Cẩm nang quản lý hiệu quả kỹ năng phỏng vấn

  • Published on
    29-Nov-2014

  • View
    165

  • Download
    8

DESCRIPTION

 

Transcript

  • 1. Cm nang Qun l hiu qu - K nng phng vn Tim HindleVi nhng ch dn rt thc t v 101 li khuyn ngn gn, kt hp vi mt bitp t nh gi bn thn, quyn sch ny s l mt cm nang h tr bn phttrin k nng phng vn ca mnh, gip thc hin cc chin lc, mang li st tin cng cc k nng thnh cng trong tng khu ca qu trnh phng vn c th tm c nnhng ng vin c nng lc nht, ng gp vo s thnhcng ln mnh ca cng ty.Vic phng vn tuyn dng nhn vin, d l thng xuyn hay ch thc hinmt ln, lun l mt qu trnh phc tp, i hi nhiu thi gian v cn phi cnnhc, hoch nh cn thn. Quyn K nng phng vn trong b sch Cmnang Qun l hiu qu s gip bn xy dng chin lc phng vn nhm hnch nhng vn xy ra trong qu trnh tuyn dng nhn vin.MC LC:Li gii thiuChun b cho cuc phng vnThc hin cuc phng vnPhn tch cuc phng vn.Trn trng gii thiu!

Recommended

View more >