cerere-aviz-amplasament-client-economic - E-on Gaz

  • Published on
    29-Jun-2015

  • View
    2.377

  • Download
    68

Embed Size (px)

Transcript

<p>SSR/CE............. Nr. ........./........</p> <p>Cerere chestionar pentru aviz de amplasamentclient economicAgent economic ................................................................................................................. localitatea ........................................, cod postal............., strada ........................................., nr. ......., judetul .................., telefon .................., fax .................., reprezentat prin Director............................................., Director economic ............................................., Solicit eliberarea unui aviz de amplasament pentru Obiectivul (se va preciza natura constructiei care se va realiza): ............................................................................................................................. ............. ............................................................................................................................ .............. cu destinatia (se va preciza specificul activitatii ce se va desfasura in cadrul acesteia cu evidentierea unor eventuali factori poluanti, natura si intensitatea acestora, daca este cazul): ............................................................................................................................... ..........,situat in localitatea ................................................., strada ................................................., nr. ...., judetul .................. . Anexez in copie xerox: planul de incadrare in zona (2 exemplare) planul de situatie (2 exemplare) certificatul de urbanism nr../ (1 exemplar copie) Planurile sunt vizate spre neschimbare de emitentul certificatului de urbanism.</p> <p>Avizul de amplasament solicitat imi este necesar pentru obtinerea autorizatiei de construire la: - Primaria...................................... - Consiliul Judetean........................ Mentionez ca obiectivul va necesita / nu va necesita alimentarea cu energie electrica cu puterea instalat = ............. kW si puterea maxim simultan absorbit = ............. kW.</p> <p>Data: ....................</p> <p>Solicitant.................... L.S. (pentru agent economic)</p> <p>Achitat tarif de emitere aviz amplasament, in valoare de .................. lei, cu chitanta nr................/................</p> <p>Formular cod PCMSM EMOD 59 F 02/Ed.6/Rev.0</p>