Các đời CPU Intel

  • Published on
    08-Jul-2015

  • View
    72

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

Cc i CPU Intel anh em c ci nhn tng quan v cc i CPU ca Intel, mnh mn php "ma ru qua mt th" post bi ny cho anh em tham tho (c g sai st xin anh em b sung thm 8088 8086 80286 80386 80486 80586 (cn gi l Pentium I) Pentium II (cc dng CPU trn khng cn xut hin trn th trng, nn mnh xin "no table" nha ) )

*Pentium III: (nm ra i 1999~2001) +Pentium III Katmai: Tc : 450 ~ 600MHz, FSB: 100~133MHz, cng ngh 250nm, cm: slot 1. +Pentium III Coppermine:Tc : 450MHz~1GHz; FSB: 100~133MHz; cng ngh 180nm; cm: slot1, socket 370 + Pentium III Coppermine-T: tc 866MHz~1.1GHz, FSB 133MHz, cng ngh 180nm, cm: socket 370. + Pentium III Tualatin: tc 1GHz~1.4GHz, FSB: 133MHz, cng ngh 130nm, cm socket 370. *Pentium IV: (nm ra i 2001~2004) +Pentium IV Willamette: tc 1.3~2.0Ghz, FSB: 400MHz, cng ngh 180nm, Socket: 423, 478. +Pentium IV Northwood: tc 1.6~3.06Ghz, FSB: 400MHz, 533MHz; cng ngh 130nm; socket: 478. +Pentium IV Prescott: tc 2.26~3,8Ghz,; FSB: 533 MHz; cng ngh 90nm; socket 478, 775. *Pentium IV Hyper-Threading (HT): (nm ra i 2003~2006) +Pentium IV HT Northwood: tc 2.4~3.4GHz; FSB: 800MHz; cng ngh 130nm; socket: 478. +Pentium IV HT Prescott: tc 2.8~3.8GHz; FSB: 800MHz; cng ngh 90nm; socket: 478, 775. +Pentium IV HT Prescott 2M: tc 2.8~3.8GHz; FSB: 800MHz; cng ngh 90nm; socket 775. +Pentium IV HT Cedar Mill: tc 3.0~3.6 GHz; FSB:800MHz; cng ngh 65nm; socket 775. *Pentium IV Extreme Edition (EE): (nm ra i 2003~2005) +Pentium IV EE Gallatin: tc 3.2~3.46GHz; FSB: 800MHz; 1066MHz; cng ngh 130 nm; socket: 478, 775. +Pentium IV EE Prescott 2M: tc 3.73 GHz; FSB: 1066MHz; cng ngh 90nm; socket 775. Cc dng Celeron; Pentium Dual Core, Core 2 Duo, Core 2 Quad; Intel Core i7 khi no rnh mnh post tip.

Amdy, mnh c AMD y n, mi ngi cng ngm v cu nh. T 1960 ~ 2000 1969: Mt nhm cc gim c iu hnh c ca Fairchild Semiconductor, trong c Jerry Sanders, sng lp nn Advanced Micro Devices vo ngy 1/5/1969 vi khon u t ban u l $100,000. Trng tm ca cng ty ny l lnh vc thit k chip logic. 1970: AMD gii thiu loi b m Logic Am2501, sn phm ring u tin ca cng ty. 1972: AMD tr thnh cng ty c phn. 1975: AMD gia nhp lnh vc sn xut chip RAM, thit k b vi x l da theo Chip Intel 8080 v ch to cc phn b x l cho Minicomputer. 1979: AMD ln sn chng khon New York v m nh my sn xut mi ti Austin, Texas. 1982: AMD tr thnh nh cung cp b vi x l th hai c Intel cp giy php i vi chip 8086 v 8088 cho IBM.

AMD ra mt loi b vi x l nhi 80286 mang tn Am286 da trn thit k v vi m ca Intel. 1985: ATI (sau ny c AMD mua li) pht trin mch iu khin ha u tin v Card ha u tin. AMD gia nhp danh sch Fortune 500. 1986: Intel chm dt hp ng cp php vi AMD v t chi cung cp thng tin k thut ca i386. Mt cuc chin php l ko di 8 nm bt u. 1987: AMD mua li Monolithic Memories v gia nhp lnh vc logic lp trnh. 1988: AMD xy dng Trung tm pht trin Siu hin vi AMD, sau ny cung cp cng ngh cng ngh th h tip theo cho cc nh my ca AMD trn ton th gii.

1991: AMD ra mt ln u gii php thay th cho b x l Intel 386 mang tn Am386, bn c hn mt triu bn trong vng cha y mt nm. 1993: AMD gii thiu b x l nhi Intel 486 mang tn Am486 v thnh lp hng lin doanh NOR Flash vi Fujitsu. 1994: AMD bt u hp ng cung cp b x l Am486 di hn cho Compaq. 1992:Cng ty con ca ATI ti c c thnh lp, cc sn phm VESA v PCI u tin c a ra th trng v Mach32 mch iu khin v b tng tc ha u tin trn chip -c cng b. 1994: Cuc chin php l vi Intel xung quanh chip 386 kt thc v ta n ti cao California ng v pha AMD. 1995: K5, i th ca Intel Pentium v l CPU c thit k c lp u tin ra i.

1996: AMD mua li hng sn xut b x l NexGen c quyn s dng serie Nx cc b x l tng thch x86. Vic ny gip AMD trc tip cnh tranh c vi Intel trn th trng vi x l. K hoch xy dng Nh my Fab30 ti Dresden, c c cng b. 1997: AMD gii thiu b x l K6 nh mt li p vi Pentium II ca Intel.

1998: K6-2 c tung ra th trng. AMD cng b hp tc vi Motorola ng pht trin mt cng ngh bn dn da trn cht liu ng, sau ny tr thnh nn tng cho quy trnh sn xut K7. AMD K7

999: AMD ra mt b vi x l Athlon (K7), c thit k bi mt i DEC c m ng u l Dirk Meyer, mt trong nhng k s hng u ca DEC Alpha v sau ny tr thnh CEO AMD vo nm 2008. AMD gii thiu b x l 1 GHz u tin c tc 1016 MHz. Nhng nm 2000

2000: AMD ra mt b x l AMD-K6-2+ c kh nng qun l lng in tiu th. Jerry Sanders b nhim ch tch b phn bn dn ca Motorola, Hector Ruiz, lm ch tch AMD v COO. Cn ATI mua li ArtX v tuyn m CEO tng lai Dave Orton vo cng ty ny. ATI cng gii thiu dng card ha Radeon. AMD bt u tin hnh sn xut ti nh my Fab30 200mm ti Dresden. Athlon MP

2001: AMD ra mt Athlon MP, b x l u tin dnh cho my tnh trm ca cng ty ny. HyperTransport c mt lot cng ty h tr nh Agilent, Apple, Broadcom, Cisco Systems, IBM, nVidia, Sun, v Texas Instruments. 2002: AMD mua li Alchemy Semiconductor v c cng ngh sn xut b x l tch hp tit kim in ca cng ty ny. Athlon XP s dng cng ngh Cool'n'Quiet ca AMD. Hector Ruiz k nhim ng sng lp AMD Jerry Sanders. 2003: AMD hp tc vi IBM nghin cu cng ngh sn xut th h tip theo. Cng ngh 64-bit ln u ra mt vi b x l Athlon 64 v Opteron, b x l u tin thc s dnh cho my ch ca AMD. AMD Athlon 64

AMD Opteron 64 AMD mua li b phn x86 ca National Semiconductor v cng b vic hp tc chin lc vi Sun Microsystems. AMD v Fujitsu thnh lp mt cng ty lin doanh flash mang tn Spansion. 2004: AMD gii thiu b x l 2 nhn x86 u tin ca cng ty ny v khai trng chi nhnh ti Trung Quc vi Beijing HQ. AMD Turion 64

2005: Turion 64 dnh cho notebook, Athlon 64 X2 2 nhn v Opteron 2 nhn c cng b. Nh my Fab36 300mm Dresden, c m ca. AMD khi kin Intel ti lm dng v th c quyn ngn cn v tiu dit tnh cnh tranh trn th trng. C phiu Spansion c bn ra.

AMD Athlon 64 X2

2006: AMD cng b phi v st nhp tr gi $5.4 t vi ATI v cng b k hoch sn xut b x l Fusion vo nm 2010.

CEO ATI Dave Orton c b nhim lm Ph ch tch iu hnh B phn Cng ngh th gic v Media. Dell cng b loi my tnh s dng b x l AMD. AMD gii thiu b x l x86 4 nhn dnh cho my ch da trn nhn Barcelona v thnh lp Trung tm nghin cu v pht trin Thng Hi tp trung vo nn tng thit b di ng. AMD chuyn sang CPU 65nm v ha thu hp khong cch v sn xut vi Intel. K hoch xy dng nh my 32nm ti bang New York c cng b. 2007: B x l 4 nhn Opteron v Phenom ra mt vi li TLB.

AMD gii thiu loi CPU 3 nhn v cng b b x l 45nm u tin. AMD thit hi vi t trong cuc chin gi b x l vi Intel trong n lc ginh li th phn. 2008: AMD gii thiu b x l 3 nhn v pht hnh serie card ha 4800.

Th h Barcelona Opteron th hai ra i hon ton khng cha li TLB.

AMD bt u tham gia vo cc th trng mi cng nh xy dng quy trnh sn xut 200mm. Bt u sn xut b x l 45nm u tin. Ch tch kim CEO Dirk Meyer c b nhim lm CEO thay th Hector Ruiz. AMD tuyn b tch lm hai cng ty mt hng chuyn thit k chip v mt cng ty chuyn sn xut chip.