CÁC CÂU HỎI GHI NHẬN VỀ NHÀ Ở/MẶT BẰNG THƯƠNG MẠI

  • Published on
    29-Jan-2017

  • View
    215

  • Download
    3

Embed Size (px)

Transcript

<ul><li><p>4414thStreetNW,Suite570NWashingtonDC,20001</p><p>(202)7274559ohr.dc.gov </p><p> CC CU HI GHI NHN V NH /MT BNG THNG MI </p><p>IN MU NY KHNG C NGHA L NP MT T GIC V K TH. *Du ny c ngha l bt buc phi tr li </p><p> 1. THNG TIN V NGI KHIU NI </p><p>*Ngy hm nay: *H tn: </p><p>*a ch: *Thnh ph/Tiu bang/Zip: </p><p>*Bn c cn gip v ngn ng? Nu cn, xin cho bit ting no? Email: __________________________________ </p><p>*in thoi nh: ______________________________ in thoi s: _______________________________ </p><p> Anh -rp Hoa </p><p> Php Hn Ty Ban Nha </p><p> Vit Ting khc: _________________ </p><p>Nu c lut s i din, xin cho bit cc thng tin sau: Tn lut s: __________________________ in thoi/Fax: _________________________________ a ch: _________________________________________________________ Email: __________________________ Xin lu : Nu bn c lut s i din trong bui phng vn hoc c nh lut s trc bui phng vn, lut s phi (1) hoc l c mt cng vi bnh nhn trong bui phng vn, hoc l (2) khng cn c mt trong bui phng vn nhng np mt th bo cho chng ti bit c phng vn m khng cn lut s c mt. Bn c cn mt s thch nghi hp l ? Nu cn, xin cho bit loi thch nghi no: ______________________________________________________________________________________________________________ Bn c cn thng dch? Nu cn, xin cho bit ting no? _______________________________________________________ </p><p>2. THNG TIN V NGI TR LI </p><p>Ngi k th bn l: </p><p> Ngi ch Qun l bt ng sn i l cho thu Ngi bo tr Ngi khc, k ra: ______________________ </p><p>a im xy ra k th: </p><p> Khu Apartment Khu Condo Hp tc x Nh c lp /Duplex </p><p>a ch bt ng sn: _______________________________________________________ Ngy xy ra v vic: ___________________________ </p><p>Tn ca c s (bao gm cng ty qun l ): </p><p>Tn v chc danh ca i l , Realtor hay Nh mi gii: </p><p>a ch: Thnh ph/Tiu bang/Zip: S in thoi/Fax: a ch E-mail: </p><p> 3. VN KHIU NI </p><p> *Hnh ng no lm khin bn cm thy b i x khc i (xin ghi vo hoc nhng thy hp)? </p><p> Khng chu cho thu hoc bn Thi hn, iu kin, Dch v v Phng tin mang tnh k th Khng chu thch nghi (v d, Khuyt tt) Qung co, Tuyn b hoc thng bo mang tnh k th </p><p> Trnh by sai lc v s c sn Quy nh v ti tr, cho vay mang tnh k th Tr th, Gy ti, H da hoc p buc Hnh ng khc: ____________________________________________ </p><p> - CC CU HI GHI NHN V NH /MT BNG THNG MI C TIP TC NI TRANG K TIP </p></li><li><p> Duyt li thng 7, 2013 </p><p>4. C S KHIU NI C s c ngha l thnh phn m bn thuc v hoc bn cho l thuc v, v v l do ny bn cho l b i x khc vi nhng ngi khc. </p><p>*Bn c ngh rng bn b k th v (xin nh du vo mt hoc nhng khp vi trng hp ca bn): </p><p> Chng tc Lin kt chnh tr Ngun gc quc gia Gii tnh Xu hng tnh dc Ch hoc ch kinh doanh </p><p> Khuyt tt Tn gio Tui tc Thng tin di truyn Tnh trng hn nhn Tnh trng gia nh </p><p> Ngoi hnh c nhn Trch nhim gia nh Nhn dng hoc biu l gii tnh Mu da Ngun thu nhp Nn nhn ca mt hnh vi xc phm trong gia nh </p><p>5. THM QUYN PHN XT *Xin nh du tt c nhng g thy ng: </p><p> Vi phm b t gic xy ra ti Washington DC. </p><p> Vi phm b t gic xy ra trong vng 365 ngy tnh t ngy hm nay. </p><p> Bn cha c hnh ng no v dn s, hnh s, hoc hnh chnh ti bt k ni u da trn cng mt cch k th c m t y. </p><p>6. CC NGI LM CHNG K ra ngi bn ngh rng c th xc nhn kinh nghim ca bn v trng bng chng ng h bn. </p><p>Tn: _______________________________ Email: _____________________________ in thoi: __________________________ </p><p>Tn: _______________________________ Email: _____________________________ in thoi: __________________________ </p><p>Tn: _______________________________ Email: _____________________________ in thoi: __________________________ </p><p>*7. KHIU NI CA BN M t chi tit (nhng) s c khin bn khiu ni b k th. Xin lit k cc ngy cng nh (cc) tn ca (nhng) ngi k th bn khi t chi cc dch v gio dc. Nu y l mt khiu ni da trn khuyt tt , xin ni c th c yu cu mt s thch nghi hay khng; ngi nhn c yu cu v ngy m Ngi tr li c thng bo v tnh trng khuyt tt ca bn. </p><p>8. THNG TIN V CCH NI KT Do u bn bit v S Nhn quyn ca Washington DC (nh du tt c cc thy ng)? </p><p> Gia nh, bn b hoc Ngi quen Cc trang mng x hi OHR (Facebook, Twitter...) S kin hoc Hun luyn Tin tc (bo giy, i, TV hoc trang mng) Nhm bnh vc quyn v nh , tn nhm: ___________________________________ </p><p> Chnh quyn DC hoc s in thoi 311 Qung co ca S Nhn quyn OHR Nh cho vay hoc Realtor Hi ngi thu nh hoc c quan cp nh T chc cng ng hoc phi li nhun, tn t chc: __________________________________ </p><p> Trang mng ca OHR hoc cng c truy tm trn mng Ti liu hoc t ri ca OHR B Gia c v Pht trin th Hoa K (HUD) Lut s hoc t chc gip php lut, tn t chc: ________________________ </p><p> Ngoi nhng ch k trn, xin k ra: ___________________________________________________________________________________________ </p><p>NP CC CU TR LI NY KHNG C NGHA L NP MT T GIC V K TH. Xin chuyn mu ny bng bu in hay bng tay v: 441 4th Street NW, Suite 570N, Washington DC, 20001. </p><p> S Nhn quyn Washington DC (OHR) c lp ra loi b k th, cng c nguyn tc c hi bnh ng v bo v nhn quyn cho ngi </p><p>sng, lao ng, hoc gh thm Washington DC. Khi OHR nhn c mu ny, h s t chc mt cuc phng vn nghe li khai. ___________________________________ _________________________ *Ch k ca bn c th t gic *Ngy </p></li></ul>