Câu Hỏi Trắc Nghiệm - Nh0cstyle

  • Published on
    06-Dec-2015

  • View
    219

  • Download
    4

Embed Size (px)

DESCRIPTION

quan tri hoc

Transcript

<ul><li><p> 33 </p><p>104 CU HI TRC NGHIM MN: QUN TR HC </p><p> 1. Quyn a ra quyt nh phi tp trung v ngi c a v: </p><p>a. Cp s cp b. Cp trung c. Nh chuyn mn d. Nh qun tr cao cp nht </p><p> 2. Khi quyt nh la chn phng n cn phi chn phng n: </p><p>a. C chi ph thp nht b. Li nhun cao nht c. Thu hi vn u t nhanh nht d. Bo m li ch cho khch hng, doanh nghip v x hi </p><p>3. Trong mi trng hp u cn dn ch khi bn bc ra quyt nh t hiu qa cao: a. Cn dn ch bn bc b. Cn s quyt on (ra quyt nh nhanh) c. U quyn cho cp di d. Ty tnh hung c th </p><p>4. Thi gian ca nh qun tr cao cp ginh nhiu nht cho chc nng: a. T chc b. Kim sot c. iu khin d. Hoch nh </p><p>5.Vai tr quan trng nht ca cc nh qun tr trong t chc l: a. Gim st cht ch cp di b. Phn cng r rng c. Uy quyn d. Hng dn ng vin </p></li><li><p> 34 </p><p> 6. Hot ng qun tr mang tnh ngh thut th hin: </p><p>a. Mang tnh gia truyn b. Do kinh nghim c. Nng khiu d. Nng lc vn dng l lun vo thc tin </p><p>7. Nh qun tr th cn phi vt tri hn cc nhn vin ca mnh v cc k nng: a. T duy b. Giao tip c. Chuyn mn d. Dng ngi </p><p>8. Phong cch lnh o lun mang li hiu qu trong mi trng hp: a. Dn ch b. c on c. T do d. Tt c u sai </p><p>9. Khng nn lnh o nhn vin theo phong cch c on trong cc trng hp sau: </p><p>a. Trnh nhn vin cao b. Qun tr vin gii c. Cng vic cn c s hp tc d. Tt c </p><p>10. Nh qun tr ch c th gi nhn vin gii bng: a. To mc thu nhp cao b. C iu kin thng tin c. Vic lm th v d. Tt c </p></li><li><p> 35 </p><p> 11. C th ng vin ngi lao ng thng qua: </p><p>a. Thu nhp cao b. Vic lm ph hp c. C iu kin thng tin d. Tha mn cao nht nhu cu trong iu kin thc t ca doanh nghip </p><p>12. Khoa hc cng ngh pht trin nhanh em li cho doanh nghip nh: a. Nhiu c hi b. Nhiu ri ro c. C hi ln hn nguy c d. C hi v nguy c l ngang nhau </p><p>13. Kim tra l i chiu thc t vi k hoch nhm: a. Pht hin sai st b. Tm ra nguyn nhn sai lch c. Loi b sn phm hng d. C s iu chnh thch hp </p><p>14. Xy dng c cu ca t chc l: a. S hnh thnh s t chc b. Xc lp mi quan h hng ngang gia cc n v c. Xc lp mi quan h hng dc gia cc n v d. Tt c nhng cu trn </p><p>15. Cc doanh nghip nn chn c cu ph hp: a. C cu theo chc nng b. C cu theo trc tuyn c. C cu trc tuyn tham mu d. Theo c cu ph hp </p></li><li><p> 36 </p><p>16. Xc lp c cu t chc phi cn c vo: a. Chin lc b. Qui m ca cng ty c. mun ca ngi lnh o d. Nhiu yu t khc nhau </p><p>17. Nh qun tr khng mun phn chia quyn cho nhn vin do: a. S b cp di ln t b. Khng tin vo cp di c. Do nng lc km d. Tt c cc cu trn </p><p>18. Phn quyn c hiu qu khi a. Cho cc nhn vin cp di tham gia vo qu trnh phn quyn b. Gn lin quyn hn vi trch nhim c. Ch trng n kt qu d. Tt c cc cu trn </p><p>19. Li ch ca phn quyn: a. Tng cng c thin cm cp di b. Trnh c nhng sai lm ng k c. Chia s c gnh nng v trch nhim d. Gim c p lc cng vic nh nh qun tr tp trung vo nhng cng </p><p>vic ln. </p><p>20. Tm hn qun tr rng hay hp ty thuc vo: a. Trnh ca nhn vin b. Trnh ca nh qun tr c. Cng vic d. Tt c nhng cu trn </p></li><li><p> 37 </p><p>21. Mi trng hot ng ca t chc l: a. Mi trng v m b. Mi trng ngnh c. Cc yu t ni b d. Tt c nhng cu trn </p><p>22. Phn tch mi trng kinh doanh nhm: a. Phc v cho vic ra quyt nh b. Xc nh im mnh, im yu c. Xc inh c hi, nguy c d. Tt c cc cu trn u ng </p><p>23. Hoch nh l vic xy dng k hoch di hn : a. Xc nh mc tiu b. Xy dng cc k hoch b phn c. Xy dng k hoch cho ton b cng ty d. Xc nh mc tiu v gii php thc hin </p><p>24. Mc tiu qun tr cn: a. C hiu qu b. Kh thi c. C th d. Tt c cc yu t trn </p><p>25. K hoch c duyt ca mt t chc c vai tr: a. L c s cho s phi hp gia cc n v b. nh hng cho cc hot ng c. L cn c cho cc hot ng kim sot d. Tt c nhng cu trn </p></li><li><p> 38 </p><p>26. Qun tr theo mc tiu gip: a. ng vin khuyn khch cp di tt hn b. Gp phn o to, hun luyn cp di c. Nng cao tnh ch ng sng to ca cp di d. Tt c cc cu trn </p><p>27. Xc nh mc tiu trong cc k hoch ca cc doanh nghip nh nc Vit Nam thng: </p><p>a. Da vo ch quan ca cp trn l chnh b. Ly k hach nm trc cng thm mt t l phn trm nht nh xc nh c. Khng phn tch y nhng nh hng ca mi trng bn trong v bn </p><p>ngoi d. Tt c nhng cu trn </p><p>28. Chc nng ca nh lnh o l: a. ng vin khuyn khch nhn vin b. Vch ra mc tiu phng hng pht trin t chc c. B tr lc lng thc hin mc tiu d. Tt c cc cu trn u ng </p><p>29. ng c ca con ngi xut pht: a. Nhu cu bc cao b. Nhng g m nh qun tr phi lm cho ngi lao ng c. Nm cp bc nhu cu d. Nhu cu cha c tha mn </p><p>30. Nh qun tr cn chn mt phong cch lnh o theo mun ch quan: a. Phong cch lnh o t do b. Phong cch lnh o dn ch c. Phong cch lnh o c on d. Tt c cc li khuyn trn u khng chnh xc </p></li><li><p> 39 </p><p>31. Khi chn phong cch lnh o cn tnh n cc nhn t: a. Nh qun tr b. Cp di c. Tnh hung d. Tt c cc cu trn </p><p>32. ng c hot ng ca con ngi xut pht mnh nht t: a. Nhu cu bc cao b. Nhng g m nh qun tr ha s thng sau khi hon thnh c. Cc nhu cu ca con ngi trong s Maslow d. Nhu cu cha c tha mn </p><p>33. Qun tr hc theo thuyt Z l: a. Qun tr theo phong cch ca M b. Qun tr theo phong cch Phng ng c. Qun tr theo phong cch ca M v Nht Bn d. Qun tr theo phong cch Nht Bn </p><p>34. Ra quyt nh l mt cng vic: a. Mt cng vic mang tnh ngh thut b. La chn gii php cho mt vn xc nh c. Cng vic ca tt c cc cp qun tr d. Ca nh qun tr cao cp </p><p>35. Qu trnh ra quyt nh bao gm: a. Xc nh vn v ra quyt nh b. Tho lun vi nhng ngi khc v ra quyt nh c. La chn phng n v ra quyt nh d. Nhiu bc khc nhau </p></li><li><p> 40 </p><p>36. La chn m hnh ra quyt nh ph thuc vo: a. Nng lc nh qun tr b. Tnh cch nh qun tr c. a s nhn vin d. Nhiu yu t khc nhau trong c cc yu t trn </p><p>37. Ra quyt nh: a. t khi mang li hiu qu b. Lun mang li hiu qu c. Thnh cng ln hn tht bi d. Mang li hiu qu cao trong nhng iu kin ph hp </p><p>38. Qun tr cn thit cho: a. T chc phi li nhun b. Cc cng ty ln c. Cc doanh nghip hot ng sn xut kinh doanh d. Cc t chc hot ng v mc tiu li nhun v phi li nhun </p><p>39. Tt c cc nh qun tr cn c cc k nng a. Nhn s b. K thut c. T duy d. Tt c nhng cu trn </p><p>40. Mi quan h gia cc cp bc qun tr v k nng qun tr l: a. Cp bc qun tr cng cao, k nng k thut cng quan trng b. Cp bc qun tr cng thp, k nng t duy cng quan trng c. Cc k nng u c tm quan trng nh nhau trong tt c cc cp bc qun </p><p>tr d. Tt c u sai </p></li><li><p> 41 </p><p>41. Hot ng qun tr c thc hin thng qua 4 chc nng l: a. Hoch nh, nhn s, ch huy, phi hp b. Hoch nh, t chc, phi hp, bo co c. Hoch nh, t chc, ch o, kim tra d. Hoch nh, t chc, iu khin, kim tra. </p><p>42. C vn cho ban gim c ca mt doanh nghip thuc: a. Cp cao b. Cp trung c. Cp thp d. Tt c u sai </p><p>43. Nh qun tr ch cn kim sot khi: a. Trong qu trnh thc hin k hoch giao b. Trc khi thc hin c. Sau khi thc hin d. Tt c cc cu trn </p><p>44. Mi quan h gia hoch nh v kim sot: a. Mc tiu ra cho hoch nh l tiu chun kim sot b. Kim sot gip iu khin k hoch hp l c. Kim sot gip pht hin sai lch gia thc hin v k hoch d. Tt c cc cu trn </p><p>45. ang tham d cuc hp vi sp, c mt c in thoi ng di v mt vn quan trng trong kinh doanh gi n cho bn, Bn phi lm g: </p><p>a. Nhn in thoi v ni chuyn bnh thng b. Hn h gi li sau cho bn c. Ni vi ngi gip vic ca Gim c l bn ang i vng d. Gi li sm nht cho h </p></li><li><p> 42 </p><p>46. Lin tc nhiu ln vo chiu th by nhn vin ca bn xin v sm: a. Ti khng th cho v sm th ny c v nhng ngi khc s phn i b. Hm nay khng c, chng ta c mt cuc hp vo bui chiu lc 15h30 c. Ti khng mun b cp trn khin trch d. Ti rt cn bn lm vic c ngy v cng vic kinh doanh rt nhiu </p><p>47. Trong mt cuc hp bn ang hng dn nhn vin v cch bn hng mi, mt nhn vin chen ngang bng mt cu hi khng lin quan n vn bn ang trnh by, bn s: </p><p>a. Lm nh khng nghe thy b. Tr li lun cu hi y c. Ni cho nhn vin y bit rng cu hi y khng ph hp d. Tt c nhn vin gi li cu hi cho n khi kt thc </p><p>48. Mt nhn vin trong phng n gp bn v phn nn v cch lm vic ca nhn vin khc, bn s lm g: </p><p>a. Ti rt vui lng ni chuyn vi c hai ngi b. Bn th tr truyn vi ngi cha c. Chng ta s bn v chuyn sau, by gi ti cn nhiu vic phi lm d. C chuyn g vy hy ni ti nghe i </p><p>49. Sp mi bn i n tra v sp hi bn v cm ngh ca mnh: a. K li tm tt b. Khng ni vi sp v ba n tra c. Ni v ba n tra mt cch c bit d ba n tra khng c g c </p><p>bit d. K li t m khng thm bt </p><p>50. Mt ngi ngoi doanh nghip nh bn vit th gii thiu cho mt nhn vin c trc y c kt qu lm vic khng tt: </p><p>a. Vit th k r nhng nhc im b. Vit th nhn mnh nhng u im ca ngi ny c. K c u v khuyt im d. T chi vit th </p></li><li><p> 43 </p><p> 51. Bn mi c tuyn vo lm trng phng c quy m ln cho mt cng ty, bn bit c mt s nhn vin trong phng ngh rng h xng ng c lm trng phng, khi bn phi lm g: </p><p>a. Ni chuyn ngay vi cc nhn vin v vn ny b. L i v hi vng mi chuyn s qua i c. Lun tm cch vt ln h trong mi vn d. Nhn ra vn ,tp trung vo cng vic v c gng lm vic cho h phi </p><p>cn mnh </p><p>52. Mt nhn vin ni vi bn: c l ti khng nn ni vi sp v chuyn ny, nhng sp nghe v chuyn cha? </p><p>a. Ti khng mun nghe chuyn ngi l i mch b. Hy trnh by trong cuc hp c. C tin g mi th cho ti bit i d. Ti mun nghe nu chuyn lin quan n cng ty ca chng ta </p><p>53. Nhng cng c c s dng kt hp ng vin nhn vin bao gm: a. Chn ngi ph hp vi cng vic b. m bo cc mc tiu c th t c c. Ni lng s gim st d. Tt c u ng </p><p>54. c im ca phong cch lnh o dn ch l: a. Ra quyt nh n phng b. Gim st cht ch c. Giao nhim v kiu mnh lnh d. Cp di c php ra mt s quyt nh </p><p>55. ng gp ca Maslow i vi qun tr l ch ra tm quan trng ca: a. Pht hin nhu cu b. To c hi cho nhn vin ra quyt nh c. To c hi cho nhn vin khng nh mnh d. Tha mn cc nhu cu ng vin nhn vin </p></li><li><p> 44 </p><p>56. Chnh sch kinh doanh thuc loi k hoch no? a. K hoch di hn b. K hoch thng xuyn c. K hoch ngn hn d. K hoch s dng mt ln </p><p>57. Loi k hoch no xc nh v th cnh tranh ca doanh nghip trong di hn: a. Thng trc b. Tc nghip c. C th d. Chin lc </p><p>58. Theo phng php MBO, yu t no sau y lm tng hiu qu qun tr: a. Kim sot cht ch b. Lnh o theo phong cch t do c. Mc tiu a t trn xung d. Mc tiu thch thc, c th </p><p>59. Quyt nh la chn chin lc thuc chc nng: a. Kim sot b. T chc c. Lnh o d. Hoch nh </p><p>60. Kt qu ca y quyn l: a. Cp di nhn thc c mnh lnh b. Cp trn phi gnh trch nhim c. Cp di thc hin cng vic nh ch dn d. Cp di ch ng hn trong cng vic </p></li><li><p> 45 </p><p> 61. Cu trc t chc s ph thuc vo nhng yu t no: </p><p>a. Chin lc b. Quy m v cng ngh c. Mc t ch d. Tt c </p><p>62. Tm hn qun tr rng hay hp ty thuc vo: a. Trnh ca nhn vin b. Trnh ca nh qun tr c. Cng vic d. Tt c nhng cu trn </p><p>63. Kinh nghim ca nh qun tr l: a. Mt cng c sc bn lm c s cho vic ra quyt nh qun tr b. Mt tr ngi ca i mi c. a v b u sai d. a v b u ng </p><p>64. Thng tin v i th cnh tranh c th hin r nht: a. Trn nhn hiu hng ho b. Uy tn thng hiu c. Thng tin qung co d. Th phn hin ti </p><p>65. Khi nh qun tr a ra cc quyt nh v s thay i, phn ln nhn vin khng t ra phn khi v: </p><p>a. Khng thch xo trn b. Mun chng i c. Khng em li li ch cho h d. Phn ng t nhin do thi quen </p></li><li><p> 46 </p><p>66. Nh qun tr ti gii c xem nh mt v tng: a. Bit mnh bit ngi, trm trn trm thng b. Nm trc phn thng mi tin cng c. Bit lui bnh bo ton lc lng trc k mnh hn d. Khng nh cng thng </p><p>67. Yu cu ca quyt nh qun tr cn: a. C tnh khoa hc b. C tnh kh thi c. C tnh c th d. Tt c cc yu t trn </p><p>68. K hoch c duyt ca mt t chc c vai tr: a. L c s cho s phi hp gia cc n v b. nh hng cho cc hot ng c. L cn c cho cc hot ng kim sot d. Tt c nhng cu trn </p><p>69. Qun tr theo mc tiu gip: a. ng vin khuyn khch cp di tt hn b. Gp phn o to hun luyn cp di c. Nng cao tnh ch ng sng to ca cp di d. Tt c nhng cu trn </p><p>70. Chc nng ca nh lnh o l: a. ng vin khuyn khch nhn vin b. Vch ra mc tiu phng hng pht trin t chc c. B tr lc lng thc hin cc mc tiu d. Tt c cc cu trn u ng </p></li><li><p> 47 </p><p>71. Qun tr theo m hnh ma trn c th: a. Tp trung cao nht cc ngun lc b. nh hng mc tiu trng im c. Xung t v quyn hn v trch nhim gia cc nh qun tr d. Tt c </p><p>72. Nh qun tr nn chn phong cch lnh o: a. Phong cch lnh o t do b. Phong cch lnh o dn ch c. Phong cch lnh o c on d. Theo tng tnh hung c th </p><p>73. nh hng ca cc yu t mi trng n hot ng ca doanh nghip trn kha cnh: </p><p>a. S tn ti v pht trin ca doanh nghip b. Hiu qu v quy m ca doanh nghip c. Kt qu hot ng doanh nghip d. Tt c cc cu trn u ng </p><p>74. Ra quyt nh theo tng cp qun tr: a. Nh qun tr cp c s : Quyt nh tc nghip b. Nh qun tr cp cao : Quyt nh chin lc c. Nh qun tr cp trung : Quyt nh v mt chuyn mn d. Ch c nh qun tr cp cao mi c quyn ra quyt nh i vi c ba cp </p><p>75. Ra quyt nh l mt cng vic: a. Mang tnh khoa hc b. Mang tnh ngh thut c. Va mang tnh khoa hc va mang tnh ngh thut d. Th hin hnh vi sng to ca nh qun tr </p></li><li><p> 48 </p><p> 76. Nh qun tr nn: </p><p>a. Chn mt m hnh ra quyt nh cho mnh b. Kt hp nhiu m hnh ra quyt nh c. S dng m hnh ra quyt nh tp th d. Xem xt nhiu yu t la chn mt m hnh ra quyt nh ph hp </p><p>77. H thng php lut l mt nhn t thuc v: a. Mi trng vi m b. Mi trng ni b c. Mi trng c th d. Mi trng v m </p><p>78. C ngi cho rng s giu c l do: a. Ti nng c nhn b. C hi c. Mi quan h d. Tt c </p><p>79. Bn l mt sinh vin tr d phng vn kim vic lm, bn s chn: a. Cng vic t do b. Cng vic c mc lng trung bnh nhng vi hp ng di hn c. Lng thp v nhiu th thch d. Cng vic c mc lng cao vi hp ng ngn hn </p><p>80. Doanh nhn thng quan tm nhiu nht n: a. N trnh ri ro dn n ph sn b. Cng ngh mi c. Kin thc qun l mi d. Nhng c hi lm giu </p></li><li><p> 49 </p><p>81. t c hiu qu trong kinh doanh, nh qun tr cn: a. Quan tm ti li ch ca ngi lao ng b. Quan tm n li ch ca doanh nghip c. Quan tm n li ch ca x hi d. C 3 vn trn </p><p>82. Mo him l mt tnh cch ca nh qun tr th hin: a. S phiu lu, liu lnh b. Quyt tm lm giu c. Dm chp nhn ri ro d. Sn sng vt qua th thch </p><p>83. Yu cu quan trng nht trong quyt nh qun tr: a. Tnh khoa hc b. Tnh thng nht c. Tnh c th d. ng thi c </p><p>84. Chc nng quan trng nht: a. Kim tra b. T chc c. iu khin d. Hoch nh </p><p>85. Qun tr thng tin trong t chc cn ch : a. Thng tin gia cc nhm chnh thc b. Thng tin gia cc nhm phi chnh thc c. Thng tin gia c nhn vi c nhn d. C a v b </p></li><li><p> 50 </p><p>86. Bn l gim c mt doanh nghip, khi nhn c mt s tin n khng tt v phong cch c nhn, bn s: </p><p>a. Triu tp cuc hp tm cho ra l b. B mt theo di truy tm k xu c. Lm nh khng quan tm nhng t kim sot v iu chnh ngay d. T iu chnh khi xt thy cn thit </p><p>87. Mng thng tin qun l c tnh cng khai cao nht: a. Mng bnh xe b. Mng dy chuyn c. Mng ch Y d. Mng vng </p><p>88. Phng php lnh o tt nht l: a. Phng php hnh chnh b. Phng php kinh t c. Phng php gio dc d. Kt hp theo tnh hung </p><p>89. Trong cc t chc hot ng nghin cu khoa hc, phong cch lnh o tt nht l: </p><p>a. Phong cch dn ch b. Phong cch c on c. Phong cch kt hp d. Phong cch th cng </p><p>90. Gim c mt doanh nghip mi c thnh lp c xu hng chn phong cch lnh o: </p><p>a. Kt hp b. Dn ch c. T do d. c on </p></li><li><p> 51 </p><p>91. Mt t chc t thin cn phi: a. Qun tr theo phong cch dn ch b. Theo phong cch c on c. Tp th ra quyt nh d. Theo phong cch t do </p><p>92. Cc yu t chnh tr, php lut, Cng ngh, Kinh t c nh hng n doanh nghip v cc mt: </p><p>a. Chin lc b. Quy m c. Hiu qu d. Tt c </p><p>93. Cc nhm p lc x hi l mt nhn t thuc: a. Mi trng v m b. Mi trng bn ngoi c. Mi trng ni b d. Mi trng vi m </p><p>94. Mi trng v m c xc nh trn phm vi: a. Trong tng quc gia b. Phm vi khu vc c. Phm vi vng, min trong mt Quc gia d. Quc t </p><p>95.Vn ha ca t chc l: a. Trnh hc vn ca cc thnh vin b. Nhng tiu ch c dng nh gi nhn vin v chuyn mn. c. Kh nng t ha gii nhng xung t c nhn d. Nhng chun mc, gi tr truyn thng, nim tin c to lp v pht trin </p><p>trong t chc. </p></li><li><p> 52 </p><p>96. Hoch nh l mt cng vic chun b cho: a. Thc hin cc k hoch trong hin ti b. Chng trnh, d n kinh doanh c th c. K hoch ngn hn d. Thc hin nhng mc tiu tng lai </p><p>97. la chn c phng n ti u, nh qun tr cn: a. Da v kinh nghim b. Nghin cu thc nghim c. Nghin cu, phn tch mi trng d. Tt c </p><p>98. C cu qun tr trc tuyn thng c s dng cho loi hnh doanh nghip nh v: </p><p>a. Tnh t do cao b. Pht huy cao tnh dn ch c. Tnh chuyn mn cao d. Tnh thng nht v tp trung quyn lc </p><p>99....</p></li></ul>