Camins de Sant Llorenç- 1a. part

 • View
  218

 • Download
  5

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Aqu trobarem tots els camins pblics de Sant Lloren d'Hortons

Transcript

 • Catleg de camins municipals de Sant Lloren dHortons

  NDEX

 • Catleg de camins municipals de Sant Lloren dHortons

  NDEX DEL DOCUMENT

  DOCUMENT NM.1: MEMRIA 1. Introducci

  2. Objecte

  3. Descripci de la metodologia utilitzada

  4. Descripci de la fitxa dinventari

  5. Processament de dades

  6. Relaci de camins estudiats

  7. Conclusions

  DOCUMENT NM.2: ANNEXES ANNEX 1: PLNOLS GENERALS 1- Plnol de situaci municipal

  2- Planta de camins amb cartografia

  3- Planta geolgica

  ANNEX 2: FITXES DELS CAMINS 1- Fitxa dinventari

  2- Plnol general

  3- Reportatge fotogrfic

 • Catleg de camins municipals de Sant Lloren dHortons

  DOCUMENT NM. 1: MEMRIA

 • Catleg de camins municipals de Sant Lloren dHortons

  Memria 1

  1. INTRODUCCI

  Situaci i presentaci El municipi de Sant Lloren dHortons es troba situat al nord-est de la comarca de lAlt Peneds i t una extensi de 19,73 m2. El Terme Municipal limita amb Sant Esteve de Sesrovires pel nord i per lest, amb Gelida i Sant Sadurn dAnoia pel sud, amb Piera per loest i amb Masquefa pel nord-oest. Al Municipi de Sant Lloren es troben diversos nuclis urbans, dentre el quals destaquen la Beguda Alta, la Beguda Baixa, Can Bargall, el Grandet, Sant Joan Samora, Sant Lloren, el Torrefondo i Vinya del Pollastre. El nucli de Sant Lloren, situat al centre del Terme Municipal, s creuat per la carretera BV-2249, que el connecta amb Piera pel nord-oest i amb Gelida i l AP-7 pel sud-est.

  La poblaci i leconomia Segons les dades publicades a l Institut d Estadstica de Catalunya, la poblaci de Sant Lloren dHortons s de 2.492 habitants, amb una densitat de 126,3hab/km2, lany 2011. Levoluci de la poblaci mostra un constant augment dhabitants daproximadament un 8% anual des de 1998. Els nuclis urbans ms importants en quant a nombre dhabitants sn Sant Lloren (1.685 hab.), Sant Joan Samora (259 hab.), la Beguda Alta (218 hab.) i el Grandet (186 hab.). Leconomia tradicional es basa en lagricultura i sn conreades 1.255ha (62% del territori) essent noms 6ha en regim de regadiu. El conreu principal s la vinya (un 67% del total), i a tot el municipi es troben nombroses explotacions vincoles i diversos cellers i caves. No obstant, als darrers anys ha aparegut una important activitat de petites indstries dedicades a mbits com lobtenci de metalls no frrics, fabricaci de plstics o generes de punt.

 • Catleg de camins municipals de Sant Lloren dHortons

  Memria 2

  2. OBJECTE Des de lOficina Tcnica de Planificaci i Actuaci en Infraestructures de lrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputaci de Barcelona, i dacord amb lAjuntament de Sant Lloren dHortons, es redacta el Catleg de camins municipal de Sant Lloren dHortons. Lobjecte del present document s recollir, ordenar i processar les dades obtingudes durant el treball de camp. Aquestes dades shan organitzat en una base de dades amb la qual sha elaborat una fitxa per a cada cam. Per a tots els camins catalogats es defineixen els trets fonamentals, les caracterstiques morfolgiques, els seus elements constitutius... Daquesta manera es pot determinar el seu recorregut, la seva situaci i el seu estat actual. La definici dels camins a inventariar la realitz lAjuntament de Sant Lloren dHortons en base a les directrius indicades pels tcnics de lOficina Tcnica de Planificaci i Actuaci en Infraestructures. 3. DESCRIPCI DE LA METODOLOGIA UTILITZADA Per a poder dur a terme el present catleg de camins es va definir un pla de treball que es dividia en una primera fase de treball de camp i recollida de dades, i una segona fase de compilaci i organitzaci de les dades obtingudes. Abans de comenar a realitzar el treball de camp, i considerant que el present projecte s extens en quant a camins inventariats i en quant a territori, es va consultar amb els tcnics municipals possibles observacions a considerar dels camins. Linici i final de cada cam es van definir, sempre que es va poder, tenint en compte on era situada la via principal o nucli urb ms proper; aix, el comenament de cada cam sha situat a lextrem ms proper a aquests i el final del cam, a lextrem ms distant. Desprs de recollir la informaci de cada cam a camp, comenava la segona fase que era el processament de dades: digitalitzaci dels camins, introducci de dades i processament, i posteriorment elaboraci de les fitxes de cada un dels camins catalogats, amb la seva descripci i caracterstiques principals. Aix doncs, per a cada unitat inventariada el resultat obtingut ha estat el segent:

  Fitxa resum Reportatge fotogrfic

  Plnol de situaci del cam a escala 1:5.000 en el qual es defineix: el traat del cam i la numeraci per PQs, la toponmia complementaria i els elements ms remarcables.

  4. DESCRIPCI DE LA FITXA DINVENTARI Per a la caracteritzaci dels camins shan definit els segents parmetres que ser la informaci mostrada a les fitxes dinventari: Grup Parmetre Tipus de dada

  Dades identificatives Codi Nom del Cam Extrem i topnim inicial Extrem i topnim final Situaci

  Codi Text Text Text Imatge

  Dades generals (estat i geometria, dades funcionals)

  Estat i geometria: General Longitud Amplada Mitjana

  Dades funcionals: Tipologia de cam Restricci de circulaci

  Valoraci Numric Numric Text Text

  Descripci i observacions Descripci Fotografia Perfil longitudinal

  Text Imatge Imatge

  Inventari delements Amplades Ferm

  Relaci Relaci

  Els conceptes es descriuen a continuaci, i per facilitar la comprensi de la classificaci emprada, quan s possible es fa servir suport grfic. a. Dades identificatives

  Codi del cam: Sha donat un nmero a cada unitat inventariada.

  Nom del cam: Nom del cam.

  Extrem i topnim inicial i final: Topnim corresponent al punt dinici o final del cam, que pot ser una carretera, cam, poblaci, grup de cases, casa allada, explotaci o equipament, lloc dinters turstic o altres.

  Situaci: Plnol esquemtic del terme municipal amb la traa del cam.

 • Catleg de camins municipals de Sant Lloren dHortons

  Memria 3

  b. Dades Generals

  Estat general del cam: Parmetre que avalua lestat general dels camins. Les segents fotografies mostren els diferents estats generals dels camins inventariats.

  Figura 1. Bon estat

  Figura 2. Bon estat amb irregularitats

  Figura 3. Acceptable

  Figura 4. Mal estat

  Longitud: Llargada en metres del cam.

  Amplada mitjana: Amplada mitjana en metres del cam.

  Tipologia de cam:

  Cam forestal: Vies de terra o pavimentades, de circulaci permanent, que serveixen per a la gesti, la vigilncia i la defensa de les zones forestals, amb una amplada mitjana de plataforma de 4 m, que formen la xarxa forestal bsica.

  Pista forestal: Vies de terra o pavimentades connectades amb les anteriors, de caracterstiques similars, construdes per al transport daprofitaments forestals, damplada mitjana de plataforma de 3 m, i formen la xarxa forestal.

  Cam rural: Vies construdes en terreny natural, estabilitzades o pavimentades, de circulaci permanent, per a la millora dinfraestructures agrcoles, ramaderes i forestals, i per a donar accs als nuclis rurals, cases allades, ...

  Corriols i senders: Vials nicament aptes per al pas dels vianants.

  Restricci de circulaci: es determina si existeix algun tipus de restricci de circulaci, segons els segents quatre criteris:

  Cap restricci: Autoritzat a tots els vehicles o ds pblic. Prohibit permanentment: accs motoritzat prohibit permanentment. Prohibit temporalment: accs motoritzat prohibit temporalment. Prohibit parcialment: accs motoritzat prohibit parcialment.

  c. Descripci i observacions

  Descripci: Consideracions ms rellevants observades durant la recopilaci de les dades de camp, que permeten identificar els conceptes particulars i singulars de cada cam en concret.

  Fotografia: de cada cam inventariat sha incorporat una pressa fotogrfica, que destaca alguna zona representativa del cam.

  Perfil longitudinal: grfic que mostra el tall longitudinal de linici al final del cam.

  d. Inventari delements

  Amplades: Lamplada del ferm determina en bona part la transitivitat del cam. La mesura sha realitzat de la part til de rodament per vehicles i quan es tractava dun sender de la part til per als caminadors.

  Ferm: Identificaci dels ferms dels camins en quant a material de composici. Es consideren cinc tipus de ferms:

  De terra sense tractament. Plataforma obtinguda per excavaci directa sobre el terreny o reblerta amb terres del mateix indret.

  Capa de rodadura de tot-: capa de rodadura de grava compactada o duna mescla de material de diferent tamany granular compactat.

  Aglomerat: capa de rodadura daglomerat, en calent o en fred. Pot ser tamb en forma de reg asfltic simple, doble, triple o equivalent.

  Formigonat: capa de rodadura de formig, armat, en massa o compactat. Afloraments de roca.

 • Catleg de camins municipals de Sant Lloren dHortons

  Memria 4

  Figura 5. Aglomerat

  Figura 6. Formigonat

  Figura 7. Capa de rodadura de tot-

  Figura 8. Terra

  Figura 9. Aflorament de roca

  5. PROCESSAMENT DE DADES Parallelament a lelaboraci de les fitxes dinventari, sha construt una Geodatabase en format .mdb dArcGis 10 per ta