CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM

  • View
    65

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

TM HIU V LUT GIO DC VIT NAM. CU HI TRC NGHIM. NHM 1- KHOA NGA TRNH TH DUYN L MINH HNG NGUYN TH LA NGUYN TH HOA TRNG TRN THY MAI UYN. - PowerPoint PPT Presentation

Transcript

CU HI TRC NGHIM

CU HI TRC NGHIMNHM 1- KHOA NGA TRNH TH DUYN L MINH HNG NGUYN TH LA NGUYN TH HOA TRNG TRN THY MAI UYN

TM HIU V LUT GIO DC VIT NAMCU 1: in t cn thiu vo ch trng. Mc tiu gio dc l o to con ngi VN pht trin ton din, c o c,,sc khe, thm m v ngh nghip, trung thnh vi l tng c lp dn tc v CNXH; hnh thnh v nhn cch, phm cht v nng lc ca cng dn, p ng yu cu cu s nghip xy dng v bo v T quc.

2CU 2: Lut gio dc quy nh v ?

CU 3: H thng GD quc dn bao gm:

CU 4:Tnh cht no sau y khng c trong lut GD VN 2005

CU 5: Ni dung no sau y ng nht?

CU 6: Chng trnh gio dc c t chc theo hnh thc tch ly tn ch c p dng i vi bc gio dc no?

CU 7: Tn gi ca ngi hc theo th t cc cp bc hc trong h thng GD quc dn: trung hc,trung cp,dy ngh;c,h;c s o to thc s;tin s.

CU 8: Ni dung no sau y l ng?

CU 9: Cng tc x hi ha GD bc hc no sau y c coi l trit nht ?CU 10: Sau khi c o to v bi dng nng cao trnh hc vn, ngh nghip ngi hc c cp vn bng xc nhn kt qu hc tp, ng hay sai? Sai. V vn bng ca h thng gio dc quc dn c cp cho ngi hc sau khi tt nghip cp hc hoc trnh o to theo quy nh ca Lut gio dcCU 11: in t cn thiu vo ch trng: Trong cng cuc x hi ha s nghip GD nh nc ta khuyn khch, v to iu kin t chc, c nhn tham gia s nghip gio dc

CU 12: Chnh sch ca nh nc ta i vi cc t chc c nhn trong nc, ngi Vit Nam nh c nc ngoi, t chc, c nhn nc ngoi u t cho gio dc?

CU 13: Mi cng dn trong tui quy nh c ngha v hc tp t trnh gio dc ph cp. Hy cho bit gio dc ph cp gm cp hc no?

CU 14: Bn hy cho bit chnh sch u tin i vi con em Anh hng lc lng v trang Nhn dn khi tham gia k thi tuyn sinh i hc v cao ng ti Vit Nam?

CU 15: Chng trnh gio dc th hin iu g?

CU 16: Ting Vit l ngn ng chnh thc dng trong nh trng v cc c s gio dc khc, vy trong trng hc hay cc c s gio dc, vic ngi dn tc thiu s hc ting ni, ch vit ca dn tc mnh c vi phm vo iu 7 ca Lut gio dc hay khng?iu ny hon ton ng vi Lut gio dc Vit Nam, v vic ngi dn tc thiu s hc ting ni v ch vit ca dn tc mnh khng ch gip h pht huy bn sc dn tc mnh, m cn gip h d dng tip thu kin thc hc trong nh trng v cc c s gio dc khc.

THE END