Časopis 2010/2011 - prosinec 2010

 • Published on
  03-Jan-2017

 • View
  218

 • Download
  3

Embed Size (px)

Transcript

 • V tomto sle najdete: *Zajmav lnek o ramadnu *Krtk pohled do svta kon

  *Vydaen slohov prce *Novinky ze kolnho parlamentu

  A mnoho dalho..

  astn a pohodov Vnoce a astn nov rok vm peje nae redakce.

 • vod

  Ahoj! Prv drte v rukou prvn slo kolnho asopisu, vtvor na nov redakce. Jsme teprve zatenci, ale doufme, e se vm bude lbit. Meme vm slbit, e se budeme snait stle zdokonalovat. Tomuto asopisu jsme vnovali mnoho volnho asu a sil. Doufme proto, e to ocente.

  Pokud i vy chcete pispt do kolnho asopisu, nen dn problm!

  Pispvat me naprosto kad! Sta poslat e-mail na D.Speierl@seznam.cz, aneta.dortova@seznam.cz, Demkovicova.lu@seznam.cz, tery.brozova@seznam.cz s tmatem, o kter byste se rdi podlili s ostatnmi. Pedem dkujeme! A te u nco mlo k samotnmu obsahu tohoto sla. Naleznete zde vydaen slohov prce, zajmav lnek o Vnocch v jin zemi, zitky ze kolnho vletu, lnek ze svta kon, tak rozhovor s vnivm sbratelem minc a bankovek a jet mnoho dalho. Pejeme pjemn ten a samozejm pohodov a klidn Vnoce a astn nov rok!!! Vae redakce kolnho asopisu Vo Co De?

 • Nae redakce

  Daniel Speierl- fredaktor grafiky, redaktor (VII.B)

  Lucie Demkoviov- grafika, redaktorka (IX.B)

 • Tereza Broov- fredaktorka (IX.B)

  Aneta Dortov- fredaktorka (IX.B)

 • Vnoce v Polsku

  V Polsku 24.prosince vichni ekaj na prvn hvzdu, kter se na obloze objev na tdr den,kme tomu hvzda betlmsk. Vnoce zanaj adventem.Pod kadm stromekem je pipravena trocha sena,abychom si pipomnli,e se Jeek narodil ve chlv.Dalm ze zvyk je prostrat u tdroveern veee jeden tal s pborem navc pro ppadnho hosta. Samotn veee se skld z dvancti chod symbolizujcch dvanct msc v roce. Hlavnm chodem veee je bor. Tak se podv peen dlouh klobsa smotan do kruh.Nejdodrovanjm zvykem v Polsku je lman posvcench oplatek,kter zahajuj tdroveern hostinu. Drky se rozdvj po veei. Na stl postavme svcen, pod kterm ulome gro.Tento gro bude rodinu po nsledujc rok chrnit ped chudobou..Po ukonen adventn veee se vyjde na okamik ven,abychom na obleze nali hvzdu betlmskou.Jestlie jsme hvzdu nali meme se vtit dom.Tato hvzda nm pinese tst do dalho roku. O plnoci se chod do kostela na plnon mi,kterou nazvme Pasterka Rno je svten sndan, po kter se chod do kostela na kzn. Zkuste i vy zavtat do Polska na tdr veer.

  Posvcen oplatka Aleksandra Zeliska, VI.B

 • Ramadn(ramazan)

  Ramadn je svtek muslim, kter slavme podobn jako Vnoce. Je to svtek , kter se slav v devtm msci dle islmskho kalende, ale kad rok je tento svtek o 11 dn dve ne v pedchzejcm roce. Hlavn mylenkou ramadnu je pochopit mylenku chudoby mezi lidmi. Pochopit, jak se chudm lidem ije a pomhat jim v jejich nouzi a hlavn vyistit si svoji dui.

  Kad rodina se dl o jdlo s chudmi, pro chud se konaj i hostiny a dv se jim i obleen a potebn drky. O ramadnu se muslimov bhem dne post a najst se mohou a veer po zpadu slunce. Nesm kouit, vkat a nesm mt ani pohlavn styk. Jen nemocn lid a thotn eny se mohou bhem ramadnu najst nebo uvat lky. O ramadnu nos lid nov obleen a dti dostvaj k ramadnu nejen nov obleen, ale i drky a penze. Ramadn je pro muslimy velk svtek. Posledn ti dny ramadnu se navtvuj rodiny, znm, lid si mezi sebou dvaj drky nebo cukrov , ale i penze. Tyto dny jsou velmi svten a vesel. Nae rodina slav ramadn i tady, v echch, ale jsme tady sami, bez svch blzkch a bv nm v tchto dnech smutno. Bhem vnonch przdnin pojedu do Turecka, abych tak vidl svoji rodinu a potil se s nimi.

  Onuralp Yildyz, VII.B

 • koln vlet Letos na podzim jsme jeli s na kolou na vlet do

  Pasova. Odjezd byl asn rno, a tak jsme v autobuse jet dospvali. Po prvn zastvce - zdravotn v elezn Rud u nikdo nespal a pan prvodkyn do ns zaala hrnout informace.Kudy pojedeme, kam pjdeme, co uvidme. Pejeli jsme hranice s Nmeckem a za chvilku tu byl Pasov . Prvn navtvenou pamtkou byl hrad. Je to vlastn nedobytn dvojhrad. Nmci mu kaj Horn hrad a Doln hrad. Proli jsme se po hradbch a

  pan prvodkyn nm z vyhldkov terasy ukzala budovu radnice. Seli jsme dol k ece pes most a parnkem pokraovali dl. Bhem plavby jsme mvali lidem na behu. Nkte nm tak zamvali. Dopluli jsme k soutoku Innu a Dunaje. eka Inn mla tmavou nazelenalou barvu a msila se s modrm Dunajem. Po plavb jsme doli k dmu sv.tpna,kde byl varhann koncert.Cestou jsme vidli znaky na dom, ukazovaly ,kam a vystoupila voda pi povodnch . Dm je barokn stavba a jsou v n nejvt varhany na svt.Maj celkem 17 388 pal.Koncert se mi ze zatku lbil,ale byl moc dlouh.Po koncertu jsme se proli po nbe a doli a k soutoku vech pasovskch ek.U eky jsme vidli pamtn desku vnovanou obtem povodn.Prochzeli jsme mstem a obdivovali jsme kostel sv.Michala,novou rezidenci,radnici a dal pamtky.Potom jsme mli monost se podvat do obchod,kde jsme utratili kapesn za dobroty, dreky a suvenry. A to byl konec pobytu v Pasov.Nastoupili jsme do autobusu a pejeli do Tittlingu.V tomto msteku je velk skanzen tvoen 150 budovami z let 1 580 a 1 850 s pvodnm vybavenm .Rozdlili jsme se na skupinky a ve si sami prohleli .Vidli jsme starou kolu se starmi lavicemi a byla tam tak rkoska ! U mlna se toilo velk mlnsk kolo,kter znme jen z pohdek.Nakrmili jsme husy - nejradji maj jetel a pln nejvc jim chutnaj tylstky. Pak jsme vidli jet ovce,oslky a slepice s kohoutem.V obchdku se suvenry jsme utratili posledn eura a vyrazili na zpten cestu dom.Pan idi nm chtl pustit film,ale neshodli jsme se kter,tak jsme si povdali a zpvali Waka Waka od Shakiry. Stejn jako jsme odjdli za tmy,tak jsme se za tmy i vraceli Ped kolou si rodie rozebrali sv potomky a to byl pln konec vletu.Vlet se mi moc lbil a urit bych jela zase. Johana tpnkov,VI.B

 • Kdo jsem?

  Po dlouhm pemlen jsem se nakonec rozhodla pro vlastn charakteristiku. Tak tedy j Narodila jsem se v ervenci, pt lto tomu bude 15 let. Rodie mi dali eck jmno Tereza, je se vykld jako pochzejc z ostrova Thery. Zkladem slova je teresis, co znamen tita, ochrana. Ale jak vlastn jsem? Na prvn pohled si asi vimnete mch svtle modrch o a olk ve tvch, kter na vs vykouknou pi smvu. Barva mch vlas je promnliv, jako jarn poas. V lt jsem toti vlivem slunka blondnka a v obdobch, kdy u se na ns slunce tolik neusmv, jsou m vlasy svtle hnd. Jak u jsem uvedla, narozeniny slavm v ervenci, tud patm do znamen Lva. Toto mi pedpovd, e bych mla bt ctidostiv, clevdom a temperamentn. Slab by u mne pr vdy najdou ochranu. S tmito pedpoklady horoskopu souhlasm, ale mn u se mohu shodnout s tmi dalmi, Lev pr nezn pocit strachu a mncennosti. Myslm, e s lidmi se snam vychzet slun, na zklad kompromis a dohody, ale abych se stle nechvlila-nkdy se o svou pleitost hls i mj na prvn pohled ne tak viditeln povahov rys-cholerismus. Mezi m konky pat hlavn sport. Hraji florbal, vnuji se modern gymnastice, jsem velk fanynka hokeje. A jako sprvn Zpadoeka samozejm na prvn msto stavm HC Plze 1929!!! Dle mm rda hudbu. Hraji na kytaru, s oblibou si zazpvm a vyrazit nkam bez MP3 pehrvae a sluchtek by pro m byl asi velk problmS radost svj voln as trvm tak se svm ronm kocourkem. Bav m psan sloh, a u v etin, nebo v anglitin. Rda bych si jednou vybrala povoln, ve kterm by se tato zliba dala vyut. Tak to by o mn bylo strun asi ve. Kolem sebe mm spoustu lid, kter mm rda a za nic na svt bych je nevymnila. Vm, e to sam ct i oni ke mn a berou m takovou, jak jsem. Vetn kladnch vlastnost, ale i tch patnch, kter mme vichni. Kad sice trochu jin, ale jedno maj spolen-tm ostatnm okolo ns njakm zpsobem vad Proto bychom mli mt tendenci jt dopedu, zlepovat se a chovat se tak, abychom neublili ostatnm osobm kolem ns. Tereza Broov, IX.B

 • DAKYRA

  Dakyra je velmi zvltn a jedinen k. Narodila se 31.03.1998. V kohoutku m krsnch 160 cm a je kvalifikovan na parkur (skoky). Kdy pila k nm do TJ-Jezdeck spolenosti Plze-Bory, zatky s n byly velmi tk. Neznala skoro

  dn jzdrensk cviky, kvli schvcenm kopytm ve cvalu peskakovala a spoustu lid shodila. Po nkolika mscch treni pili na to, e m talent na

  skoky. Proto s n sportovn jezdci zaali skkat. Zalben v n nala Lucie Chmelov, kter s Dakyrou jezdila zvody. Kdy Dakyra byla schopn zstat v klidu, neplait se a udlat njak jzdrensk cviky, pela do tzv.provozu.

  V lt ale dl neplechu vdycky Pla kon okolo sebe a sama neum bt v klidu. Ale v zim je to pln asn kobylka. Nepla se a je poslun. Sm jsem

  z Dakyry spadl, ale nic jsem si z toho nedlal. Jak k m trenrka: Kdo nepad, nejezd..

  Zde je nkolik fotek Dakyry:

  Daniel Speierl, VII.B

 • A CO KDY NEVM

  Je opravdu tk popsat, co lovk ct, kdy nev. Musme si

  poloit otzku, co to vlastn znamen nevdt. No, pemlejte! Jde to vlastn vbec vyjdit slovy? Tko. Ale uvedu pklad. Lid slovo NEVM pouvaj v rznch situacch. Vtinou, kdy nco neznaj, ale i teba ve chvcch, kdy se jich nkdo na nco pt a oni nechtj odpovdt nebo nemohou, protoe teba nemaj as. Nekejte, e jste to nikdy neudlali, abyste se nkoho rychle zbavili. Musm se jet zmnit o tom, co se mi stalo nedvno pi hodin djepisu. Psali jsme test a mli jsme uvst jmno jedn vznamn osobnosti. Ped testem bych klidn psahala, e to jmno bezpen znm, ale jakmile jsem ho mla napsat do testu, najednou jsem si nemohla vzpomenout. pln mi to vypadlo z hlavy. Pod jsem mla pocit, e si jet vzpomenu, ale nestalo se tak. Je kolikrt velmi tk piznat na rovinu, e nco nevte, kdy mte pod pocit, e se vm to kadou chvli vybav. A proto je lep vdt!

  Aneta Dortov, IX.B

 • Sbratel minc a bankovek

  Vclav indel

  Vk: 16let kola: Masarykovo gymnzium Plze Zjmy a aktivity: Sbrn minc a bankovek, prva zvat a lid, ekologie, politika, proda, kvalitn hudba, jambe.

  Je to asi dva msce, co se j a Vaek znme. Nedvno jsem pemlela, m bych jet mohla do naeho asopisu pispt. Nic m nenapadalo. Potom jsme se nhodou potkali a j se dozvdla, e Vaek je vniv sbratel minc a bankovek. A bylo mi jasn, e mj pln prvn rozhovor bude prv s nm. Doufm e se vm toto interview bude lbit a tak se nco zajmavho dozvte, stejn jako j. Jak jsi zaal se sbratelstvm minc a bankovek? Bylo to ped pti lety. Tenkrt jsem sbral vystelen patrony, ale potom se stala takov vc- ttv f z prce byl na dovolen na Filipnch a zbyla mu njak filipnsk pesa, tak mi pr minc dal. Pro m to byl podnt k tomu, abych se o to zaal vce zajmat. Nae rodina sice moc necestovala, ale pesto jsem s tm zaal. Prvn vc, kterou jsem udlal, byla ta, e jsem doslova prolezl cel byt. A uspl jsem! Nael jsem penze z Maroka, vdska a Norska.

 • A takhle na zatku ti bylo jedno, jestli budou ty penze z celho svta nebo jsi ml njak systm? Naped jsem zaal sesbrvat penze z Evropy. Pro m, jet jako zatenka, to bylo samozejm jednodu, protoe penze z evropskch stt se samozejm lpe shnj. Potom, kdy u jsem ml skoro vechny evropsk mny, zaal jsem se svtovmi. Co jsi zaal sbrat jako prvn? Mince nebo bankovky? Prvn byly mince. V piblin kolik mn m ? Mm 145 mn z celho svta. Ale nen to samozejm- co stt, to mna. ili tch 145 mn asi ze 150 stt. Kolik minc a kolik bankovek u m nasbrno? Je to piblin 200 bankovek a 700 minc, kter mm naskldan tady takhle v tch albech. Potom mm doma jet bednu a ta v asi 6,5 kilo. Je toho hodn! Je njak kout svta, ze kterho se penze patn shnj? Ano, je. Opravdov vzcnost pro vechny sbratele jsou penze ze souostrov Tonga. To by byl vrchol moj sbrky. Je to mj sen.

 • Jakm zpsobem sbr? 95% m sbrky jsem bu dostal od ptel anebo vymnil s jinmi sbrateli. Mm tady v Plzni v podstat vybudovanou takovou s lid, kte mi obas nco dodaj. Opravdu jen minimum m sbrky je koupen. Nemyslm si, e sbratelstv znamen, e si lovk sedne k potai a na Internetu celou svou budouc sbrku zakoup za pehnan ceny. Takhle, kdy si to seenu vechno sm, tak z toho mm mnohem vt radost. Ty sehnan kousky jsou potom pro m odmnou. Zrovna nedvno se mi podailo kontaktovat sbratele z Brna, po spolen domluv jsme pr kousk vymnili. Asi ped pl rokem jsem zaal navtvovat rzn cestopisn pednky. Tam se vyptvm lid, jestli jim z cest njak ty mince i bankovky nezbyly. Nechodm tam samozejm jen kvli tomu, abych se vyptval! Lid tam jsou velmi ochotn. Jet se mi nestalo, e by mi nkdo vynadal za to, e se ptm. Pod ale hledm jet dal sbratele na vymovn, take pokud by ml nkdo ze ten zjem, a se prosm obrt na fredaktorku Anetu. Dkuji moc!

  Aneta Dortov, IX.B

 • Steve Vai

  Steven Siro Vai (* 6. ervna 1960 New York) je americk kytarista, zpvk, skladatel a producent. Dritel ceny Grammy (plus 9 nominac), uznvan jako jeden z nejlepch kytarist vech dob, je kem Joe Satrianiho a absolvent Berklee College of Music. Od poloviny 80. let je inspirac pro mnoho pznivc kytary na celm svt. Dle se zabv duchovnmi vdami, meditac a je vegetarinem, co ovlivuje i jeho tvorbu. Je enat a m dv dti.

  Jmno a jeho vslovnost

  Jeho jmno se vyslovuje [stv vaj]. Pjmen se nete tak, jak bychom v anglitin oekvali, protoe pochz z italtiny.

  Biografie

  Dospvajc Vai zaal hrt na kytaru inspirovan tvorbou Jimiho Hendrixe, Alice Coopera i Led Zeppelin. Jet ped nstupem do Berklee College of Music Vaie uil dal kytarov virtuz, Joe Satriani a zrove hrl v mstnch skupinch. Tou dobou byli jeho inspirac muzikanti jako Jeff Beck nebo Alan Holdsworth.

  Zatky

  Fascinovala ho i hudba Franka Zappy, proto se rozhodl poslat mu vypracovan vlastnorun transkripce jeho slovek. Ten ho pozval na sraz a kdy na nj hra mladho Vaie udlala dobr dojem, pibral ho do skupiny. Steve mohl pedvst svj talent ve skladbch jako Moggio a Stevie's Spanking. Se Zappou absolvoval i koncertn turn, bhem kterch pozoroval hru hudebnk na scn a hodn se pi tom nauil. Vai nahrl spolu se Zappou 6 alb v letech 1980-84.

  Karira

  Po odchodu od Zappy v roce 1982 se Vai pesthoval do Kalifornie, kde nahrl sv prvn slov album s nzvem Flex-Able (1984) a vystupoval v nkolika skupinch. V roce 1985 zastoupil Yngwie Malmsteena ve skupin Alcatrazz Grahama Bonneta. Ve skupin nepsobil dlouho, ale stihl s n nahrt album Disturbing the Peace.

 • Ten sam rok se jet Steve pidal do skupiny bvalho frontmana formace Van Halen, Davida Lee Rotha. Nahrl s nimi dv alba: multiplatinov Eat'em And Smile a Skyscraper. Tyto alba, videonahrvky a koncertn turn vrazn pisply k rstu Vaiovy popularity...