Câu hỏi chương 1

 • Published on
  04-Apr-2018

 • View
  222

 • Download
  0

Embed Size (px)

Transcript

 • 7/30/2019 Cu hi chng 1

  1/2

  Cu hi chng 1- K thut an ton v mi trng

  CHNG 1 NHNG VN CHUNG V CNG TC BHL

  Cu hi loi 1:

  1. Khi nim Bo h lao ng?2. Khi nim v iu kin lao ng? Cn c vo u nh gi iu kin lao

  ng tt hay khng tt?

  3. Nu v ly v d v cc nguyn nhn c hi v nguy him trong qu trnh laong?

  4. Th no l tai nn lao ng? iu kin c xt l tai nn lao ng?

  5. Th no l bnh ngh nghip? S khc bit gia bnh ngh nghip v tai nn

  lao ng? Cc yu t c bn gy nn bnh ngh nghip?6. Mc ch v ngha ca cng tc bo h lao ng?

  7. Nhng ni dung chnh ca Cng tc bo h lao ng?

  8. Trnh by 3 tnh cht ca cng tc bo h lao ng?

  9. Trch nhim ca C quan nh nc v t chc cng on v cng tc Bo hlao ng?

  10. Trch nhim v quyn hn ca ngi s dng lao ng?

  11. Trch nhim v quyn hn ca Ngi lao ng?

  12. Cc ni dung chnh ca mn hc?

  13. Cng tc bo h lao ng ph thuc vo nhng yu t no?

  14. Cc yu t nguy him, c hi pht sinh trong sn xut?

  15. Ni dung ca k thut v sinh trong cng tc Bo h lao ng?

  Cu hi loi 2:

  1. Ti sao ni dung khoa hc k thut l ni dung chnh, quan trng nht ca cngtc bo h lao ng?

  2. Khi mt v tai nn lao ng xy ra, v mt hnh chnh, c quan no chu trchnhim u tin?

  3. Nu v phn tch cc yu t khi nh gi iu kn lao ng ca nh my, xnghip?

  4. V sao ni cng tc Bo h lao ng nhm bo v tt c mi ngi m trc tinl ngi lao ng?

  Bi Hong Dng - B mn CTM Khoa C kh - HKTCN

 • 7/30/2019 Cu hi chng 1

  2/2

  Cu hi chng 1- K thut an ton v mi trng

  5. Ti sao cng tc bo h lao ng mang li ch kinh t? Ly v d minh ha.

  Cu hi loi 3:

  1. Ti sao cng tc bo h lao ng mang tnh Khoa hc k thut?

  2. Ti sao cng tc bo h lao ng mang tnh php l?

  3. Ti sao cng tc bo h lao ng mang tnh cht qun chng?

  4. Ti sao cng tc bo h lao ng c ni dung gio dc?

  5. Ti sao cng tc bo h lao ng mang tnh tt yu khch quan?

  6. V sao cng tc Bo h lao ng nc ta mang ngha chnh tr x hi vnhn o su sc?

  7. V sao li c ni dung gio dc, vn ng qun chng trong cng tc Bo h lao

  ng?8. V sao cng tc Bo h lao ng l chin lc quan trng trong s pht trin t

  nc ca ng v Nh nc ta?

  CC CU HI THI

  1. Phn tch cc iu kin c xt l tai nn lao ng

  2. Phn tch cc yu t t nhin v k thut ca iu kin lao ng

  3. Ti sao cng tc bo h lao ng mang tnh Khoa hc k thut?

  4. Ti sao cng tc bo h lao ng mang li ch kinh t? Ly v d minh ha

  Bi Hong Dng - B mn CTM Khoa C kh - HKTCN