Câu Hỏi Trắc Nghiệm Ôn Tập Mạng Máy Tính

  • Published on
    02-Dec-2015

  • View
    17

  • Download
    10

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Mt s cu trc nghim n tp thi gia k

Transcript

<ul><li><p> AshleyDiamond share learning </p><p> CU HI TRC NGHIM N TP MNG MY TNH </p><p> 1: Cu 1: Tng no trong m hnh OSI c chc nng dng to ra nhng gi tin ? A. Data Link </p><p>B. Transport </p><p>C. Physical </p><p>D. Network </p><p>Cu 2: Khi d liu c ng gi, th t no l ng? A. Segment, data, frame, packet, bit. B. Data, segment, packet, frame, bit. </p><p>C. Segment, packet, data, frame, bit. D. Data, segment, frame, packet, bit. </p><p>Cu 3. PDU( Protocol Data Unit) ti tng Network ca m hnh OSI c gi l g ? A. Transport </p><p>B. Segment </p><p>C. Packet </p><p>D. Frame </p><p>Cu 4. S phn on dng d liu xy ra ti tng no ca m hnh OSI ? A. Transport </p><p>B. Network </p><p>C. Physical </p><p>D. Data link </p><p>Cu 5. Tng no trong m hnh OSI c chc nng chuyn i d liu ? A. Application </p><p>B. Presentation </p><p>C. Transport </p><p>D. Network </p><p>Cu 6 : Lp no trong m hnh OSI thc hin vic chn ng v chuyn tip thng tin; thc hin kim sot lung d liu v ct/hp d liu? A. Session </p><p>B. Network </p><p>C. Transport </p><p>D. Data link. </p><p>Cu 7 : Phng thc trao i thng tin no m trong c hai bn u c th ng thi gi d liu i ? A. Full duplex B. Simplex </p><p>C. Half duplex D. Cu a v c u ng Cu 8. L do no sau y nh hng n vic nghn mch i vi mng LAN? A. Qu nhiu ngi s dng. B. Khng bng thngs. C. Cn bo truyn i chng (broadcast storm). D. C 3 cu u ng. Cu 9. trin khai mt mng va, m loi mng ny khng b nh hng bi tnh chu nhiu EMI, loi cp no ta nn s dng ? A. Cp xon. B. Cp ng trc mnh. </p></li><li><p> AshleyDiamond share learning </p><p>C. Cp quang. D. Cp ng trc dy. Cu 10: S thp phn no l ng nht cho s nh phn 10011101 ? A. 159 </p><p>B. 157 </p><p>C. 185 </p><p>D. 167 </p><p>Cu 11. Giao thc no c s dng tm ra a ch phn cng ca mt thit b ni b ? A. ICMP </p><p>B. ARP </p><p>C. IP </p><p>D. RARP </p><p>Cu 12. Lp no sau y ch c s dng trong m hnh TCP/IP ? A. Application </p><p>B. Network </p><p>C. Transport </p><p>D. Internet </p><p>Cu 13. Dch v no sau y s dng giao thc TCP? A. HTTP </p><p>B. TFTP </p><p>C. SNMP </p><p>D. C ba cu a, b, c u ng Cu 14. Giao thc TCP/IP no c s dng ti tng Application ca m hnh OSI? A. Telnet </p><p>B. FTP </p><p>C. TFTP </p><p>D. C ba cu a, b, c u ng. Cu 15. M hnh TCP/ IP cn c tn gi l g ? A. ISO </p><p>B. DoD </p><p>C. DOF </p><p>D. C 3 cu u sai Cu 16. Tng no trong m hnh TCP/IP tng ng vi tng Transport trong m hnh OSI? </p><p>A. Application </p><p>B. Network access </p><p>C. Host-to-Host </p><p>D. Internet </p><p>Cu 17. Dch v no sau y s dng c hai giao thc TCP v UDP ? A. Telnet </p><p>B. FTP </p><p>C. SMTP </p><p>D. DNS </p><p>Cu 18. Giao thc no l giao thc dng cho vic truy nhp tp tin t xa ca Apple ? A. ATP </p><p>B. AFP </p><p>C. APC </p></li><li><p> AshleyDiamond share learning </p><p>D. APPC </p><p>Cu 19. Tng lin kt d liu c chia ra lm bao nhiu tng con? A. 2 </p><p>B. 3 </p><p>C.4 </p><p>D. C 3 cu u sai Cu 20. H iu hnh no sau y l h iu hnh mng peer-to-peer ? A. Novell Netware 3.11 </p><p>B. Windows NT server </p><p>C. Windows 2000 server </p><p>D. Cu a,b,c u sai. Cu 21. H iu hnh no sau y thuc h iu hnh mng Server-based ? A. Novell Personal Netware </p><p>B. Windows NT server </p><p>C. Windows 2000 server </p><p>D. Hai cu b,c u ng. Cu 22. Loi my ch no c chc nng lu tr v qun l cc ti nguyn tp tin ? A. Print server </p><p>B. File server </p><p>C. Application server </p><p>D. Communication server </p><p>Cu 23. Tng no ca m hnh OSI s dng PDUs gi l Segments? A. Application </p><p>B. Data link </p><p>C. Transport </p><p>D. Physical </p><p>Cu 24. Phng thc trao i thng tin no m trong my pht v my thu c th truyn thng tin hai chiu, nhng ti mi thi im ch c mt my c php truyn ? A. Truyn song cng B. Truyn bn song cng C. Truyn n cng D. Hai cu b v c u ng Cu 25. Bo nhn (ACK), trnh t (sequence) v iu khin lung d liu l nhng c tnh ca tng th my trong m hnh OSI ? A. Layer 1 </p><p>B. Layer 2 </p><p>C. Layer 4 </p><p>D. Layer 5 </p><p>Cu 26. Trn mng Server based , loi my ch no chuyn nhn v x l nhng yu cu v d liu v tr kt qu cho cc my trm ? A. Specialized server </p><p>B. File server </p><p>C. Application server </p><p>D. Communication server </p><p>Cu 27: Dch v no cho php chuyn cc file t trm ny sang trm khc, bt k yu t </p></li><li><p> AshleyDiamond share learning </p><p>a l hay h iu hnh s dng ? A. FTP </p><p>B. Telnet </p><p>C. Email </p><p>D.www </p><p>Cu 28. Lp no cung cp phng tin truyn thng tin qua lin kt vt l m bo tin cy ? A. Physical </p><p>B. Data link </p><p>C. Network </p><p>D. Transport </p><p>Cu 29. Cc my trm hot ng trong mt mng, va c chc nng nh my phc v (server), va nh my khch ( client) c th tm thy trong mng no ? A. Client/Server </p><p>B. Ethernet </p><p>C. Peer to Peer </p><p>D. LAN </p><p>Cu 30. Thng s no cn bit khi trao i d liu, NIC phi tin hnh c ch bt tay (Hand Shaking) m phn vi NIC u nhn ? A. Bit c kch thc gi tin. B. Bit c thi gian ngh gia 2 ln pht d liu. C. Bit c thi gian ch tn hiu bo nhn. D. C 3 cu a, b, c u ng. Cu 31. Loi mng no m tt c cc ti nguyn c tp trung ti cc Server v cc ti nguyn c qun l chia s mt cch c t chc ? A. Peer to peer </p><p>B. Server based </p><p>C.Ethernet </p><p>D. Client / Server </p><p>Cu 32. Hy xc nh u l mng cc b LAN trong cc trng hp sau: A. Hai my tnh v mt my in trong mt vn phng, ni vi nhau thng qua mt Printer Switch box. </p><p>B. Hai my tnh, mt Cn Th, mt ng Thp c ni mng v gi thng tin cho nhau. C. Mt s my tnh t trong mt ta nh ni cp vi nhau, chia s v s dng chung cc ti nguyn nh my in v gi thng bo cho nhau. D. Cu a v c ng. Cu 33. Lc mng no m khi cp b t ti mt trm no , th mng vn c th cn hot ng i vi cc trm khc? A. Bus </p><p>B. Ring </p><p>C. Star </p><p>D. C 3 cu u sai. Cu 34. Lc mng no m khi cp bi t ti mt im no th ton b h thng mng ngng hot ng ? A. Tuyn tnh B. Dng vng </p></li><li><p> AshleyDiamond share learning </p><p>C. Dng sao D. Hai cu a v b ng Cu 35. Phng thc no s dng truyn nhn d liu trong mng tnh ton di ng ? A. Truyn d liu gi bng v tuyn B. Truyn d liu trn mng C. S dng trm viba (microwave) D. C ba cu a, b, c u ng Cu 36. Loi cp no m thng lng 10 Mbps, ch truyn based band v khong cch truyn ti a l 200 m ? A. Thick Coaxial Cable </p><p>B. Thin Coaxial Cable </p><p>C. Optical Cable </p><p>D. Twisted pair Cable </p><p>Cu 37. Lc mng no m cc my trm ni cp vi mt thit b u ni trung tm l Hub ? A. Bus </p><p>B. Star </p><p>C. Ring </p><p>D. Star-bus </p><p>Cu 38. Loi cp no m thng lng 100 Mbps, ch truyn Based band v c cu trc xon i dy ? A. Thick Coaxial Cable </p><p>B. Optical Cable </p><p>C. Twisted pair Cable </p><p>D. Thin Coaxial Cable </p><p>Cu 39. Phng thc truyn no m d liu c chia ra lm nhiu gi tin nh v b sung thng tin header nh a ch my pht, a ch my nhn , ch s cc gi v m d li CRC? </p><p>A. Truyn d liu gi bng v tuyn B. Truyn d liu trn mng C. S dng trm viba (microwave) D. C ba cu a, b, c u ng Cu 40. T Base c m ch iu g trong 100 Base T ? A. Khong cch truyn ti A. B. Loi cp c s dng. C. Phng thc chuyn i mng LAN. D. K thut truyn tn hiu. Cu 41. K t c bit no c giao thc Basic Mode s dng ch ni bt u phn d liu ? A. STX </p><p>B. SOH </p><p>C. ENQ </p><p>D. ACK </p><p>Cu 42. Tng no c s dng trong c hai m hnh OSI v TCP/IP ? *A. Application </p><p>B. Session </p></li><li><p> AshleyDiamond share learning </p><p>C. Internet </p><p>D. Data link </p><p>Cu 43. Giao thc no dng phn gii mt a ch Ethernet n a ch IP ? A. Reverse-ARP </p><p>B. ARP </p><p>C. Inverse-ARP </p><p>D. C 3 cu u sai. Cu 44. Giao thc no l mt giao thc kt ni song cng, ng tin cy v chu trch nhim trong vic iu khin truyn d liu? A. UDP </p><p>B. TCP </p><p>C. IP </p><p>D. Cu a v b ng Cu 45. Cng ngh truyn tn hiu no c s dng trong mng cc b v tuyn ? A. Tia hng ngoi B. Tia Laser </p><p>C. Sng v tuyn ph rng D. C ba cu a, b, c u ng Cu 46. Loi cp no m IEEE t tn l 100 Base T? A. Cp ng trc B. Cp quang C. Cp xon cp D. Cu a v c ng Cu 47. K t c bit no c giao thc Basic Mode s dng bo cho tram pht rng vic nhn xy ra li? A. Error </p><p>B. NACK </p><p>C. ENQ </p><p>D. ACK </p><p>Cu 48. Giao thc no sau y l giao thc khng kt ni trong tng Transport ca m hnh OSI? A. ARP </p><p>B. RARP </p><p>C. IP </p><p>D. UDP </p><p>Cu 49. Giao thc no ca m hnh DoD c s dng ti tng Host-to-Host ? A. TCP </p><p>B. UDP </p><p>C. Hai cu a v b ng D. IP </p><p>Cu 50. gii quyt vn tc nghn trong mng Ethernet, ta dng gii php: A. iu khin lung d liu B. Phn on C. iu khin ng truyn </p></li><li><p> AshleyDiamond share learning </p><p>D. Cu a v b ng Cu 51. Chc nng chnh ca NIC ? A. Chun b d liu. B. Pht d liu. C. Kim sot lung d liu D. C 3 cu u ng Cu 52. Trnh iu khin l g? A. L h iu hnh ca my tnh . B. L phn mm ca my tnh C. L phn mm cho php h iu hnh ca my tnh lm vic vi mt thit b phn cng no . D. C 3 cu a, b, c u sai. Cu 53. Bng thng (bandwidth) l g ? A. L tc truyn tn hiu ca cp. B. L kh nng truyn tn hiu trong mt khong thi gian no . C. L khong tn s ca tn hiu m ng truyn chp nhn. D. Hai cu b v c ng. </p><p>Cu 54. Cho a thc D(x) = X9 + X8 + X6+ X4 + 1, chui bit no tng ng vi D(x)? A. 1101010001 </p><p>B. 110101001 </p><p>C. 1101001001 </p><p>D. C ba cu a, b, c u sai. Cu 55. Cho chui bit gc D(x)= 110010 v a thc sinh P(x)=1001. Chui bit no l FCS (Frame Check Sequence) ? </p><p>A. 1010 </p><p>B. 101 </p><p>C. 100 </p><p>D. 110 </p><p>Cu 56. Cho mt chui bit nh phn 10011101, s hexadecimal no l ng ? A. 9D </p><p>B. 0x9D </p><p>C. D9 </p><p>D. C hai cu a, b u ng. Cu 57. K t c bit no c giao thc Basic Mode s dng yu cu bt u mt cuc hi thoi ? A. STX </p><p>B. SOH </p><p>C. ENQ </p><p>D. ACK </p><p>Cu 58. Tng Data Link s dng ci g tm ra nhng hosts trn mng cc b ? A. Logical Network Addresses </p><p>B. Port Numbers </p><p>C. Hardware Addresses </p><p> D. Default Gateway </p><p>Cu 59. Phng thc truyn no i hi trm thu v trm pht phi c my thu pht radio </p></li><li><p> AshleyDiamond share learning </p><p>s dng hai ngten nh hng v pha nhau ? A. Truyn d liu gi bng v tuyn. B. Truyn d liu trn mng . C. S dng trm viba (microwave). D. C ba cu a, b, c u ng. Cu 60. K t c bit no c giao thc Basic Mode s dng bo hiu kt thc mt cuc truyn? A. ETX </p><p>B. EOT </p><p>C. ENQ </p><p>D. ETB </p><p> 2: CU 1: Lp no (Layer) trong m hnh OSI chu trch nhim m ho (encryption) d </p><p>liu? </p><p>A) Application </p><p>B) Presentation </p><p>C) Session </p><p>D) Transport </p><p>CU 2: Nu ly 1 a ch lp B chia subnet vi netmask l 255.255.240.0 th c bao </p><p>nhiu subnets c th s dng c (useable subnets)? </p><p>A) 2 </p><p>B) 6 </p><p>C) 14 </p><p>D) 30 </p><p>CU 4: a ch no l a ch broadcast ca lp 2? </p><p>A) 111.111.111.111 </p><p>B) 255.255.255.255 </p><p>C) AAAA.AAAA.AAAA </p><p>D) FFFF.FFFF.FFFF (ci ny quan HKII mi hc) h h </p><p>CU 5: Nu 4 PCs kt ni vi nhau thng qua HUB th cn bao nhiu a ch IP cho 5 </p><p>trang thii b mng ny? </p><p>A) 1 </p><p>B) 2 </p><p>C) 4 (Ci ny hnh nh cng thuc HKII) </p><p>D) 5 </p><p>CU 6: di ti a cho php khi s dng dy cp mng UTP l bao nhiu mt? </p><p>A) 100 </p><p>B) 185 </p><p>C) 200 </p><p>D) 500 </p><p>CU 7: a ch no l a ch Broadcast ca lp C? </p><p>A) 190.12.253.255 </p><p>B) 190.44.255.255 </p></li><li><p> AshleyDiamond share learning </p><p>C) 221.218.253.255 (Lp C: 192 -223) </p><p>D) 129.219.145.255 </p><p>CU 9: a ch 139.219.255.255 l a ch g? </p><p>A) Broadcast lp B (Lp B: 128 --&gt; 191) </p><p>B) Broadcast lp A </p><p>C) Broadcast lp C </p><p>D) Host lp B </p><p>CU 10: S nh phn no di y c gi tr l 164 </p><p>A) 10100100 </p><p>B) 10010010 </p><p>C) 11000100 </p><p>D) 10101010 </p><p>CU 11: TCP lm vic lp no ca m hnh OSI? </p><p>A) Layer 4 (xem li 7 lp m hnh mng) n thuc lp Transport --&gt; lp th 4 </p><p>B) Layer 5 </p><p>C) Layer 6 </p><p>D) Layer 7 </p><p>CU 12: Trang thit b mng trung tm dng kt ni cc my tnh trong mng hnh sao </p><p>(STAR) </p><p>A) Switch/Hub </p><p>B) Router </p><p>C) Repeater </p><p>D) NIC </p><p>CU 13: Giao thc mng no di y c s dng trong mng cc b LAN </p><p>A) TCP/IP </p><p>B) NETBIOS (Nu ci ny m l NETBEUI th p n l D tt c cc cu trn) </p><p>C) IPX </p><p>D) Tt c cc cu trn </p><p>CU 14: a ch IP no sau y l hp l: </p><p>A) 192.168.1.2 </p><p>B) 255.255.255.254 </p><p>C) 10.20.30.40 </p><p>D) Tt c cc cu trn </p><p>CU 15: Thit b mng no sau y l khng th thiu c trong mng Internet (l thnh </p><p>phn c bn to ln mng Internet) </p><p>A) HUB </p><p>B) SWITCH </p><p>C) ROUTER </p><p>D) BRIGDE </p><p>CU 16: a ch IP no sau y khng c dng kt ni trc tip trong mng Internet </p><p>(khng tn ti trong mng Internet) : </p><p>A) 126.0.0.1 </p><p>B) 192.168.98.20 </p></li><li><p> AshleyDiamond share learning </p><p>C) 201.134.1.2 </p><p>D) Tt c cc cu trn </p><p>CU 17: a ch IP no sau y thuc lp C : </p><p>A) 190.184.254.20 </p><p>B) 195.148.21.10 </p><p>C) 225.198.20.10 </p><p>D) Cu A) v B) </p><p>CU 18: Lnh PING dng : </p><p>A) kim tra cc my tnh c a cng hay khng </p><p>B) kim tra cc my tnh c hot ng tt hay khng </p><p>C) kim tra cc my tnh trong mng c lin thng khng </p><p>D) kim tra cc my tnh c truy cp vo Internet khng </p><p>CU 19: Lnh no sau y cho bit a ch IP ca my tnh : </p><p>A) IP </p><p>B) TCP_IP </p><p>C) FTP </p><p>D) IPCONFIG </p><p>CU 20: Trong mng my tnh dng giao thc TCP/IP v u dng Subnet Mask l </p><p>255.255.255.0 th cp my tnh no sau y lin thng </p><p>A) 192.168.1.3 v 192.168.100.1 </p><p>B) 192.168.15.1 v 192.168.15.254 </p><p>C) 192.168.100.15 v 192.186.100.16 </p><p>D) 172.25.11.1 v 172.26.11.2 </p><p>CU 21: Trong mng my tnh dng giao thc TCP/IP v Subnet Mask l 255.255.255.224 </p><p>hy xc nh a ch broadcast ca mng nu bit rng mt my tnh trong mng c a ch </p><p>192.168.1.1 </p><p>A) 192.168.1.31 </p><p>B) 192.168.1.255 </p><p>C) 192.168.1.15 </p><p>D) 192.168.1.96 </p><p>Cu 22 : Nhng thit b lp 1 no sau y c s dng m rng mng LAN : </p><p>a. Hub </p><p>b. Switch </p><p>c. Repeater </p><p>d. Bridge </p><p>Cu 23 : Byte u tin ca mt a ch IP c dng: 11000001. Vy n thuc lp no: </p><p>a. Lp D </p><p>b. Lp E </p><p>c. Lp C </p><p>d. Lp A </p><p>Cu 24 : Byte u tin ca mt a ch IP c dng: 11100001. Vy n thuc lp no: </p><p>a. Lp B </p><p>b. Lp C </p><p>c. Lp D </p></li><li><p> AshleyDiamond share learning </p><p>d. Lp E </p><p>Cu 25 : Giao thc no thc hin truyn cc thng bo iu khin gia cc gateway hoc </p><p>trm ca lin mng: </p><p>a. ARP </p><p>b. ICMP </p><p>c. RARP </p><p>d. TCP </p><p>Cu 26 : Lnh ping s dng cc gi tin no sau y : </p><p>a. echo </p><p>b. TTL </p><p>c. SYN </p><p>d. FIN </p><p>Cu 27 : Lp no thc hin vic chn ng v chuyn tip thng tin; thc hin kim sot </p><p>lung d liu v ct/hp d liu: </p><p>a. Session </p><p>b. Network </p><p>c. Transport </p><p>d. Data link </p><p>Cu 28 : Phng thc no m trong c hai bn u c th ng thi gi d liu i: </p><p>a. Full duplex </p><p>b. Simplex </p><p>c. Half duplex </p><p>d. Phng thc khc </p><p>Cu 29 : a ch IP no sau y l hp l: </p><p>a. 192.168.1.2 </p><p>b. 255.255.255.255 </p><p>c. 230.20.30.40 </p><p>d. Tt c cc cu trn </p><p>Cu 30 : a ch IP no sau y l a ch qung b cho mt mng bt k: </p><p>a. 172.16.1.255 </p><p>b. 255.255.255.255 </p><p>c. 230.20.30.255 </p><p>d. Tt c cc cu trn </p><p>Cu 31: Trong s cc cp giao thc v cng dch v sau, cp no l sai : </p><p>a. SMTP: TCP Port 25 </p><p>b. FTP: UDP Port 22 </p><p>c. HTTP: TCP Port 80 </p><p>d. TFTP: TCP Port 69 </p><p>e. DNS: UDP Port 53 </p><p>Cu 32 : a ch 19.219.255.255 l a ch g? </p><p>a. Broadcast lp B </p><p>b. Broadcast lp A </p><p>c. Host lp A </p><p>d. Host lp B </p></li><li><p> AshleyDiamond share learning </p><p>Cu 33 : Trong kin trc phn tng mng, tng no c lin kt vt l </p><p>a. Tng 1 </p><p>b. Tng n </p><p>c. Tng i </p><p>d. Tng i 1 </p><p>Cu 34: Topo mng cc b no m tt c cc trm phn chia chung mt ng truyn </p><p>chnh: </p><p>a. Bus </p><p>b. Star </p><p>c. Ring </p><p>d. Hybrid </p><p>Cu 35: Dch v no cho php chuyn cc file t trm ny sang trm khc, bt k yu t </p><p>a l hay h iu hnh s dng: </p><p>a. FTP </p><p>b. Telnet </p><p>c. Email </p><p>d. WWW </p><p>Cu 36: Lp no cung cp phng tin truyn thng tin qua lin kt vt l m bo tin </p><p>cy : </p><p>a. Physical </p><p>b. Data link </p><p>c. Network </p><p>d. Transport </p><p>Cu 37: Lp B c php mn ti a bao nhiu bit cho subnet : </p><p>a. 8 </p><p>b. 6 </p><p>c. 14 </p><p>d. 2 </p><p>Cu 38: Byte u tin ca mt a ch IP c dng : 00000001. Vy n thuc lp no: </p><p>a. Lp A </p><p>b. Lp C </p><p>c. Lp B </p><p>d. Lp D </p><p>Cu 39: Lp no cung cp phng tin truyn thng tin qua lin kt vt l m bo tin </p><p>cy : </p><p>a. Physical </p><p>b. Network </p><p>c. Data link </p><p>d. Transport </p><p>Cu 40: Thit b mng trung tm dng kt ni cc my tnh trong mng hnh sao </p><p>(STAR) </p><p>a. Switch/Hub </p><p>b. Router </p><p>c. Repeater </p></li><li><p> AshleyDiamond share learning </p><p>d. NIC </p><p>Cu 41: Lnh no di y c dng xc nh ng truyn (trong h iu hnh </p><p>Windows) </p><p>a. nslookup </p><p>b. Route </p><p>c. ipconfig </p><p>d. Tracert </p><p>Cu 42: Lp no cung cp cc phng tin ngi s dng c th truy nhp c vo </p><p>mi trng OSI v cung cp cc dch v thng tin phn tn: </p><p>a. Transport </p><p>b. Presentation </p><p>c. Session </p><p>d. Application </p><p>Cu 43: Tng hai trong m hnh OSI tch lung bit t Tng vt l chuyn ln thnh: </p><p>a. Frame </p><p>b. Segment </p><p>c. Packet </p><p>d. PSU </p><p>Cu 44 : Cc trm hot ng trong mt mng va nh my phc v (server), va nh my </p><p>khch ( client) c th tm thy trong mng no ? </p><p>a. Client/Server </p><p>b. Ethernet </p><p>c. Peer to Peer </p><p>d. LAN </p><p>Cu 45 : kt ni trc tip hai my tnh vi nhau ta c th dng : </p><p>a. Cp cho (Cross- Cable) </p><p>b. Cp thng ( Straight Cable) </p><p>c. Rollover Cable </p><p>d. Khng c loi no </p><p>Cu 46 : M hnh phn lp OSI c bao nhiu lp : </p><p>a. 7 </p><p>b. 4 </p><p>c. 5 </p><p>d. 2 </p><p>Cu 47 : Cc n v d liu giao thc trong lp 2 ca m hnh OSI c gi l : </p><p>a. PDU </p><p>b....</p></li></ul>