CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM ÔN TẬP THÔNG TIN DI ĐỘNG

  • Published on
    28-Jul-2015

  • View
    3.839

  • Download
    2

Embed Size (px)

Transcript

<p>CU HI TRC NGHIM N TP THNG TIN DI NGCu Cu 1 Ni dung cu hi GSM l vit tt ca A. Global System for Mobile Technology B. Global System for Mobile Communications C. Global Shared Memory D. General System for Mobile Communications Tn s lm vic ca h thng GSM l: a) 800 v 1800 Mhz b) 800, 900, 1800 v 1900 Mhz c) 900, 1800, 1900 Mhz d) 900, 1800 MHz Mt knh sng mang GSM c rng a) 200 KHz. b) 45 MHz. c) 200 MHz. d) 35 MHz. iu ch trong GSM l a. QPSK b. 64QAM c. GMSK d. PSK K thut truy nhp trong GSM? A. TDMA B. FDMA C. CDMA D. A v B. Bng tn s dng ca P-GSM 900 ng ln l: a) 890-915 Mhz. b) 890-960 Mhz c) 935-960 Mhz. d) 900-925 Mhz. Bng tn s dng ca P-GSM 900 ng xung: a) 890-915 Mhz. b) 890-960 Mhz c) 935-960 Mhz. d) 900-925 Mhz. Bng tn s dng ca GSM 1800 ng ln l: a) 1710-1785 Mhz. b) 1805-1850 Mhz. c) 1700-1750 Mhz d) 1805-1880 Mhz Bng tn s dng ca GSM 1800 ng xung: a) 1710-1785 Mhz. b) 1805-1850 Mhz. c) 1700-1750 Mhz d) 1805-1880 Mhz Khong cch gia tn s ng ln v tn s ng xung trong GSM 900 l bao nhiu ? a, 25 MHz b, 35 MHz c, 45 MHz d, 95 MHz p n B Mc 1</p> <p>Cu 2</p> <p>b</p> <p>2</p> <p>Cu 3</p> <p>a</p> <p>2</p> <p>Cu 4</p> <p>c</p> <p>2</p> <p>Cu 5</p> <p>d</p> <p>1</p> <p>Cu 6</p> <p>a</p> <p>1</p> <p>Cu 7</p> <p>c</p> <p>1</p> <p>Cu 8</p> <p>a</p> <p>2</p> <p>Cu 9</p> <p>d</p> <p>2</p> <p>Cu 10</p> <p>c</p> <p>1</p> <p>Cu 11</p> <p>Cu 12</p> <p>Cu 13</p> <p>Cu 14</p> <p>Cu 15</p> <p>Cu 16</p> <p>Cu 17</p> <p>Cu 18</p> <p>Cu 19</p> <p>Cu 20 Cu 21</p> <p>Khong cch gia tn s ng ln v tn s ng xung trong GSM1800 l bao nhiu ? a, 35 MHz b, 45 MHz c, 90 MHz d, 95 MHz S knh trong bng tn GSM1800 l a) 124. b) 243. c) 364. d) 374. S knh trong bng tn GSM900 l a) 32 b) 64 c) 124 d) 128 Vic m ha thoi c thc hin u: a) MS v TRC. b) BSC v TRC. c) MSC v MS d) Tt c u sai Giao thc kt ni gia MS v BTS s dng giao thc bo hiu a) MAP. b) LAPDm. c) LAPD. d) BSSAP. Giao thc kt ni gia BSC v MSC s dng giao thc bo hiu a) MAP. b) ISUP. c) LAPD. d) BSSAP. Chuyn mch knh thoi trong thng tin di ng c thc hin ti a) BSC. b) HLR. c) MSC. d) BTS. Chc nng chnh ca BSC a) Qun l ti nguyn v tuyn. b) Bo hiu v pha MSC v BTS. c) Gim st, bo dng. d) Tt c chc nng trn. Mt TRE khi pht sng ch bnh thng (Fullrate) c th p ng ti a bao nhiu cuc gi ng thi: a) 4 b) 6 c) 8 d) 10 Mt lung E1 c bao nhiu TimeSlot a) 8 b) 32 c) 64 d) 128 Loi lung truyn dn c bn s dng cho vic kt ni t BTS v BSC l g ? a. T1 b. E1</p> <p>d</p> <p>1</p> <p>d</p> <p>1</p> <p>c</p> <p>1</p> <p>a</p> <p>1</p> <p>b</p> <p>2</p> <p>d</p> <p>2</p> <p>c</p> <p>1</p> <p>d</p> <p>1</p> <p>c</p> <p>1</p> <p>b b</p> <p>1 1</p> <p>Cu 22</p> <p>Cu 23</p> <p>Cu 24</p> <p>Cu 25</p> <p>Cu 26</p> <p>Cu 27</p> <p>Cu 28</p> <p>Cu 29</p> <p>Cu 30</p> <p>Cu 31 Cu 32</p> <p>c. STM1 d. FE Mt lung STM1 bng bao nhiu lung E1 ? a. 32 b. 31 c. 64 d. 63 Cng ngh GPRS thuc th h no a) 2G. b) 2.5G. c) 2.75G. d) 3G. Khi MS i ra khi vng ph sng ri quay li vng ph sng c m cha ht thi gian update nh a) LU nh k. b) LU attach/detach. c) LU nomal. d) Khng lm g c. Cc MS thuc vng no s cng nhn c bn tin paging a) MS cng MSC. b) MS cng CI. c) MS cng LAC. d) MS cng BSC. Cc phn t chnh trong mng di ng gm c: a) BTS, BSC, MSC b) BTS, BSC, TRAU, PCU, MSC/VLR, HLR c) BTS, BSC, TRAU, PCU,MSC/VLR, HLR,Truyn dn. d) BTS,BSC,PCU,HLR,MSC/VLR. Giao din gia BTS v BSC c gi l giao din g a) Giao din Ater b) Giao din Abis c) Giao din A d) Giao din Atermux Giao din gia MS v BTS c gi l giao din g a) Giao din Um b) Giao din Abis c) Giao din A d) Giao din RSL Giao din gia BSC v TC c gi l giao din g a) Giao din Ater b) Giao din Abis c) Giao din A d) Giao din Atermux Giao din gia TC v MSC c gi l giao din g a) Giao din Ater b) Giao din Abis c) Giao din A d) Giao din Atermux Mc ch ca vic thu phn tp l g: a) thu c tn hiu tt hn b) tit kim cng sut thu/pht ca BTS c) tit kim cng sut thu/pht ca MS d) Tt c u ng Tc ca knh Haft Rate (Bn tc) l bao nhiu? a. 6,5Kbps</p> <p>d</p> <p>1</p> <p>b</p> <p>1</p> <p>d</p> <p>3</p> <p>c</p> <p>3</p> <p>b</p> <p>1</p> <p>b</p> <p>1</p> <p>a</p> <p>1</p> <p>d</p> <p>2</p> <p>a</p> <p>2</p> <p>a a</p> <p>1 2</p> <p>Cu 33</p> <p>Cu 34</p> <p>Cu 35</p> <p>Cu 36</p> <p>Cu 37</p> <p>Cu 38</p> <p>Cu 39</p> <p>Cu 40</p> <p>Cu 41</p> <p>Cu 42</p> <p>b. 10Kbps c. 6,7Kbps d. 13Kbps Tc ca knh Full Rate (Ton tc) l bao nhiu? a. 6,5Kbps b. 10Kbps c. 6,7Kbps d. 13Kbps BTS kt ni trc tip n a) BSC b) TRAU c) PCU d) MSC BTS kt ni vi BSC c th dng cc loi truyn dn no a) Viba b) Quang c) V tinh d) Tt c u ng Mt trm thu pht sng (BTS) cu hnh 2/2/2 hot ng ch Full Rate, mi sector ch khai ring 1 timeslot (TS) dng cho SDCCH. Cng lc BTS ny c th phc v cho: a) 48 thu bao b) 47 thu bao c) 45 thu bao d) 42 thu bao Trong khung PCM giao din Abis, tn hiu O&amp;M thng c khai bo trn timeslot no? a. 0 b. 16 c. 30 d. 31 Lung vu hi abis 2 c tc dng a. Gip share ti trn lung abis 1 b. C tc dng d phng, khi lung abis 1 b li trm vn pht sng bnh thng. c. a, b u ng d. a, b u sai Mt MS mun thc hin cuc gi th knh u tin MS s s dng l a. RACH b. SDCCH c. TCH d. BCCH Trn khung PCM giao din Abis, vi mt BTS c cu hnh 4/4/4 th s timeslot s dng cho lu lng TCH ca tt c TRX l a. 24 b. 12 c. 36 c. 32 Khi s dng b kt hp Combiner kt ni 2 TRX th cng sut pht ca cc TRX gim bao nhiu dB a. 1 b. 3 c. 1.5 c. 2.5 Tilt l g ?</p> <p>d</p> <p>2</p> <p>a</p> <p>1</p> <p>d</p> <p>1</p> <p>d</p> <p>1</p> <p>d</p> <p>1</p> <p>b</p> <p>1</p> <p>a</p> <p>3</p> <p>a</p> <p>3</p> <p>b</p> <p>2</p> <p>c</p> <p>1</p> <p>Cu 43</p> <p>Cu 44</p> <p>Cu 45</p> <p>Cu 46</p> <p>Cu 47</p> <p>Cu 48</p> <p>Cu 49</p> <p>Cu 50</p> <p>Cu 51</p> <p>Cu 52</p> <p>a, L hng ca anten, b, L cao treo anten c, L gc cp/ngng ca anten d, L kch thc ca anten Azimuth l g ? a, L hng ca anten so vi phng Bc b, L cao treo anten c, L gc cp/ngng ca anten d, L kch thc ca anten Viettel s dng bao nhiu tn s trong gii tn GSM900 a) 39 b) 40 c) 41 d) 42 Chc nng chnh ca card thu pht TRX: a) iu ch v gii iu ch cao tn b) iu khin lung truyn dn ti trm c) Lu cu hnh ca trm d) Khng c chc nng no k trn Trm BTS ang s dng bao nhiu cnh bo ngoi: a) 3 b) 5 c) 8 d) 16 Khong cch (m) ln nht t trm BTS n trng hc trin khai EDGE trng hc: a) 200 b) 300 c) 400 d) 500 Mc thu (dBm) ti thiu cho php trin khai EDGE trng hc l a) -58 b) -68 c) -78 d) -88 Mc ch downtilt anten l a) Tng mc thu b) Tng vng ph c) Gim mc thu d) Gim vng ph Gc tilt in ca anten Katerin 739636 l a) 0 b) 3 c) 6 d) 9 Vng ph 1 trm BTS ph thuc vo yu t no sau y a) Bn knh antena. b) Di tn s dng. c) Cng sut pht. d) C ba yu t trn. Chc nng chnh ca TRE a) iu ch v gii iu ch cao tn b) iu khin lung truyn dn ti trm c) Lu cu hnh ca trm d) Khng c chc nng no k trn</p> <p>a</p> <p>1</p> <p>d</p> <p>2</p> <p>a</p> <p>1</p> <p>b</p> <p>1</p> <p>d</p> <p>1</p> <p>c</p> <p>1</p> <p>d</p> <p>1</p> <p>c</p> <p>1</p> <p>d</p> <p>2</p> <p>a</p> <p>2</p> <p>Cu 53</p> <p>Cu 54</p> <p>Cu 55</p> <p>Cu 56</p> <p>Cu 57</p> <p>Cu 58</p> <p>Cu 59</p> <p>Cu 60</p> <p>Cu 61</p> <p>Cu 62</p> <p>Cu 63</p> <p>Chc nng chnh ca khi Duplexer a) Kt ni vi anten v thu pht ng thi b) Ghp/tch cc tn hiu t/ti TRE c) Thc hin thu phn tp d) Tt c cc chc nng trn Mc ch ca vic tng cu hnh trm BTS l a) Tng vng ph b) Tng dung lng phc v c) Tng mc thu d) Tng lu lng Mc ch vic gim cu hnh trm BTS l a) Gim dung lng b) Tng hiu sut s dng mng c) C 2 u ng d) Khng c cu ng Thng qua NOCpro, chng ta c th gim st c cc li no sau y ca trm BTS: a) Mt in b) Mt lung c) Hng phn cng d) Tt c cc li trn L do phi u ring cho trm a) M rng dung lng trm b) D phng khi s c xy ra khng lm down trm c) Nng cao KPI ca trm d) Tt c mc ch trn Gi tr in tr t (Ohm) yu cu cho nh trm BTS khu vc ng bng l a) </p>