bülent ecevit üniversitesi sağlık uygulama ve araştırma merkezi ...

  • Published on
    06-Feb-2017

  • View
    228

  • Download
    11

Transcript

BLENT ECEVT NVERSTES SALIK UYGULAMA VE ARATIRMA MERKEZ HEMRELK HZMETLER MDRL 2013 YILI FAALYET RAPORU 1 NDEKLER Sayfa No MSYONUMUZ 2 VZYONUMUZ 2 AMALAR VE HEDEFLER 2 HEMRELK HZMETLER MDRLNE AT SWOT ANALZ 4 HEMRELK HZMETLER MDRLNE AT SAYISAL VERLER 6 A.HEMRELK HZMETLER GENEL AKIINDA YRTLEN FAALYETLER 8 B. KALTE KONTROL GRUBU FAALYETLER 13 C. HZMET ETM FAALYETLER 14 D. KLNK NTRSYON HEMRELK FAALYETLER 26 E. DYABET HEMREL FAALYETLER F. ENFEKSYON KONTROL HEMREL FAALYETLER G. SOSYAL ETKNLKLER ALIMA GRUBU FAALYETLER 26 26 29 2 MSYONUMUZ Blent Ecevit niversitesi Hastanesi Hemirelik Hizmetleri Mdrl olarak; mesleki bilgi ve deneyime sahip, hasta haklarn bilen, savunuculuunu stlenmi, yasal grev ve sorumluluklarn bilen, sahip kan, kurumun temel deerlerini yanstan, katlmc ynetime nem veren, bilimsel aratrma sonularn esas alan bakm modellerine sahip, bireyin ve ailenin deerlerine sayg duyan, etik deerlerle hareket eden, hemirelik hizmetlerinde bamsz rollerini profesyonel anlayla yerine getiren, uluslararas kalite standartlarnda hemirelik bakm sunmaktr. VZYONUMUZ Blent Ecevit niversitesi Hastanesi hemireleri olarak; hasta haklarn savunan, hasta/alan gvenliini ve insana btncl yaklam benimsemi, deiime ve geliime ak, otonomi sahibi, bilimsel dnce gc ile hareket eden hemirelik hizmetleri ile ulusal ve uluslararas platformda ilk tercih edilen olmaktr. AMALAR VE HEDEFLER AMA: Merkezimize tan ve tedavi amal salk hizmeti almak iin bavurmu olan tm bireylere kaliteli hemirelik hizmetinin sunulmas. Hedef 1: Mdrlmz bnyesinde oluturulan Kalite Kontrol Gurubu tarafndan hasta bakm protokollerinin standardize edilmesini salamak. Hedef 2: Mesleki bak amzn btn hemirelerde hasta haklarna saygl bir alma prensibi haline getirilmesini salamak. Hedef 3: Hemire ve hasta bakm srelerini deerlendirmek, gerektiinde dzeltme yaplmasn salamak zere dzenli olarak nite/servis ziyaretleri yapmak, ilgili kaytlar gzden geirmek ve rapor etmek. Hedef 4: Sorumluluumuz altndaki ekibin, mesleki geliimini salamak amacyla Hizmet i Eitim Programlar dzenlemek. Hedef 5: Hemirelik bakm teknikleri - uygulamalar alannda aratrma yapmak, yaplan aratrmalar desteklemek. 3 Hedef 6: Hemirelik meslei ile ilgili gncel gelimeleri takip etmek. Hedef 7: Yeni greve balayan hemirelik meslei yelerin Oryantasyon programn dzenlemek. Hedef 8: Mesleki tecrbeleri gelitirmek ve ilerletmek zere mesleki ilikiler kurmak ve srdrmek, seminer, workshop ve konferanslara katlmak. AMA: Hemirelik Hizmetleri Mdrlne bal alan hemirelerin memnuniyetinin salanmas. Hedef 1: alma saatleri iindeki problemleri zmlemek, zmlenemeyenleri szl/yazl olarak Merkez Mdrlne iletmek. Hedef 2: Sorumluluu altndaki hemireleri deien politikalar, kurallar ve hemirelie ilikin dier konularda bilgilendirmek. Hedef 3: Hemirelik Hizmetleri Mdrl tarafndan sosyal organizasyonlar dzenlenerek, hemire grubunun hastane d sosyal etkinliklerde de bir araya gelmesini salamak. AMA: Merkezimize tan ve tedavi amal salk hizmeti almak iin bavurmu olan tm bireylerin, memnuniyetinin salanmas. Hedef 1: Hemirelik bakmndaki tm uygulama ve ilemlerin hasta haklar dorultusunda etik kurallara uyularak yaplmasn salamak. Hedef 2: Salk alan ile hasta/hasta yakn arasndaki iletiimin etkili olabilmesi iin, iletiim tekniklerinin kullanlmasn salamak. 4 HEMRELK HZMETLER MDRLNE AT SWOT ANALZ Gl Ynler Blgesinde yer alan tek Salk Uygulama ve Aratrma Merkezi olmas. Bu nedenle ikinci basamak salk kurulularna bavuran bireylerin ileri tetkik ve tedavi iin, kurumumuza sevk edilmesi. Tan ve tedavi hizmetlerinde kullanlan cihaz, ara ve gerelerin son teknolojiye uygun olmas. Bu nedenle, hastalarn ileri tetkik ve tedavi iin kurumumuzu semesi. Mdrle bal alan hemirelerin ya grubunun gen yetikin olmas. Bu nedenle, daha dinamik bir meslek grubu ile hastalara hizmet verilmesi. Mdrle bal alan meslek grubunun % 79.1 i gibi byk bir grubunun hemire olmas; ebe ve salk memuru olarak da grev alan ATT (Acil Tbbi Teknisyen)lerin orannn az olmas. Bu nedenle, byk bir grubun hemirelik meslei bilincine sahip olmas. Mdrle bal alan meslek grubunun % 67.3 nn eitim durumunun lisans mezunu olmas. Bu nedenle, byk bir grubun hemirelik bakmn planlama ve uygulama srecine daha kolay motive olmas. Zayf Ynler Mdrle bal alan meslek grubunun %83.3 gibi byk ounluunun kadn olmas. Bu nedenle alan hemirelerin gebelik, doum izni, st izni ve cretsiz izin gibi nedenlerle etkin alamamas ve bu durumun hemire skntsna neden olmas. Satn alma srecinde yaanan skntlar nedeniyle, hemire grubunun hastalara bakm hizmeti sunarken, malzeme sknts yaamas ya da uygun sarf malzemesi kullanamamas. Mdrle bal alan meslek grubunun yaklak yars olan % 44.2 sinin 1 yl st ve 5 yl aras alma ylna sahip olmas. Bu nedenle, meslek grubunda yer alan hemirelerin mesleki deneyimlerinin yeteri kadar ok olmamas. Kurumumuzda mimari yapdaki baz eksiklikler nedeniyle, klinik/nitelerin kk alanl ve sayca fazla olmas. Bu nedenle birok klinik/niteye ait ekip oluturmak iin hemire saysnn ve performansnn etkin kullanlamamas. Kurumumuzda baz blmlere ait yatak saylarnn yetersiz olmas nedeniyle, bu blmlere yatmas gereken hastalara, hastanenin dier kliniklerinde yat verilmesi. Bu durum nite/kliniklerde alan hemirelerin farkl anabilim dallarna ait hastalara hakim olmasn ve dier salk profesyonelleri (doktor, diyetisyen vb.) ile iletiimini zorlatrmaktadr. 5 Frsatlar Kurumumuzun gl ynlerinde yer alan, Mdrle bal alan meslek grubunun byk bir ounluunun hemire ve lisans mezunu olmas nedeniyle; bu durum frsata evrilerek hemireler tarafndan hemirelik srecini ieren bakm plannn uygulanmas salanabilir. Salk Uygulama ve Aratrma Merkezimizin bnyesinde Kanser Tan Merkezi olarak yaplmas planlanan merkezin almas ile blge ilk ve tek kanser merkezine sahip olacaktr. Bu durum frsata evrilerek, bu birimde yer alacak hemirelik sreci organize edilerek, bu merkeze bavuracak hastalarn memnuniyetinin arttrlmasna ynelik uygulamalar planlanabilir. Tehditler Mdrle bal alan meslek grubunun % 83.3 gibi byk ounluunun bayan ve gen yetikin olmas nedeniyle; gebelik, doum izni, st izni ve cretsiz izin gibi etkin alamamaya neden olan gerekelerin srekli art gstermesi gibi potansiyel bir engelle kar karya kalnabilir. Mdrle bal alan meslek grubunun iinde ok fazla sayda ehir dndan gelen bireylerin bulunmas nedeniyle; bu bireylerden bazlarnn yaadklar yere muvafakat istemeleri ve kurumdan ayrllarnn onaylanmas ile hemire sknts engeli ile karlalabilir. Mdrle bal alan meslek grubunun ounun gen yetikinlerden olumas ve bu nedenle evlilik gibi nedenlerle e durumundan tayin ve muvafakat istemeleri ve kurumdan ayrllarnn onaylanmasyla hemire sknts engeli ile karlalabilir. Zonguldak l Merkezinde zel bir salk kurumunun yakn bir zamanda almas planlanmaktadr. Merkezimiz de alan baz hemirelerin buradaki grevlerinden istifa edip, zel merkezi tercih etmeleri nedeniyle hemire sknts ile karlalabilir. 6 HEMRELK HZMETLER MDRLNE AT SAYISAL VERLER Tablo 1. Hemirelik Hizmetleri Mdrlne Bal alan dari Personelin Cinsiyete Gre Dalm Cinsiyet Say % Erkek 68 16.7 Kz 339 83.3 Genel Toplam 407 100.0 Tablo 2. Hemirelik Hizmetleri Mdrlne Bal alan dari Personelin Kadro nvanlarna Gre Dalm Kadro nvanlar Say % Hemire 322 79.1 Salk Memuru 63 15.5 Ebe 22 5.4 Genel Toplam 407 100.0 Tablo 3. Hemirelik Hizmetleri Mdrlne Bal alan dari Personelin Eitim Durumlarna Gre Dalm Eitim Durumu Say % Lise 95 23.4 n lisans 24 5.9 Lisans 274 67.3 Yksek Lisans 12 2.9 Doktora 2 0.5 Genel Toplam 407 100.0 7 Tablo 4. Hemirelik Hizmetleri Mdrlne Bal alan dari Personelin Hizmet Srelerine Gre Dalm Hizmet Sreleri Say % 0-1 yl 25 6.2 1 yl st-5 yl 180 44.2 5 yl st-10 yl 143 35.1 10 yl st 59 14.5 Genel Toplam 407 100.0 Tablo 5. Hemirelik Hizmetleri Mdrlne Bal alan dari Personelin alma ekillerine Gre Dalm alma ekilleri Say % Nbet Tutanlar 247 60.7 Gndz alanlar 160 39.3 Genel Toplam 407 100.0 Tablo 6. Hemirelik Hizmetleri Mdrlne Bal Gndz alan dari Personelin alma ekillerine Gre Dalm alma ekilleri Say % Hemirelik Hizmetleri Mdr 1 0.6 Hemirelik Hizmetleri Mdr Yrd. 4 2.5 Sorumlu hemireler 37 23.1 Gebeler (24 hafta ve st) 18 11.2 St izni kullananlar 30 18.8 zel dal hemireleri 3 1.9 Ayaktan tan ve tedavi hizmetlerinde alanlar 56 35.0 Salk engeli nedeniyle gndz mesaisi alanlar 11 6.9 Genel Toplam 160 100.0 8 A. HEMRELK HZMETLER GENEL AKIINDA YRTLEN FAALYETLER A.1. Klinik sorumlu hemiresi ve dier hemirelerin katlm ile kliniklerle genel deerlendirme toplantlar yaplmtr. Toplant yaplan klinikler ve toplant tarihleri aada yer almaktadr. SERVS ADI TOPLANTI TARH Enfeksiyon Servisi 19.04.2013 Ruh Sal ve Hastalklar Servisi 24.04.2013 C2 Gastroenteroloji Servisi 06.05.2013 Yeni doan Youn Bakm nitesi 07.05.2013 Gs Hastalklar Servisi 10.05.2013 ocuk Youn Bakm nitesi 17.05.2013 Ortopedi ve Travmatoloji Servisi 21.05.2013 ocuk Cerrahi Servisi 27.05.2013 roloji Servisi 28.05.2013 FTR Servisi 29.05.2013 Hemodiyaliz nitesi 29.05.2013 Kardiyoloji Servisi 31.05.2013 Gndz Kemoterapi nitesi 06.06.2013 KVC Servisi 10.06.2013 Genel Cerrahi Servisi 11.06.2013 Onkoloji - Hematoloji Servisi 11.06.2013 Jinekoloji Servisi 12.06.2013 Kadn Doum Servisi 12.06.2013 C3 Genel Youn Bakm nitesi 13.06.2013 NR Servisi 12.07.2013 Endokrin Servisi 12.07.2013 Gz-Gs Cerrahisi Servisi 18.07.2013 Nroloji Servisi 19.07.2013 Acil Servis 22.07.2013 Koroner Youn Bakm nitesi 23.07.2013 KVC Youn Bakm nitesi 24.07.2013 FTR Dermatoloji Servisi 29.07.2013 9 A.2. Hemirelik Hizmetleri Mdr ve Mdr Yardmclarnn katlm ile klinik vizitleri yaplmtr. Aada, yaplan klinik vizitlerinin vizit plan ve vizit kriterleri yer almaktadr. HEMRELK HZMETLER AYLIK VZT PLANI PAZARTES SALI ARAMBA PEREMBE CUMA 1.Hafta -ocuk Onk. ve m. S. -Gz-Gs Cerrahi S. -Ortopedi ve Travmatoloji -Genel Cerrahi S. -roloji S. -Jinekoloji S. -Kadn Hast ve Do S. -nfertilite nitesi -Acil Servis POLKLNKLER -Genel CER. Endoskopi -Gastroentoloji Endoskopi -Koroner Anjiografi -Sterilizasyon -Gs Hast S. -Solunumsal YB -Enfeksiyon Hast S. -Nefroloji S. 2.Hafta -Kardiyoloji S. -Koroner YB -Dermatoloji-FTR S. -Psikiyatri S. -Gastroentroloji S. -Hemodiyaliz nitesi -Endokrinoloji S. -Beyin ve Sinir Cer S. -Plastik ve Rekonstruktif -Nroloji S. -KBB S. -Onkoloji-Hemotoloji S. -Onk Gndz Ted. -Onk. la Hazrlama -FTR S. POLKLNKLER -Klinik Ntrisyon -Diyabet Eitim -Eforlu EKG -Nkleer Tp 3.Hafta POLKLNKLER -SFT -Bronkoskopi -HEKK -Yara Bakm ve Stoma -ocuk Mdahale -HE -Genel Ameliyathane -Kalp Damar S. -Kalp Damar YB -KVC Ameliyathanesi Hemirelik Hizmetleri Mdrl Aylk Sorumlu ve Gzetmen Hemire Toplants -C3 Youn Bakm nitesi 4.Hafta -ocuk Sal S. -ocuk Cerrahi S. -Yenidoan YB -ocuk YB -C3 Youn Bakm nitesi -Acil Servis Hemirelik Hizmetleri Mdrl Aylk Deerlendirme Toplants Nefroloji Servisi 31.07.2013 ocuk Onkoloji ve mmnoloji Ser 02.08.2013 KBB Servisi 11.09.2013 10 BE SALIK UYGULAMA VE ARATIRMA MERKEZ HEMRELK HZMETLER MDRL SERVS VZT KRTERLER Puan SERVS SMLER 10 letiim -Hemire-ekip(SV, doktor, hastabakc) iletiimi(5) -Hemire-hasta/hasta yakn iletiimi(5) 5 Klk kyafet btnl -Forma (2) -Sa-Sakal (1) -Taklar (1) -Trnaklar (1) 10 Servisin genel dzeni -Koridor genel grnm (2) -Ziyaretiler/refakatiler (2) -Hemire odas (2) -la hazrlama odalar (2) -Depo dzeni (2) 10 Hasta odalar dzeni -Hasta odas genel grnm (4) -Yatak takmlarnn dzeni (2) -Etejer (2) -Hasta tuvaletleri (2) 15 Hasta takip formlar -Anamnez formu (8) -Hemire gzlem formu (7) 10 Hasta hakimiyeti (5) la bilgisi (5) 10 Bakm plan yaplmas ve uygulanmas (10) 10 Hasta-Hasta yakn eitimi -Servis tantm (3) -Hastalna ynelik eitim (4) -Taburculuk eitimi (3) 10 Enfeksiyon -El ykama/eldivenkullanm (4) -zolasyon ynt. Uygunluu (3) -Atk ynetimi (3) 10 la Gvenlii -Acil arabas kontrol (2) -Narkotik ila kontrol (2) -la kartlar (2) -Hastaya ait ila kontrol (2) -la hazrlama nitesi kont. (2) Hem. Hiz. Md./Md Yrd. Paraf TOPLAM 11 Hemirelik Hizmetleri Mdr ve Mdr Yardmclarnn katlm ile yaplan klinik vizitleri sonucu; vizit kriterlerine gre eksiklik tespit edilen servislerin sorumlu hemirelerine geri bildirimlerde bulunularak gerekli dzenlemeler salanmtr. A.3. 1 Mart 2013 tarihinden itibaren Hizmet ii Eitim Hemiresi grevlendirilmitir. Hizmet ii eitim faaliyetlerinin Hizmet ii eitim hemiresi tarafndan yrtlmesinin salad yararlar aada belirtilmitir. Hizmet ii eitim katlm oranlarnn, eitim ncesine gre eitim sonras oluan farkndalk lmlerinin hem istatiksel veri olarak hem de sonularnn kayt altna alnabilmesi salanmtr. Bu ekilde eitimler tek elden planlanarak dzenli periyotlara dntrlmtr. Servis sorumlu hemirelerince yrtlen Hizmet ii eitim faaliyetlerinin, eitim hemiresine devredilmesi ile sorumlu hemirelerin ek i yk ortadan kalkmtr. Elde edilen istatiksel verilerin analizi ile eitimlere tam katlm salayan hemirelerin Katlm Belgesi ile dllendirilebilmesi salanmaktadr. Yrtlen tm bu faaliyetler ile 8 Mart 2010 tarihli Hemirelik Ynetmeliinin 6. Maddesinin g bendinde yer alan Hemirelikle ilgili eitim, danmanlk, aratrma faaliyetlerini yrtr; meslei ile ilgili bilimsel etkinliklere katlr; toplumun, renci hemirelerin, salk alanlarnn ve adaylarnn eitimine destek verir ve katkda bulunur maddesi yerine getirilmektedir. A.4. Mdrlmzce, Hizmette Kalite Standartlarnda tanmlanan Tanmlayc zolasyon Figrlerinin hastanemizde kullanlmasna ynelik almalar yaplmtr. Bu almalar sonrasnda alm tamamlanan figrler kullanlmaya balanmtr. Enfeksiyon Kontrol nlemleri, alan ve Hasta Gvenlii kapsamnda gerekli tedbirlerin alnmas salanmtr. A.5. Yatakl kliniklerde kullanlmak zere yatak takm alnmasna ynelik almalar yaplmtr. Bu almalar sonrasnda 800 adet nevresim, 1050 adet araf, 1000 adet yastk klf, 600 adet yastk alezi, 550 adet yastk alm tamamlanm olup; hasta memnuniyetini artrc, k otelcilik hizmeti salanmtr. 12 A.6. Yatakl kliniklerde kullanlmak zere rnek Tama antalarnn almna ynelik almalar yaplmtr. Alm tamamlanan Tama antalar ile kliniklerde alnan numunelerin uygun alanda toplanmas ve laboratuara naklinin gerekletirilebilmesi salanmtr. A.7.Teknik Servis birimine duyuru ve ilan panolar hazrlattrlmtr. Bu ekilde Mdrlmzce yaplan bilimsel ve sosyal etkinliklerin hemirelere duyurulmas salanmtr. A.8. Genel Ameliyathane ve KVC Ameliyathanesi; ocuk Sal ve ocuk Cerrahi Servisi; Kadn Doum ve Jinekoloji servisleri olmak zere iki farkl birimin i ak srecinin birletirilmesi, bu nedenle iki birimde yer alan sorumlu hemire saylarnn bire drlmesi, grev ve sorumluluklarn tek sorumlu tarafndan yrtlmesi iin almalar yaplmtr. almalar sonucunda Genel Ameliyathane ile KVC Ameliyathanesi; ocuk Sal ile ocuk Cerrahi Servisi; Kadn Doum ile Jinekoloji servislerinin sorumlu hemireleri tek kii olarak belirlenerek grev ve yetkileri tanmlanmtr. Bunun sonucunda, Mdrlmze bal alan hemire saysnda tasarruf salanmtr. A.9. Hastanemizin Fatura nceleme Biriminde yrtlmekte olan i akndan ynetimsel olarak primer sorumlu olacak idari personel seimi iin almalar yaplmtr. Bunun sonrasnda Hemirelik Hizmetleri Mdr Yardmclarndan biri bu grev uhdesinde kalmak kouluyla Fatura nceleme Biriminden sorumlu hemire olarak grevlendirilmitir. A.10. 2013 yl srecinde Mdrlmze bal alan hemirelerden bazlar alanlar ile ilgili mesleki ve bilimsel kongre, sempozyum, toplant ve kurslara katlmlardr. Katlmlarnn salanabilmesi iin gerekli olan hallerde yolluk ve yevmiyelerinin salanabilmesi iin gerekli ynlendirmeler yaplm ve idari srete izinli saylabilmeleri iin onay verilmitir. 2013 yl srecinde kongre, sempozyum, seminer vb. bilimsel toplantlara katlan hemirelerin isimleri aada yer almaktadr. Hemodiyaliz Eitim Kursu (9 Ocak 2013) Avni Koray SIDAL 49. Ulusal Diyabet Kongresi (17-21 Nisan 2013) Safiye ATALCAM 9. Yara Bakm Hemirelii Kursu (26-28 Nisan 2013) zlem ZTRK, Hamide KAYA, Emine YILMAZ, aziye Koyunlu VARLI. 13 Periton Diyalizi Hemirelii Eitim Toplants (10-12 Mays 2013) zlem SATILMI. VII. Kolorektal Cerrahi Hemirelii Kongresi (15-19 Mays 2013) aziye Koyunlu VARLI. II. Ulusal Yeni doan ve Dnyas Sempozyumu (25 Ekim 2013) zlem ZTRK. Yeni doan Youn Bakm Hemirelii Kursu (11 Kasm-20 Aralk 2013) Eda GL. Kemoterapi Hemirelii Sertifika Kursu (25 Kasm-1 Aralk 2013) Dilek BAYRAM, Emine BULUR. 14. Dnya Sterilizasyon ve 8. Ulusal Sterilizasyon- Dezenfeksiyon Kongresi (6-9 Kasm 2013) Arzum elik BEKLEV. B. KALTE KONTROL GRUBU FAALYETLER Hemirelik Hizmetleri Mdrlne bal alan ve Mdrlmz tarafndan oluturulmu olan Kalite Kontrol Grubu, hemirelik bakm srelerinin gelitirilmesine ynelik faaliyetlerde bulunmaktadr. Kalite Kontrol Grubu tarafndan planlanan ve yrtlen faaliyetler aada yer almaktadr. 1. Hastanemiz kliniklerinde ve youn bakm nitelerinde kullanlan Hemire Gzlem formu; servis sorumlu hemirelerinin tespit ettii eksiklikler ve dzeltmeler gz nnde bulundurularak revize edilmitir. Ayrca hastalarda kullanlan kateter ve aksesuarlarn deiim sreleri Enfeksiyon Kontrol Komitesinden i yazma ile istenerek gncel hale getirilmitir. 2. Hastanemiz nite/servislerinde kullanlan btn formlar, servis hemirelerinin kullanmda kolayln ve ilevselliini ncelik tutarak, servis sorumlu hemirelerinin de ibirlii ile tekrar revize edilmitir. Formlardaki deiiklikler; 0-5 ya grubu ocuklar iin kullanlacak olan Braden Q Bas Yaras lei, Hemirelik Sreci Hasta Tanlama Formuna dahil edilerek bu ya grubu ocuklarda kullanlacak yeni bir form oluturulmutur. Hasta Transfer Formunda; hasta dosyasnda bulunan dier formlardaki bilgilerin tekrarndan oluan blmler kartlarak, form yeniden dzenlenmitir. 14 Narkotik la Takip Formu, ilalarn son kullanma tarihini iermedii iin, bu bilgi de eklenerek revize edilmitir. Kullanlan btn formlarda bulunan hasta kimlik bilgileri blm revize edilmitir. 3. Hizmetin kalitesini, verimliliini, etkinliini arttrmak, sonularn izlemek, karlatrmalar ve ileriye dnk planlar yapabilmek iin lm yapmak ve lm sonularn deerlendirmek gerekmektedir. Bu balamda hastanemiz tm birimlerdeki hemirelik hizmetlerinin kalitesini lmek, deerlendirmek, iyiletirmek, bu aamalarn salkl ve srekli bir ekilde tekrarlanmasn salamak amacyla, Kalite ndikatr Ynetimi uygulamalar iin veri toplama almalarna balanmtr. 2014 ylnda bu uygulama almalar kapsaml olarak ele alnacaktr. 4. Kalite Kontrol Grubu tarafndan 2012 ylnda n almas yaplan Hizmette Kalite Standartlar (HKS) dosyas incelenerek eksik olan formlar tespit edilmitir. Eksik formlar arasnda yer alan; Hasta la Teslim Formu ve taki ve Harizmi Dme Riski Deerlendirme Formu hazrlanmtr. C. HZMET ETM FAALYETLER Hizmet i Eitim faaliyetleri, Mdrlmz tarafndan oluturulmu olan Hizmet i Eitim komitesi tarafndan yrtlmekte iken, 1 Mart 2013 tarihinden itibaren grevlendirilen Hizmet i Eitim Hemiresi tarafndan yrtlmektedir. Hizmet ii eitim hemiresi tarafndan yrtlen faaliyetler aada yer almaktadr. 1. Greve yeni balayan/kurumda yer deiiklii yaplan alanlarn uyum srecinde kullanlmak zere; grev, yetki ve sorumluluklar, zlk haklar, demirba malzeme kullanm talimatlar vb. bilgilerden oluan Oryantasyon Rehberi oluturulmutur. 2. Kurumumuzda yeni greve balayan ve klinikler aras yer deiimi yaplan hemire/ebe/salk memurlarnn uyum srecine ynelik Oryantasyon faaliyetleri yrtlmtr (Tablo 7). 15 Tablo 7. 2013 Yl Oryantasyon Programna Alnan Hemire/Ebe/Salk Memuru Ad ve Soyad Balad Blm Tarih Yusuf BLBL C3 Youn Bakm nitesi 07.06.2013 Nurcan KASAP Endokrin Servisi 07.06.2013 Semra YRMBECK C3 Youn Bakm nitesi 17.06.2013 Kevser UZUN Gs Hastalklar Servisi 08.07.2013 Altan ASLAN C3 Youn Bakm nitesi 15.07.2013 Dilek AYGN Enfeksiyon Servisi 15.07.2013 Mehmet Burhan TOPST Koroner Youn Bakm nitesi 15.07.2013 Emine AYNAGZ YILMAZ Ortopedi Servisi 17.07.2013 Pervin BEEVL Acil Servis 17.07.2013 Meral REN Ameliyathane 17.07.2013 Ertan ZDENZ Koroner Anjiyografi nitesi 17.07.2013 Sinem DKCOLU Ameliyathane 17.07.2013 Muhammet KRAZ Ameliyathane 17.07.2013 zge DEMRC Ameliyathane 17.07.2013 Aysun TELL Gndz Onkoloji nitesi 17.07.2013 aziye KOYUNLU VARLI Gastroenteroloji Endoskopi nitesi 17.07.2013 Feyza ZTRK Plastik Cerrahi Servisi 23.07.2013 Koray OLGUN C3 Youn Bakm nitesi 23.07.2013 Canan CNGZ Gastroenteroloji Servisi 23.07.2013 Mehmet Uur GLTEPE Genel Cerrahi Servisi 25.07.2013 Damla Nur ZCAN Endokrin/Genel Dahiliye Servisi 29.07.2013 Elif BER Yeni doan Youn Bakm nitesi 31.07.2013 Sevin SARI Gastroenteroloji Servisi 31.07.2013 Sevgi BAKIR Gs Hastalklar Servisi 01.08.2013 Recep YAVUZ Gastroenteroloji Servisi 02.09.2013 Eda DA Dermatoloji-FTR Servisi 04.09.2013 Fadime KARADUMAN AHN Psikiyatri Servisi 02.09.2013 Aysun EKER Plastik Cerrahi Servisi 02.09.2013 Seda AYDIN Ameliyathane 02.09.2013 16 3. Hemirelik Hizmetleri Mdrl bnyesinde alan salk personellerine (hemire/ebe/salk memuru) yllk hizmet ii eitim konularn belirlemek amac ile anket uygulanm ve sonucuna gre eitim konular belirlenmitir. Uygulanan anket formuna (Anket No:1) aada yer verilmitir. Anket No: 1. Eitim Gereksinimlerini Belirleme Anket Formu Bu anket formu Blent Ecevit niversitesi Hemirelik Hizmetleri Mdrl bnyesinde almakta olan salk personelinin 2013 yl Hizmet i Eitim gereksinimlerini belirlemek amac ile dzenlenmitir. Katklarnz ve nerileriniz iin teekkr ederim. H..E. Hem. Glah YAPICI 1. altnz blm : . 2. Toplam alma sreniz yl/ay : . 3. nvannz : .. 4. Hizmet i Eitimlerin hangi saatlerde yaplmasn istersiniz? .. 5.Hizmet i Eitimi anlatan kiilerden beklentileriniz nelerdir?....................................... 6. Hizmet i Eitim sizce nasl yaplmaldr?...................................................................... 7. Hizmet i Eitime katlm arttrmak iin neler yaplmaldr?........................................ .... . 8. Hizmet i Eitimde hangi konular anlatlsn istersiniz?................................................... . . 9. Hizmet i Eitimlerde konu anlatm yapmak ister misiniz).. .. 17 4. lkbahar ve Gz Dnemi olmak zere ylda iki (2) kez eitim program dzenlenmitir. Yl iinde gerekletirilen eitim programlar (Tablo 8)de sunulmutur. Tablo 8. lkbahar ve Gz Dnemi Uygulanan Eitim Programlar Eitim Konusu Konumac Tarih El Hijyeni Hem. Arzum elik BEKLEV 08.03.2013 Dezenfeksiyon-Sterilizasyon Hem. Arzum elik BEKLEV 08.03.2013 Hastane Temizlii ve Atk Ynetimi Hem. Arzum elik BEKLEV 08.03.2013 Standart nlemler ve zolasyonlar Hem. Arzum elik BEKLEV 08.03.2013 Bas Yaras ve Hemirelik Bakm Hem. aziye Koyunlu VARLI 27.03.2013 29.03.2013 Kardiyopulmoner Ressitasyon (CPR) Hem. Songl DEMROK 03.04.2013 05.04.2013 Kemoterapi Uygulamalar Hem. Rabia KKSAL 10.04.2013 12.04.2013 Glaskow Koma Skalas, dem ve Takibi Hem. Nurten MAN Hem. Fatma OKUMU 15.04.2013 18.04.2013 letiim (Kriz Annda letiim, Hemire-Hemire, Hemire-Destek Personeli, Hemire-Doktor, Hemire-Hasta, Hemire-Hasta Yakn letiimi) Psikolog Hicran DEMRHAN 24.04.2013 26.04.2013 Milenyum Hemirelii Prof. Dr. Aye OCAKI 13.05.2013 Salkta Dnm Projesi ve Gcne Yansmalar Do. Dr. Ferruh Niyazi AYOLU 13.05.2013 ocuk Sal Prof. Dr. Aye OCAKI 13.05.2013 ocuk lmlerinin Azaltlmas Yrd. Do. Dr. Mge UZUN 13.05.2013 Anne Salnn yiletirilmesi Do. Dr. Ergl ARSLAN 13.05.2013 Hemirelik Mesleinde Ypranma Hem. Glah YAPICI 13.05.2013 Salk alanlarnn Hukuki ve Cezai Sorumluluu, Cezai Sorumluluklar Prof. Dr. Aye NUHOLU 15.05.2013 Salk alanlarnn Hukuki ve Cezai Sorumluluu, Hukuki Sorumluluklar Yrd. Do. Dr. Asl MAKARACI 15.05.2013 Salk alanlarnn Hukuki ve Cezai Sorumluluu, Tbbi Malpraktis ve Uzman Mtalaas-Hemirelik Hizmetleri le lgili Dava rnekleri Do. Dr. Sadk TOPRAK 15.05.2013 http://hastane.beun.edu.tr/v.2/wp-content/uploads/2012/10/CPR.pdf18 letiim Dramatizasyonu Hem. Emel ERTURUL 16.05.2013 Youn Bakm Hastalarnda Pozisyonlama ve Egzersiz Uygulamalar Prof. Dr. Selda SARIKAYA Fizyoterapist Adem HAZIOLU Hem. Burcu KARAKSE 05.06.2013 07.06.2013 nvaziv ve Noninvaziv Mekanik Ventilatr Uygulamalar Murat KARAGLL (Firma Yetkilisi) 10.06.2013 Kan Transfzyonu Hem. Nilgn SANCAR 02.10.2013 04.10.2013 Hasta Haklar Halk. likiler Birimi Uzm. Feride DURSUN 09.10.2013 11.10.2013 Sv-Elektrolit Dengesi, Asit-Baz ve Hemirelik Bakm Hem. Gamze RENL 22.10.2013 25.10.2013 Elektrokardiyografi (EKG) Hem. Burcu ER 30.10.2013 01.11.2013 Mekanik Ventilatre Bal Hastalarda Pozisyon Verme (Hasta Ba Eitim) Prof. Dr. Selda SARIKAYA 05.11.2013 07.11.2013 Mekanik Ventilatre Bal Hastalarda Pozisyon Verme (Hasta Ba Eitim) Prof. Dr. Selda SARIKAYA 12.11.2013 14.11.2013 Mekanik Ventilatre Bal Hastalarda Pozisyon Verme (Hasta Ba Eitim) Prof. Dr. Selda SARIKAYA 19.11.2013 21.11.2013 Gvenli la Uygulamalar ve Hemirenin Rol Hem. Havva YILDIZ 27.11.2013 29.11.2013 5. Klinik ii eitimler, servis/nite gereksinimlerine gre planlanm olup 2013 yl iinde tamamlanmtr. 6. Diyabet Eitim Hemiresi ile koordineli olarak planlanm olan Diyabet ve nslin Uygulamalar eitimi verilmitir. Eitim program (Tablo 9)da belirtilmitir. http://hastane.beun.edu.tr/v.2/wp-content/uploads/2012/10/sv-elektrolit.pdfhttp://hastane.beun.edu.tr/v.2/wp-content/uploads/2012/10/sv-elektrolit.pdfhttp://hastane.beun.edu.tr/v.2/wp-content/uploads/2012/10/EKG.pdfhttp://hastane.beun.edu.tr/v.2/wp-content/uploads/2012/10/gvenli-ila-uygulamalar-ve-hemrnin-sorumluluklar.pdfhttp://hastane.beun.edu.tr/v.2/wp-content/uploads/2012/10/gvenli-ila-uygulamalar-ve-hemrnin-sorumluluklar.pdf19 Tablo 9.Diyabet ve nslin Uygulamalar Eitiminin Yapld Klinikler ve Tarihleri Gastroenteroloji Servisi 24.04.2013 Endokrinoloji Servisi 24.04.2013 Dermatoloji-Fizik Tedavi Servisi 25.04.2013 Gs Hastalklar Servisi 25.04.2013 Jinekoloji Servisi 25.04.2013 Obstetri- Doumhane Servisi 25.04.2013 Genel Cerrahi Servisi 26.04.2013 Beyin ve Sinir Cerrahi Servisi 26.04.2013 Ortopedi ve Travmatoloji Servisi 29.04.2013 Nefroloji Servisi 29.04.2013 roloji Servisi 30.04.2013 KVC Servisi 30.04.2013 Plastik Cerrahi Servisi 30.04.2013 Kardiyoloji Servisi 03.05.2013 Gz-Gs Cerrahi Servisi 07.05.2013 Nroloji Servisi 08.05.2013 Kulak Burun Boaz Servisi 26.04.2013 Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Servisi 29.04.2013 Enfeksiyon Hastalklar Servisi 29.04.2013 Onkoloji ve Hematoloji Servisi 30.04.2013 Genel Youn Bakm nitesi 30.04.2013 Koroner Youn Bakm nitesi 03.05.2013 KVC Youn Bakm nitesi 03.05.2013 ocuk Cerrahi Servisi 07.05.2013 ocuk Youn Bakm nitesi 08.05.2013 Yenidoan Youn Bakm nitesi 08.05.2013 20 7. Hastane Enfeksiyon Kontrol Komitesi ile koordineli yrtlen Youn Bakm Enfeksiyonlar ve Hastane Enfeksiyonlar konulu panel gerekletirilmitir. Eitim plan (Tablo 10)da belirtilmitir. Tablo 10. Enfeksiyon Kontrol Komitesi Eitimleri Eitim Konusu Konumac Tarih Youn Bakm Enfeksiyonlar Risk Faktrleri, Boyutu ve Mevcut Durumu Yrd. Do. Dr. Beng KKSAL AYDIN 08.05.2013 Youn Bakm nitesi Enfeksiyon Kontrolnde Hemirenin Rol Uzm. Hem. Songl DEMROK 08.05.2013 Youn Bakm nitesi Enfeksiyon Kontrolnde Asistann Rol Do. Dr. Taner BAYRAKTAROLU Ar. Grv. Dr. Taner BABR 08.05.2013 Youn Bakm nitesi Enfeksiyon Kontrolnde retim yesinin Rol Do. Dr. Al Uur EMRE 08.05.2013 Hastane Enfeksiyonlar Niin nemlidir? Do. Dr. Canan KLAH 29.05.2013 Hastane Enfeksiyonlar Nasl Bular? SM. Muhammed Ali NAL 29.05.2013 Hastane Enfeksiyonlar Nasl Kontrol Edilir? Do. Dr. Nihal PKN 29.05.2013 8. Hemirelik/Ebelik Blm rencilerine staj dnemlerinde Oryantasyon eitimleri yaplmtr. Bu amala 2013 yl yaz dnemine ait toplam 44 renci Oryantasyon eitimine alnmtr. 9. Mdrlmze bal olarak alan Sosyal Etkinlikler alma Grubu ile koordineli olarak Hemirelik Haftas Program hazrlanm ve sunulmutur. 10. Her servisin Anabilim Dal Bakanlar ve servis sorumlu hemireleri ile birlikte Hasta Taburculuk Eitim Brorleri hazrlanm olup, tarafmzdan gerekli dzenlemelerin yaplmas ve Merkez Mdrlnn onay sonrasnda kullanma geilmesi salanacaktr. 11. Eitim Hemiresi ve Kalite Kontrol Grubu ibirlii ile hazrlanan Bakm Talimatlar Mdrlmz tarafndan incelenip onaylandktan sonra, kullanm kolayl asndan hem kliniklere kitapk eklinde gnderilecek hem de hastanemiz web sayfasna eklenecektir. Revize edilen Hasta Bakm Talimat balklar (Tablo 11)de sunulmutur. 21 Tablo 11. Hasta Bakm Talimatlar 1 Az Bakm Talimat 2 Arl Hastada Ar Takip Talimat 3 Ald kard Sv Takip Talimat 4 Ampul Formunda la Hazrlama Talimat 5 Aspirasyon Uygulama Talimat 6 Ayak Bakm Talimat 7 Bas Yaras Risk Deerlendirme Talimat 8 Bas Yaras Oluumunu nleme Talimat 9 Bas Yaras Bakm ve Tedavi Talimat 10 Ba Banyosu Uygulama Talimat 11 Bayan ve Erkek Hastada Perine Bakm Talimat 12 Bireyin Yatakl Servise Kabul Edilme Talimat 13 Bitli Hasta Bakm Talimat 14 Boaltc Lavman Uygulama Talimat 15 Bulant Kusmas Olan Hastann Bakm Talimat 16 Demir Preperatlarn Uygulama Talimat 17 Derin Solunum ve ksrme Egzersizi Talimat 18 Diyabetik Ayak Bakm Talimat 19 Diyabetik Ayak Yaras nleme Talimat 20 Ekstravazasyon Acil Bakm Talimat 21 Ekstravazasyonla Gelien Doku Hasarnda Bakm Talimat 22 Ekstravazasyonu nleme Talimat 23 El Bakm Uygulama Talimat 24 El Hijyeni Talimat 25 Elevasyon Uygulama Talimat 26 Elektrokonvlsif Tedavi (EKT) ncesinde Hasta Bakm Talimat 27 Elektrokonvlsif Tedavi (EKT) Sonras Hasta Bakm Talimat 28 Endotrakeal Tp Bakm Talimat 29 Enteral Beslenme Talimat 30 Flakon Formunda la Hazrlama Talimat 31 Fototerapi Uygulama Talimat 32 Gz Bakm Talimat 33 Hasta Bireyin Suicid Giriimini nleme Talimat 34 Hasta Bireyle letiim Kurma ve Srdrme Talimat 22 35 Hasta Mobilizasyon Talimat 36 Hasta Transport Talimat 37 Hastaya Pozisyon Verme Talimat 38 Hemodiyaliz Hastalarnda Kanulasyon Talimat 39 Hipertansiyon Gelien Hastann Takip Talimat 40 nslin Uygulanan Hasta Takip Talimat 41 ntradermal Enjeksiyon Uygulama Talimat 42 ntramskler (Kas i-IM) Yolla la Uygulama Talimat 43 ntravenz (Damar i-IV) Yolla la Uygulama Talimat 44 Kan Basnc lm Talimat 45 Kan rnleri Transfzyonu Uygulama Talimat 46 Klinikte Yatan Hastann Taburcu Edilme Talimat 47 Kolostomi-leostomi Bakm Talimat 48 Konstipasyonu nleme Talimat 49 Koroner Anjiografi ncesi ve Sonras Bakm Talimat 50 Mekanik Ventilasyondaki Hastann Takip Talimat 51 Nabz Sayma Talimat 52 Nazogastrik Sonda Bakm Talimat 53 Oftalmik Yolla la Uygulama Talimat 54 Oksijen nhalasyonu Uygulama Talimat 55 Oral Yolla la Uygulama Talimat 56 demli Hastann Bakm ve Takip Talimat 57 Parenteral Beslenme Talimat 58 Periferik Venz Kateter Taklmas, Aklnn Salanmas ve Bakm Talimat 69 Postoperatif Dren Takip Talimat 60 Postral Drenaj Uygulama Talimat 61 Postmortem Hasta Bakm Talimat 62 Postoperatif Erken Dnem (24-48 saat) Hasta Bakm Talimat 63 Preoperatif Hasta Hazrlama Talimat 64 Sa Banyosu Talimat 65 Serum Formunda la Hazrlama Talimat 66 Souk Uygulama Talimat 67 Solunum Sayma Talimat 68 Solunum Egzersiz Cihaz (Triflow) Uygulama Talimat 69 Steroid Uygulanan Hasta Takip Talimat 23 12. lkbahar ve Sonbahar dnemleri HE ne ait Eitim ncesi ve Sonras Deerlendirme ve Eitim Deerlendirme istatistik sonular aada belirtilmitir. 2013 lkbahar Dnemi Eitim ncesi ve Sonras Deerlendirme Sonular Eitim Deerlendirme Formu Sonular Hizmet i Eitim erevesinde dzenlenen eitimlerde, eitime katlan tm katlmclarn eitime, eitimciye ve programa ynelik deerlendirmelerini yapabilmeleri iin Eitim Deerlendirme Formu kullanlmaktadr. Katlmclar tarafndan puanlamas yaplan 70 Steroid Kullanan Hastann Eitim Talimat 71 Subkutan Yolla la Uygulama Talimat 72 Yatak i Tam Vcut Banyosu Uygulama Talimat 73 Temiz Aralkl Mesane Kateteri Uygulama Talimat 74 Tbbi Atk Ynetimi Talimat 75 Trakeostomi Bakm Talimat 76 Vcut Arl lm Talimat 77 Vcut Iss lm Talimat 78 Yan Olan Hastada Yara Bakm Talimat 79 Yataa Tam Baml Hastann Genel Bakm Talimat 1. Enfeksiyon Eitim ncesi Uygulanan Sorular Doru Yantlama Oran % 82.7 2. Enfeksiyon Eitim Sonras Uygulanan Sorular Doru Yantlama Oran % 87.2 3. Yara Bakm Eitim ncesi Uygulanan Sorular Doru Yantlama Oran % 72.4 4. Yara Bakm Eitim Sonras Uygulanan Sorular Doru Yantlama Oran % 88.3 5. Cpr- Ex Transport ncesi lemleri Eitim ncesi Uygulanan Sorular Doru Yantlama Oran % 63.2 6. Cpr- Ex Transport ncesi lemleri Eitim Sonras Uygulanan Sorular Doru Yantlama Oran % 82.3 7. Gks+ dem Takibi Eitim ncesi Uygulanan Sorular Doru Yantlama Oran % 76.6 8. Gks+ dem Takibi Eitim Sonras Uygulanan Sorular Doru Yantlama Oran % 92.1 9. Kemoterapi Uygulamalar Eitim ncesi Uygulanan Sorular Doru Yantlama Oran % 61.2 10. Kemoterapi Uygulamalar Eitim Sonras Uygulanan Sorular Doru Yantlama Oran % 78.3 24 formlar 100 puan zerinden deerlendirilmitir. 100 puan zerinden eitimlere gre verilen puan ortalamalar aada yer almaktadr. 2013 lkbahar Dnemi Eitim Deerlendirme Formu Sonular 2013 Sonbahar Dnemi Eitim ncesi ve Sonras Deerlendirme Sonular 1. Kan Transfzyonu ncesi Uygulanan Sorular Doru Yantlama Oran ncesi 83.3 2. Kan Transfzyonu ncesi Uygulanan Sorular Doru Yantlama Oran Sonras 98.2 3. Sv Elektrolit Dengesi Ve Sv Takibi ncesi Uygulanan Sorular Doru Yantlama Oran ncesi 66.2 4. Sv Elektrolit Dengesi Ve Sv Takibi ncesi Uygulanan Sorular Doru Yantlama Oran Sonras 91.0 5. EKG Ve EKG Cihaz Kullanm ncesi Uygulanan Sorular Doru Yantlama Oran ncesi 67.9 6. EKG Ve EKG Cihaz Kullanm ncesi Uygulanan Sorular Doru Yantlama Oran Sonras 87.8 7. Gvenli la Uygulamalar Ve la Uygulamalarnda Hemirenin Sorumluluklar ncesi Uygulanan Sorular Doru Yantlama Oran ncesi 83.4 8. Gvenli la Uygulamalar Ve la Uygulamalarnda Hemirenin Sorumluluklar ncesi Uygulanan Sorular Doru Yantlama Oran Sonras 88.6 1. Yara Bakm Eitim Deerlendirme Baar Oran % 92 2. Cpr - Ex Transport ncesi lemleri Eitim Deerlendirme Baar Oran % 95 3. Gks+ dem Takibi Eitim Deerlendirme Baar Oran % 84 4. Kemoterapi Uygulamalar Eitim Deerlendirme Baar Oran % 93 5. letiim Ve Stresle Ba Etme Yntemleri Eitim Deerlendirme Baar Oran % 96.3 6. Youn Bakm Hastalarnda Pozisyonlama Ve Egzersiz Uygulamalar Eitim Deerlendirme Baar Oran % 92.5 25 Eitim Deerlendirme Formu Sonular Hizmet i Eitim erevesinde dzenlenen eitimlerde, eitime katlan tm katlmclarn eitimi, eitimciyi ve programa ynelik deerlendirmelerini yapabilmeleri iin Eitim Deerlendirme Formu kullanlmaktadr. Katlmclar tarafndan puanlamas yaplan formlar 100 puan zerinden deerlendirilmitir. 100 puan zerinden eitimlere gre verilen puan ortalamalar aada yer almaktadr. 2013 Sonbahar Dnemi Eitim Deerlendirme Formu Sonular 13. Eitim programlarnn uygulanmas sonrasnda, hastanemiz konferans salonunda Hizmet i Eitim 2013 etkinliklerini kapsayan dia gsterisi ve yemekli ikram yaplmtr. Ayrca kullanm kolayl asndan 2013 yl Hizmet i Eitim sunumlar hastanemiz web sayfasna eklenmitir. 14. Rehberlik dosyas kontrol edilerek gerekli dzenlemelerin yaplmas salanmtr. Dosya da eksik olduu tespit edilen Hasta Haklar ve Sorumluluklarna ait bilgiler hazrlanarak dosyaya eklenmitir. 15. Yeni greve balayan ve kurum ii yer deiiklii yaplan hemireler iin Oryantasyon Takip izelgesi hazrlanm olup, servis sorumlu hemirelerince takibi yaplarak doldurulan izelgelerin arivlenmesi salanmtr. 16. Rehberlik dosyasnn ieriinde bulunan ve servislerde kullanlan cihazlarn anlatld bilgilendirme sayfalar az, z ve aklayc bir biimde hazrlanm ve kullanm kolayl salamak zere tm servislere datlmtr. 1. Kan Transfzyonu Eitim Deerlendirme Baar Oran %96,3 2. Hasta Haklar Eitim Deerlendirme Baar Oran %88.7 3. Sv Elektrolit Dengesi Ve Sv Takibi Eitim Deerlendirme Baar Oran %95.0 4. EKG ve EKG kullanm Eitim Deerlendirme Baar Oran %91.2 5. Gvenli la Uygulamalar Ve la Uygulamalarnda Hemirenin Sorumluluklar Eitim Deerlendirme Baar Oran %90.4 26 D. KLNK NTRSYON HEMRELK FAALYETLER 1. Yllk olarak servislerden talep edilen ve kaytlar tutulan parenteral beslenme solsyonlarnn tketim saylar belirlenerek, nite sorumlusuna bildirilmitir. Oluturulan komisyonla birlikte Klinik Ntrisyona ait ila (beslenme solsyonlar) ve sarf malzemelerinin (TPN torba ve transfer seti) ihale hazrlk sreci tamamlanmtr. 2. Ntrisyon destek ekibi ile gnlk hasta ba vizitleri yaplarak, Ntrisyon destek tedavisi (rnler, TPN ierii gibi.) hakknda hasta/hasta yaknlarnn bilgilendirilmesi salanmtr. E. DYABET HEMREL FAALYETLER 1. Mart-Nisan ve Kasm-Aralk dnemlerinde btn servislere ve youn bakm nitelerine Diyabet ve nslin Uygulamalar konusunda eitim yaplmtr. (Tablo 9) 2. 24 Ocak- 3Nisan- 16 Eyll 2013 tarihlerinde diyabet hastalarna ynelik grup eitimi verilmitir. 3. 14 Kasm Diyabetliler Gnnde glukoz lm taramas yaplmtr. F. ENFEKSYON KONTROL KOMTES FAALYETLER F.1. Srveyans Faaliyetleri 1. Hastanemiz YBlerinde (Merkezi YB, Koroner YB, KVC YB, Solunumsal YB, Yenidoan YB, ocuk YB) hastane enfeksiyonu ve invaziv alet ilikili enfeksiyon srveyans yaplmtr. 2. YBlerde VRE enfeksiyonuna ynelik periyodik VRE tarama kltrleri alnarak takibi yaplm ve nitede ki tm alanlara eitim verilmitir. 3. YBlerde periyodik olarak Asinetobakter enfeksiyonu srveyans yaplm ve Asinetobakter ile kolonize/enfekte hastalara temas izolasyonu uygulanmtr. 27 4. C3 YBndeki Asinetobakter enfeksiyonlar nedeni ile bu niteye ok sayda vizit yaplm ve dzenli eitimlerine devam edilmitir. 5. Ameliyathane, ocuk YB ve Yenidoan YBnde srveyans faaliyetlerine ve periyodik eitimlere devam edilmitir. 6. Dermatoloji servisinde yatan hastada HIV (+) olduundan izolasyon nlemleri uygulanm ve servise dzenli vizitler yaplarak eitimler verilmitir. 7. Hastane enfeksiyonlarn nlemeye ynelik youn bir evresel temizlik ve dezenfeksiyon ilemi yrtlmtr. 8. YB lerinde alan salk personeline zellikle Hasta zolasyonu, El Hijyeni ve Hastane Temizlii konularnda genel periyodik eitimler verilmitir. 9. YB lerde gnlk vizit ve rutin aktiviteler srasnda hastanemizdeki salk alanlarnca enfeksiyon kontrol nlemlerine uyum salanlmas asndan yerinde rutin eitimler devam etmitir. F.2. VRE le Mcadele Faaliyetleri 1. 2013 ylnda hastanemizde VRE enfeksiyonu ile youn bir mcadele verilmitir. Gerek d merkezden VRE ile kolonize/enfekte gelen hastalarda, gerekse hastanemizde tedavi sreci devam ederken VRE ile kolonize/enfekte olduu saptanan hastalarn bulunduu servislerde ( Hastalklar, Genel Cerrahi) youn eitimler, srveyans ve yaplan temizliin denetlenmesi sonucunda VRE elimine edilmeye allmtr. F.3. Baklama Faaliyetleri 1. 2013 yl ierisinde hekim, hemire ve temizlik personeline Hepatit A ve Hepatit B baklama program kapsamnda alama yaplmtr. 28 F.4. Eitim Faaliyetleri 1. Hastane enfeksiyonlarnn kontrolnde salk hizmeti veren kiilerin enfeksiyon nlemleri konusunda bilgilendirilmeleri, her hastaya ayn zeni gstererek yaklamn salanmas ok nemlidir. Bu balamda periyodik olarak salon toplantlar ve serviste hasta ba eitimleri yaplmtr. Eitim yaplan blmler aada yer almaktadr. 2013 Yl Ocak-Eyll Aylar Aras Eitim Yaplan Blmler 16 OCAK 2013 TM SERVSLER VE YOUN BAKIMLAR 21 UBAT 2013 KADIN DOUM SERVS 27 UBAT 2013 TM SORUMLU HEMRELER 8 MART 2013 TM YOUN BAKIMLAR 26 MART 2013 DAHLYE SERVS 27 MART 2013 KBB SERVS 08 MAYIS 2013 TM SERVSLER VE YOUN BAKIMLAR 29 MAYIS 2013 TM SERVSLER VE YOUN BAKIMLAR 23 EKM- 27 KASIM 2013 TM YOUN BAKIMLAR 26 ARALIK 2013 TM SERVSLER VE YOUN BAKIMLAR 2. Gnlk hastane vizitlerinde ilgili blmlerde grev yapan salk alanlarnn enfeksiyon kontrol konusundaki eitimleri dzenli olarak srdrlmtr. 3. Periyodik aralklarla servislerde alan tm servis alanlarna (asistan doktor, retim grevlisi hari) Enfeksiyon Kontrol Hemireleri tarafndan dzenli olarak Standart nlemler ve zolasyon, El Hijyeni, Hastane Temizlii ve Atk Ynetimi konularnda eitim verilmitir. 4. Yeni doan YB ve ocuk YB hemirelerine ve temizlik personellerine Standart nlemler ve zolasyon, El Hijyeni, Hastane Temizlii ve Atk Ynetimi konularna ek olarak Yeni doan ve ocuk YB lerinde Temizlik ve Dezenfeksiyon lkeleri konusunda da eitim verilmitir. 29 5. Gastroenteroloji Endoskopi nitesi ve Genel Cerrahi endoskopi nitesi alanlarna Endoskop Temizlii ve Dezenfeksiyonu konularnda eitim verilmitir. F.5. Dier Faaliyetler 1. Hastanemizde, yer-yzey dezenfeksiyonunda kullanlan dezenfektana ait artname incelenmi ve dzenlemeler yaplmtr. 2. Hastanemizde kullanlan el antiseptii artnamesi dzenlenmi olup el antiseptiklerinin tm birimlere datm ve montaj yerlerinin tespiti yaplmtr. 3. HEKK tarafndan Hastane Enfeksiyon Kontrol ve nleme Program oluturulmu ve kitapk halinde tm birimlere datlmtr. G. SOSYAL ETKNLKLER ALIMA GRUBU FAALYETLER Kurum ii farkl kliniklerde alan hemire/ebe/salk memurlarnn tanarak ortak paylamda bulunmalarn salamak, moral ve motivasyonlarn artrarak kurumsal birlik, btnlk bilinci oluturmak amacyla Sosyal Etkinlikler alma Grubunca yrtlen almalardr. 24.02.2013 ve 05.05.2013 tarihlerinde hemire/ebe/salk memurlar ve ailelerinin katlm ile Kahvalt Organizasyonu gerekletirilmitir. Voleybol takmmz 12-18 Mays Hemirelik Haftas Etkinlikleri erevesinde dzenlenen Voleybol Turnuvasna katlarak ikincilik dl kazanmtr. Voleybol takmmz 14-19 Mays tarihlerinde Kozlu Belediyesi Voleybol Turnuvasna katlarak ikincilik dl kazanmtr. 29.07.2013 tarihinde hastanemiz yneticileri ile idari personel ve ailelerinin katlm ile ftar Yemei Organizasyonu gerekletirilmitir. ftar yemei organizasyonunda, sponsorlar tarafndan salanan eitli hediyeler, ekilile hemirelere datlmtr. 31.12.2013 tarihinde hastanemiz konferans salonunda tm hastanemiz alanlar iin Ylsonu Etkinlii dzenlenmitir.

Recommended

View more >