Câu Hỏi Thường Được Hỏi

  • Published on
    29-Jan-2017

  • View
    212

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

<ul><li><p>Cu Hi Thng c Hi (Ca ngy 18 thng 10, 2016) </p><p> Thm d v mi trng l g? </p><p>Mi trng ca trng hc l c tnh v tnh cht i sng sinh hot ca trng hc, chng hn nh trng </p><p>hc c s tip n v c s an ton hay khng v ph huynh, hc sinh v nhn vin c cm thy l thnh vin </p><p>ca trng hc. Bn thm d mi trng ca trng hc l mt cng c thu thp tin tc ca rt nhiu c </p><p>nhn trong mt khong thi gian ngn. </p><p> Ti sao ti nn tham d vo cuc Thm D Trng Hc Thnh Cng? </p><p>Thm D Trng Hc Thnh Cng l mt c hi cho PPS c nghe ting ni ca tt c ph huynh. Bn Thm </p><p>D Trng Hc l mt c hi cng mt lc c c ting ni ca hng ngn gia nh v ng thi cung cp </p><p>nhng kt qu chia s vi cng ng v nhn vin trng hc. </p><p> Ai tham d vo cuc thm d ny? </p><p>Ph Huynh/Ngi Gim H, Hc sinh lp 5, lp 7, v lp 10 v tt c nhn vin thuc trng hc. </p><p>Ti sao phi l lp 5, lp 7 v lp 10? </p><p>Chng ti mun c bit kinh nghim ca cc hc sinh cc trng MG-5 v MG-8, cc trng trung hc </p><p>cp 2 v trung hc cp 3. Cc lp 5, 7 v 10 c chn bo m cho chng ti nghe c t cc hc sinh la tui nh, trung, v ln hn. </p><p> Ti in bn thm d nh th no v ti ly bn thm d u? </p><p> Dnh cho Ph Huynh/Ngi Gim H: qua trc tuyn trn trang mng www.pps.net; bng vn bn </p><p>c ly ti vn phng ca trng hc; v bng mu PDF www.pps.net/ (xin lu qu v cn phi in </p><p>ra giy in bn thm d PDF). Bn thm d trc tuyn, bn thm d bng vn bn v bn thm </p><p>d PDF s c bng cc ngn ng c h tr. trang u ca bn thm d trc tuyn qu v c th </p><p>chn ngn ng thch hp vi qu v. Xin gi li tt c cc bn thm d bng vn bn cho trng hc </p><p>ca con qu v hoc cho April Arevalo, System Planning and Performance, L2 BESC </p><p> Dnh cho Hc sinh v Nhn Vin, bn thm d s c phn phi trong ma ng. </p><p>Vic thm d ny bt ngun t u? </p><p>Thm D ca PPS v Trng Hc Thnh Cng l sn phm ca s nghin cu, nhn vin, y Ban v cc nhm </p><p>cng ng phng theo Bn Thm D California Healthy Kids Surveys c c s phn nh tt nht v </p><p>dn s v nhu cu ca chng ta trong s hc chnh. </p><p> Ti l ph huynh hoc ngi gim h. Ti tr li cc cu hi nh th no? </p><p>Bn thm d dnh cho Ph Huynh/Ngi Gim H, xin tr li cc cu hi da theo kinh nghim ca qu v i </p><p>vi trng hc ca con em qu v. Nu qu v c con em theo hc nhiu hn mt trng xin in bn thm d </p><p>cho tng trng hc thuc S Hc Chnh Portland m con em hin ang theo hc. </p><p>http://www.pps.net/http://www.pps.net/http://www.pps.k12.or.us/http://www.pps.k12.or.us/</p></li><li><p>Ti sao c nhng cu hi v gii tnh v khuynh hng gii tnh trong tt c cc bn thm d? </p><p>Tt c hc sinh, ph huynh v nhn vin phi cm thy c tip n, c an ton v c gip ti </p><p>trng hc h c th pht trin mnh v hc vn v giao tip. Qua cc cu hi v gii tnh v khuynh hng </p><p>gii tnh chng ti c th thu thp c cc chi tit v kinh nghim ca qu v v qu v c cm thy c tip </p><p>n, c an ton v c gip hay khng. V chng ti c th s dng nhng chi tit ny gip chng </p><p>ti p ng nhu cu ca qu v c tt hn. </p><p> Ti sao PPS mun bit tui, gii tnh, khuynh hng gii tnh, chng tc, v sc tc ca ti? </p><p> Chng ti yu cu ph huynh v ngi gim h cung cp nhng chi tit ny v chng ti mun c nghe v </p><p>kinh nghim c nhn qu v i vi trng hc ca con em qu v. Nu ph huynh/ngi gim h mun cho </p><p>chng ti bit thm v kinh nghim ca qu v hoc v con ca qu v, xin vit cu tr li ca qu v cu s </p><p>60: C bt c iu g khc v trng hc m qu v mun cho chng ti bit? </p><p>Qu v s lm g vi nhng cu tr li ca ti? </p><p>Kt qu ca bn thm d s c chia s vi cng ng v nhn vin trng hc vi ng cung cp cho cc </p><p>iu hnh vin, hiu trng v gio vin ca PPS nhng chi tit r rng v kinh nghim ca tt c mi gia nh </p><p>trong cc trng hc ca chng ta. Cu tr li ca qu v s c gi kn v s khng bao gi kt cu vi </p><p>nhng thng tin lin lc ca qu v. </p><p>Cc kt qu ca vic thm d ln cui c s dng nh th no? </p><p>Qu v c th xem cc kt qu thm d 2014 - 2015 qua trc tuyn trn trang mng </p><p>http://www.pps.net/Page/2519. Cc kt qu c s dng nhn nh cc phng cch gii </p><p>quyt v nh gi c th cc nhu cu ca trng hc. Cc thng tin ny s thng bo vi y ban Xem </p><p>Xt Ranh Gii Ton Hc Khu v s cn thit ti cu hnh cc trng trung hc cp 2 v cung ng </p><p>s liu cho nhng tiu chun n nh ca Hi ng. K hoch Mobile First u tin c pht trin </p><p> p ng trc tip cho cuc Thm D Trng Hc Thnh Cng. PPS s dng cc kt qu thm d </p><p> nh gi nhng kinh nghim ca cc hc sinh phi nam, da mu v cng nh cc em trong nhm </p><p>LGBTQ. Chng ti cng s dng cc kt qu xc nh nhng th thch c th mt s trng hc </p><p>v lm vic vi lnh o nh trng gii quyt nhng th thch ny. Cuc kho st ny c lin </p><p>quan n cc k hoch ci tin trng hc m cc Hiu Trng v cc hi ng ca trng hc c </p><p>tiu bang yu cu trnh v theo di. Khng kh sinh hot hc ng l mt trong nhng lnh </p><p>vc chnh yu c bao gm trong k hoch pht trin ca trng hc. Cc kt qu thm d cung </p><p>cp cc thng tin phn hi c gi tr i vi cc Hiu trng, cc gio vin, nhn vin v s hc hc </p><p>chnh. </p><p>Ai iu hnh vic thm d ny? </p><p>Vn phng System Planning and Performance ca S Hc Chnh Portland iu hnh vic Thm D </p><p>Thnh Cng Trng Hc ca Ph Huynh/Ngi Gim H, Nhn Vin v Hc Sinh cho nin hc 2016-</p><p>2017. </p><p>Ti c cn ng nhp trc tuyn tham gia Thm D Trng Hc Thnh Cng khng? </p><p>Qu v khng cn phi ng nhp vo bn thm d nm nay. Qu v c th truy cp bn thm d </p><p>thng qua ng lin kt v danh trn trang mng www.pps.net </p><p>http://www.pps.net/Page/2519http://www.pps.net/</p></li><li><p>Tham gia Bn Thm D c ton an ton khng? </p><p>Chng ti s dng phn mm thm d trc tuyn Qualtrics cho cc cuc thm d trc tuyn ca </p><p>chng ti. Qualtrics bo v d liu ca khch hng bng cc s dng cng ngh theo tiu chun tt </p><p>nht. Ngoi ra, v cc cuc thm d trc tuyn l n danh, chng ti s khng th thu thp d liu v </p><p>nhn dng c nhn. Tt c cc bo co s loi b tt c cc thng tin nhn dng c nhn v s ch </p><p>c chia s cp trng hc nu hi s lng ph huynh/ngi gim h p ng. </p><p>Ti l Ph Huynh/Ngi Gim H v ti khng c my vi tnh hoc a ch in th (email address). Ti c </p><p>th tham gia vo vic Thm D Trng Hc Thnh Cng nh th no? </p><p>Bn thm d c th c thc hin in thoi di ng, ch cn bm vo mng tip ni ca bn thm d </p><p>pps.net. Ngoi ra qu v c th ly ti vn phng trng hc ca con qu v. Ti y s c nhng bn thm d </p><p>ca Ph Huynh/Ngi Gim H bng ting Anh, ting Hoa, ting Ty Ban Nha, ting Somali, ting Nga v ting </p><p>Vit. </p><p>Ti ni mt ngn ng m khng phi l mt trong nhng ngn ng c dch. Ti ly bn Thm D </p><p>Trng Hc Thnh Cng nh th no? </p><p>Bn Thm D ca Ph Huynh/Ngi Gim H c c bng ting Hoa, ting Ty Ban Nha, ting Somali, </p><p>ting Nga v ting Vit. Xin lin lc vi ng Dy Ngn Ng ca PPS (PPS Language Line) (503) 916-3589 </p><p> c gip vi mt ngn ng ngoi cc ngn ng nh trn. </p><p>Cc ng Dy Ngn Ng Cc S in Thoi </p><p> | Chinese (503) 916-3585 </p><p>Espaol | Spanish (503) 916-3582 </p><p>Soomaaliga | Somali (503) 916-3586 </p><p> | Russian (503) 916-3583 </p><p>Ting Vit | Vietnamese (503) 916-3584 </p><p>Other Languages Nhng Ngn Ng Khc (503) 916-3589 </p><p> CHI TIT LIN LC </p><p> Thc Hin Bi S Hc Chnh Portland Elise Christiansen Evaluation &amp; Research Unit </p><p> Systems Planning and Performance </p><p>echristiansen@pps.net </p><p>April Arevalo </p><p>Evaluation &amp; Research Unit </p><p>Systems Planning and Performance </p><p>aarevalo@pps.net </p><p>Kimm Fox-Middleton </p><p>Community Involvement and Public Affairs </p><p>kfoxmiddleton@pps.net </p><p>mailto:echristiansen@pps.netmailto:aarevalo@pps.netmailto:kfoxmiddleton@pps.net</p></li></ul>