Casio Sinh

  • Published on
    23-Oct-2015

  • View
    246

  • Download
    6

Embed Size (px)

Transcript

<ul><li><p>1 </p><p>1 </p><p>Trng THPT K THI CHN HC SINH GII TRN MY TNH Thch Thnh 3 Nm hc 2011 2012 Mn thi : Sinh hc lp 12 THPT CHNH THC 02 Thi gian : 180 pht thi c 10 cu, gm 2 trang Bi 1. Mt gen cu trc sinh vt nhn chun t sao lin tip 4 ln i hi mi trng cung cp 4500G. T l G v loi khng b sung l 1/4. Mi gen con u sao m 2 ln. </p><p>a. Tm s lng nucltit mi loi ca gen? b. Trong qu trnh t sao c bao nhiu lin kt hir b ph hu? c. S lng nucltit mi trng cn cung cp cho cc gen con tng hp mARN. Bit rng trong phn t </p><p>mARN c A:U:G:X=8:4:2:1. d. Nu mi mARN c 5 ribxom trt qua 1 ln tng hp prtin, tm s lng axit amin cn cung </p><p>cp cho qu trnh tng hp prtin trn cc mARN? Bi 2. Hai gen I v II c chiu di bng nhau. Mch khun ca gen I c T=1/3A; G=7/9X=7T. Gen II c 2160 lin kt hir tng hp phn t ARN c t l A=2U; X=5/3G v U=4/3G. Qu trnh sao m ca 2 gen cn mi trng cung cp 1170 nucltit loi A. </p><p>1. Xc nh s lng nucltit tng loi ca mi gen. 2. S lin kt hir b hu qua qu trnh sao m ca c 2 gen trn 3. Trn 1 phn t mARN, khong cch gia cc ribxoom bng nhau, khong cch gia ribxom u vi </p><p>ribxom cui l 240 A 0 . Khi cc chui polipeptit mang 50 axit amin th ribxom cui cng ang v tr no trn mARN? </p><p>Bi 3. Mt gen iu khin qu trnh gii m cn mi trng ni bo cung cp 1660 axit amin. Phn t mARN c tng hp t gen c A:U:G:X=5:3:3:1 </p><p>1. Tnh s lng tng loi nucltit ca mARN? 2. Tnh s lng tng loi nuclotit do mi trng ni bo cung cp cho gen t nhn i 3 ln. 3. Gi s mi phn t tARN tham gia gii m 2 ln. Tnh s lng tng loi nucltit trong cc phn t </p><p>tARN tham gia vo qu trnh gii m ni trn? Bit rng m kt thc trn mARN l UAG v s axit amin ca 1 phn t prtin t 198 - 498 </p><p>Bi 4. Mt gen tng hp 1 phn t mARN. Sau mARN i vo t bo cht v c 1 s ribxom trt qua 1 ln vi khong cch u nhau. Khi ribxom u tin gii m c 48 axit amin th ribxom cui cng mi tng hp c 1 mch plipeptit bng 1/3 mch polipeptit ca ribxom th nht v khi c 160 tARN n cc riboxom gii m. Sau cc riboxom cn phi dch chuyn thm 1 pht 11 giy na tng hp xong cc prtin. Bit tc gii m l 1/4 giy cho 1 axit amin. </p><p>1. Xc nh s riboxom tham gia gii m trn mARN? 2. Tnh chiu di ca gen. </p><p>Bi 5. Mt gen ca sinh vt nhn chun c chiu di 0,51 m c G = 900 nucltit 1. Tm KLPT ca gen? 2. Tnh s lng lin kt hir gia cc cp nucltit ca gen? 3. Tnh s lin kt cng ho tr gia cc nucltit ca gen? 4. Nu gen c to nn bi 2 loi nucltit A v T th gen c ti a bao nhiu kiu b ba? Xc </p><p>nh thnh phn trnh t nucltit trong cc kiu b ba ? Bi 6. Mt gen sinh vt nhn chun c tng s lin kt hir gia cc cp nucltit l 3120. Trong gen hiu s nucltit loi G vi nucltit khc bng 240 </p><p>1. Xc nh chiu di ca gen? Tnh KLPT ca gen? 2. S chu k xon ca gen? T l (A+T/G+X) ca gen? </p><p>Bi 7. Mt on ADN ca E.Coli c A = 9000. T l A/G = 3/2. on ADN t nhn i lin tip 3 ln 1. S lng mi loi nucltit cn cung cp? 2. S lng lin kt ho tr c hnh thnh thm gia cc nucltit trong cc gen mi hnh thnh? 3. Nhu cu v mi loi nucltit cn n l bao nhiu? </p></li><li><p>2 </p><p>2 </p><p>4. Nu vn tc ti bn trung bnh l 12000 nucltit/pht th thi gian cn hon thnh qu trnh t nhn i l bao nhiu ? </p><p>Bi 8. Mt phn t mARN E.Coli c 1199 lin kt ho tr gia cc nucltit. 1. Tm chiu di ca gen tng hp nn ADN ? 2. Nu phn t mARN trn c t l cc loi nucltit A:U:G:X = 1:3:5:7. B ba kt thc trn l UAG. </p><p>Tm s lng nucltit mi loi ca cc phn t tARN tham gia tng hp 1 prtin? 3. Phn t mARN trn gii m. Hy cho bit: </p><p>a) Chiu di bc 1 ca phn t prtin? b) S lng lin kt peptit c hnh thnh? c) Khi lng phn t ca phn t prtin hon chnh thu c? </p><p>Bi 9. Hai gen k tip nhau to thnh mt on phn t ADN, gen A m ho c mt phn t prtin hon chnh c 298 axit amin. Phn t ARN sinh ra t gen ny c t l cc loi nucltit A:U:G:X =1:2:3:4. Gen B c chiu di 5100 A 0 , c hiu s A vi loi nucltit khc bng 20%. Phn t ARN sinh ra t gen B c A=150, G =240 nucltit. </p><p>1. Tm s lng tng loi nucltit ca on phn t ADN ? 2. S lng nucltit tng loi trn c 2 phn t ARN? 3. S lng axit amin c trong c 2 phn t prtin hon chnh? 4. S lng mi loi nucltit trn cc i m di truyn tham gia tng hp nn 2 phn t prtin, bit </p><p>rng m kt thc l UAG. Cu 10 : Mt gen c chiu di 0,48 micrmet .Hiu s nu loi A vi nu khc bng 240 nu.Khi gen nhn i,thi gian tip nhn v gn cc nu loi A vo mch mi mt 15 giy. </p><p>a. Tnh thi gian cn thit gen t nhn i 1 ln ,bit rng thi gian tip nhn v lp rp mi nu u nh nhau. </p><p>b. Nu thi gian hon thnh tng hp 1 mARN trn gen mt 30 giy,tnh vn tc sao m ( theo nu/giy) c. Nu trn mi mARN c 6 ribxm trt qua,thi gian gii m 1 aa mt 0,2 giy. Khong cch thi </p><p>gian gia 2 ribxm k tip nhau 1,4 giy.Cc ribxm chuyn ng u v cch u nhau. - tm vn tc trt ca ribxm ? - Thi gian ca qu trnh tng hp prtin ? </p><p>Cu 11 : Mt gen c chiu di 0,51 micrmet. C A = 28% s nu ca gen. Gen nhn i 5 t lin tip to ra cc gen con,mi gen con sao m 3 ln,mi m sao cho 5 ribxm trt qua khng tr li. </p><p>a. S lng nu mi loi mi trng cung cp cho gen nhn i l bao nhiu ? b. Trong qu trnh nhn i gen cn phi ph v bao nhiu lin kt hyr,hnh thnh thm bao nhiu </p><p>lin kt ho tr gia cc nu ? c. Tng s nu mi trng cn cung cp cho cc gen con sao m? d. C bao nhiu lt tARN c iu n gii m cho cc mARN? e. C bao nhiu aa c lin kt vo cc phn t prtin hc hin chc nng ? </p><p>Cu 12 : Mt t bo lng bi ngi c ADN = 6,6 (pg) . (1pg = 10-12 g) . nguyn phn mt s t lin tip v ly nguyn liu ca mi trng l 204,6 pg. Xc nh s t bo mi c to ra v tng NST ca cc t bo . Bit hm lng ADN ni trn nm trong nhn t bo v cc t bo th h cui cng ang pha G2. </p></li><li><p>3 </p><p>3 </p><p>Trng THPT Thch Thnh 3 </p><p> K THI CHN HC SINH GII TRN MY TNH CM TAY CP TRNG Nm hc 2011 2012 Mn thi : Sinh hc lp 12 THPT CHNH THC 03 Thi gian : 180 pht Bi 1. c th ci ca 1 loi, c 4 t bo sinh dc s khai nguyn phan mt s ln bng nhau. k gia ca ln nguyn phn th ba, ngi ta m c trong cc t bo con c 2496 crmatit. Tt c cc t bo to ra u i qua vng chn v cn cung cp 9984 nhim sc th n to trng, vi hiu sut th tinh ca trng l 18,75% v t l ca trng l 75%. Phc v cho qu trnh sinh sn, con c, ch c 1 t bo sinh dc s khai tham gia, vi hiu sut th tinh ca tinh trng l 9,375% </p><p>1. Xc nh b nhim sc th 2n ca loi. 2. Xc nh s ln nguyn phn ca cc t bo sinh dc s khai ci v s c th con n ra. 3. Xc nh s ln nguyn phn ca t bo sinh dc s khai c 4. Xc nh s nhim sc th mi trng ni bo cung cp cho s pht sinh giao t c v giao t ci. </p><p>Bi 2. Cho t bo sinh dc s khai ca g 2n =78. Sau mt s t nguyn phn lin tip cc t bo con to ra c 19812 nhim sc th cs nguyn liu hon ton mi. Cc t bo con u tr thnh t bo sinh trng, gim phn cho trng. Hiu sut th tinh ca trng l 25%, ca tinh trng l 3,125%. Mi trng th tinh vi 1 tinh trng to ra 1 hp t lng bi bnh thng. </p><p>1. Tm s hp t hnh thnh? 2. S lng t bo sinh tinh trng v sinh trng cn thit cho qu trnh th tinh? 3. S t nguyn phn ca t bo sinh dc ci? 4. Bit cc cp NST tng ng u c cu trc khc nhau v trong qu trnh pht sinh tinh trng c 1 </p><p>cp NST trao i on 1 ch, 1 cp NST khc trao i on 2 ch khng cng lc. Tm s loi giao t ti a c th to ra g trng, g mi. S kiu hp t hnh thnh? </p><p>Bi 3. Xt 4 t bo sinh dng A, B, C, D ang phn bo, ngi ta thy s t bo con tham gia vo t phn bo cui cng ca cc t bo ln lt phn chia theo t l 1:2:4:8. Tng s crmatit m c mt phng xch o ca tt c cc t bo con trong t phn bo cui cng l 3360. Hy xc nh: </p><p>1. S ln phn bo ca mi t bo A, B, C, D. 2. S nhim sc th n mi trng cung cp cho mi t bo thc hin phn bo. Bit b NST 2n = 14 </p><p>Bi 4. Vt nh 2n = 80. Mt nhm t bo sinh dc ca vt nh ang gim phn c tng s NST n v kp l 8000; trong NST kp nhiu hn s NST n l 1600. </p><p>S NST k gia, k sau ln phn bo I v k u ln phn bo II tng ng vi t l 1:3:2, s NST cn li l k sau ln phn bo II </p><p>1. Xc nh s t bo mi k ni trn. 2. Xc nh tng s t bo n bi (n) c to thnh qua gim phn ca nhm t bo trn v tng s </p><p>nhim sc th ca chng. Bi 5. Quan st 3 t bo A, B, C ca cng mt c th ang tri qua qu trnh nguyn phn. Sau cng thi gian, ngi ta nhn thy: </p><p>- S t bo con ca t bo A bng s nhim sc th n trong b nhim sc th lng bi ca loi. - T bo B c chu k nguyn phn gp 2 ln chu k nguyn phn ca t bo C - Tt c cc t bo con sinh ra t 3 t bo trn cha tng cng 1408 nhim sc th n trng thi cha </p><p> nhn i.Tnh: a. B nhim sc th lng bi v s ln nguyn phn ca mi t bo. b. S NST mi trng cung cp cho mi t bo thc hin qu trnh phn chia trong thi gian trn. </p><p>Bi 6. Theo di 3 nhm t bo sinh dc s khai ang nguyn phn, sau cng mt thi gian ngi ta nhn thy: nhm A gm s t bo nguyn phn 3 ln; nhm B gm 1/3 s t bo s t bo nguyn phn 4 ln; nhm C gm cc t bo cn li nguyn phn 5 ln; tt c to thnh 2480 t bo con. </p><p>1. Hy xc nh s t bo tham gia nguyn phn? </p></li><li><p>4 </p><p>4 </p><p>2. Nhum mu cc t bo con ca nhm A ang ln nguyn phn th 3 m c 1920 nhim sc th n ang di chuyn v cc cc t bo. Xc nh b nhim sc th 2n ca loi? </p><p>3. Gi s y l 1 loi ng vt n tnh, cc cp NST u c ngun gc v cu trc khc nhau. Hy k hiu b NST ca 1 t bo lng bi ny. Khi cc t bo ni trn chuyn sang gim phn th s to nn s loi giao t bnh thng ca loi l bao nhiu? Xc nh t l v thnh phn NST ca mi loi giao t. </p><p>4. S lai giao t khng mang nhim sc th no ca ng ni l bao nhiu? Kh nng xut hin 1 hp t mang 1 nhim sc th c ngun gc t ng ni v 2 nhim sc th c ngun gc t b ngoi l bao nhiu? Bi 7. Theo di qu trnh sinh sn ca 1 t bo sinh dng v 1 t bo sinh dc s khai vng sinh sn trong c th mt sinh vt, ngi ta nhn thy tc phn bo ca t bo sinh dc nhanh gp 3 ln tc phn bo ca t bo sinh dng. Sau mt thi gian phn bo nh nhau ngi ta nhn thy mi trng ni bo cung cp cho qu trnh phn bo ca 2 loi t bo trn tt c l 3108 nhim sc th n. </p><p>1. Xc nh b nhim sc th lng bi ca loi. 2. S ln nguyn phn ca mi t bo trong thi gian cho? 3. Quy c nhim sc th v k hiu b nhim sc th ca c th. Bit rng cc nhim sc th tng ng </p><p>c ngun gc khc nhau v con c ca loi trn thuc gii d giao t. 4. Mt t bo sinh tinh ca c th trn thc t cho bao nhiu loi tinh trng? Vit thnh phn nhim sc th </p><p>hin din k sau ca gim phn I trong t bo sinh tinh. Bi 8. Theo di s hnh thnh giao t 1 c th c ca 1 loi sinh vt ngi ta nhn thy loi giao t cha 2 NST c ngun gc t b trong cc cp NST tng ng l 45. Khi quan st mt nhm t bo sinh dc ca c th trn ang thc hin gim phn c tng s NST n v NST kp l 2000, trong s NST n t hn s NST kp l 400. S NST k gia I bng 1/3 s NST k sau I v bng 1/2 s NST k u II, s NST cn li k sau </p><p>1. Xc nh s giao t c to thnh qua gim phn t nhm t bo trn v tg s nhim sc th b tiu bin trong qu trnh th tinh? Bit rng hiu sut th tinh ca cc giao t l 25% v cc nhim sc th trong cc cp ng dng u c ngun gc v cu trc khc nhau. </p><p>2. C th trn c kh nng cho bao nhiu loi giao t? T l loi hp t c 3 nhim sc th t ng ni v 10 nhim sc th t ng ngoi? (gi s gim phn bnh thng vf khng c trao i on). Bi 9. Mt loi ng vt, c th c thuc gii d giao t XY, c th ci thuc gii ng giao t XX. Mt s trng c th tinh cha tt c l 5600 nhim sc th, trong s nhim sc th gii tnh chim 25%. </p><p>1. Tm b nhim sc th lng bi ca loi. 2. Nu trong s hp t ni trn, s nhim sc th gii tnh Y ch bng 2/5 s nhim sc th gii tnh X th </p><p>c bao nhiu hp t thuc gii d giao t? Bao nhiu hp t thuc gii ng giao t? 3. Cho cc hp t nguyn phn lin tip trong cng thi gian l 2 gii th mi trng phi cung cp </p><p>nguyn liu tng 967200 nhim sc th n. Cho bit tc nguyn phn ca mi hp t? Bit rng cc hp t cng gii th tc phn bo nh nhau. Bi 10. Khi khng c t bin v xy ra trao i cho 2 cp nhim sc th tng ng, t bo sinh giao t ci ca 1 loi gim phn c th to ra 64 loi trng. Bit cc nhim sc th u c cu trc v ngun gc khc nhau. Xc nh b nhim sc th lng bi ca loi. </p><p>1. T l t bo xy ra trao i on tnh trn tng s t bo tham gia gim phn l bao nhiu? 2. T l mi loi giao t ? </p><p>Cu 1 : C 10 t bo sinh dc s khai ca rui gim nguyn phn vi s t bng nhau to ra 640 t bo sinh tinh trng gim phn cho cc tinh trng bnh thng,hiu sut th tinh ca tinh trng l 5%,ca trng l 40%. </p><p>a. Tm s lng tinh trng c th tinh vi trng ? b. S t nguyn phn ca mi t bo sinh dc s khai c? </p><p>.. Ht. </p></li><li><p>5 </p><p>5 </p><p> UBDN tnh Thanh Ho K THI CHN HC SINH GII TRN MY TNH S GD- T Thanh Ho Nm hc 2011 2012 Mn thi : Sinh hc lp 12 THPT CHNH THC (04) Ngy 13 /12/2011 Thi gian : 180 pht thi c 10 cu, gm 2 trang Bi 1 : Mt loi ng vt c th ci thuc gii ng giao t(XX) , c th c thuc gii d giao t (XY). Mt t bo sinh dc 2n thc hin s nguyn phn lin tip mt s ln i hi mi trng ni bo cung cp nguyn liu hnh thnh n 4826 NST n mi. Cc t bo con sinh ra t ln nguyn phn cui cng u gim phn bnh thng cho 256 tinh trng cha NST gii tnh X. </p><p>a. B NST lng bi ca loi l bao nhiu ? Xc nh s ln nguyn phn lin tip ca t bo sinh dc 2n u tin. </p><p>b. to ra cc t bo con 2n c bao nhiu thoi v sc c hnh thnh trong cc ln nguyn phn y. </p><p>Bi 2 :Nui cy vi khun Samonella typhinrium trong mi trng bn tng hp, iu kin thch hp. Sau 6 gi nui cy, s t bo trong canh tng t 20 n 3000. -Hy tnh hng s tc phn chia (V) v thi gian 1la (g) ca chng vi khun ny. Bi 3 : Ngi ta o cng quang hp ca mt cnh l theo phng php sau : t cnh l vo trong bnh thu tinh kn v em chiu sng 20 pht. Sau ly cnh ra khi bnh v cho vo 20 ml Ba(OH)2, lc u dung dch ny hp th ht CO2 trong bnh. Sau trung ho Bb(OH)2 cn li bng HCl. Cng lm nh vy i vi bnh i chng (khng cha cnh l). Kt qu nh sau : bnh th nghim dng ht 16 ml HCl, bnh i chng ht 10 ml HCl. Hy gii thch nguyn tc ca phng php o cng quang hp ni trn v tnh cng quang hp ca cnh l (Pn = mgCO2/ dm2 l .gi) bit rng 1ml HCl tng ng vi 0,6 mg CO2 , din tch cnh l l 80 cm2 Bi 4 : Mt gen c tng s 2 loi nucltit bng 40% tng s nucltit ca gen . S lin kt Hir ca gen ny bng 3900. gen phin m c mt phn t mARN c 10% Uraxin v 20% guanin. - Tnh s lng tng loi nucltit ca gen v s lng tng loi nucltit ca phn t mARN c phin t gen trn. Bi 5: F1 cha 3 cp gen d hp . Khi F1 gim phn thy xut hin 8 loi giao t sau y : </p><p>ABD = 10 ; ABd= 10 ; AbD = 190 ; Abd = 190 ; aBD = 190 ; aBd = 190 ; abD = 10 ; abd = 10 </p><p>1/ Bin lun v vit kiu gen F1 . 2/ c hin tng g trong qu trnh hnh thnh giao t ? Bi 6 : Mt loi thc vt cho giao phn ga cy hoa thun chng vi cy hoa trng, c F1 ton hoa . Tip tc cho F1 lai vi c th ng hp ln c th h con c t l 3 cy hoa trng :1 cy hoa . Cho 1 cy F1 t th phn thu c cc ht F2. Ly ngu nhin 4 ht lai F2 </p></li><li><p>6 </p><p>6 </p><p>em gieo. Xc sut c 4 ht cho ra c 4 cy u hoa trng l bao nhiu? Xc sut c ng 3 cy hoa trng trong 4 cy con l bao nhiu? Bi 7 : ci to ging heo Thuc Nhiu nh Tng, ngi ta con ln c ging ai Bch lai ci tin vi con ci tt nht ca ging a phng. c ging i Bch c s dng lin tip qua nhiu i lai. </p><p>- Nu ly h gen ca i Bch lm tiu chun th th h F4 t l gen ca i Bch trong qun th l bao nhiu ? </p><p>Bi 8 : ng, ht (A) l tri so vi ht trng( a). Tn s alen A trong qun th l 0,70. Trong mt rung ng gm 1000 cy c cc kiu hnh khc nhau, mi cy sinh c mt bp, trung bnh mi bp c 200 ht. Hi s c bao nhiu ht v ht trng sau khi thu hoch ? Bit rng qu trnh th phn din ra hoang ton ngu nhin v t do. Bi 9: Gen B c 390 xitozin v c tng s lin kt hir l 1670 b t bin thay th mt cp nucltit ny bng cp nucltit khc thnh gen b. gen a t hn gen A mt lin kt hir. S nucltit mi loi ca gen b l bao nhiu? Bi 10 : i hoa ngn cy thuc l l tnh trng n gen. Nu trong mt qun th t nhin c 51% cy c i hoa ngn, th xc sut kt qu ca php lai phn tch gia...</p></li></ul>