Câu hỏi trắc nghiệm luật kinh doanh

  • Published on
    09-Jul-2015

  • View
    2.304

  • Download
    2

Embed Size (px)

Transcript

<p>Cu hi trc nghim lut kinh doanh Cu 1: Php nhn ng mt vai tr quan trng trong i sng ca x hi nn php lut Vit Nam quy nh mt cch v th trong: a) B lut dn s b) B lut hnh s c) B lut thng mi d) B lut hnh s Cu 2: Vn iu l l: a) Vn gp ca cc thnh vin v c ghi vo bn iu l ca cng ty. b) Vn gp theo quy nh ca php lut c) Vn hot ng chnh ca Doanh nghip d) Vn c nh ca Doanh nghip Cu 3: Vn php nh l: a) Mc vn ti thiu cn phi c thnh lp doanh nghip b) Vn gp ca nh nc vo doanh nghip c) Vn do cc thnh vin gp theo quy nh ca php lut d) C 3 u ng Cu 4: Trong soanh nghip t nhn c thu gim c iu hnh hot ng ca doanh nghip th ngi i din theo php lut c l: a) Ch doanh nghip b) Ch tch hi ng qun tr c) Gim c c thu d) Theo iu l ca Doanh nghip Cu 5: C quan c quyn lc cao nht ca Cng ty C phn l: a) i hi ng c ng</p> <p>b) Hi ng qun tr c) Ban gim c d) Ban kim sot Cu 6: Cuc hp th nht ca hi ng thnh vin trong cng ty trch nhim hu hn mt thnh vin tr ln ch c gi tr khi c s hin dinc a thnh vin i din cho; a) 51% vn iu l b) 65% vn iu l c) 75% vn iu l d) 50% vn iu l Cu 7: Theo lut chng khon Vit nam mnh gi ca mt t c phiu bng: a) Mt c phn b) Ba c phn c) Su c phn d) Tm c phn Cu 8: S lng thnh vin ti a trong cng ty trch nhim hu hn t 2 thnh vin tr ln l: a) 40 thnh vin b) 45 thnh vin c) 50 thnh vin d) 55 thnh vin Cu 9: C phn c th hin di hnh thc mt chng th c gi l: a) T tri phiu b) C tc c) C phiu c ghi danh d) C phiu khng ghi danh</p> <p>Cu 10: Ngi i din theo php lut ca cng ty c phn l: a) Tng gim c b) Ch tch hi ng qun tr c) Gim c nu bn iu l cng ty khng quy nh d) Do iu l cng ty quy nh Cu 11: Trong cng ty Trch nhim hu hn 1 thnh vin, ch s hu c th l: a) T chc b) C nhn c) C nhn hoc t chc d) C quan nh nc Cu 12: Cng ty trch nhim hu hn c quyn pht hnh: a) C phiu b) Tri phiu c) Thng phiu d) Cng tri Cu 13: C phn c chia thnh: a) 2 loi: c phn ph thong v c phn u i b) 3 loi: c phn ph thng , c phn u i v c c phn chuyn i c) 4 loi: c phn ph thng , c phn u i v c c phn chuyn i v c phn khc d) C phn c ghi danh v c phn khng ghi danh Cu 14: Mt hoc mt s c ng nm gi trn 50% tng s c phn ph thng lin tc trong thi gian 6 thng c quyn ng c</p> <p>hoc c thnh vin tham gia vo: a) Hi ng qun tr b) Ban kim sot c) Ban gim c d) i hi c ng Cu 15: u t di hnh thc hp ng BCC, BOT, BTO, BT l hnh thc u t: a) Trc tip b) Gin tip c) Va trc tip, va gin tip d) C vn t nc ngoi Cu 16: Ta kinh t c thnh lp ti: a) Ta n nhn dn cp qun, huyn b) Ta n nhn cp tnh hoc thnh ph trc thuc trung ng c) Nhng thnh ph ln d) C 2 u sai Cu 17: Ngh quyt i hi ng c ng c th b yu cu ta n xem xt hy b trong thi hn: a) 60 ngy k t ngy thong qua b) 90 ngy k t ngy thng qua c) 30 ngy k t ngy thong qua d) C 3 cu u sai Cu 18: Th tc p dng cc bin php khn cu tm thi c p dng vo giai on no ca tin trnh xt x: a) S thm b) Phc thm c) Bt c giai on no</p> <p>d) C 3 u sai Cu 19: Tranh chp s c gii quyt bng trng ti nu: a) Khng c ta n th l b) Nu khi tranh chp xy ra c 1 bn b mt t cch php nhn c) Nu trong hp ng cc bn c tha thun trng tri d) Khng cu no ng Cu 20: Ta kinh t trong ta n nhn dn ti cao chuyn: a) Xt x phc thm nhng bn n ca ta kinh t cp tnh b khng co hoc khng ngh b) Xt x gim c thm, ti thm nhng bn n kinh t ca ta kinh t cp tnh c hiu lc php lut v b khng ngh c) C 2 cu trn u ng d) C 2 cu trn u sai Cu 21: Hi ng xt x trong phin ta phc thm gm: a) Hai thm phn v 3 Hi thm nhn dn b) Ba thm phn v 2 Hi thm nhn dn c) Ch gm ba thm phn d) Ch gm 3 hi thm nhn dn m bo tnh khch quan P/s: Hi ng xt x trong phin ta phc thm gm 3 thm phn v trong trng hp cn thit c th them 2 Hi thm (iu 224, Chng XXIV: Th Tc Xt X Phc Thm). Theo lut l vy nhng cu ny mnh hok bit chn sao na. Thi th ty cc bn nh. Cu 22: Thi hn khng ngh xt x theo th tc gim c thm k t ngy ban n. Quy nh c hiu lc l: a) 1 nm b) 2 nm c) 3 nm d) 4 nm</p> <p>Cu 23: C quan xt x gim c thm,ti thm ta n nhn dn cp tnh l: a) Hi ng thm phn ta n nhn dn cp tnh b) Hi ng thm phn ta n nhn dn cp trung ng c) y ban thm phn ta n nhn dn cp tnh d) C 3 cu trn u sai Cu 24: Thi hn khng co c xt x phc thm k t ngy tuyn n hoc k t ngy bn n dc giao cho ng s l: a) 30 ngy b) 7 ngy c) 10 ngy d) 15 ngy Cu 25: Chuyn l l mt trong nhng chnh sch u i u t theo Lut u t nm 2005. Thi gian chuyn l khng c vt qu: a) 3 nm b) 4 nm c) 5 nm d) 6 nm Cu 26: Theo lut u t 2005, mt trong nhng chnh sch u i u t l khu hao ti sn c nh, mc khu hao ti a l: a) 2 ln mc khu hao theo ch ti sn c nh b) 3 ln mc khu hao theo ch ti sn c nh c) 4 ln mc khu hao theo ch ti sn c nh d) 5 ln mc khu hao theo ch ti sn c nh Cu 27: Theo lut u t nm 2005, th thi hn s dng t thng</p> <p>thng ca d n khng qu: a) 80 nm b) 60 nm c) 70 nm d) 50 nm Cu 28: Trong cng ty c phn, vn iu l c chia thnh nhiu phn bng nhau v c gi l: a) C ng b) C tc c) C phiu d) C phn Cu 29: Khi gp vn vo cng ty bng ti sn th: a) Ti sn phi c nh gi bng tin b) Ti sn phi c chuyn quyn s hu sang cho cng ty c) Ch cn nh gi v khng phi chuyn quyn s hu d) Phi nh gi v chuyn quyn s hu sang cho cng ty Cu 30: Hi ng qun tr trong Cng ty c phn c quyn quyt nh v vic pht hnh: a) C phiu b) Tri phiu c) Hi phiu d) Lnh phiu Cu 31: Gim c thm: (l mt th tc c bit). a) L mt cp xt x b) L mt th tc t tng c) L mt cp xt x c bit d) C ba cu trn u sai</p> <p>Cu 32: Thi hn khng ngh xt x ti thm k t ngy ngi c thm quyn khng ngh bit c cn c khng ngh l: a) 1 nm b) 2 nm c) 3 nm d) 4 nm Cu 33: Ngi c quyn khng ngh gim c thm v ti thm l: a) Ngi c quyn v ngha v lin quan n v n b) Nguyn n hoc b n c) Chnh n Ta n nhn dn hoc Vin trng Vin Kim st nhn dn d) Cc cu trn u ng Cu 34: Hi ng xt x s thm mt v n kinh t gm: a) Hai thm phn v 1 hi thm nhn dn b) Ba thm phn c) Mt thm phn v hai hi thm nhn dn d) Mt thm phn v 1 th k ta n Cu 35: Vn iu l ca cng ty: a) Phi ln hn vn php nh b) Phi bng vn php nh c) Phi nh hn vn php nh d) Cu C l cu tr li sai Cu 36: C phn u i v biu quyt khng c cp cho: a) C ng l i din cho phn vn gp ca nh nc b) C ng sng lp</p> <p>c) Bt c c ng no ca cng ty nu c phn ca h t 1% tr ln d) Cu c l cu tr li sai Cu 37: C phn u i ca c ng sng lp ch c gi tr trong thi hn: a) Hai nm b) Ba nm c) Bn nm d) Khng quy nh thi gian Cu 38: Cc c ng sng lp phi gp s c phn ng k mua trong thi gian: a) 60 ngy k t ngy c cp giy chng nhn ng k kinh doanh b) 90 ngy k t ngy c cp giy chng nhn ng k kinh doanh c) Mt nm k t ngy c cp giy chng nhn ng k kinh doanh d) Phi gp ngay Cu 39: Mun thnh lp hp tc x th phi ng k kinh doanh ti: a) S k hoch u t, phng kinh doanh qun, huyn b) y ban nhn dn phng c) y ban nhn dn xa d) Tt c u ng Cu 40: Hp tc xc b buc phi gii th trong trng hp sau: a) Trong thi hn 18 thng k t ngy c cp giy chng nhn ng k kinh doanh m HTX khng tin hnh hot ng b) Trong thi hn 18 thng m khng triu tp c i hi x vin</p> <p>thng k m khng c l do chnh ng c) C 2 u ng d) C 2 u sai Cu 41: Ngi nc ngoi c th u t vo Vit nam di hnh thc: a) Hp ng hp tc kinh doanh b) Cng ty lin doanh c) Hp tc x d) C ba cu u ng Cu 42: D n c vn u t trong nc vi quy m vn u t l 200 t ng v khng thuc danh mc lnh vc u t c iu kin phi lm th tc: a) ng k u t b) Thm tra d n u t c) Khng phi lm th tc no c d) C th chn th tc no cng c Cu 43: Mt trong nhng iu kin quan trng mt d n c vn u t nc ngoi c cp giy php u t di hnh thc ng k l: a) Gi tr ca d n di 300 t ng b) Khng thuc lnh vc u t c iu kin c) C hai cu trn u ng d) C hai cu trn u sai Cu 44: D n c vn u t trong nc vi quy m vn u t l 10 t ng. thuc lnh vc u t c iu kin th phi lm th tc: a) ng k d n u t b) Thm tra d n u t</p> <p>c) Khng lm th tc no d) Ty nh u t c th chn th tc no ph hp vo iu kin sn c ca mnh. P/s: i vi D n u t c quy m vn u t di 300 t ng Vit Nam v thuc lnh vc u t c iu kin, nh u t phi gii trnh kh nng p ng iu kin m d n u t phi p ng theo quy nh ca php lut i vi d n thuc lnh vc u t c iu kin. Theo lut nh vy , cn gi th hok bit chn ci g lun. Cu 45: Trong cng ty TNHH c t 2 thnh vin tr ln, khi mun chuyn nhng phn vn gp: a) Phi rao bn trn bo a phng trong 3 s lin tip b) Phi c Hi ng thnh vin ng c) C 2 cu trn u ng d) C 2 cu trn u sai Cu 46: Cng ty TNHH c t 2 thnh vin tr ln pho c Ban kim sot khi: a) C t 10 thnh vin tr ln b) C t 11 thnh vin tr ln v c mt thnh vin l t chc s hu t 10% vn iu l ca cng ty c) C t 12 thnh vin tr ln d) Cc cu trn u sai Cu 47: C cu t chc qun l ca cng ty TNHH mt thnh vin m ch s hu l t chc gm: a) Hi ng thnh vin, Gim c, Ban kim sot gm 5 ngi b) Ch tch cng ty, Gim c, Ban kim sot gm 5 ngi c) C 2 cu trn u sai d) C 2 cu trn u ng</p> <p>Cu 48: Trong cng ty TNHH mt thnh vin l c nhn, ch s hu l: a) Ch tch cng ty b) Ch tch hi ng thnh vin c) Trng Ban kim sot d) Cc cu trn u ng Cu 49: Hi ng qun tr l c quan c quyn qun l trong: a) Cng ty TNHH c t 2 thnh vin tr ln b) Cng ty C phn c) Cng ty hp danh d) Khng c cu no ng Cu 50: Hp ng hp tc kinh doanh c vit tc theo ting Anh l: a) BBC b) BCC c) CPB d) Khng c cu no ng Cu 51: Mua c phn c th c xem l hnh thc u t: a) Trc tip b) Gin tip c) C 2 cu trn u ng d) C 2 cu trn u sai Cu 52: Hp ng xy dng kinh doanh chuyn giao c vit tt theo tn ting Anh l: a) BOT b) BTO c) BCC</p> <p>d) BT Cu 53: Cng ty hp dan l cng ty c thnh lp bi: a) Hai cng ty c sn kt hp li vi nhau b) Phi c t nht hai c nhn chu trch nhim v hn c) Phi c t nht hai thnh vin chu trch nhim v hn d) Phi c t nht hai thnh vin chu trch nhim hu hn Cu 54: Ch doanh nghip t nhn c quyn cho thu doanh nghip ca mnh nhng i vi nhng hot ng ca doanh nghip trong qu trnh cho thu: a) Phi chu trch nhim trc php lut b) Khng phi chu trch nhim trc php lut c) Chu trch nhim i vi ngi thu doanh nghip d) Chu trch nhim trc php lut v ngi thu doanh nghip Cu 55: Theo lut thng mi Vit Nam hin hnh, hp ng mua bn hng ha c th c xc lp bng hnh thc: a) Li ni hoc hnh vi c th b) Ch bng hnh thc vn bn c) C th bng email d) Cu b) l cu tr li sai Cu 56: Khi tha thun mc pht vi phm hp ng, cc bn c th tha thun mc pht: a) Ti a l 8% gi tr phn ngha v hp ng b vi phm b) Ti a 8% gi tr ca hp ng c) Ti a l 100% gi tr hp ng d) Khng c cu no ng</p> <p>Cu 56: Khi hp ng b tuyn b v hiu th: a) Khng lm pht sinh, thay i hay chm dt quyn v ngha v dn s ca cc bn k t thi im xc lp b) Cc bn phi hon tr li cho nhau nhng g nhn t vic giao kt hp ng v bn c li gy thit hi phi c trch nhim bi thng c) Cc cu trn u sai d) Cc cu trn u ng Cu 57: Hu qu php l ca vic dnh ch hp ng: a) Cc bn phi hon tr li cho nhau nhng g nhn t vic giao kt hp ng b) Cc bn khng phi tip tc thc hin hp ng v bn thc hin ngha v c quyn yu cu bn kia thc hin ngha v i ng c) Hp ng vn cn hiu lc d) Cc cu trn u sai Cu 58: Thi hiu khi kin i vi tranh chp v hp ng mua bn hng ha l a) 2 nm k t ngy k kt hp ng b) 2 nm k t ngy quyn v li ch hp php b xm phm c) 3 nm k t ngy k kt hp ng d) 3 nm k t ngy quyn v li ch hp php b xm phm Cu 59: Theo lut thng mi Vit Nam hin hnh, thi hn khiu ni v s lng hng ha l: a) 3 thng k t ngy giao hng b) 6 thng k t ngy giao hng c) 9 thng k t ngy giao hng d) Khng c cu no ng</p> <p>Cu 60: i vi dich v logistics, thi hiu khiu kin l: a) 2 nm k t ngy giao hng b) 2 nm k t ngy k kt hp ng vn chuyn c) 9 thng k t ngy giao hng d) 9 thng k t ngy k kt hp ng vn chuyn Cu 61: Bn vi phm hp ng trong trng hp sau s c min trch nhim: a) Xy ra s kin bt kh khng b) Theo s tha thun ca cc bn c) Hnh vi vi phm ca mt bn hon ton do li ca bn kia d) Tt c u ng Cu 62: Thi hiu yu cu ta n tuyn b hp ng v hiu do ni dung vi phm iu cm ca php lut l: a) 2 nm k t ngy hp ng c xc lp b) 3 nm k t ngy hp ng c xc lp c) 4 nm k t ngy hp ng c xc lp d) Khng c cu no ng Cu 63: Nhn nh no sau y l sai: a) Trng ti thng mi l t chc thuc chnh ph b) Trng ti thng mi gii quyt tranh chp khng cn phi tin hnh ha gii c) Quyt nh ca trng ti thng mi c tnh cng ch nh nc d) Trng ti vin trng ti thng mi khoong th ng thi l Kim st vin ca Vin kim st nhn dn Cu 64: Nhn nh no sau y l ng: a) Tranh chp du th kin ti trung tm trng ti thng mi </p> <p> b) Trung tm trng ti thng mi quc t c th thnh lp trn c nc c) Trong ti thng mi ch gii quyt tranh chp nu trc hoc sau khi xy ra tranh chp cc bn c tha thun trng ti d) Ha gii l th tc bt buc trong quy nh t tng trng ti Cu 65: Nhn nh no sau y l sai: a) Trng ti thng mi gii quyt tranh chp ph thuc vo tr s hy ni c tr ca cc bn b) Trng hp thnh lp Hi ng trng ti ti Trung tm trng ti th cc bn phi chn trng ti vin trong danh sch Trng ti vin ca Trung tm trng ti c) Phin hp gii quyt tranh chp bng trng ti l khng cng khai d) Cc bn c quyn yu cu Ta n hy b quyt nh trng ti Cu 66: Mua tri phiu ca cng ty c phn l hnh thc u t: a) Gin tip b) Trc tip c) Va trc tip, va gin tip d) Thng qua cc nh ch ti chnh Cu 67: Thi hn hot ng ca d n u tu nc ngoi l: a) Khng qu 50 nm b) Khng qu 30 nm c) Khng qu 60 nm d) Khng qu 100 nm Cu 68: Hnh thc u t no di dng hp ng m khng thnh lp php nhn:</p> <p>a) Hp ng BCC b) Hp ng BOT c) Hp ng BTO d) Hp ng BT Cu 69: Lnh vc u t no sau y l lnh vc u t c iu kin: a) Dch v gii tr b) Mua bn hng ha c) Dch v vn ti d) Sn xut cng nghip Cu 70: T chc kinh t lin doanh gia nh u t trong nc vi nh u t nc ngoi khng th thnh lp di dng: a) Cng ty c phn b) Cng ty trch nhim hu hn c) Cng ty hp danh d) Doanh nghip t nhn Cu 71: D n u t trong nc quy m vn u t bao nhiu th khng cn phi lm th tc ng k u t: a) Di 15 t dng b) Di 30 t ng c) Di 100 t ng d) Di 300 t ng Cu 72: iu kin d n u t trong nc khng lm th tc ng k u t l: a) Quy m vn u t di 15 t ng b) Khng thuc lnh vc u t c iu kin c) Khng thuc thm quyn quyt nh ca Th tng chnh ph</p> <p>d) C 3 u ng Cu 73: Tranh chp no sau y khng thuc thm quyn gii quyt ca Trng ti thng mi: a) Cho thu ti sn b) Mua bn c phiu tri phiu c) Bo him d) u t ti chnh Cu 74: Nhn nh no sau y l ng: a) Hp tc x l mt loi hnh doanh nghip b) Hp tc x khng phi l doanh nghip c) Hp tc x hot ng nh mt loi hnh doanh nghip d) Hp tc x va l doanh nghip va l mt t chc x hi Cu 75: C nhn c th tr thnh x vin hp tc x khi: a) 18 tui tr ln b) 18 tui c) 16 tui d) 17 tui tr ln Cu 76: Cc i tng khng th th thnh x vin hp tc x: a) C nhn b) Php nhn c) H gia nh d) Ngi nc ngoi Cu 77: Phng thc biu quyt ca x vin i vi cc vn ca hp tc x: a) Mi x vin c mt phiu biu quyt</p> <p>b) Theo quy nh ca iu l hp tc x c) Ty thuc vo vn gp ca x vin d) Php lut khng quy nh Cu 78: C quan no c thm quyn cng ch thi hnh quyt nh ca Trng ti thng mi: a) Ta n nhn dn cp tnh b) S cng an c) Phng thi hnh n cp tnh d) Thi hnh n cp huyn Cu 79: C quan no c thm quyn hy b quyt nh ca Trng ti thng mi: a) Ta n nhn dn cp tnh b) B t php c) Ta n nhn dn cp huyn d) Ta n nhn dn ti cao Cu 80: Quyt nh ca trng ti thng mi l: a) S thm b) Chung thm c) Phc thm d) Gim c thm Cu 81: Trng hp no sau y th Ta n hy b quyt nh ca Trng ti thng mi: a) Thnh phn Hi ng trng ti thng mi c lp khng ng quy nh ca php lut b) Trng ti thng mai khng t chc ha gii cho cc bn c) Quyt nh ca trng ti thng mi l qu nng cho bn thua kin</p> <p>d) Quyt nh ca trng ti thng mi khng cng b cho cc bn ngay ti phin hp gii quyt tranh chp Cu 82: S lng x vin t nht phi c khi thnh lp hp tc x l: a) 5 x vin b) 10 x vin c) 07 x vin d) Khng quy nh Cu 83: C quan no c thm quyn quyt nh thnh lp Trung tm trng ti thng mi: a) B k hoch u t b) B t php c) B cng thng d) y ban nhn dn cp tnh Cu 84: Mi trung tm trng ti thng mai phi c t nht bao nhiu trng ti vin l sng lp vin: a) 5 trng ti vin b) 3 trng ti vin c) 7 trng ti vin d) 10 trng ti vin Cu 85: Thi hn chuyn i cc Cng ty nh nc sang hot ng theo Lut doanh nghip 2005 l: a) 2 nm k t ngy 01.07.2006 b) 3 nm k t ngy 01.07.2006 c) 04 nm k t ngy 01.07.2006 d) 5 nm k t ngy 01.07.2006</p> <p>Cu 86: iu kin c bn ca mt doanh nghip cho bn tri phiu ra cng chng l: a) Doanh nghip c mc vn iu l gp ti thi im ng k cho bn t nm t ng Vit Nam tr nn tnh theo gi tr...</p>