C programming language notes (1)

 • Published on
  05-Dec-2014

 • View
  275

 • Download
  7

DESCRIPTION

 

Transcript

 • 1. (C) Dayang & Rosbi 2001-1-1. Pengenalan Kepada Komputer1.1 Komputer Dulu & SekarangSEKARANG - hampir semua urusan & aktiviti harian kini menggunakankomputer.Cth: bayar bil, beli tiket, ketuhar mikro, mesin basuh, telefon bimbitdll......(terima kasih)Bidang kejuruteraan & sains ? Cth: Industri membuat kereta:dari proses rekabentuk hingga proses penjualan kereta.1.0 Apa itu Komputer ?Untuk mengendalikan satu komputer, komputer itu mestidiarahkan dengan tepatnya apa tindakan-tindakan yang perludilakukan.Satu jujukan arahan kepada komputer dipanggil aturcarakomputer (computer program).Arahan-arahan yang difahami secara langsung oleh komputerdipanggil kod mesin/bahasa mesin.Proses menyediakan aturcara komputer dipanggil pengaturcaraankomputer (computer programming).Aturcara komputer ditulis dalam bahasa pengaturcaraan(programming language).Mesin/peranti yang digunakan untuk mengendali data inputsebagaimana yang diarahkan oleh pengguna.Bab 1 (C) Dayang & Rosbi 2001-2-Bab 1Dulu hingga sekarangKomputer yg dicipta dikelaskan mengukut teknologi & masa berikut:Generasi (tahun)Pertama(1939-1958)Kedua(1959-1964)Ketiga(1965-1974)Keempat(1975-sekarang)TeknologiTeknologi tiub hampagasTeknologi transistorT e k n o l o g i l i t a rbersepaduTeknologi VLSIPrestasiSaiz(besar)Kelajuan(lambat)Ketepatan(rendah)(kecil) (laju)1.2 Komponen Satu KomputerUnitPemprosesanUtamaPerantimasukan dankeluaranIngatanContoh satu unit komputer:UnitPemprosesUtamaIngatanUtama1.1 Komputer Dulu & Sekarang (samb....)(tinggi)
 • 2. Unit Pemprosesan Unit (CPU) - Bertanggungjawab melaksanakanaturcara.- Ingatan utama (EPROM/ROM, RAM)- Storan sekunder (Cakera padat)Ingatan - Menyimpan aturcara dan data.Peranti Masukan dan Keluaran- Aturcara & data dimasukkan ke ingatan melalui perantimasukan.- Hasil pemprosesan dihantar ke peranti keluaran.Perkakasan (Hardware) - Peralatan komputer yang diperlukan untukmelaksana aturcara.Perisian (Software) - Aturcara yang menjadikan perkakasan berguna.(C) Dayang & Rosbi 2001-3-Bab 1Apakah fungsi asas Komputer? = Bagaiamana komputer beroperasi ?memasukan data & arahan ke dlm ingatan.menggunakan peranti input.1. Inputm e l a k s a n a k a n a r a h a n a t u r c a r a &memproses data.menggunakan CPU2. Pemprosesanmengeluarkan/memaparkan keputusan &maklumat yang dihasilkan.menggunakan peranti output.3. Outputmenyimpan maklumat utk kegunaan masahadapan.menggunakan ingatan utama & ingatansekunder.ingatan utama lwn. ingatan sekunder.4. Storan1.2 Komponen Satu Komputer (samb....)(C) Dayang & Rosbi 2001-4-Bab 11.3 Kategori KomputerDikelaskan mengikut saiz fizikal, kapasiti ingatan dan kelajuanpemprosesannya, 3 kategori:Dikenali sbg komputer peribadi (PC) ataudesktop.Untuk kegunaan peribadi & perseoranganTerbesar-worstation & terkecil notebook.Cth kegunaan kejuruteraan - untuk lukiran& lakaran rekabentuk untuk pembangunanproduk baru1. Komputer mikro(microcomputer)Digunakan oleh lebih dpd seorang penggunapada satu masa.Biasanya digunakan oleh syarikat kecil &sederhana.Cth kegunaan kejuruteraan - mengawalproses pengeluaran & chemical plants2. Komputer mini(minicomputer)Digunakan oleh syarikat/organisasi ygbesar.Terbesar-supercomputer.C t h k e g u n a a n k e j u r u t e r a a n -pemprosesannumber (number cruncher).3. Kerangka Utama(mainframes)1.4 PerisianSetakat ini kita telah menyebut secara ringkas ?perisian &?aturcara.Perisianmerupakan sekumpulan arahan yg disusun dlm sintak yg tertentuuntuk melaksanakan sesuatu tugas. Dlm kelas ini kita akan belajarmenyusun arahan dgn. menggunakan bahasa pengaturcaraan C.2 bahagian perisian komputer:1. Perisian sistem2. Perisian pengguna@aplikasiEra baru komputer ?
 • 3. (C) Dayang & Rosbi 2001-5-Bab 11.4.1 Perisian SistemAturcara perkakas yang memudahkan komputer untuk digunakan,terutama kepada pembangun & pengaturcara perisian.Cth2 perisian sistem:Sistempengendalian(operating system)Penyunting teksPentejemah bahasapemaut (linker)Pemuat (loader)Perisian komputer yg berfungsi mengtakbirpengendalian, peruntukan & penjadualansumber & proses dlm sistem komputersupaya pengguna dpt menggunakan sistemdgn mudah. (cth: Windows, UNIX & OS/2)Perisian yg digunakan utk menulis teks,mengedit teks & menyimpan teks. Adaberbagai penyunting teks ttp utk penulisanaturcara C pemilihan penyunting teks ygbetul, boleh meemudahkan proses penulisanaturcara.Tukar bhs pengaturcaraan aras tinggi @ bhshimpunan kpd aturcara yg sesuai dgn bhsmesin.Aturcara yg berfungi utk memautkan @menggabungkan aturcara utk menjadi satuaturcara yg boleh dilaksanakan.Aturcara kawalan dlm sistem pengendalianyg bertugas utk memuatkan rutin sistempengendalian cakera, aturcara pengguna @data dari punca luar spt cakera liut @ pita,kedalam simpanan utama sistem.Kebanyakan perisian ini telah digunakan & akan digunakan dlm kelas C.(C) Dayang & Rosbi 2001-6-Bab 11.4.2 Perisian AplikasiAturcara yang dibangunkan khusus utk melakukan kerja2 tentu @menyelesaikan masalah tertentu dgn menggunakan perisian sistem.2 jenis perisian aplikasi:1. Perisian Penggunaan Umum (PPU).2. Perisian Penggunaan Khusus (PPK).PPU - aplikasi yg mudah dibeli dipasaran @ off-the-shelf, jugadipanggil pakej perisian.- memudahkan pengguna melaksanakan kerja2 tertentu. cthnya:JenisPemproses katahelaian hamparanlukisan grafikFungsi & cth aplikasiutk membuat dokumen spt Microsoft Word& Word Perfect.pengiraan & pemplotan graf spt MicrosoftExcel.u t k l u k i s a n g a m b a r a j a h @ l u k i s a nrekabentuk spt AutoCad, Visio Technical &Microsoft PaintPPK - aplikasi yg dibangunkan khas untuk menyelesaikan masalahyang tertentu bagi sebuah organisasi tertentu @ org persendirian.- perisian tersebut boleh ditulis oleh pengaturcara darisyarikat tersebut @ oleh syarikat yg pembangun perisian.Cthnya ..... aturcara yg dibangunkan oleh pusat komputer utkmencetak keputusan peperiksaan UTM.Dlm kelas ini kita akan belajar bhs pengaturcaraan C untukmenghasilkan perisian jenis mana ??????
 • 4. Bahasa pengaturcaraan boleh dibahagikan kpd. 3 kumpulan:a. Bahasa mesin (BM)b. Bahasa himpunan (BH)c. Bahasa aras tinggi (BAT)a. Bahasa Mesin1.5 Bahasa PengaturcaraanSetiap jenis CPU mempunyai bahasa mesin yang berlainan.Bahasa tabii sesuatu komputer/CPU.Satu-satunya bahasa yang difahami secara langsung oleh komputer.Suruhan berbentuk gabungan nombor-norbor perduaan.Contoh bahasa mesin untuk mencampur 2 nombor:b. Bahasa HimpunanTerdiri dari nemonik2 (singkatan) yang lebih mudah difahamidari bahasa mesin.Bahasa himpunan TIDAK difahami oleh CPU.perlukan perisian penghimpun untuk menukarkan BH kpdBM.Contoh :0101 1000 0001 00000101 1011 0001 00000101 0000 0001 00000101 1000 0001 00000101 1011 0001 00000101 0000 0001 0000MOVE #$1,D1MOVE #$8,D0ADD D0,D1(C) Dayang & Rosbi 2001-7-Bab 1c. Bahasa Aras TinggiTerdiri dari suruhan2 yang menyerupai bahasa Inggeris.Contoh suruhan BAT:LUAS = PANJANG * LEBARIF LUAS > 50GOTO BESARELSEGOTO KECILSatu ruruhan BAT terdiri dari banyak BM/BH.Contoh BAT :FORTRAN, COBOL BASIC, Pascal, Ada, C, C++ dsbnyaKebaikan BAT :- tidak bergantung kpd jenis CPU- mudah difahami oleh manusiaKeburukan BAT :- tidak difahami oleh CPU !perlukan penterjemah bahasa utk menukar BAT kpd BM.pentafsir(BASIC)pengkompil(C, Pascal, FORTRAN ...)(C) Dayang & Rosbi 2001-8-Bab 1
 • 5. (C) Dayang & Rosbi 2001-9-Bab 1Latihan:1. Nyata sama ada komponen2 berikut perkakasan komputer atauperisian komputer:a) Ingatan utamab) Sistem pengendalianc) Peranti masukan & keluarand) Prapemprosese) pemaut (linker)f) Storan sekunderg) Unit prmprosesan utamaf) Pemuat (loader)2. Soalan ulangkaji:a) Senaraikan 2 fungsi CPU.b) Senaraikan 2 peranti masukan/keluaran & 2 peranti storanskunder.c) Komputer hari ini boleh berfikir? Betul @ Salahd) Senaraikan 3 kumpulan bhs pengaturcaraan.e) Senaraikan 3 nama BAT.f) Apakah kebaikan BAT.