Buku KKP - JPJ

  • Published on
    03-Jul-2015

  • View
    4.508

  • Download
    3

Embed Size (px)

Transcript

<p>PANDUAN PEMBELAJARAN KURIKULUM PENDIDIKAN PEMANDU</p> <p>PANDUAN PEMBELAJARAN KURIKULUM PENDIDIKAN PEMANDU</p> <p>KANDUNGANSemua hakcipta terpelihara. Sebarang bahagian di dalam buku ini tidak boleh di terbitkan semula, disimpan dalam cara yang boleh dipergunakan lagi atau dengan sebarang cara baik dengan cara elektronik, mekanik, penggambaran semula, perakaman ataupun sebaliknya, tanpa izin terlebih dahulu dari Ketua Pengarah Jabatan Pengangkutan Jalan Malaysia.</p> <p>Edisi Kedua 2006</p> <p>c Jabatan Pengangkutan Jalan Malaysia</p> <p>Penerbit dan Pengedar Kelab Jabatan Pengangkutan Jalan Malaysia Cawangan Ibu Pejabat Aras 1-5, Blok D4, Parcel D, Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan 62502 PUTRAJAYA Tel : 03-8886 6400 F a x : 03-8886 6657 E-mail : postmaster@jpj.gov.my</p> <p>Harga : RM6.00 Sem.Malaysia RM8.00 Sabah/Sarawak</p> <p>PANDUAN PEMBELAJARAN KURIKULUM PENDIDIKAN PEMANDU PANDUAN PEMBELAJARAN KURIKULUM PENDIDIKAN PEMANDU</p> <p>Buku Panduan KPP ini telah diolah dalam bahasa yang mudah difahami dan dilengkapkan dengan pengetahuan yang cukup untuk menghasilkan pemandu yang berhemah. Tajuk-tajuk utama dan penting adalah selari dengan tuntutan semasa sebagai asas pengenalan dan unsurunsur penting dan perlu ada pada diri seseorang pemandu, juga telah diterapkan dalam buku ini. Kepada Pasukan Petugas yang terdiri di kalangan pegawai JPJ, syabas diucapkan kepada mereka kerana sumbangan kecil yang tidak ternilai ini. la dapat membantu menyelamatkan banyak nyawa yang tidak berdosa jika nilainilai positif yang terkandung di dalam buku ini dapat dihayati sepenuhnya. Semoga manfaat yang terkandung dalam buku ini dapat menjadikan pemandu di Malaysia adalah antara yang paling berdisiplin dan sentiasa tenang semasa memandu. Secara tidak langsung, penghasilan buku ini adalah antara sumbangan kecil JPJ kepada masyarakat dalam merealisasikan hasrat negara. Terima kasih.</p> <p>KA ALU K ATA - KATA ALUAN KETUA PENGARAH PENGANGKUTAN MALA ALAY PENGANGKUTAN JALAN M ALAY SIA</p> <p>ssalamualaikum w.b .b.t, Assalamualaikum w.b.t,Saya memanjatkan rasa syukur ke hadrat Ilahi kerana dengan limpah kurnianya telah dapat memberikan kekuatan dan petunjuk kepada mereka yang terlibat dalam menyiapkan naskah yang begitu berguna ini. Sekalung tahniah diucapkan kepada Pasukan Petugas di atas dedikasi dan kesungguhan yang ditunjukkan bagi menyiapkan Buku Panduan Pembelajaran Kurikulum Pendidikan Pemandu atau KPP ini. Sumbangan kecil ini memberikan manfaat yang besar kepada masyarakat kerana ia dapat dijadikan panduan kepada semua berkaitan dengan etika dan undang-undang di jalan raya. Tidak terkecuali, ia memberikan maklumat yang berkaitan dengan urusan pemanduan harian dan juga lesen memandu.</p> <p>DatoHj Emran bin Hj Kadir AMN, SSA, DSSA</p> <p>2</p> <p>PANDUAN PEMBELAJARAN KURIKULUM PENDIDIKAN PEMANDU</p> <p>KANDUNGAN Kata-Kata Aluan dari Ketua Pengarah Pengangkutan Jalan Malaysia Pendahuluan - Matlamat dan Objektif 7</p> <p>Bahagian Bahagian Bahagian Bahagian Bahagian</p> <p>IV VVI VII VIII -</p> <p>Tanda Tanda Tanda Tanda Tanda</p> <p>Isyarat Lalulintas Memberitahu Isyarat Lalulintas Sementara Garisan Di Atas Jalanraya Dan Isyarat Tangan Polis Trafik Isyarat Tangan Pemandu</p> <p>PEMANDU ANDUAN BERHEMA BAB III: PEM ANDUAN BERHEMATBAHAGIAN 1 : PEMANDU ANDUAN BERHEMA K ONSEP PEMANDUAN BERHEM AT - Pendahuluan - Definisi Konsep Pemanduan Berhemat - Langkah Mencegah Berlakunya - Kemalangan - Merancang Perjalanan - Pemanduan Sempurna BAHAGIAN 2 : KEDUDUKAN BAGAIMANA KEMALANGAN BOLEH BERLAKU Enam (6) Kedudukan 48</p> <p>PANDU ANDUAN RA BAB I : PANDUAN PENGGUNA JALAN R AYA</p> <p>BAHAGIAN 1 : Sikap Dan Tanggungjawab Pemandu BAHAGIAN 2 : Teknik Memandu Asas</p> <p>8 20</p> <p>PANDU ANDUAN PERATURAN RA BAB II : PANDUAN PER ATUR AN JALAN R AYA (HIGHWA CODE) (HIGHWAY CODE)</p> <p>49</p> <p>ANDA ISYA RA LALULINT ULINTA TANDA ISYA R AT LALULINTA S Bahagian I Bahagian II Bahagian III Tanda Isyarat Lalulintas Bahaya Tanda Isyarat Lalulintas Larangan Tanda Isyarat Lalulintas Mandatori</p> <p>28</p> <p>BAHAGIAN 3 : KEADAAN YANG MENYEBABKAN KEMALANGAN - Pemandu - Jalan - Kenderaan - Cuaca - Cahaya - Lalulintas BAHAGIAN 4: HALANGAN - Pendahuluan</p> <p>51 51 51 52 52 52 53 54 54</p> <p>3</p> <p>PANDUAN PEMBELAJARAN KURIKULUM PENDIDIKAN PEMANDU</p> <p>- Bentuk Halangan - Pelan Tindakan Halangan The Hazards Action Plan Sistem Kawalan KenderaanBAHAGIAN 5 : P E R AT U R A N - Pendahuluan - Peraturan Jarak - Peraturan Memotong - Peraturan Di Persimpangan BAHAGIAN 6 : OLAH GERAK BAHAGIAN 7 : KEPUTUSAN / TINDAKAN Mencegah Kemalangan</p> <p>54 54</p> <p>5555 55 55 58 60 63 66</p> <p>-</p> <p>Pemecut Terlekat Tayar Pecah Lampu Hadapan Kenderaan Terpadam Kenderaan Terbakar Bonet Terbuka Terpaksa Berhenti di Lebuhraya Menghadapi Sesuatu Kemalangan Kenderaan Terjunam Ke Dalam Air Kaca Skrin Pecah Enjin Kenderaan Tidak Boleh dihidupkan Kerosakan Pada Kenderaan Menukar Tayar Peralatan Kecemasan</p> <p>67 68 68 68 69 69 69 70 70 71 71 72 72</p> <p>BAHAGIAN 2: MEMANDU DI LEBUHRAYA - Sebelum Memandu - Semasa Memandu BAHAGIAN 3: MEMANDU PADA WAKTU MALAM - Faktor-faktor Manusia - Faktor-Faktor Fizikal</p> <p>73 73 74</p> <p>BAB IV : PEMANDUAN DALAM PELBAGAI KEADAANBAHAGIAN I : PEMANDUAN SEMASA KECEMASAN - Brek Gagal Berfungsi - Kenderaan Terbabas</p> <p>77 79 80</p> <p>67 67 67</p> <p>4</p> <p>PANDUAN PEMBELAJARAN KURIKULUM PENDIDIKAN PEMANDU</p> <p>KEPERLU KESIHAT DA BAB V ::KEPERLU AN KESIHATAN D A N KEPERL PEMANDU KESELAM KESELA M ATAN PEM ANDUBAHAGIAN 1 : KESIHATAN DAN KESELAMATAN PEMANDU - Pandangan - Pendengaran - Waspada - Perubatan - Kesihatan dan Emosi - Pemeriksaan Doktor - Sikap dan Keselamatan - Tanggungjawab Memiliki Insurans BAHAGIAN 2: PENGURUSAN KETEGANGAN STRESS MANAGEMENT - Pendahuluan - Definasi Ketegangan - Penjenisan Ketegangan - Bagaimana Kesan Ketegangan Semasa Memandu - Tiga Peringkat Mengawal Ketegangan - Rancangan Pengurusan Ketegangan BAHAGIAN 3: PEMANDUAN Dl BAWAH PENGARUH ALKOHOL DAN DADAH - Pendahuluan - Alkohol - Dadah/Ubat 81 81 81 82 82 83 83 84 86 88 88 88 88 89 89 90</p> <p>BAB VI : UNDANG-UNDANG DAN KESALAHAN PEMANDUBAHAGIAN 1: LESEN MEMANDU - Jenis-Jenis Lesen Memandu - Syarat-syarat Kelayakan Pemohon Untuk Mendapatkan Lesen - Syarat Pengeluaran Lesen Belajar Memandu - Syarat-Syarat Yang Dikenakan Kepada Pemegang Lesen Belajar Memandu - Pra Kelayakan untuk Menduduki Ujian Amali - Lesen Memandu Percubaan BAHAGIAN 2: KESALAHAN KESALAHAN MEMANDU DAN HUKUMAN-HUKUMANNYA Dl BAWAH AKTA PENGANGKUTAN JALAN 1987 - Pendahuluan - Jenis-Jenis Kesalahan BAHAGIAN 3: SISTEM KEJARA - Pengertian Umum - Pengertian Khusus - Kenapa Sistem KEJARA Diwujudkan - Bagaimana Sistem KEJARA Berfungsi - Kursus Pemulihan - Pemberian Bonus - Penalti Denda - Kesalahan-Kesalahan Terjadual dan Mata Demerit</p> <p>94 94 95 99 99 100</p> <p>112 113</p> <p>91 91 91 92</p> <p>129 129 129 129 130 130 130 131</p> <p>5</p> <p>PANDUAN PEMBELAJARAN KURIKULUM PENDIDIKAN PEMANDU</p> <p>PERATURAN DAN PERUNDANGAN BAB VII: PER ATUR AN D AN PERUND ANGAN MOT OSIKA MENGENAI PENUNGGANG MOT OSIK A LBAHAGIAN 1: PANDUAN UNTUK PENUNGGANG MOTOSIKAL - Memakai Peralatan Yang Betul - Pemeriksaan Motosikal</p> <p>- Menoleh Ke belakang - Menggunakan Cermin BAHAGIAN 5 : MENUNGGANG PADA WAKTU MALAM 133 133 BAHAGIAN 6 : MEMBAWA PENUMPANG DAN BARANGAN BAHAGIAN 7 : MENGENDALIKAN MOTOSIKAL KETIKA KECEMASAN</p> <p>138 138</p> <p>138</p> <p>139</p> <p>BAHAGIAN 2 : MENUNGGANG DENGAN CARA SELAMAT - Kedudukkan Badan - Memusing Dan Membelok - Membrek - Menukar Gear - Teknik Asas Menunggang BAHAGIAN 3: MENENTUKAN JARAK - Jarak Hadapan - Jarak bahagian tepi - Jarak di Belakang</p> <p>135 135 135 135 135 136</p> <p>140</p> <p>136 136 136 137</p> <p>BAHAGIAN 4: MENGENAL PASTI MASALAH - Memandang ke hadapan</p> <p>138 138</p> <p>6</p> <p>PANDUAN PEMBELAJARAN KURIKULUM PENDIDIKAN PEMANDU</p> <p>TLAM DAN OBJEKTIF M ATLA M AT DAN OBJEK TIF KPPKurikulum Pendidikan Pemandu (KPP) digubal bagi membantu pemandu / pengguna jalan raya menguasai aspek-aspek keselamatan dan peraturan yang perlu diamalkan semasa di jalan raya. Penekanan terhadap aspek pengetahuan, kemahiran kesepaduan menjadi tunjang kepada KPP ini. a) Matlamat Matlamat KPP adalah untuk melahirkan pemandu/ pengguna jalan raya yang berpengetahuan, berketrampilan, berhemat dan kompeten serta mengamalkan nilai murni. b) Objektif Bagi mencapai matlamat tersebut KPP bertujuan untuk membolehkan pemandu / pengguna jalan raya : 1 ) Memelihara keselamatan nyawa dan harta benda semasa di jalan raya. 2 ) Memiliki kesedaran, bertanggungjawab dan kesediaan mematuhi peraturan dan undang-undang. 3 ) Mempertingkatkan pengetahuan dan kemahiran terhadap undang-undang/peraturan jalan raya. 4 ) Mempertingkatkan kecekapan dan keyakinan diri semasa mengguna jalan raya.</p> <p>5 ) Memiliki prihatin diri dan mengamalkan nilai-nilai murni semasa di jalan raya. 6 ) Mempertingkatkan kefahaman, kecekapan berkomunikasi dengan berkesan semasa di jalan raya. 7 ) Mempertingkatkan kecekapan dan penguasaan mengendalikan kenderaan semasa di jalan raya.</p> <p>7</p> <p>PANDUAN PEMBELAJARAN KURIKULUM PENDIDIKAN PEMANDU</p> <p>BAB 1 RA ANDUAN PANDUAN PENGGUNA JALAN R AYABAHAGIAN 1 PEMANDU DAN ANGGUNGJAW SIK AP DAN TANGGUNGJAWAB PEM ANDU</p> <p>TA H U N 1993 1994 1995 1996 1997</p> <p>KEMALANGAN 135, 995 148, 801 162, 491 189, 109 215, 632 211, 037 223, 116 248, 765 262, 235</p> <p>MA K E M AT I A N 4, 666 5, 759 5, 712 6, 304 6, 302 5, 740 5, 791 5, 997 5, 742</p> <p>Latar Belak elakang A. Latar Belak ang Kemalangan jalan raya telah mengakibatkan kerugian besar kepada negara. Ianya melibatkan kecederaan, penderitaan dan kematian yang paling tinggi di Malaysia. Sejarah kemalangan jalan raya seolah-olah tiada penghujungnya. Namun keinginan terhadap perjalanan yang selamat dan lancar tetap menjadi satu hasrat pihak Kerajaan dan juga setiap individu pengguna jalan raya. Persoalannya, berapa lamakah kemalangan jalan raya akan menjadi konflik negara yang menyebabkan kematian di kalangan pengguna jalan raya? Di Malaysia, 96% kecederaan dan kematian daripada kemalangan adalah disebabkan oleh pemandu cuai. Selain daripada itu bahaya semula jadi juga menjadi faktor utama kemalangan jalan raya. Apa yang paling jelas, faktor kemalangan jalan raya adalah hasil kegagalan manusia itu sendiri ketika berada di jalan raya. Disertakan di sini statistik kemalangan yang berlaku dari tahun 1993 sehingga tahun 2001.</p> <p>1998 1999 2000 2001</p> <p>JENIS KENDERAAN (Kenderaan yang dipersalahkan bagi kemalangan maut ) Motosikal Motokar Lori Va n Basikal Pacuan 4 Roda Bas lain-lain</p> <p>%</p> <p>54% 20.7% 11.2% 4.4% 3.2% 2.5% 3.0% 1.0%</p> <p>8</p> <p>PANDUAN PEMBELAJARAN KURIKULUM PENDIDIKAN PEMANDU</p> <p>JENIS KENDERAAN Motosikal Motokar Pejalan kaki Basikal Lori Bas Lain-lain</p> <p>CEDERA 288,055 59,402 39,715 20,388 16,978 8,029 8,877</p> <p>MAUT 29,841 7,297 5,959 2,616 1,665 624 2,590</p> <p>Sebaliknya pemandu-pemandu yang memiliki sikap positif seperti bertimbangrasa, cermat dan sentiasa menghormati pengguna-pengguna jalan raya lain mungkin dapat mengelakkan kemalangan. memandu secara bersopan dan 2 - Dengan bertanggungjawab sebenarnya secara tidak langsung menjadi contoh dan teladan kepada pengguna-pengguna jalan raya lain seterusnya dapat mengurangkan kemalangan jalan raya. 3 - Pemandu kenderaan perlu bersopan dan bertimbangrasa kepada semua pengguna jalan raya lain terutamanya kepada penunggang basikal dan pejalan kaki. Mereka perlu mengawal perasaan ketika memandu dan mematuhi segala peraturan lalulintas. Mereka ini juga tidak perlu mudah tersinggung dengan tingkahlaku pengguna jalan raya yang lain sehingga mempengaruhi di dalam proses membuat keputusan dan tindakan ketika memandu. 4 - Sikap pemandu-pemandu yang tidak sopan bukan sahaja dilihat daripada cara memandu seperti memandu terlalu laju dan memotong ke tepi dan ke tengah tanpa menghiraukan kenderaan lain tetapi juga dapat dilihat melalui tindakan lain seperti :Gagal memberikan isyarat dengan sempurna; Membunyikan hon kereta tanpa sebab; Meletak kereta di liku atau terkeluar jauh dari tepi jalan; Memandu dengan sebelah tangan, sementara tangan lain memegang tepi bumbung kereta;</p> <p>Usaha-usaha mengawasi keselamatan jalan raya telah dijalankan oleh orang perseorangan, Agensi-agensi Kerajaan dan Badan Berkanun. Kempen-kempen keselamatan jalan raya telah dilancarkan dengan hasrat agar pemandu-pemandu mempunyai sikap dan kemahiran yang baik ketika berada di jalan raya. Maka atas sebab itu, buku Kurikulum Pendidikan Pemandu diperkenalkan. Panduan Pemandu Kenderaan B . Panduan Umum Kepada Pemandu Kenderaan 1 - Pelbagai faktor telah dikenal pasti menyebabkan kemalangan jalan raya. Salah satu faktor terpenting adalah berkaitan dengan sikap pemandu-pemandu. Kemalangan mudah berlaku kepada pemandupemandu yang mempunyai sikap negatif seperti panas baran, suka menunjuk-nunjuk, memandu dengan kadar kelajuan yang tinggi dan sebagainya.</p> <p>9</p> <p>PANDUAN PEMBELAJARAN KURIKULUM PENDIDIKAN PEMANDU</p> <p>-</p> <p>Memandu di tengah jalan apabila kenderaan lain hendak memotong;dan Memandu di tempat lumpur dan becak dengan laju dan menyebabkan air terpercik kepada pejalan kaki</p> <p>5 - Beberapa perbuatan tidak sopan dan tindakan kurang bijak yang membawa bahaya dan boleh dikatakan tindakan yang merbahaya. Misalnya :Memandu laju apabila penglihatan kurang baik seperti semasa hujan lebat Memotong di liku atau lereng bukit yang berliku dan tidak dapat dilihat dengan mudah; Dengan sengaja mengganggu pandangan lalu lintas dari hadapan dengan memasang lampu besar kenderaan.</p> <p>juga apabila melihat orang-orang buta atau hilang upaya melintasi jalan, pemandu atau pejalan kaki perlu memberi bantuan yang sewajarnya. Bagi pemandu kenderaan, adalah perlu memberhentikan kenderaan masing-masing sehingga orang yang hilang upaya tersebut dapat melintasi jalan. Bagi pejalan kaki pula, adalah wajar bagi mereka menghampiri orang-orang yang hilang upaya tadi dan membantunya untuk menyeberangi jalan.</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>6 - Semua pengguna jalan raya adalah dinasihatkan supaya tidak mengambil alkohol ketika memandu di jalan raya. Penggunaan alkohol sebenarnya boleh melemahkan daya pertimbangan akal dan mengurangkan kewaspadaan ketika memandu. Statistik kemalangan yang berpunca daripada pengaruh alkohol menunjukkan pada kadar yang sangat tinggi. 7 - Sikap positif perlu diterap dalam jiwa kita sebagai pengguna jalan raya yang bertanggungjawab. Sebagai contoh, pemandu kenderaan besar perlu menghormati pemandu-pemandu kenderaan yang lebih kecil. Begitu</p> <p>10</p> <p>PANDUAN PEMBELAJARAN KURIKULUM PENDIDIKAN PEMANDU</p> <p>Sikap anggungjaw Pemandu C. Sik ap Dan Tanggungjaw ab Pemandu</p> <p>i) Di tempat kanak-kanak sekolah melintas1 . Pemandu kenderaan mestilah memandu dengan berhatihati dan dapat memberhentikan kenderaan yang dipandu dengan serta merta apabila keadaan memerlukan anda berbuat demikian. 2 . Pemandu kenderaan mestilah memberhentikan kenderaan apabila ternampak kanak-kanak sekolah mula melangkah kakinya ke atas jalanraya atau tempat menyeberang walaupun tiada warden atau pengawal lalulintas di tempat tersebut. 3 . Pemandu kenderaan tidak dibenarkan bergerak sehinggalah pejalan kaki yang berkenaan meninggalkan tempat menyeberang berkenaan.</p> <p>1) Pemandu Dan Pejalan Kaki</p> <p>Sebagai pemandu kenderaan, anda jangan sekali-kali beranggapan baha...</p>