Čerekonvljev efekt

  • Published on
    04-Aug-2015

  • View
    17

  • Download
    2

Embed Size (px)

Transcript

<p>erekonvljev efekt</p> <p> ruski fiziar jedan do dobitnika Nobelove nagrade za fiziku 1958 godine, za otkride erenkovog zraenja.</p> <p> je elektromagnetsko zraenje koje nastaje kada nabijene estice prolaze kroz dielektrini materijal brzinom vedom nego to je brzina svjetlosti u tom materijalu. Jedan od primjera je karakteristina plavkasta svjetlost koja se primjeduje u nuklearnim reaktorima.</p> <p>erenkovljevo zraenje</p> <p>Uzrok erenkovljeva zraenja Svaki objekt koji se giba kroz medij brzinom vedom nego to je brzina irenja valova u tom mediju, stvarat de val konusnog oblika oko sebe. Ova injenica vrijedi za valove na vodi i za valove zvuka (probijanje zvunog zida). Isti uinak vrijedi i za elektromagnetske valove, tj. svjetlost.</p> <p> Pavel Aleksejevi erenkov ga je prvi uoio Detaljniju analizu dali su Ilja Frank i Igor Jevgenjevi Tamm</p> <p>erenkovljevo zraenje u nuklearnom reaktoru</p> <p>Geometrija erenkovljeva zraenja</p> <p> Bududi da je brzina svjetlosti u nekom mediju manja nego u vakuumu, mogude je u blok materijala usmjeriti snop estica ija je brzina veda od brzine svjetlosti u tom mediju. Tada nastaje stoasti val svjetlosti, a vrh stoca nalazi se u izvoru zraenja estica. Mjerenjem kuta ovog stoca mogude je odrediti brzinu estica koje su izazvale ovo zraenje, to je jedna od metoda kojom se mjeri brzina estica u fizici visokih energija.</p> <p> erenkovljevo zraenje se moe koristiti za otkrivanje pojave odreenih nuklearnih interakcija. Takve interakcije mogu otpustiti velike koliine energije i izbacivati estice na vrlo velike relativistike brzine. Ova vrsta otkrivanja pojava se koristi u Sudbury Neutrino Observatory (SNO) za otkrivanje interakcija neutrina</p> <p>Upotreba erenkovljevog zraenja</p> <p>Sudbury Neutrino Observatory</p> <p>estica svjetlosti (foton) proizvedena na nekoj udaljenoj zvijezdi</p> <p>Doe do gornjih dijelova atmosfere i unitena je. Od nje nastane tisude malih estica</p> <p>Podaci skupljeni na povrini Zemlje se koriste za izraunavanje smjera odakle je dola estica i njezine energije Svjetlo erenkovljevog efekta doe do Zemlje u promjeru vedem od 100m</p> <p>Neke se gibaju bre od brzine svjetlosti u zraku</p> <p>erenkovljev efekt Je emisija svjetlosti kad nabijena estica prolazi kroz transparentnu tekudinu ili vrsti materijal brzinom vedom od brzine svjetlosti u tom materijaluKolektor erenkovljevog zraenja</p> <p>erenkovljev teleskop(na slici) erenkovljev teleskop MAGIC na kanarskom otoku La Palmi kojim se opaaju visokoenergijske kozmike gama-zrake iz brojnih galaktikih i izvangalaktikih izvora.</p> <p> erenkovljev teleskop sastoji se od segmentiranog zrcala koje reflektira erenkovljevu svjetlost u kameru sastavljenu od matrice fotosenzora.</p> <p>Magic teleskopDijelovi zrcala teleskopa MAGIC H.E.S.S. II</p> <p>KRAJ</p>