Cadru Natural Piatra Neamt

  • Published on
    05-Jul-2015

  • View
    310

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

CAPITOLUL II CADRUL NATURAL II.1 A ezare Geografic Ora ul Piatra-Neam se afl ntr-o zon de contact geologic, geomorfologic, hidrologic, climatic, pedologic i fitogeografic, datorit prezen ei celor dou unit i geografice: Carpa ii Orientali i Subcarpa ii Moldovei. Aceast a ezare i va da ora ului ni te tr s turi deosebite, din punct de vedere geografic: y geologic se afl n semifereastra Bistri ei (unitate cu caracter de molas ). Complexitatea tectonic i cea genetic a forma iunilor geologice determin tr s turi tipice acesteia; y climatic se afl la contactul a dou inuturi de clim (de munte i de dealuri i podi uri). Prin pozi ia sa (n partea central-estic a Romniei) se suprapune peste climatul temperatcontinental; y hidrologic prin distribu ia i configura ia actual a apelor (de suprafa i subterane) poart amprenta evolu iei paleogeografice; y pedologic tr s turile poart amprenta factorilor men iona i mai sus; n acela i timp nu trebuie sa uit m nici specificitatea vegeta iei din aceste unit i. Prin aceste aspecte ar tate, s-a conturat evolu ia subaerian a reliefului, dnd aspecte caracteristice tuturor subramurilor geografice.(Ap v loae, 2005) Ca pozi ionare pe harta Romniei, ora ul se afl n partea de nord-est a rii, la intersec ia paralelei de 4656 latitudine nordic i 2022 longitudine estic . n cadrul jude ului Neam , municipiul Piatra-Neam are o pozi ionare central , fiind cea mai important a ezare din cadrul jude ului din toate punctele de vedere (economic, industrial, popula ie, etc.)

Figura II.1 - Harta localiz rii ora ului Piatra-Neam

harta realizat folosind imaginile satelitare sursa Google Earth

II.2 Geologie II.2.1 Litostratigrafia Zona municipiului Piatra-Neam se suprapune din punct de vedere geologic peste ultimele unit i structurale ale Carpa ilor Orientali, respectiv: pnza Vrancei i pnza Pericarpatic . (Ap v loae, 2005) Pnza Vrancei este ultima unitate a fli ului Carpa ilor Oriental. Pe suprafa a ora ului PiatraNeam , aceasta apare la zi sub forma unei ferestre, (semifereastra Bistri ei), fiind dezvelit datorit proceselor de eroziune de sub pnza de Tarc u. Depozitele care alc tuiesc semifereastra Bistri ei sunt de vrst cretacic , paleogen i neogen (oligocen i miocen). a) Cretaciculeste alc tuit din trei strate distincte: forma iunea de S rata, forma iunea de CrnuSicl u i forma iunea de Lep a. b) Paleogenul cuprinde forma iuni paleocene, eocene i oligocene. n cadrul suitei paleocen eocen se disting urm toarele forma iuni: Forma iunea de Izvor; Forma iunea de Piatr Uscat ; Forma iunea de Jgheabul Mare; Forma iunea calcarelor de Doamna; Forma iunea de Bisericani; Forma iunea gresiei de Luc ce ti. c) Neogenul y Oligocenul cuprinde depozite devenite clasice n Carpa ii Orientali, cu urm toarele forma iuni: Forma iunea menilitelor inferioare; Forma iunea marnelor brune-bituminoase;

Forma iunea disodilelor inferioare; Forma iunea gresiei de Kliwa; Forma iunea disodilelor i menilitelor superioare. y Miocenul reprezint ultimele depozite din coloana litostratigrafic din aceast zon : Forma iunea de Gura oimului. (Ap v loae, 2005) Pnza Pericarpatic este situat la est de pnza Vrancei i corespunde sub raport geografic cu zona subcarpatic . Reprezint o structur de sinclinoriu deversat spre est, nc lecat la vest de unitatea fli ului marginal i ariat spre est, n lungul liniei pericarpatice, peste Platforma Moldoveneasc . Forma iunile sale se extind la est de culmile Coza, Pietricica i Cernegura, dar sunt n bun parte acoperite de depozite cuaternare ale Cuejdiului i Bistri ei. (Ap v loae, 2005) Forma iunile care alc tuiesc aceast unitate structural sunt: Forma iunea salifer inferioar ; Forma iunea gresiei de Condor; Forma iunea de M gire ti Tescani; Forma iunea de Perchiu; Forma iunea cenu ie (Ap v loae, 2005)

Figura II.2 - Harta geologic a zonei sursahttp://upload.wikimedia.org/wikipedia

II.2.2 Considera ii structuraltectonice n pnza Vrancei,forma iunile cretacic-miocen sunt prinse ntr-un sistem de cute anticlinale i sinclinale. Structura major a zonei o constituie anticlinalul Doamna-Horai a, care se dirijeaz din masivul Cernegura, prin valea S ratei, valea Cuejdiului i pn n Crac ul Negru spre Nord. Pe aproape 30km lungime, anticlinalul este deversat spre est i aduce la zi cee mai vechi depozite ale pnzei de Vrancea (forma iunea S rata). (Ap v loae, 2005) La est de anticlinalul Doamna-Horai a se eviden iaz o cut anticlinal scurt , ntre Cernegura i Pietricica, i care aduce la zi forma iunea de Bisericani. Este a a-zisul brahi-anticlinalul Piatra-Neam (B ncil , 1958) Este un fals anticlinal, ap rut prin recrutarea flancului invers al cutei culcate (r sturnate) a anticlinalului Doamna-Horai a. Oligocenul din masivul Pietricica reprezint flancul estic al acestei cute anticlinale scurte. (Ap v loae, 2005)

ntre brahi-anticlinalul Piatra-Neam i anticlinalul Doamna-Horai a din Cernegura se interpune o cut sinclinal cu depozite oligocene, pn la disodilele i menilitele superioare. Este a a-zisul sinclinal V leni. (Ap v loae, 2005) n pnza Pericarpatic forma iunile miocene sunt prinse n structuri anticlinale i sinclinale cu orientare nord-sud, mascate ns n cea mai mare parte de depozitele cuaternare. (Ap v loae, 2005) ntre cele dou pnze, pnza de Vrancea de la vest i cea Pericarpatic din est, exist raportul de nc lecare dup o falie profund denumit de I.B ncil , linia extern i al c rei traseu se plaseaz la est de Cozla i Pietricica, unde oligocenul mai vechi se dispune anormal peste forma iunea salifer mai nou . (Ap v loae, 2005) naintarea pnzei de Vrancea peste cea Pericarpatic este probat prin foraje. O sond plasat pe Valea Doamnei a traversat depozite cretacice din axul anticlinalului Doamna-Horai a i la aproximativ 2500m adncime a intrat n forma iuni cu sare ale pnzei Pericarpatice. O alt sond plasat la vest de Pietricica a traversat eocenul i apoi oligocenul i la circa 1500m adncime a intrat n forma iunea cu sare a molasei pericarpatice. (Ap v loae, 2005) II.3 Relieful Pe toat suprafa a ora ului Piatra-Neam , se deosebe te o mare varietate de forme n ceea ce prive te relieful, datorit geologiei, care se prezint sub forma unor f ii longitudinale cu o orientare preponderent de la nord la sud, o modelare a reliefului adaptat la litologie i structur i nu n ultimul rnd datorit etaj rii biopedoclimatice i a activit ii antropice. Rul Bistri a a avut si va n continuare un rol foarte important n modelarea acestei zone. n dreptul ora ului rul trece de la sectorul montan la cel subcarpatic suferind cteva modific ri. n prima sector acesta are o direc ie de curgere transversal fa de cutele fli ului extern, ajungnd la o l ime de 750m ntre Btca Doamnei i Dealul Crloman, n timp de n zona subcarpatic , valea rului se l rge te i mai mult ajungnd la l imi de pn la 4 sau chiar 7 km, cu terase extinse foarte mult. De altfel n acesast zon se desf oar i cea mai mare parte a ora ului i toate activit ile acestuia. II.3.1 Caractere morfologice i mofometrice ale reliefului

ntreg teritoriul municipiului Piatra-Neam se desf oar n cadrul a dou unit i mari de relief, i anume Carpa ii Orientali i Subcarpa ii Moldovei. Din regiunea montan de pe teritoriul municipiului, fac parte dou unit i de relief din zona central a Orientalilor i anume Mun ii Stni oarei i Mun ii Go manului, iar la est de aceasta teritoriul ora ului ocup o mic parte din Depresiunea Crac u-Bistri a, parte component a unit ii morfostructurale a Subcarpa ilor Moldovei. Mun ii Stni oarei constitue o unitate bine individualizat n cadrul ora ului Piatra-Neam , din care cuprinde doar extremitatea lor sudic . Culmea principal are o orientare general NV-SE, conform cu structura geologic . Ei sunt modela i n complexe litologice care apar in unit ii fli ului. Altitudinea medie a acestora este de circa 800m, cu o energie de relief de 300-400m. Altitudinea maxim absolut ajunge aici la 806m, n Vrful Trei C ld ri din masivul Cozla. n general culmile au o asimetrie general ntre flancul vestic (nclin ri de 19-20%) i cel estic (14-15%). Principalele ruri care ce izvor sc din acest sector, au direc ii nord-sud. (Ap v loae, 2005) Mun ii Go manu ocup partea sudic a municipiului Piatra-Neam . Caracteristica ntregii unit i este dat de faciesul preominant grezos al fli ului. Altitudinea lor descre te de la vest la est (de la 920m

Vrful C z cuci, la 852m n Vrful Cernegura), dar i de la sud la nord, conform cu principalele direc ii de drenaj hidrografic. Energia de relief este mai mare ca n Mun ii Stni oarei, ajungnd aici la valori de 300500m. Versan ii v ilor din aceast parte au fost degrada i frecvent de fenomene de alunec ri. V ile sunt adnci i nguste, cu frecvente trangul ri. (Ap v loae, 2005) Aceste dou unit i montane sunt desp r ite de valea rului Bistri a, cunoscut i sub denumirea de Culoarul Bistri ei. Aspectul este rezultatul unei evolu ii paleogeografice ncepnd din Sarma ianul mediu. (Donis , 1968) Caracteristicile formelor de relief din aceast zon sunt cauzate de procesele fluviatile, de eroziune, transport i acumulare. n dreptul ora ului valea rului se l rge te foarte mult de la vest la sud-est c p tnd un aspect depresionar. Altitudinea absolut a v ii n dreptul ora ului oscileaz ntre 290-300m, avnd o l ime cuprins ntre 0,5 i 2km. Depresiunea Crac u-Bistri a are un aspect uniform, cu o fragmetare sc zut , relieful nregistrnd aici o c dere progresiv de la nord spre sud, n sensul de curgere a principalelor ruri. Zona estic a municipiul Piatra-Neam se suprapune peste regiunea nord-vestic a depresiunii, unde s-au format terasele mijlocii i nalte ale Bistri ei.

Figura II.3 - Harta hipsometric a ora ului Piatra-Neam

harta realizat folosind modelul numeric al terenului

Geodeclivitatea Marea diversitate a reliefului peste care se suprapune arealul municipiului PiatraNeam a determinat o varietate nsemnat a valorilor pantelor de aici. Acestea sunt importante datorit formei, lungimii i m