Câu hỏi cuộc thi

  • Published on
    06-Feb-2017

  • View
    216

  • Download
    2

Embed Size (px)

Transcript

<p>Cu hi cuc thi</p> <p>Cu hi cuc thiTm hiu php lut v khiu ni, t co </p> <p>I. Phn thi trc nghim:</p> <p>(Chn 01 phng n tr li bng cch khoanh trn vo phng n ng)</p> <p>Cu 1: Lut Khiu ni, Lut T co c Quc hi nc Cng ha x hi ch ngha Vit Nam thng qua ngy, thng, nm no?a. Ngy 11 thng 11 nm 2011</p> <p>b. Ngy 01 thng 7 nm 2012</p> <p>c. Ngy 03 thng 10 nm 2012</p> <p>Cu 2: Theo quy nh ca Lut Khiu ni th hnh vi no sau y b nghim cm?a. C tnh khiu ni sai s tht</p> <p>b. Ra quyt nh gii quyt khiu ni bng hnh thc quyt nh</p> <p>c. Chp hnh quy ch tip cng dn</p> <p>Cu 3: Theo quy nh ca Lut T co th hnh vi no sau y b nghim cm? </p> <p>a. a tin ng s tht v vic t co v gii quyt t co</p> <p>b. C trch nhim trong vic gii quyt t co </p> <p>c. C t co sai s tht; kch ng, cng p, d d, mua chuc ngi khc t co sai s tht, mo danh ngi khc t co.</p> <p>Cu 4: Theo quy nh ca Lut Khiu ni th khiu ni c thc hin bng cc hnh thc no?a. Qua in thoi</p> <p>b. Bng n khiu ni hoc khiu ni trc tip</p> <p>c. Bng thng ip qua Internet</p> <p>Cu 5: Khiu ni thuc trng hp no sau y th khng c th l gii quyt?a. Ngi i din hp php thc hin quyn khiu ni</p> <p>b. n khiu ni c ch k hoc im ch ca ngi khiu ni</p> <p>c. Thi hn, thi hiu khiu ni ht m khng c l do chnh ng.</p> <p>Cu 6: Theo quy nh ca Lut Khiu ni th ngi khiu ni c quyn no sau y?a. T mnh khiu ni.</p> <p>b. c bit, c c ti liu, chng c thuc ti liu b mt Nh nc do ngi gii quyt khiu ni thu thp.</p> <p>c. Yu cu c quan c lin quan cung cp cc thng tin khng lin quan n ni dung khiu ni.</p> <p>Cu 7: Theo quy nh ca Lut T co th ngi t co c ngha v no sau y?a. Gi n hoc trc tip t co vi c quan, t chc, c nhn c thm quyn theo quy nh ca php lut..</p> <p>b. Chu trch nhim trc php lut v ni dung t co ca mnh.</p> <p>c. c gi b mt h, tn, a ch, bt tch v cc thng tin c nhn khc ca mnh.Cu 8: Theo quy nh ca Lut Khiu ni th ngi khiu ni c ngha v no sau y?a. Khiu ni n ng ngi c thm quyn gii quyt.</p> <p>b. Khiu ni vt cp.</p> <p>c. Khiu ni quyt nh hnh chnh, hnh vi hnh chnh khng lin quan trc tip n quyn, li ch hp php ca mnh.</p> <p>Cu 9: Theo quy nh ca Lut Khiu ni th ch tch UBND x, phng, th trn c thm quyn gii quyt khiu ni ln u i vi:a. Quyt nh hnh chnh, hnh vi hnh chnh ca Ch tch UBND cp huyn.</p> <p>b. Quyt nh hnh chnh, hnh vi hnh chnh ca mnh; ca ngi c trch nhim do mnh qun l trc tip.c. Quyt nh hnh chnh, hnh vi hnh chnh ca Trng phng Ti nguyn v mi trng huyn.</p> <p>Cu 10: Theo quy nh ca Lut Khiu ni th thi hiu khiu ni Quyt nh hnh chnh, hnh vi hnh chnh l bao nhiu ngy?</p> <p>a. 30 ngy, k t ngy nhn c Quyt nh hnh chnh hoc bit c Quyt nh hnh chnh, hnh vi hnh chnh.</p> <p>b. 45 ngy, k t ngy nhn c Quyt nh hnh chnh hoc bit c Quyt nh hnh chnh, hnh vi hnh chnh.c. 90 ngy k t ngy nhn c Quyt nh hnh chnh hoc bit c Quyt nh hnh chnh, hnh vi hnh chnh.</p> <p>II. Phn thi x l tnh hung</p> <p>1. Tnh hung 1:</p> <p>Do xy dng nh khi cha xin php xy dng nn ng Nguyn Vn A b Ch tch UBND x x pht vi phm hnh chnh (Quyt nh s 13/Q-XPVPHC), trong pht tin ng A l 500.000 v buc ng A phi tho d cng trnh xy dng tri php.ng A lin khi kin Quyt nh s 13/Q-XPVPHC ra Ta n nhn dn huyn, yu cu Ta n hy Quyt nh nu trn ca Ch tch UBND x.</p> <p>ng (b) cho bit theo quy nh ca Lut Khiu ni th ng A c quyn khi kin v n hnh chnh ti ta i vi Quyt nh x pht vi phm hnh chnh ca Ch tch UBND x nh tnh hung nu trn khng? Nu c th theo quy nh no ca Lut Khiu ni?</p> <p>2. Tnh hung 2:</p> <p>ng Trn Vn B b nh hng bi d n m rng Quc l 1A. Ngy 01/01/2013 UBND huyn c Quyt nh s 17/Q-UBND thu hi 132m2 t ng B ang qun l, s dng. Ngy 05/01/2013 ng B c Trng thn giao Quyt nh s 17/Q-UBND, nhng ngy hm sau (06/01/2013) ng B b cp cu phi i H Ni iu tr. n ngy 31/12/2013 ng B xut vin v lm n khiu ni Quyt nh 17/Q-UBND, tuy nhin Ch tch UBND huyn B c vn bn tr li ng B vi ni dung khng th l gii quyt n khiu ni ca ng do ht thi hiu khiu ni.ng (b) cho bit vic Ch tch UBND huyn khng th l gii quyt n ca ng B c ng khng? V sao?</p> <p>3. Tnh hung 3:</p> <p>B Phm Th M c n gi Ch tch UBND huyn khiu ni Quyt nh ph duyt phng n bi thng i vi b v cho rng gi bi thng cha hp l. Sau khi c Ch tch huyn gii thch b M hiu ra v khng yu cu gii quyt n khiu ni ca b na.Theo ng (b) trong trng hp ny b M nn lm g thc hin quyn ca mnh v theo ng quy nh ca Lut Khiu ni?</p> <p>4. Tnh hung 4:</p> <p>Ngy 25/4/2013 Ch tch UBND th trn X nhn c n khng ghi h tn, a ch ca ngi vit n vi ni dung: Chng ti nghe ni anh C l cn b a chnh ca th trn nhn 1 khon tin ca b H chy s cho b H. Yu cu Ch tch x l anh C theo quy nh.</p> <p>ng (b) cho bit n t co trn c iu kin th l hay khng?</p> <p>5. Tnh hung 5:</p> <p>Do mu thun c nhn nn ng inh Vn C c n gi Ch tch UBND Phng A, t co ng Hong Vn N s dng t khng ng mc ch; x rc ra ng i chung lm mt v sinh v thng xuyn ung ru gy mt on kt vi hng xm. Sau khi xc minh lm r ni dung n cho thy n t co ca ng C l hon ton sai s tht. Ch tch UBND Phng mi ng C n lm vic, gii thch nhiu ln, ban hnh Kt lun khng nh ni dung ng t co l khng c cn c v thng bo cho ng C bit kt qu gii quyt nhng ng C vn tip tc gi n t co ng N n Ch tch UBND Thnh ph v Ch tch UBND tnh.</p> <p>ng (b) cho bit theo quy nh ca Lut T co th ng C thc hin hnh vi no b Lut T co nghim cm?III. Theo ng (b) c bao nhiu ngi tham gia cuc thi ny?</p> <p>14</p>