Canh Thiep Dau Xuan

  • Published on
    30-May-2018

  • View
    221

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

<ul><li><p>8/14/2019 Canh Thiep Dau Xuan</p><p> 1/14</p><p> PPs : vang.nguyentai@gmail.com</p><p>Ca s :Ca s : Nh QunhNh QunhNhc s :Nh</p><p>c s : Hoi LinhHoi Linh</p></li><li><p>8/14/2019 Canh Thiep Dau Xuan</p><p> 2/14</p><p>Hoa l n thm p ln mi hngXun n ri y no ai bit khng?Mang nhng hoi mong i vo ngy thng</p><p>Bao nhiu m c n khi ma xun sang</p></li><li><p>8/14/2019 Canh Thiep Dau Xuan</p><p> 3/14</p><p>Ti chc g y vo ma xun nyKhi nng vng ti nhum ln tc aiKhi gi nh lay hoa o hng thm</p><p>Trong khi xun m mi t p thng nm</p></li><li><p>8/14/2019 Canh Thiep Dau Xuan</p><p> 4/14</p><p>Ti chc mun ngi mi iu c munNon nc vinh quang trong tia nng thanh bnh</p><p> ngi anh lnh chin quay v gia nh tm vui bn la m</p></li><li><p>8/14/2019 Canh Thiep Dau Xuan</p><p> 5/14</p><p>Ti chc yn lnh ngi ngi khp chnMong gi a duyn cho c gi xun th</p><p>c nguyn sao chng thnh, ru hng se duyn</p></li><li><p>8/14/2019 Canh Thiep Dau Xuan</p><p> 6/14</p><p>Ti chc ngy mai d ng xa viTrai gi bn duyn p tnh la iCho bm vng bay trn no ng mi</p><p>Vai bn vai nhng lc tm tnh ln khi</p></li><li><p>8/14/2019 Canh Thiep Dau Xuan</p><p> 7/14</p><p>Ti chc ri y ngi v phng noCho du thi gian lnh lng lt mau</p><p>Mong c ngy sau nh l ngy trc</p><p>Tay trong tay nh lc trao thip u xun</p></li><li><p>8/14/2019 Canh Thiep Dau Xuan</p><p> 8/14</p><p>Ca s :Ca s : Nh QunhNh Qunh</p><p>PPs : vang.nguyentai@gmail.com</p><p>Nhc s :Nhc s : Hoi LinhHoi Linh</p></li><li><p>8/14/2019 Canh Thiep Dau Xuan</p><p> 9/14</p><p>Ti chc mun ngi mi iu c munNon nc vinh quang trong tia nng thanh bnh</p><p> ngi anh lnh chin quay v gia nh tm vui bn la m</p></li><li><p>8/14/2019 Canh Thiep Dau Xuan</p><p> 10/14</p><p>Ti chc yn lnh ngi ngi khp chnMong gi a duyn cho c gi xun th</p><p>c nguyn sao chng thnh, ru hng se duyn</p></li><li><p>8/14/2019 Canh Thiep Dau Xuan</p><p> 11/14</p><p>Ti chc ngy mai d ng xa viTrai gi bn duyn p tnh la i</p><p>Cho bm vng bay trn no ng mi</p><p>Vai bn vai nhng lc tm tnh ln khi</p></li><li><p>8/14/2019 Canh Thiep Dau Xuan</p><p> 12/14</p><p>Ti chc ri y ngi v phng noCho du thi gian lnh lng lt mau</p><p>Mong c ngy sau nh l ngy trc</p><p>Tay trong tay nh lc trao thip u xun</p></li><li><p>8/14/2019 Canh Thiep Dau Xuan</p><p> 13/14</p><p>Mong c ngy sau nh l ngy trcTay trong tay nh lc trao thip u xun</p></li><li><p>8/14/2019 Canh Thiep Dau Xuan</p><p> 14/14</p><p>Than chuc cac ban :Than chuc cac ban :Mot nam manh khoe va tran ay HanMot nam manh khoe va tran ay Han</p></li></ul>