ÇEŞİTLİ KUR SİSTEMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

 • View
  54

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

ETL KUR SSTEMLERNN DEERLENDRLMES. Ahmet imenolu Yap ve Kredi Bankas 8 ubat 2002. IMF Snflandrmasna Gre Dviz Kuru Sistemleri-1. - PowerPoint PPT Presentation

Transcript

 • ETL KUR SSTEMLERNN DEERLENDRLMES

  Ahmet imenolu Yap ve Kredi Bankas

  8 ubat 2002

 • IMF Snflandrmasna Gre Dviz Kuru Sistemleri-1 Baka Bir lkenin Parasnn Kullanld Sistemler: lkede baka bir lkenin paras tek yasal para olarak dolar, veya, lke bir para veya kur birliine yedir. Para Kurulu Sistemleri: Yerel para bir baka para birime kar sabit bir kurdan balanr. Ayrca, yerel para arz yabanc para cinsinden varlklardaki hareketlere gre belirlenir.Dier Geleneksel Sabit Kur Sistemleri: lke kendi parasnn deerini, dier bir lke ya da bir dviz sepetine kar sabitler. Ancak, aklanan merkezi kurun etrafnda en fazla %1lik dalgalanmalara izin veren sistemler de bu kategoriye dahil edilmektedir.

 • IMF Snflandrmasna Gre Dviz Kuru Sistemleri-2 Yatay Bantlar inde Hareket Eden Sabit Kur Sistemleri: Yerel parann deeri, nceden belirlenen merkezi kurun etrafnda en az 1lik bir bant iinde hareket eder. ERM bunun iin iyi bir rnektir. Srnen (Crawling Peg) Kur Sistemleri: Yerel parann deeri periyodik olarak, ya nceden aklanan sabit bir oranda, ya da nceden belirlenmi kantitatif baz gstergelerdeki geliime gre ayarlanr. Srnen Bantlar indeki Kur Sistemleri: Yerel parann deeri, merkezi kurun etrafnda en az 1lik bir bant iinde hareket eder; ancak merkezi kur, bir nceki sistemdeki gibi periyodik olarak deitirilir.

 • IMF Snflandrmasna Gre Dviz Kuru Sistemleri-3

  Ynetilen Dalgal Kur Sistemleri: Parasal otorite, daha nceden kur iin herhangi bir dzey belirlemeden ve taahht etmeden, kurlardaki deiime aktif bir ekilde mdahale eder.Serbest Dalgal Kur Sistemleri: Kurlar tamamen piyasada belirlenir. Merkezi otoritenin herhangi bir mdahalesi, kurun herhangi bir dzeyini savunmak iin deil, kurlardaki ar dalgalanmalar yumuatmak amacyla grlebilir.

 • Dviz Kuru Rejimleri- Yac 2001Para BirliiPara KuruluSabit KurBant inde Sabit Kur Srnen (Crawling Peg) KurDar Srnen Band inde KurGeni Srnen Bant inde KurDolarizasyonSert Sabit Kur RejimleriYumuak Sabit Kur RejimleriMdahaleli Dalgal KurHafif Mdahaleli Dalgal Kur Ara RejimlerSerbest Dalgal KurDalgalRejimler

 • Dviz Kuru Sistemleri:ki Kutuplu GrFischere gre iki kutuplu grn ifadesi u ekildedir: Sermaye hareketlerine ak lkelerde i) eer sabit kur sistemleri gerekten ok kat deillerse, srdrlebilir deillerdir, ii) esnek kur sistemlerinin birok deiik ekli vardr, ve iii) lkelerin ounda, uygulanan politikalar dviz kuru hareketlerine ilgisiz kalamazlar. Fischer (2001)de detayl bir ekilde tartlan bu gr, dviz kuru sistemlerinin son yllarda, bir nceki sayfadaki say dorusunun her iki ucunda younlatn, orta blgenin ise boaldn iddia etmektedir. Fischere gre aadaki garfik bunun kantdr:

 • KUR SSTEMLERNN DAILIMI

  Sheet:

  Kat Sabit Kur

  Ara Rejim

  Dalgal Rejim

 • Ara Kur Rejimleri Kayboluyor mu? Dalgalanma Korkusu - Sabitleme Korkusu Ancak, Levy-Yeyati ve Sturzenegger (2000) 1974-1999 dnemini kapsayan almalar ile ki Kutuplu Gre kar kar.Yazarlar bu almalarnda, lkelerin aklamalarn deil, dviz rezervleri ve faiz oranlarndaki deiikliklere bakarak, gerek uygulamalar deerlendirmiler ve aklanan kur sistemleri ile uygulamalarn ok farkl olduunu ifade etmilerdir.Bu almaya gre,i) Son yllarda Ara Kur Rejimlerinin kayboluyor olduu hipotezi, eldeki verilerle desteklenememektedir,ii) Gerekten serbest dalgalanan kurlar, ok az oynaklk gstermektedir,iii) Son dnemde kat kat zerinde art gsteren serbest dalgalanan kur rejimi uygulamalar aslnda gerekte mdahaleli dalgalanan kur rejimi uygulamalardr,iv) Aslnda sabit kur rejimi uygulayan baz lkeler ise, akca bir kur seviyesini savunmaktan kanmaktadrlar.Yazarlar ayrca, dalgalanma korkusu kadar, sabitleme korkusuna da dikkat ekmilerdir.

 • Ara Kur Rejimleri Kayboluyor mu? ki Kutuplu Gre kar Levy-Yeyati ve Sturzenegger almasndan baka itirazlar da gelmitir. zellikle 1997 krizi sonras Gney Dou Asya lkelerinin uygulamalarnn incelendii almalar, Ara Kur Rejimlerinin gerekte kaybolmadn ne srmektedirler.Bu almalardan bazlar Masson (2000), Baig (2001), Hernandez and Montiel (2001) olarak sralanabilir.Bu almalarda kurlardaki, faizlerdeki ve dviz rezervlerindeki oynaklk ve hareketlilik incelenerek, kur rejimlerinin iki uta younlatklar argman test edilmitir. Bulunan sonular, 1997 sonras dalgal kura getikleri kabul edilen bu lkelerde, kurlarda kriz ncesine gre volatilitenin arttn, ancak, bu volatilitenin gerekten dalgal kur uygulayana lkelerle karlatrldnda olduka snrl olduunu gstermektedir.Ayrca bu lkelerdeki faiz oranlar ve dviz rezervlerindeki oynaklk, gerekten serbest dalgalanmal kura sahip lkelere gre daha fazladr.

 • En yi Kur Rejimi? Dviz kuru sistemleri ile ilgili yaplan birok alma, eitli artlar altnda bir dviz kuru sistemini tekilere daha stn grme eilimindedir.Ancak, en radikal ekilde bir dviz kuru sisteminin savunucusu bile, her art altnda ve her zaman en iyi olan bir kur sistemi bulunduunu sylemekten kanmaktadr.Ghosh ve dierlerinin (1995) kur sistemleri, byme ve enflasyon arasndaki ilikiyi inceledikleri almalar sonucundaki temel argmanlar, her kur sisteminin yararlar ve zararlarnn olduu, seimin lkelere braklmas gerektii olmutur.Mussa ve dierleri (2000)de belirtildii gibi, her lkede ayn baarda uygulanabilecek bir kur sistemi yoktur.Ancak nemli olan, seilen kur sisteminin, sistemin mantna uygun politikalarla (zellikle para ve maliye politikalar) gl bir ekilde desteklenmesidir.Kur rejimi ile uygulanan politikalarn elimesi sonucunda, uygulanan kur rejimi ne olursa olsun byk problemler ortaya kmas olduka yksek bir olaslktr.

 • Kaynaka Baig, T., 2001. "Characterizing Exchange Rate Regimes in Post-Crisis East Asia", IMF Working Paper, No: 152, October, Washington, D.C.Fischer, S., 2001. "Exchange Rate Regimes: Is the Bipolar View Correct?", at http://www.imf.org/external/np/speeches/2001/010601a.htmGhosh, A.R., A. Gulde, and J.D. Ostry, 1995. "Does the Nominal Exchange Rate Regime Matter?", IMF Working Paper, No: 121, November, Washington, D.C.Hernandez, L. AND P. Montiel, 2001. Post-Crisis Exchange Rate Policy in Five Asian Countries: Filling in the Hollow Middle?", IMF Working Paper, No: 170, November, Washington, D.C.IMF Annual Report, 2001.Levy-Yeyati, E., and F. Sturzenegger, 2000. Classifying Exchange rate Regimes: Deeds vs. Words, at http://www.utdt.edu/fsturzen, November.Masson, P., 2000. "Exchange Rate Regime Transitions", IMF Working Paper, No: 134, July, Washington, D.C.Mussa, M., P. Masson, A. Swoboda, E. Jadresic, P. Mauro, and, A. Berg, 2000. "Exchange Rate Regimes in an Increasingly Integrated World Economy", IMF Occasional Paper, No: 193, August, Washington, D.C.Yac, F. 2001. "Choice of Exchange Rate Regimes for Developing Countries", Africa Region Working Paper Series, No:16, April, World Bank, Washington, D.C.