CẢM NHẬN OSHO DŨNG CẢM VUI SỐNG HIỂM NGUY

 • Published on
  04-Jan-2016

 • View
  41

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

CM NHN OSHO DNG CM VUI SNG HIM NGUY. CU TRC TM. 1. Ci bit thc: Phn xt, p t 3. Ci khng bit V thc: Hn nhin, Tun chy 2. Na bit, na khng bit. Na tnh, na m. Thin. - PowerPoint PPT Presentation

Transcript

 • CM NHN OSHO

  DNG CM VUI SNG HIM NGUY

 • 1. Ci bit thc: Phn xt, p t3. Ci khng bit V thc: Hn nhin, Tun chy2. Na bit, na khng bit. Na tnh, na m. ThinCU TRC TM

 • Tm tr bn l g? N l tt c nhng iu bn bit. N l qu kh, ci cht, ci qua ri. Tm tr khng l g ngoi qu kh c tch lu, k c. Tri tim l tng lai; tri tim bao gi cng hi vng, tri tim bao gi cng u trong tng lai. Ci u ngh v qu kh, tri tim m v tng lai.

 • Con ng ca tri tim l con ng ca dng cm. l sng trong khng an ninh; l sng trong tnh yu, v tin cy; l i vo trong ci khng bit. l vic ri b qu kh v cho php tng lai hin hu. Dng cm l i trn con ng nguy him. Cuc sng l nguy him v ch k hn nht mi c th trnh nguy him - nhng th th h cht ri. Ngi sng, thc s sng, sng sinh ng, bao gi cng s i vo trong ci khng bit. C nguy him , nhng ngi s nhn mo him. Tri tim bao gi cng sn sng nhn mo him, tri tim l k liu lnh. Ci u l doanh nhn. Ci u bao gi cng tnh ton - n tinh ranh. Tri tim khng tnh ton.

 • Nhng v c bn dng cm l mo him ci bit v ci khng bit, mo him ci quen thuc v ci khng quen thuc, mo him ci thun tin v ci khng thun tin, lm cuc hnh hng gian nan ti ch khng bit no . Ngi ta chng bao gi bit liu mnh c kh nng lm c iu hay khng. l hnh ng mo him, nhng ch nhng ngi mo him mi bit cuc sng l g.

 • Khi bn i vo vng bin cn cha c thm him, nh Columbus lm, c s, s lm, bi v ngi ta chng bao gi bit ci g s xy ra. Bn ang ri b bn b an ton. Bn hon ton n tho, theo cch no ; ch mt iu b l - cuc phiu lu. i vo ci khng bit cho bn nim xc ng. Tri tim bt u p rn rng; bn li sng ng, trn y sng ng. Tng th tht ca con ngi bn u sng ng bi v bn chp nhn thch thc ca ci khng bit.

 • Ton th ngh thut cho nhn loi mi s bao gm trong b mt ca vic lng nghe theo tri tim mt cch c thc, tnh to, chm ch. V i theo n, i ti bt k ch no n a bn ti. Vng, i khi n s a bn vo nguy him - nhng nh ly, nhng nguy him l cn lm cho bn trng thnh. i khi n s em bn i lc li - nhng li nh, i lc li l mt phn ca trng thnh. Nhiu ln bn s ng - li ng dy, bi v y l cch ngi ta thu ly sc mnh, bng vic ng v li vn ln. y l cch ngi ta tr nn c tch hp.

 • Con mt tnh thcCh nhn bit, khng nh gi---Trng thi trung gian gia thc v V ThcC kh nng Cm nhn c hai th gii thc v V thc

 • Tht tuyt vi: Khng qu S Suy ngh hay Khi nim no!!!!

 • HY HNH THIN C TRI NGHIM

  **********