cafèambllet · Edició 242 · Setembre

  • Published on
    25-Mar-2016

  • View
    218

  • Download
    5

Embed Size (px)

DESCRIPTION

cafambllet: la revista mensual ms llegida de la provncia de Girona

Transcript

<ul><li><p>Setembre 2011 n242 Any VI La Selva i lAlt Maresme 686 991 137 noupaper@gmail.com</p><p>@_cafeambllet</p><p>Marxa de Torxes a BlanesPGINA 18</p><p>Montserrat Candini, Pepa Celaya i Alcia Snchez-Camacho fan pblic el seu patrimoni PGINES 12 i 12</p><p>Quan una persona t un in-fart a Calella, se lha de derivar a un altre hospital que tingui unitat coronria. A partir dara aquest servei podria tenir de-mores importants. El cor, que s un mscul, pateix ms temps i les seqeles sn greus i podrien quedar crticament irreversibles. Dr. Pere Lanau, treballador del S.E.M. a Calella</p><p>Les brusquesretallades actuals sacompanyaran daugment de la mortalitat. Andreu Porta-SnchezMetge Servei de Cardiologia de la Vall dHebron</p><p>Les retallades poden posar en perill la seguretat dels pacientsComunicat dels 4 collegis dinfermeria de Catalunya</p><p>En casos daccidents de trn-sit, emblia cerebral, descom-pensaci diabtica, atac de cor, lafectat no podr ser ats de ma-nera adequada. La salut al Valls est sota riscComunicat de lAssociaci de Facultatius de lHospital Mtua de Terrassa</p><p>Planes 14, 15, 16 i 17</p><p>Editorial, plana 2</p></li><li><p>2 AGOST</p><p>RE-TWEET</p><p>Secretisme intollerableal Departament de Salut</p><p>Josep Trias, de la Regi Sanitria de Girona sha negat en repetides ocasions a donar la informaci de quants pacients en estat crtic han salvat la vida lany passat als CAPs que ara </p><p>tanquen. Qu est amagant?</p><p>EDITORIAL</p><p>El govern de la Generalitat ha aprofitat els mesos destiu per aprofundir en els plans de retallada al sector de la sa-nitat pblica, amb la intenci dagafar la ciutadania distreta i desmobilitzada. Aix, mentre tots rem a la platja, des del Departament de Salut safanyaven a concre-tar tancaments i reorganit-zar els serveis.Per si alg havia quedat de gurdia, si alg preguntava sobre els detalls dels tanca-ments, lopacitat i la manca de transparncia era total i intollerable. I encara ho s.Un exemple: des que el Departament va decidir els tancaments als serveis durgncies nocturns de la zona de la Selva Interior, di-verses associacions, movi-ments ciutadans i periodis-tes es van interessar per una dada clau a lhora de poder valorar limpacte dels canvis proposats pel Departament. Aix, si es tanquen 8 CAPs a la zona i es centralitzen els </p><p>serveis a Santa Coloma, per tal de valorar la decisi s imprescindible conixer la feina que es feia fins ara en aquests centres que a partir dara estaran tancats. Quantes urgncies satenen al CAP de Breda o Angls entre les 12 de la nit i les 8 del mat? Quantes daquestes urgncies eren vi-tals? Quants infarts i crisis as-mtiques satenen?... La nica explicaci s que aquests centres estan infrautilitzats... La pregunta, llavors, s: a par-tir de quin nmero de vides salvades s rendible un centre per al conseller Boi Ruiz?Hi ha ms. Tot i que des del Departament sempre sha insistit en que les desicions en aquest tema tan impor-tant serien fruit de la nego-ciaci i de lavaluaci de les necessitats concretes de cada territori, daix res de res. El Departament tira pel dret i els ajuntaments sasabenten per la premsa de com ser la sanitat al seu municipi en el futur. Un exemple: el passat </p><p>30 dagost al mat ens vam po-sar en contacte amb lalcalde de Breda, Jordi Iglesias (CiU) per demanar-li dades concretes sobre la tipologia dassistncies que feia el CAP de la seva poblaci. El batlle va afirmar que ell no posseia aquesta dada i que, a ms, ig-norava la data exacta de tan-cament del servei. Dues ho-res ms tard, el diari El Punt informava que aquesta data era el 12 de setembre. A co-rrecuita, els ajuntaments de la zona van haver de penjar car-tells informant a la poblaci sobre el que cal fer ara en cas durgncia nocturna. Un tall de carreteres pel pas dun correfoc savisa amb ms temps.</p><p>Josep Trias, de la Regi Sa-nitria de Girona sha negat en repetides ocasions a do-nar la informaci de quants pacients en estat crtic han salvat la vida lany passat als CAPs que ara tanquen. Qu est amagant?</p><p>Tens Twitter? Segueix-nos! Els 10 primers followers, estan </p><p>convodats a un bon pat!!! </p><p>@_cafeambllet</p><p>Lestudi daudincies que mesura els consums de mit-jans de comunicaci a Cata-luya confirma el cafambllet com a lder i el situa com la publicaci gratuta ms llegida de la provncia de Girona, un 49.000 lectors per edici. </p><p>Un lideratge que no s casual: cada mes posem al carrer ms exemplars que cap altra publicaci de la zona: 30.000 exemplars que sn 30.000 oportuni-tats de posar-se en contacte amb els seus clients.</p><p>www.cafeambllet.comnoupaper@gmail.com</p><p>972 160 747686 99 11 37</p></li><li><p>3AGOST</p></li><li><p>4 AGOSTfotonotcia</p><p>Desprs de mesos de trucades i reunions, al mes dagost de 2005 Ramon Ramos Poveda veia acomplit el seu objectiu: fundar un club on compartir amb daltres persones la seva passi pels cotxes clssics. Avui, 7 anys desprs el club compta amb la participaci de 25 coleccionistes i ja t un lloc destacat a lespai lloretenc. Aix, i durant els ltims 7 anys, cada segon diumenge de mes es troben a Lloret un grup dapassionats dels cotxes que acompanyats per les seves mquines- atreuen els curiosos i els interessants en aquest mn de ferros antics i elegants. El passat diu-menge 7 de setembre 37 cotxes de diverses categories i tots molt ben conservats van trobar-se per celebrar laniversari del club. Els assistents van celebrar lefemride degustant coques, brindant amb cava i moscatell i, sobretot, parlant de la seva afi-ci: els cotxes.</p><p>7 anys de vehicles clssics</p><p>fotonotcia</p><p>El Grup de Vall el Vilar (Fundaci Aspronis) va celebrar el passat 19 de juny un festival al teatre de Palafolls en benefici del centre Pinya de Rosa. Grcies a les aportacions dels assistents es va poder comprar un sof-gronxador i ara estem pendents de ladquisici dun gronxador adaptat per cadires de rodes. Grup de pares del centre Pinya de Rosa.</p><p>Un magnfic sof grontxador!</p></li><li><p>5AGOST</p><p>Deixaran de vendre megfons i lsers a Lloret</p><p>la selva la selva</p><p>Lalcalde, Rom Codina i Ma-seras, i el regidor de Comer, Jordi Orobitg, shan reunit re-centment amb representants de la comunitat ndia de co-merciants de Lloret de Mar. Aquest collectiu, com s sa-but, t un important pes en el comer local.Lobjectiu de la reuni era conixer de primera m els in-terlocutors daquest collectiu, establir-hi un contacte directe i tractar diferents temes vin-culats a la seva activitat co-mercial. En aquest sentit shan tractat diferents aspectes refe-rents al compliment de la nor-mativa comercial (etiquetatge, venda dalcohol, compliment dhoraris comercials i evitar certes prctiques de venda, entre daltres) i lAjuntament els va mostrar la seva preocu-</p><p>paci per les nombroses molsties que ocasionen els megfons i els punters lsers que venen en els seus establi-ments.La reuni va ser valorada po-sitivament per ambdues parts, i per part daquest collectiu de comerciants es va compro-metre a, una vegada finalitzats els estocs de megfons i pun-ters lsers, deixar de vendre aquests articles, que provo-quen importants molsties a ciutadans i visitants. Per altra banda, lAjuntament va adqui-rir el comproms destudiar la revisi de lhorari comercial de cara a properes temporades turstiques. Daquesta revisi se nhauria de parlar tamb amb els presidents de les As-sociacions de Comerciants del Rieral i del nucli antic.</p><p>Membres de lajuntament es reuneixen amb represen-tants de la comunitat ndia de comerciants Etiquetat-ge, venda dalcohol, horaris comercials van ser alguns </p><p>dels temes tractats en una reuni molt positiva</p><p>El passat 3 de setembre lAssociaci Gent de Barri de Pequn de Calella va organitzar la XXI Revetlla a la Plaa dels Pequinaires de Calella. A la festa hi va haver entrepans, pernil, coca i cava i lactuaci del grup musical Esquitx. Amb els ingressos ob-tinguts lassociaci finana la cantada dhavaneres lltim diu-menge de juliol, el guarniment dels carrers del barri per Nadal i el manteniment del local social.</p><p>Els pequinaires la tornen a muntar</p><p>El passat 7 de setembre va tenir lloc un csting per triar figu-rant i actors amateirs per a la novella La Riera per a gravar seqncies al Casino de Lloret de Mar. Aix doncs, atents a La Riera... veureu algun lloretenc! </p><p>Csting pera TV3 a Lloret</p><p>Lorganitzaci de Sa Costa Barrakes vol </p><p>agrar la collaboraci de les segents empre-ses, que han contribut </p><p>a que un any ms, tinguem unes grans </p><p>barrakes. Grcies!</p></li><li><p>6 AGOST</p><p>La retrobada amb els amics, les aven-tures compartides durant les vacances i el repte de tornar a la rutina forma pert del record de tots els que fa temps que han abandonat les aules. Un record in-destriable de lolor de quaderns nous, motxilles lluents i llpissos encara llargs. Amb la intenci de que ning en el fu-tur recordi aquest dia com un dia de mancances i privacions, la Creu Roja de Blanes, Lloret i Tossa posa en marxa la campanya Tornem al Cole que t com a objectiu que tots els nens i nenes de les nostres escoles comencin el curs amb el seu material en perfectes condicions. Per aix demana a tothom que pugui i vul-gui participar que porti qualsevol ma-terial escolar: llibretes, llpissos, bolis, carpetes, colors, gomes desborrar, ma-quinetes... Per entregar el material po-deu adrear-vos a les segents adreces: Blanes: oficina Creu Roja a c/ Francesc Maci 26. Horari de 9 a 14h. Lloret de Mar: Centre Civic del Rieral a c/ Joan Fuster i Ortells 14. Horari de 9 a 13 i de 16 a 18,30h. Tossa de mar: A Serveis Socials Avd. La Palma 10 ( Casa Zuguel). Horari de 9 a 14h. </p><p>Tornar al cole amb la Creu Roja</p><p>breus</p><p>La comissi tcnica formada per tcnics municipals dels serveis jurdics, departament dactivitats, Policia Local i Lloret Turisme, aix com re-gidors de les rees implica-des, encarregada de presen-tar pla dactuacions i mesures dordenaci turstica ha im-pulsat una nova iniciativa.La acci consisteix en un registre que centralitzi les denncies i reclamacions cursades pels diferents de-partaments municipals. Lobjectiu de la mesura s unificar la informaci per </p><p>veure les zones i empreses que acumulen ms inci-dncies per aix prioritzar lactivitat inspectora. La me-sura busca tamb simplificar i agilitzar lactivitat inspecto-ra i aix millorar la tramitaci de les sancions a les empreses que incompleixenles normatives. Aquest re-gistre tamb inclour tots els mbits del sector turstic com sn hotels, comeros, tour operadors, bar i restaurants i serveis complementaris.Per altra banda per part de lAjuntament tamb s vol </p><p>fer partcips a la ciutadania de Lloret que fa poques se-tmanes va manifestar con-tundentment la seva postura de rebuig a aquests males prctiques. En aquest sen-tit es milloraran els mitjans actuals perqu els ciutadans puguin fer arribar les seva aportacions i denncies.Shabilitar una bstia de comunicats a la web www.lloret.cat que completar el-sactuals serveis de lOIAC i web municipal que existei-xen per comunicar-se amb lajuntament.</p><p>Llista negra per a empreses incumplidores</p><p>lloret</p><p>LAjuntament de Lloret de Mar crear un registre unificat per identificarles empreses que acumulen denncies per males prctiques i incompliment de les norma-tives Es centralitzaran les vies dentrada de denncies i reclamacions atenent tamb les presentades pels ciutadans i empreses afectades</p></li><li><p>7AGOST</p></li><li><p>8 AGOST</p><p>La Fundaci Carreras recolza un curmetratge que es rodar a Pineda de Mar</p><p>pineda de mar</p><p>Daniel s un nen de 10 anys que t leucmia en fase ter-minal. Tot i que els metges li han augurat pocs dies de vida, ell segueix miraculosa-ment viu. La seva mare, an-gioxada pel seu estat, es posa en contacte amb un metge per intetar esbrinar qu li passa al seu fill, tot i que la resta de la famlia no sembla estar gaire dacord. Aquesta histria, tot i que podria ser perfectament veritat, s la que explicar Daniel, un curtmetratge del novell di-rector de cinema pinedenc Xavi Rull. Els propers dies 15 i 16 de setembre es rodar a una casa particular de Pi-neda de Mar aquest treball que ha rebut el suport de la Fundaci Carreras contra la leucmia. Daniel s una producci de Noctambule Cinema.</p><p>Daniel explica la histria dun nen malalt de leucmia i est dirigit per Xavi Rull</p><p>Jaume de Sans (metge)Actor veter amb mplia experincia al mn del ci-nema. Tamb s guionista, productor i director. lti-mament ha centrat la seva carrera en la participaci en una vintena de curtmetrat-ges, a ms, tamb compta amb experincia en televi-si, on ha interpretat el per-sonatge den Clua a la srie de TV3 El cor de la Ciutat</p><p>Victor Martnez (Daniel)Actor preco que vol dedicar-se a la interpretaci des de ben petit, ja que amb noms dos anys va fer el seu primer anunci. Des de llavors comp-ta amb molta experincia en publicitat, havent participat en anuncis de marques com Nestl, la Creu Roja o Nes-quick. Tamb ha aparegut en catlegs, ha participat en vi-deoclips, en varis curmetrat-ges i a un llargmetratge.</p><p>Cristina Rodriguez (Marta) Compta amb ex-perincia teatral per la seva carrera es centra especialment al mn de laudiovisual, ha-vent participat recentment en molt curtmetratges en 35mm i 16mm, vinculats a lescola ES-CAC, entre els que destaca Yo Elefante de Pablo Larcuen. Tamb t experincia al medi televisiu havent aparegut a s-ries com La Baronesa de Te-lecinco i El Barco dAntena 3</p><p>Victor Albero (Marc)Tret dun anunci quan era petit, aquest actor de Premi de Mar no t ms experincia al mn del cinema. Tot i aix, lequip de Daniel senorgulleix de comptar amb ell i des-cobrir-lo, esperant que lexperincia noms sigui un punt de partida duna profitosa carrera.</p><p>Joan Valent (Panlo) Actor actualment vinculat a TV3 on interpreta un dels personatges de la Famlia del Super 3 al Canal Super3. Tamb ha aparegut a s-ries com Temps de silenci o Majoria Absoluta. A ms, compta amb experincia al teatre, havent format part de la coneguda companyia Els Comediants i participat en la shakespeariana Nits de Reis al TNC. Tamb ha participat en llargmetratges i compta amb experincia com a clown</p></li><li><p>10 AGOST</p><p>Precios por habitacin para el ao 2011. Contratacin mnima por SEMANAS: Para o dos personas: 110 euros por semana (IVA no ilncluido)Servicios que ofrece el hostal a sus clientes:Bao con agua caliente en todas la habitaciones. Sabanas y toallas limpias semanalmente. Entrada y salida las 24 horas del dia con total dicrecin. Cafete-ria en el mismo edificio. WI-FI gratuito las 24hs.</p><p>Situado a cinco minutos de la playa y del puerto. Parada de autobuses: estacin de tren, centros comerciales, zonas ldicas.Ideal para pasar una buena temporada a muy buen precio.</p><p>LHotel Evenia Rocafort que pertany a la cade-na dhotels originria de Lloret de Mar- ha rebut el Certificat dExcellent per lany 2011 per part de Tri-pAdvisor for Business. A travs duna carta, la presi-denta dun dels portals ms importants de viatges del mn, Christine Petersen, ha notificat que lEvenia Rocafort s mereixedor daquest certificat ja que ha aconseguit una valoraci de 4 sobre 5 estrelles per part dels usuaris de lestabliment hoteler.La representant daquest portal dInternet ha asse-gurat que ha de ser un mo-tiu dorgull ja que s frut de les bones puntuacions que ha obtingut lhotel de </p><p>forma continuada per part dels seus usuaris de Tri-pAdvisor. A partir dara, els hostes que sallotgin a lhotel Evenia Rocafort, po-dran veure el certifi...</p></li></ul>