apparatet kan bruges i en rggassamleledning.</p> <p>EN 14785 - 2006</p> <p>Potencia nominal (agua - aire):Potncia nominal (gua - ar):Nominal heat output (water - air):Brndvrdi (vand - luft):Emisin CO ( al 13% de O2):Emisso CO (13% de O2):CO emission (at 13% O2)CO emission (ved 13% O2):Eficiencia:Eficiencia:Efficiency:Virkningsgrad:Temperadura humos:Tempretura dos fumos:Flue gas temperature:Rggastemperatur:Presin mxima de agua:Presso mxima da gua:Permissible max. water pressure:Max. vandtryk:Asorbimiento electrico max:</p> <p>Max. elektrisk effekt:Tensin de funcionamiento:Tenso electrica funcionamento:Rated voltage:Netspnding:Distancias de seguridad (retro):Distancia de segurana (trasiera):Safety clarence distance (back):Sikkerhedsafstand (bag):Distancias de seguridad (laterales):Distancia de segurana (lateral):Safety clarence distance (side):Sikkerhedsafstand (side):</p> <p>MCZ S.p.A. - Via G.Oberdan 86, I - 33074 Vigonovo (PN) Italy.</p> <p>09</p> <p>Art. 15a B-VG - VKF AEAI</p> <p>EGO HYDRO / STAR HYDRO</p> <p>Max 11,6kW (10,0kW - 1,6kW)Min 3,6kW (2,5kW - 1,1kW)</p> <p>P maxP min</p> <p>0,011%0,034%</p> <p>P maxP min</p> <p>91,5%96,0%</p> <p>140 C</p> <p>2,5 bar</p> <p>420 W(Med. 80 W)</p> <p>Potncia electrica absorbida:Max. electrical power supply:</p> <p>230 V - 50 Hz.</p> <p>100 mm</p> <p>100 mm</p> <p>Producto conforme a la instalacin de tubos mltiples. Produto conforme para instalao em condutas multiplas. Appliance suitable for installation in a shared flue. Apparatet kan bruges i en rggassamleledning.</p> <p>Utilizar slo con combustibles adaptados. Utilizar somente combustivel adaquado. Use only recommended fuels. Anvend kun anbefalede brndsler.</p> <p>Leer y seguir las instrucciones! Leia atentamente e siga as instrues! Leggere e seguire le istruzioni! Read and follow the operating </p> <p>instructions! Flg fabrikantens brugervejledning!</p> <p>COD : 8900 907600 </p> <p>BRIKETBRNDEOVNE Indholds-fortegnelse</p> <p> INSTALLERINGS- OG BRUGSVEJLEDNING sd. 3 </p> <p>Indholdsfortegnelse Teknisk Service Rettighederne forbeholdt MCZ S.p.A. Enhver gengivelse forbudt </p> <p>INDLEDNING.........................................................................................................................................5 </p> <p>1. ADVARSLER OG GARANTIBETINGELSER...........................................................................................6 1.1. SIKKERHEDSPBUD........................................................................................................................6 1.2. PBUD VEDRRENDE DRIFT ...........................................................................................................7 1.3. GARANTIBETINGELSER ...................................................................................................................8 </p> <p>1.3.1. Begrnsninger ........................................................................................................................8 1.3.2. Undtagelser .............................................................................................................................9 </p> <p>2. TEORETISKE OPLYSNINGER VEDRRENDE INSTALLERING ..........................................................10 2.1. TRBRIKETTER ...........................................................................................................................10 2.2. INSTALLATIONSANVISNINGER........................................................................................................11 2.3. DRIFTSOMGIVELSER.....................................................................................................................12 2.4. FORBINDELSE TIL UDELUFTINDTAGET ..........................................................................................12 2.5. FORBINDELSE AF RGUDLEDNINGSRRET ....................................................................................13 2.6. FORBINDELSE TIL TRKKANAL .......................................................................................................14 2.7. FORBINDELSE TIL ET UDVENDIGT RR MED ISOLERET RR ELLER DOBBELTVG .................................14 2.8. OVERGANGSRR TIL TRKKANAL ...................................................................................................14 2.9. DRIFTSFORSTYRRELSE, DER SKYLDES DRLIGT TRK I TRKKANALEN.........................................15 2.10. TILSLUTNING TIL VANDFORSYNINGEN.......................................................................................16 </p> <p>3. INSTALLERING OG MONTERING.....................................................................................................17 3.1. TEGNINGER og TEKNISKE SPECIFIKATIONER .................................................................................17 </p> <p>3.1.1. Ml EGO version HYDRO.........................................................................................................17 3.1.2. Ml STAR version HYDRO........................................................................................................17 3.1.3. Ml CLUB version HYDRO........................................................................................................18 3.1.4. Ml SUITE version HYDRO ......................................................................................................18 3.1.5. Ml MUSA version HYDRO.......................................................................................................19 3.1.6. Tekniske specifikationer ..........................................................................................................19 </p> <p>3.2. KLARGRING OG UDPAKNING.......................................................................................................21 3.3. MONTERING AF SIDEBEKLDNING ...............................................................................................24 </p> <p>3.3.1. Montering af profilerne til fastgrelse af stlbekldningen-EGO .................................................24 3.3.2. Monter profilerne til fastgrelse af kaklerne eller fedtstenen-STAR..............................................25 3.3.3. Montering af nederste panel Brndeovnene Suite og Club......................................................26 3.3.4. Montering af sidefliserne.........................................................................................................27 3.3.5. Montering af kakkeltoppen ......................................................................................................27 3.3.6. Monter siderne p brndeovnen MUSA....................................................................................28 </p> <p>3.4. TILSLUTNING TIL VANDFORSYNINGSANLGGET............................................................................29 3.4.1. Tilslutninger til anlgget ........................................................................................................30 3.4.2. Fyldning af anlgget ..............................................................................................................31 3.4.3. Vandets egenskaber ...............................................................................................................31 </p> <p>3.5. DIAGRAMMER MED EKSEMPLER P INSTALLATION.........................................................................32 3.5.1. Installationsskema for opvarmning...........................................................................................33 3.5.2. Installationsskema for opvarmning med tilslutning til varmtvandsbeholder ..................................33 3.5.3. Installationsskema med tilslutning til varmtvandsbeholder med oplagring....................................34 </p> <p>3.6. MONTERING AF LUFTFILTRET .......................................................................................................35 3.7. BNING/LUKNING AF DREN ........................................................................................................35 3.8. ELEKTRISK TILSLUTNING..............................................................................................................35 </p> <p>4. FUNKTION .......................................................................................................................................36 4.1. FORHOLDSREGLER FR OPTNDING ............................................................................................36 4.2. EFTERSYN FR TNDING...............................................................................................................37 4.3. ILGNING AF BRIKETTER...............................................................................................................37 4.4. RRLEDNING TIL EKSTRA BEHOLDER (Tilbehr) ................................................................................37 4.5. DISPLAY P BETJENINGSPANEL .......................................................................................................38 </p> <p>4.5.1. Oversigt over betjeningspanel .................................................................................................38 4.6. INDSTILLINGER DER SKAL FORETAGES INDEN DEN FRSTE OPTNDING.......................................40 </p> <p>BRIKETBRNDEOVNE Indholds-fortegnelse</p> <p> INSTALLERINGS- OG BRUGSVEJLEDNING sd. 4 </p> <p>Indholdsfortegnelse Teknisk Service Rettighederne forbeholdt MCZ S.p.A. Enhver gengivelse forbudt </p> <p>4.6.1. Indstilling af klokkeslt og ugedag..........................................................................................40 4.6.2. Indstilling af sprog..................................................................................................................41 4.6.3. Sdan indstilles formlen ..........................................................................................................42 </p> <p>4.7. REGULERING AF VANDTEMPERATUREN I KEDLEN...........................................................................42 4.8. FRSTE OPTNDING ...................................................................................................................43 </p> <p>4.8.1. Tnd/sluk p betjeningspanelet ..............................................................................................43 4.8.2. Bemrkning vedrrende den frste optnding ........................................................................43 </p> <p>4.9. FUNKTIONSMDER.......................................................................................................................44 4.9.1. Funktion ................................................................................................................................44 4.9.2. Automatisk drift .....................................................................................................................44 </p> <p>4.9.2.1. Fler for omgivende lufttemperatur ...................................................................................44 4.9.2.2. Tilslutning af udvendig termostat og opsamlingsbeholder....................................................45 </p> <p>4.9.3. Automatisk drift med AUTO-ECO .............................................................................................46 4.9.3.1. Aktivering/inaktivering af AUTO-ECO .................................................................................47 </p> <p>4.10. SLEEP-FUNKTIONEN..................................................................................................................48 4.11. TIMERSTYRET TERMOSTAT .......................................................................................................48 </p> <p>4.11.1. Ugedag og ur .....................................................................................................................48 4.11.2. Aktivering af den timerstyrede termostat og valg af et program. .............................................49 4.11.3. Inaktivering af den timerstyrede termostat............................................................................50 </p> <p>4.12. FORINDSTILLEDE UGENTLIGE OG DAGLIGE PROGRAMMER..........................................................50 4.12.1. Ugentlige programmer.........................................................................................................50 4.12.2. Daglige programmer ...........................................................................................................52 </p> <p>4.13. EKSEMPEL P DAGLIG PROGRAMMERING ...................................................................................53 4.13.1. Indstilling af et dagligt program ...........................................................................................53 </p> <p>4.14. SIKKERHEDSANORDNINGER ......................................................................................................53 4.15. SIGNALERING AF ALARMER........................................................................................................55 4.16. Afslutning af alarmtilstanden ......................................................................................................56 </p> <p>4.16.1. Sprring af brndeovnen ...................................................................................................56 5. VEDLIGEHOLDELSE OG RENGRING ..............................................................................................58 </p> <p>5.1. DAGLIG OG UGENTLIG RENGRING (UDFRES AF BRUGEREN) .......................................................58 5.1....</p>

Recommended

View more >