Câu hỏi điều tra marketing

  • Published on
    19-Nov-2014

  • View
    2.122

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Transcript

  • 1. Nhm 8 Lp 02 Bi tho lun Marketing

2. Danh sch nhm 1. D ng Th Ng c Qu ( nhm tr ng) 2. Nguy n Th Ph c 3. L c Vn Phc 4. Nguy n Th Ph ng 5. Nguy n Th Ph ng 6. Ng Th Ph ng 7. Nguy n Th Minh Ph ng 8. L ng Bch Ph ng 9. Nguy n Vn Ph ng 10. Nguy n Th Oanh 11. Ph m T Qunh 3. Ni dung tho lunLp bng cu hi thi quen s dng xe my 4. Bi lm Nhm cung cp thm thng tin v thi quen s dng xe my, nghin cu ny gip phn tch, phn loi th trng tiu dng. Vi mc ch a ra c nhng phng n kinh doanh ti u nht. 5. 1. 2. 3. 4. 5. 6.H v tn: Tui: Gii tnh: Nam/N S in thoi: Ngh nghip: Thu nhp/thng: 6. I/ Phn Ring: 7. Bn c ang s dng xe my khng? A: C (Tr li cu 8 23) B: Khng( Tr li cu 24 27) 7. N u c th tr l i cc cu h i sau: 7. Xe c a b n l lo i xe g? A: Xe ga B: Xe s C: Xe i n D: Xe khc 8. Xe c a b n thu c hng no? A: Honda B: Yamaha C: Suzuki D: SYM F: Hng khc 9. Hnh th c khi mua xe l g? A: Mua m i B: Mua l i 8. 12. Bn c hi lng v chic xe ca bn khng? A: C B: Khng 13. Hi lng im no? A: Kiu dng thi trang B: Tnh nng hin i C: Tit kim 14. Bn c hay dng xe my i xa khng? A: C B: Khng 15. Bn thng s dng xe cho mc ch g? A: Phng tin i li B: Phng tin vn chuyn 9. 16. Bn c hay thay i xe khng ? A: C B: Khng 17. Nu c iu kin bn i mt chic xe khc b n c mun i khng? A: C B: Khng 18. Tiu ch chn xe ca bn l: A: Gi c B: Mu m C: Tnh nng, cng dng D: Cht lng 19. Bn nh mua xe khong bao nhiu tin? A: 100 triu ng 10. N u cu tr l i l khng:20. Bn c nhu cu mua xe trong thi gian ti hay khng? A: C B: Khng 21. Bn nh mua loi xe g? A: Xe ga B: Xe s C: Xe in D: Xe phn khi ln 22. Bn nh mua xe ca hng no? A: Honda B: Yamaha C: Suzuki D: SYM E: Khc 23. Bn nh mua xe khong bao nhiu tin? A: 100 triu ng 11. II/ Phn chung 12. 24. Bn nh gi cao loi hnh khuyn mi no khi mua xe my? A: Tng qu ( m bo him, o ma, gng tay,...) B: Bc thm trng thng C: Gim gi trc tip trn sn phm D: Khc 25. Bn c mun cc hng xe cung cp thm cc dch v hu mi v chm sc khch hng khng? A: C B: Khng 26. Bn thch mua xe my di hnh thc no? A: Chuyn khon B: Tr tin mt C: Tr gp D: Khc 13. 27. Hy cho bit chic xe my m bn mun s hu nht? Ti sao? .. 28. Hng xe my m bn ngh n u tin l g? ... 14. 29. Theo bn, hng xe my no c a chung nht hin nay? Ti sao? .............................................................................. .. 30. L do bn chon xe my m khng phi bt c phng tin giao thng no khc? 15. Ht Rt cm n s hp tc ca qu v! Chc qu v may mn v bnh an!