bülent ecevit üniversitesi sağlık uygulama ve araştırma merkezi

 • Published on
  06-Feb-2017

 • View
  230

 • Download
  11

Embed Size (px)

Transcript

 • BLENT ECEVT NVERSTES

  SALIK UYGULAMA VE ARATIRMA MERKEZ

  HEMRELK HZMETLER MDRL

  2013 YILI FAALYET RAPORU

 • 1

  NDEKLER Sayfa No

  MSYONUMUZ 2

  VZYONUMUZ 2

  AMALAR VE HEDEFLER 2

  HEMRELK HZMETLER MDRLNE AT SWOT ANALZ 4

  HEMRELK HZMETLER MDRLNE AT SAYISAL VERLER 6

  A.HEMRELK HZMETLER GENEL AKIINDA YRTLEN

  FAALYETLER

  8

  B. KALTE KONTROL GRUBU FAALYETLER 13

  C. HZMET ETM FAALYETLER 14

  D. KLNK NTRSYON HEMRELK FAALYETLER 26

  E. DYABET HEMREL FAALYETLER

  F. ENFEKSYON KONTROL HEMREL FAALYETLER

  G. SOSYAL ETKNLKLER ALIMA GRUBU FAALYETLER

  26

  26

  29

 • 2

  MSYONUMUZ

  Blent Ecevit niversitesi Hastanesi Hemirelik Hizmetleri Mdrl olarak; mesleki bilgi ve

  deneyime sahip, hasta haklarn bilen, savunuculuunu stlenmi, yasal grev ve sorumluluklarn

  bilen, sahip kan, kurumun temel deerlerini yanstan, katlmc ynetime nem veren, bilimsel

  aratrma sonularn esas alan bakm modellerine sahip, bireyin ve ailenin deerlerine sayg duyan,

  etik deerlerle hareket eden, hemirelik hizmetlerinde bamsz rollerini profesyonel anlayla yerine

  getiren, uluslararas kalite standartlarnda hemirelik bakm sunmaktr.

  VZYONUMUZ

  Blent Ecevit niversitesi Hastanesi hemireleri olarak; hasta haklarn savunan, hasta/alan

  gvenliini ve insana btncl yaklam benimsemi, deiime ve geliime ak, otonomi sahibi,

  bilimsel dnce gc ile hareket eden hemirelik hizmetleri ile ulusal ve uluslararas platformda ilk

  tercih edilen olmaktr.

  AMALAR VE HEDEFLER

  AMA: Merkezimize tan ve tedavi amal salk hizmeti almak iin bavurmu olan tm bireylere

  kaliteli hemirelik hizmetinin sunulmas.

  Hedef 1: Mdrlmz bnyesinde oluturulan Kalite Kontrol Gurubu tarafndan hasta bakm

  protokollerinin standardize edilmesini salamak.

  Hedef 2: Mesleki bak amzn btn hemirelerde hasta haklarna saygl bir alma prensibi

  haline getirilmesini salamak.

  Hedef 3: Hemire ve hasta bakm srelerini deerlendirmek, gerektiinde dzeltme yaplmasn

  salamak zere dzenli olarak nite/servis ziyaretleri yapmak, ilgili kaytlar gzden geirmek ve

  rapor etmek.

  Hedef 4: Sorumluluumuz altndaki ekibin, mesleki geliimini salamak amacyla Hizmet i Eitim

  Programlar dzenlemek.

  Hedef 5: Hemirelik bakm teknikleri - uygulamalar alannda aratrma yapmak, yaplan

  aratrmalar desteklemek.

 • 3

  Hedef 6: Hemirelik meslei ile ilgili gncel gelimeleri takip etmek.

  Hedef 7: Yeni greve balayan hemirelik meslei yelerin Oryantasyon programn dzenlemek.

  Hedef 8: Mesleki tecrbeleri gelitirmek ve ilerletmek zere mesleki ilikiler kurmak ve srdrmek,

  seminer, workshop ve konferanslara katlmak.

  AMA: Hemirelik Hizmetleri Mdrlne bal alan hemirelerin memnuniyetinin

  salanmas.

  Hedef 1: alma saatleri iindeki problemleri zmlemek, zmlenemeyenleri szl/yazl olarak

  Merkez Mdrlne iletmek.

  Hedef 2: Sorumluluu altndaki hemireleri deien politikalar, kurallar ve hemirelie ilikin dier

  konularda bilgilendirmek.

  Hedef 3: Hemirelik Hizmetleri Mdrl tarafndan sosyal organizasyonlar dzenlenerek, hemire

  grubunun hastane d sosyal etkinliklerde de bir araya gelmesini salamak.

  AMA: Merkezimize tan ve tedavi amal salk hizmeti almak iin bavurmu olan tm bireylerin,

  memnuniyetinin salanmas.

  Hedef 1: Hemirelik bakmndaki tm uygulama ve ilemlerin hasta haklar dorultusunda etik

  kurallara uyularak yaplmasn salamak.

  Hedef 2: Salk alan ile hasta/hasta yakn arasndaki iletiimin etkili olabilmesi iin, iletiim

  tekniklerinin kullanlmasn salamak.

 • 4

  HEMRELK HZMETLER MDRLNE AT SWOT ANALZ

  Gl Ynler

  Blgesinde yer alan tek Salk Uygulama ve Aratrma Merkezi olmas. Bu nedenle ikinci

  basamak salk kurulularna bavuran bireylerin ileri tetkik ve tedavi iin, kurumumuza sevk

  edilmesi.

  Tan ve tedavi hizmetlerinde kullanlan cihaz, ara ve gerelerin son teknolojiye uygun

  olmas. Bu nedenle, hastalarn ileri tetkik ve tedavi iin kurumumuzu semesi.

  Mdrle bal alan hemirelerin ya grubunun gen yetikin olmas. Bu nedenle, daha

  dinamik bir meslek grubu ile hastalara hizmet verilmesi.

  Mdrle bal alan meslek grubunun % 79.1 i gibi byk bir grubunun hemire olmas;

  ebe ve salk memuru olarak da grev alan ATT (Acil Tbbi Teknisyen)lerin orannn az

  olmas. Bu nedenle, byk bir grubun hemirelik meslei bilincine sahip olmas.

  Mdrle bal alan meslek grubunun % 67.3 nn eitim durumunun lisans mezunu

  olmas. Bu nedenle, byk bir grubun hemirelik bakmn planlama ve uygulama srecine

  daha kolay motive olmas.

  Zayf Ynler

  Mdrle bal alan meslek grubunun %83.3 gibi byk ounluunun kadn olmas.

  Bu nedenle alan hemirelerin gebelik, doum izni, st izni ve cretsiz izin gibi nedenlerle

  etkin alamamas ve bu durumun hemire skntsna neden olmas.

  Satn alma srecinde yaanan skntlar nedeniyle, hemire grubunun hastalara bakm hizmeti

  sunarken, malzeme sknts yaamas ya da uygun sarf malzemesi kullanamamas.

  Mdrle bal alan meslek grubunun yaklak yars olan % 44.2 sinin 1 yl st ve 5

  yl aras alma ylna sahip olmas. Bu nedenle, meslek grubunda yer alan hemirelerin

  mesleki deneyimlerinin yeteri kadar ok olmamas.

  Kurumumuzda mimari yapdaki baz eksiklikler nedeniyle, klinik/nitelerin kk alanl ve

  sayca fazla olmas. Bu nedenle birok klinik/niteye ait ekip oluturmak iin hemire

  saysnn ve performansnn etkin kullanlamamas.

  Kurumumuzda baz blmlere ait yatak saylarnn yetersiz olmas nedeniyle, bu blmlere

  yatmas gereken hastalara, hastanenin dier kliniklerinde yat verilmesi. Bu durum

  nite/kliniklerde alan hemirelerin farkl anabilim dallarna ait hastalara hakim olmasn ve

  dier salk profesyonelleri (doktor, diyetisyen vb.) ile iletiimini zorlatrmaktadr.

 • 5

  Frsatlar

  Kurumumuzun gl ynlerinde yer alan, Mdrle bal alan meslek grubunun byk

  bir ounluunun hemire ve lisans mezunu olmas nedeniyle; bu durum frsata evrilerek

  hemireler tarafndan hemirelik srecini ieren bakm plannn uygulanmas salanabilir.

  Salk Uygulama ve Aratrma Merkezimizin bnyesinde Kanser Tan Merkezi olarak

  yaplmas planlanan merkezin almas ile blge ilk ve tek kanser merkezine sahip olacaktr.

  Bu durum frsata evrilerek, bu birimde yer alacak hemirelik sreci organize edilerek, bu

  merkeze bavuracak hastalarn memnuniyetinin arttrlmasna ynelik uygulamalar

  planlanabilir.

  Tehditler

  Mdrle bal alan meslek grubunun % 83.3 gibi byk ounluunun bayan ve gen

  yetikin olmas nedeniyle; gebelik, doum izni, st izni ve cretsiz izin gibi etkin

  alamamaya neden olan gerekelerin srekli art gstermesi gibi potansiyel bir engelle

  kar karya kalnabilir.

  Mdrle bal alan meslek grubunun iinde ok fazla sayda ehir dndan gelen

  bireylerin bulunmas nedeniyle; bu bireylerden bazlarnn yaadklar yere muvafakat

  istemeleri ve kurumdan ayrllarnn onaylanmas ile hemire sknts engeli ile

  karlalabilir.

  Mdrle bal alan meslek grubunun ounun gen yetikinlerden olumas ve bu

  nedenle evlilik gibi nedenlerle e durumundan tayin ve muvafakat istemeleri ve kurumdan

  ayrllarnn onaylanmasyla hemire sknts engeli ile karlalabilir.

  Zonguldak l Merkezinde zel bir salk kurumunun yakn bir zamanda almas

  planlanmaktadr. Merkezimiz de alan baz hemirelerin buradaki grevlerinden istifa edip,

  zel merkezi tercih etmeleri nedeniyle hemire sknts ile karlalabilir.

 • 6

  HEMRELK HZMETLER MDRLNE AT SAYISAL VERLER

  Tablo 1. Hemirelik Hizmetleri Mdrlne Bal alan dari Personelin Cinsiyete Gre

  Dalm

  Cinsiyet Say %

  Erkek 68 16.7

  Kz 339 83.3

  Genel Toplam 407 100.0

  Tablo 2. Hemirelik Hizmetleri Mdrlne Bal alan dari Personelin Kadro

  nvanlarna Gre Dalm

  Kadro nvanlar Say %

  Hemire 322 79.1

  Salk Memuru 63 15.5

  Ebe 22 5.4

  Genel Toplam 407 100.0

  Tablo 3. Hemirelik Hizmetleri Mdrlne Bal alan dari Personelin Eitim

  Durumlarna Gre Dalm

  Eitim Durumu Say %

  Lise 95 23.4

  n lisans 24 5.9

  Lisans 274 67.3

  Yksek Lisans 12 2.9

  Doktora 2 0.5

  Genel Toplam 407 100.0

 • 7

  Tablo 4. Hemirelik Hizmetleri Mdrlne Bal alan dari Personelin Hizmet

  Srelerine Gre Dalm

  Hizmet Sreleri Say %

  0-1 yl 25 6.2

  1 yl st-5 yl 180 44.2

  5 yl st-10 yl 143 35.1

  10 yl st 59 14.5

  Genel Toplam 407 100.0

  Tablo 5. Hemirelik Hizmetleri Mdrlne Bal alan dari Personelin alma

  ekillerine Gre Dalm

  alma ekilleri Say %

  Nbet Tutanlar 247 60.7

  Gndz alanlar 160 39.3

  Genel Toplam 407 100.0

  Tablo 6. Hemirelik Hizmetleri Mdrlne Bal Gndz alan dari Personelin alma

  ekillerine Gre Dalm

  alma ekilleri Say %

  Hemirelik Hizmetleri Mdr 1 0.6

  Hemirelik Hizmetleri Mdr Yrd. 4 2.5

  Sorumlu hemireler 37 23.1

  Gebeler (24 hafta ve st) 18 11.2

  St izni kullananlar 30 18.8

  zel dal hemireleri 3 1.9

  Ayaktan tan ve tedavi hizmetlerinde alanlar 56 35.0

  Salk engeli nedeniyle gndz mesaisi alanlar 11 6.9

  Genel Toplam 160 100.0

 • 8

  A. HEMRELK HZMETLER GENEL AKIINDA YRTLEN FAALYETLER

  A.1. Klinik sorumlu hemiresi ve dier hemirelerin katlm ile kliniklerle genel deerlendirme

  toplantlar yaplmtr. Toplant yaplan klinikler ve toplant tarihleri aada yer almaktadr.

  SERVS ADI TOPLANTI TARH

  Enfeksiyon Servisi 19.04.2013

  Ruh Sal ve Hastalklar Servisi 24.04.2013

  C2 Gastroenteroloji Servisi 06.05.2013

  Yeni doan Youn Bakm nitesi 07.05.2013

  Gs Hastalklar Servisi 10.05.2013

  ocuk Youn Bakm nitesi 17.05.2013

  Ortopedi ve Travmatoloji Servisi 21.05.2013

  ocuk Cerrahi Servisi 27.05.2013

  roloji Servisi 28.05.2013

  FTR Servisi 29.05.2013

  Hemodiyaliz nitesi 29.05.2013

  Kardiyoloji Servisi 31.05.2013

  Gndz Kemoterapi nitesi 06.06.2013

  KVC Servisi 10.06.2013

  Genel Cerrahi Servisi 11.06.2013

  Onkoloji - Hematoloji Servisi 11.06.2013

  Jinekoloji Servisi 12.06.2013

  Kadn Doum Servisi 12.06.2013

  C3 Genel Youn Bakm nitesi 13.06.2013

  NR Servisi 12.07.2013

  Endokrin Servisi 12.07.2013

  Gz-Gs Cerrahisi Servisi 18.07.2013

  Nroloji Servisi 19.07.2013

  Acil Servis 22.07.2013

  Koroner Youn Bakm nitesi 23.07.2013

  KVC Youn Bakm nitesi 24.07.2013

  FTR Dermatoloji Servisi 29.07.2013

 • 9

  A.2. Hemirelik Hizmetleri Mdr ve Mdr Yardmclarnn katlm ile klinik vizitleri yaplmtr.

  Aada, yaplan klinik vizitlerinin vizit plan ve vizit kriterleri yer almaktadr.

  HEMRELK HZMETLER AYLIK VZT PLANI

  PAZARTES SALI ARAMBA PEREMBE CUMA

  1.Hafta -ocuk Onk. ve m. S.

  -Gz-Gs Cerrahi S.

  -Ortopedi ve Travmatoloji

  -Genel Cerrahi S.

  -roloji S.

  -Jinekoloji S.

  -Kadn Hast ve Do S.

  -nfertilite nitesi

  -Acil Servis POLKLNKLER

  -Genel CER. Endoskopi

  -Gastroentoloji Endoskopi

  -Koroner Anjiografi

  -Sterilizasyon

  -Gs Hast S.

  -Solunumsal YB

  -Enfeksiyon Hast S.

  -Nefroloji S.

  2.Hafta -Kardiyoloji S.

  -Koroner YB

  -Dermatoloji-FTR S.

  -Psikiyatri S.

  -Gastroentroloji S.

  -Hemodiyaliz nitesi

  -Endokrinoloji S.

  -Beyin ve Sinir Cer S.

  -Plastik ve Rekonstruktif

  -Nroloji S.

  -KBB S.

  -Onkoloji-Hemotoloji S.

  -Onk Gndz Ted.

  -Onk. la Hazrlama

  -FTR S.

  POLKLNKLER

  -Klinik Ntrisyon

  -Diyabet Eitim

  -Eforlu EKG

  -Nkleer Tp

  3.Hafta POLKLNKLER

  -SFT

  -Bronkoskopi

  -HEKK

  -Yara Bakm ve Stoma

  -ocuk Mdahale

  -HE

  -Genel Ameliyathane

  -Kalp Damar S.

  -Kalp Damar YB

  -KVC Ameliyathanesi

  Hemirelik Hizmetleri

  Mdrl Aylk Sorumlu

  ve Gzetmen Hemire

  Toplants

  -C3 Youn Bakm

  nitesi

  4.Hafta -ocuk Sal S.

  -ocuk Cerrahi S.

  -Yenidoan YB

  -ocuk YB

  -C3 Youn Bakm nitesi -Acil Servis Hemirelik Hizmetleri

  Mdrl Aylk

  Deerlendirme

  Toplants

  Nefroloji Servisi 31.07.2013

  ocuk Onkoloji ve mmnoloji Ser 02.08.2013

  KBB Servisi 11.09.2013

 • 10

  BE SALIK UYGULAMA VE ARATIRMA MERKEZ

  HEMRELK HZMETLER MDRL SERVS VZT KRTERLER

  Puan

  SERVS SMLER

  10

  letiim

  -Hemire-ekip(SV, doktor, hastabakc)

  iletiimi(5)

  -Hemire-hasta/hasta yakn iletiimi(5)

  5

  Klk kyafet btnl

  -Forma (2)

  -Sa-Sakal (1)

  -Taklar (1)

  -Trnaklar (1)

  10

  Servisin genel dzeni

  -Koridor genel grnm (2)

  -Ziyaretiler/refakatiler (2)

  -Hemire odas (2)

  -la hazrlama odalar (2)

  -Depo dzeni (2)

  10

  Hasta odalar dzeni

  -Hasta odas genel grnm (4)

  -Yatak takmlarnn dzeni (2)

  -Etejer (2)

  -Hasta tuvaletleri (2)

  15

  Hasta takip formlar

  -Anamnez formu (8)

  -Hemire gzlem formu (7)

  10

  Hasta hakimiyeti (5)

  la bilgisi (5)

  10 Bakm plan yaplmas ve uygulanmas

  (10)

  10

  Hasta-Hasta yakn eitimi

  -Servis tantm (3)

  -Hastalna ynelik eitim (4)

  -Taburculuk eitimi (3)

  10

  Enfeksiyon

  -El ykama/eldivenkullanm (4)

  -zolasyon ynt. Uygunluu (3)

  -Atk ynetimi (3)

  10

  la Gvenlii

  -Acil arabas kontrol (2)

  -Narkotik ila kontrol (2)

  -la kartlar (2)

  -Hastaya ait ila kontrol (2)

  -la hazrlama nitesi kont. (2)

  Hem. Hiz. Md./Md Yrd. Paraf

  TOPLAM

 • 11

  Hemirelik Hizmetleri Mdr ve Mdr Yardmclarnn katlm ile yaplan klinik vizitleri

  sonucu; vizit kriterlerine gre eksiklik tespit edilen servislerin sorumlu hemirelerine geri

  bildirimlerde bulunularak gerekli dzenlemeler salanmtr.

  A.3. 1 Mart 2013 tarihinden itibaren Hizmet ii Eitim Hemiresi grevlendirilmitir.

  Hizmet ii eitim faaliyetlerinin Hizmet ii eitim hemiresi tarafndan yrtlmesinin

  salad yararlar aada belirtilmitir.

  Hizmet ii eitim katlm oranlarnn, eitim ncesine gre eitim sonras oluan

  farkndalk lmlerinin hem istatiksel veri olarak hem de sonularnn kayt altna

  alnabilmesi salanmtr.

  Bu ekilde eitimler tek elden planlanarak dzenli periyotlara dntrlmtr.

  Servis sorumlu hemirelerince yrtlen Hizmet ii eitim faaliyetlerinin, eitim

  hemiresine devredilmesi ile sorumlu hemirelerin ek i yk ortadan kalkmtr.

  Elde edilen istatiksel verilerin analizi ile eitimlere tam katlm salayan hemirelerin

  Katlm Belgesi ile dllendirilebilmesi salanmaktadr.

  Yrtlen tm bu faaliyetler ile 8 Mart 2010 tarihli Hemirelik Ynetmeliinin 6.

  Maddesinin g bendinde yer alan Hemirelikle ilgili eitim, danmanlk, aratrma

  faaliyetlerini yrtr; meslei ile ilgili bilimsel etkinliklere katlr; toplumun, renci

  hemirelerin, salk alanlarnn ve adaylarnn eitimine destek verir ve katkda

  bulunur maddesi yerine getirilmektedir.

  A.4. Mdrlmzce, Hizmette Kalite Standartlarnda tanmlanan Tanmlayc zolasyon

  Figrlerinin hastanemizde kullanlmasna ynelik almalar yaplmtr. Bu almalar

  sonrasnda alm tamamlanan figrler kullanlmaya balanmtr. Enfeksiyon Kontrol

  nlemleri, alan ve Hasta Gvenlii kapsamnda gerekli tedbirlerin alnmas salanmtr.

  A.5. Yatakl kliniklerde kullanlmak zere yatak takm alnmasna ynelik almalar

  yaplmtr. Bu almalar sonrasnda 800 adet nevresim, 1050 adet araf, 1000 adet yastk

  klf, 600 adet yastk alezi, 550 adet yastk alm tamamlanm olup; hasta memnuniyetini

  artrc, k otelcilik hizmeti salanmtr.

 • 12

  A.6. Yatakl kliniklerde kullanlmak zere rnek Tama antalarnn almna ynelik

  almalar yaplmtr. Alm tamamlanan Tama antalar ile kliniklerde alnan numunelerin

  uygun alanda toplanmas ve laboratuara naklinin gerekletirilebilmesi salanmtr.

  A.7.Teknik Servis birimine duyuru ve ilan panolar hazrlattrlmtr. Bu ekilde

  Mdrlmzce yaplan bilimsel ve sosyal etkinliklerin hemirelere duyurulmas

  salanmtr.

  A.8. Genel Ameliyathane ve KVC Ameliyathanesi; ocuk Sal ve ocuk Cerrahi Servisi;

  Kadn Doum ve Jinekoloji servisleri olmak zere iki farkl birimin i ak srecinin

  birletirilmesi, bu nedenle iki birimde yer alan sorumlu hemire saylarnn bire drlmesi,

  grev ve sorumluluklarn tek sorumlu tarafndan yrtlmesi iin almalar yaplmtr.

  almalar sonucunda Genel Ameliyathane ile KVC Ameliyathanesi; ocuk Sal ile

  ocuk Cerrahi Servisi; Kadn Doum ile Jin...

Recommended

View more >