Cảm Biến Nhiệt

 • View
  9

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

cm bin nhit

Transcript

 • Bai 2 Cm bin (SENSOR)

 • 2.1 KHI QUT

  2.1.1 Khi nim

  2.1.2 Phn loi cm bin

  2.1.3 ng cong chun ca cm bin

 • 2.1.1 Khi nim

  Cm bin l thit b dng cm nhn bin i cc i lng vt l khng c tnh cht in cn o thnh cc i lng c th o v x

  l c.

  sensor temperature resistance

 • Cc i lng cn o (M):

  thng khng c tnh cht in (nh nhit , p sut, trng lng)

  tc ng ln cm bin cho ta i lng c trng (S) mang tnh cht in nh (nh in tch, in p, dng in hay tr khng)

  cha ng thng tin cho php xc nh gi tr ca i lng .

  c trng (s) l hm ca i lng cn o (M)

  S = F(M)

  Ngi ta gi (S) l i lng u ra hoc p ng ca cm bin. (M) l i lng u vo hay kch thch ( c ngun gc i lng cn

  o). Thng qua o c (S) cho php nhn bit gi tr (M)

  ch to cm bin ngi ta s dung cc hiu ng vt l

 • 2.1.2 Phn loi cm bin

  Cc b cm bin c phn loi theo c trng sau y:

  Theo nguyn l chuyn i gia p ng kch thch.

  Phn loi theo dng kch thch

  Phn loi theo phm vi s dung

  Phn loi theo thng s m hnh mch thay th

 • Theo nguyn l chuyn i gia p ng kch

  thch

  Hin tng Chuyn i v p ng kch thch

  Vt l - Nhit in; - Quang in; - Quang t

  - in t; - Quang n hi; - T in

  - Nhit t....

  Ho hc - Bin i ho hc ; - Bin i in ho

  - Phn tch ph..

  Sinh Hc - Bin i sinh ho; - Bin i vt l.

  - Hiu ng trn c th sng

 • Phn loi theo dng kch thch m

  thanh

  -Bin pha, phn cc; -Ph; -Tc truyn sng

  in -in tch, dng in; -in th, in p

  -in trng; -in dn, hng s in mi

  T -T trng; -T thng, cng in trng; - t

  thm

  Quang -Bin, pha, phn cc,ph; -Tc truyn

  -H s pht x, khc x; -H s hp thu, h s bc x

  C -V tr; -lc ,p sut; -Gia tc, vn tc

  -ng sut, cng; -Moment; -Khi lung t trng

  -Vn tc cht lu, nht

  Nhit -Nhit ; -Thng lng; -Nhit dung, t nhit

  Bc x -Kiu; -Nng lng; -Cng

 • Theo tnh nng ca b cm bin

  nhy

  chnh xc

  phn gii

  chn lc

  chnh xc

  tuyn tnh

  Cng sut tiu th

  Di tn

  tr

  Kh nng qu ti

  Tc p ng

  n nh

  Tui th

  iu kin la chn

  Kch thc, trng lng

 • nhay: l gi tr nh nht ca gi tr u vo m cm bin cm nhn c

  nhay ca cm bin gi tr m = m0 l t s gia bin thin u ra ca cm bin x v bin thin u vo m trong ln cn ca m0. Gi s l nhay ca cm bin:

 • phn gii: l i lng bng s thay i nho nht u vo m cm bin cn c th o

  c.

  tr: l thi gian p ng ca cm bin

 • chnh xc:

 • Phn loi theo phm vi s dung

  Kh nng qu ti

  Tc p ng

  n nh

  Tui th

  iu kin la chn

  Kch thc, trng lng

 • Phn loi theo phm vi s dung

  Cng nghip

  Nghin cu khoa hc

  Mi trng, kh tng

  Thng tin, vin thng

  Nng nghip

  Dn dung

  V tru

  Qun s

 • Phn loi theo thng s m hnh mch

  thay th

  Cm bin tch cc hot ng nh mt ngun p hoc ngun dng c biu din bng mt

  mng hai ca c ngun.

  Cm bin thu ng c m t nh mt mng hai ca khng ngun, c tr khng phu thuc

  vo cc kch thch.

 • 2.1.3. ng cong chun ca cm bin

  ng cong chun ca cm bin l ng cong c biu din s phu thuc vo i

  lng in (S) u ra ca cm bin vo gi

  tr ca i lng o (m) u vo.

 • 2.1.3. ng cong chun ca cm bin

  ng cong c biu th biu din bng biu thc i s di dng S = F (M) hoc bng

  th sau y:

  0 0

  s s

  m m

  a) b)

  Hinh 1:ng cong chuan cua cam bien

 • 2.1.3. ng cong chun ca cm bin

  Dng ng cong chun

  Da vo ng cong chun ca cm bin, ta c th xc nh gi tr chun Mi cha bit ca M thng

  qua gi tr o c Si ca S

  d s dung, ngi ta thng ch to cm bin c s phu thuc tuyn tnh gia i lng u ra

  v u vo, phng trnh S = F(M) c dng S =

  AM+B vi A,B l cc h s, ng cong chun l

  ng thng

 • 2.1.4. Cc nguyn tc ch to cm

  bin Hiu ng ha in:

  Mt s tinh th gi l tinh th ho in (vd nh tinh th sulfate triglycine), c tnh phn cc in t pht phu thuc vo nhit .

  Khi tinh th ho in hp thu nh sng, nhit ca n tng ln lm thay i phn cc in.

  Hiu ng ha in c s dung ch to cm bin o thng lng bc x ca nh sng.

 • Hiu ng p in:

  Khi tc ng mt lc c hc ln mt vt lm bng cht p in (V du nh Thch anh), s lm cho vt b bin dng

  v lm xut hin trn hai mt i din ca vt mt lng

  in tch bng nhau nhng tri du.

  Hiu ng ny c dng ch to cc cm bin o lc, o p sut, gia tc

 • Hiu ng cm ng in t:

  Khi mt thanh dn chuyn ng trong t trng s xut hin mt sc in ng t l vi bin thin ca t thng

  ngha l t l vi tc chuyn ng ca thanh dn.

  Hiu ng in t c ng dung ch to cm bin o tc dch chuyn ca vt thng qua vic o sc in ng

  cm ng.

 • Hiu ng quang in:

  Bn cht ca hiu ng quang in l hin tng gii phng cc ht dn t do trong vt liu di tc

  dung ca bc x nh sng.

  ng dung ch to cm bin quang

 • Hiu ng HALL: Khi t mt tm mng vt liu mng (thng l bn dn), trong

  c dng in chy qua, vo trong mt t trng B c phng to vi

  dng in I trong tm mt gc , s xut hin mt hiu in th Vh

  theo hng vung gc vi B v I , biu thc hiu in th c dng

  nh trn

  KH l h s phu thuc vo vt liu v kch thc hnh hc ca tm vt liu

 • Hiu ng Hall c ng dung xc nh v tr ca mt vt chuyn ng.

  Vt cn xc nh v tr lin kt c hc vi thanh nam chm.

  mi thi im, v tr thanh nam chm xc nh gi tr ca t trng B v gc tng ng vi tm bn dn mng lm vt trung

  gian.

  V vy hiu in th Vh o c gia 2 cnh tm bn dn l hm phu thuc vo v tr ca vt trong khng gian

 • Cc nguyn tc ch to cm bin

  thu ng Cm bin thu ng thng c ch to t

  mt tr khng c cc thng s ch yu nhy

  vi i lng cn o.

  Gi tr ca tr khng phu thuc kch thc hnh hc, tnh cht in ca vt liu ch to

  (in tr sut , t thm, hng s in mi)

 • 2.2 Cc loi cm bin thng dung

  2.2.1 Cm bin nhit

  2.2.2 Cc thut ng thng s dung

  2.2.3 Cm bin tim cn cm ng

  2.2.4 Cm bin tim cn in dung

  2.2.5 Cm bin quang

  2.2.6 Cc ng dung cm bin trong cng nghip

 • 2.2.1. Cm bin nhit

  Cp nhit in (Thermocouple)

  Nhit in tr kim loi (RTD)

  Thermistor

  IC

 • Cp nhit in

  Cu to: gm 2 kim loi khc nhau c hn chung vi nhau

  Mt u gi l u nng

  Hai u cn li khng hn chung gi l u lnh hay u chun.

 • Cp nhit in

  Nguyn l hot ng: khi c chnh lch nhit gia u nng v u lnh ca cp nhit th ng ra ca thermocouple

  s xut hin sc in ng e phu thuc vo chng lch nhit

  v phu thuc vo bn cht ca vt liu dng ch to cm bin.

  Xt mt cp nhit c ch to t 2 kim loi A v B:

  Trong h s K c th xc nh bng thc nghim bng cch o sc in ng ca cm bin nhit bit

  Dy ni

 • Cp nhit in

  u im: Bn, o nhit cao

  Khuyt im: Nhiu yu t nh hng lm sai s. nhy khng cao.

  Thng dng: L nhit, mi trng khc nghit, o nhit nht my nn,

  Tm o: -100 0C

 • Cp nhit in

  Phn loi

 • Cp nhit in

  c tnh vo ra ca mt s cp nhit in

 • Cp nhit in

  Ch :

  - Sc in ng nhit in sinh ra trn Thermocouple phu thuc vo hiu

  s ca nhit u nng T1 v nhit u lnh T2 v vy khi o nhit

  dng thermocouple, ta phi gi nhit u lnh khng i.

  - Tuy nhin nhit u lnh T2 thng chnh l nhit mi trng nn

  vic gi c nh rt kh v vy ngi ta thngdng bin php loi b s

  nh hng ca nhit u lnh bng cch b nhit.

 • Khng nn ni thm dy (v tn hiu cho ra l mV ni s suy hao rt nhiu)

  V tn hiu cho ra l in p ( c cc m v dng ) do vy cn ch k hiu lp t

  vo b khuch i cho ng.

 • Cp nhit in

  Mch o:

  Vo = ?

 • Chn sao cho

 • Nhit in tr kim loi

  Cu to: Cm bin nhit in tr kim loi gm mt dy dn bng kim loi nh: Platin, Niken,

  ng qun trn mt li cch in.

 • Nhit in tr kim loi

  Nguyn l hot ng: Khi nhit ca cm bin thay i, in tr ca cm bin thay i theo phng trnh:

  T o bng oC

  R(T) l in tr ca cm bin nhit T

  R0l in tr ca cm bin 0oC

  A, B, C l cc hng s v c xc nh bng cch o in tr ca cm bin ti cc nhit bit trc

 • Nhit in tr kim loi

  nhit thp, phng trnh chuyn i ca cm bin l tuyn tnh

  Vi l h s nhit ca in tr, tu thuc vo kim loi nh bng sau:

 • Nhit in tr kim loi

  Do tnh cht ca cc kim loi dng ch to cm bin c tnh cht l ho khc nhau nn

  tm o ca cc cm bin s dung cc kim loi

  khc nhau cng khc nhau.

 • Nhit in tr kim loi

 • Nhit in tr kim loi

  Mch o:

  Gi Rx = R + R l in tr ca cm bin,

  Vi R l in tr ca cm bin 0oC

  Chn R1 = R3; R2 = R4

 • Nhit in tr bn dn

  Cu to: Lm t hn hp cc oxid kim loi: mangan, nickel, cobalt,

  Nguyn l: Thay i in tr khi nhit thay i

  u im: Bn, r tin, d ch to.

  Khuyt im: Dy tuyn tnh hp.

  Thng dng: Lm cc chc nng bo v, p vo cun dy ng c, mch in t.

  Tm o: 50

 • Nhit in tr bn dn

  Phn loi:

  H s nhit dng PTC- in tr tng theo nhit .

  H s nhit m NTC in tr gim theo nhit (thng dng)

  Thermistor ch tuyn tnh trong khong nhit nht nh 50-150 0C do vy ngi ta t dng dng lm cm bin

  o nhit.

  Ch s dung trong cc muc ch bo v, ngt nhit, thng gi l Tt-mt.

 • Nhit in tr bn dn

  Lu khi s dng:

  Nn p cht vo b mt cn o

  Trnh lm hng v bo v

  V bin thin in tr nn khng quan tm chiu u dy

 • Mch o

 • IC

 • IC

  Cu to: Cm bin nhit IC l nhng loi cm bin c ch to t nhng cht bn dn. (C cc loi nh Diode,

  Transistor)

  Nguyn l: da trn mc phn cc ca cc lp P-N tuyn tn