çevre sorunları uygulama ve araştırma merkezi yönetmeliği

  • Published on
    07-Feb-2017

  • View
    215

  • Download
    3

Transcript

Sayfa:18 RESM GAZETE 22 Ekim 1990 Say:20673 Ynetmelik Ondokuz Mays niversitesi evre Sorunlar Uygulama ve Aratrma Merkezi Ynetmelii Kurulu : MADDE 1 Ondokuz Mays niversitesi Rektrlne bal olarak 2547 sayl Kanunun 2880 sayl Kanunla deiik 7/d-2 maddesi uyarnca evre Sorunlar Uygulama ve Aratrma Merkezi kurulmutur. Ama MADDE 2 Merkezin kurulu amac, evre sorunlarn bilimsel olarak/belirlemek zm yntemlerini gelitirmek ve uygulamak, kamu ve zel kurulularn evre sorunlar ile ilgili bavurularn ele almak, bunlar zerinde aratrma yapmak ve yaptrmak evre bilincinin gelimesine katkda bulunmaktr. alma Alan MADDE 3 a) 2547 sayl Yksekretim Kanununun 12nci maddesi ile yksekretim kurumlarna verilen grevleri evre ile ilgili bilim dallarnda yerine getirmek iin gereken her trl almay yapmak, evre bozulmasna yol aan her trl evre kirliliini ve evre deiimini aratrmak, zmler bulmak, doal ve yapay evrelere ilikin sorunlar disiplinler aras ve deiik alardan. incelemek, b) niversite ierisinde, evre ile ilgili bilim dallarnda temel ve uygulamal aratrmalar dzenlemek, tevik etmek, koordine etmek, bu amalarla, yurtii ve yurtd benzer kurulularla ibirlii yapmak, sempozyum, kongre, konferans, seminer, yaz okullar ve kurslar dzenlemek, bilimsel yaynlar yapmak, toplumda evre bilincini gelitirmek iin eitli etkinliklerde bulunmak, c) evre bilimleri alanlarndaki ada bilimsel yntem ve teknolojilerin gelitirilmesi ve Trkiye artlarna uyarlanmas yoluyla Trkiyenin evre sorunlaryla ilgili konularna disiplinler aras ve ok ynl yaklamlarla zmler aramak, d) Trkiyedeki eitli uygulayc kurulularda bulunan evre elemanlarnn meslek ii eitimlerine yardmc olmak, dzenlenen kurs ve seminerlere katlanlara baarlarn gsteren belgeler vermek ve bu kurulularla yakn ibirlii iinde almak, e) Yurt iinde ve dnda dzenlenen bilimsel toplantlara katlmak, f) evre alanlarndaki bilimsel aratrmalarn sonularnn lke ve insanlk yararna kullanlmak zere teknolojiye aktarlmas iin almalar yapmak, bu amala dier kurum ve kurulularla ibirlii salamak, evre sorunlar konusunda danmanlk hizmetleri vermek, g) Ulusal ve uluslararas dier aratrma merkezleri arasnda bilimsel ve teknik bilgi deiimi hizmeti sunmak, evre konularyla ilgili kitaplk ve dokmantasyon merkezi kurmak, h) niversite ierisinde, her dzeydeki evre eitiminin niteliini gelitirici almalar yapmak, srdrlen eitim/retimi desteklemek, bu amala dier niversite ve kurulularla ibirlii ve koordinasyonu salamak, k) Yrtlen aratrmalar ve faaliyetler iin gerektiinde laboratuar, atlye ve dier tesisleri kurmaktr. Organlar MADDE 4 Merkezin organlar, Merkez Mdr ve Merkez Ynetim Kuruludur. Merkez Mdr MADDE 5 evre Sorunlar Uygulama ve Aratrma Merkezi Mdr retim yeleri arasndan Rektr tarafndan yl iin grevlendirilir. Sresi biten Merkez Mdr yeniden grevlendirilebilir., Merkez Mdrne almalarnda yardmc olmak zere, Merkez Mdrnn nerisi zerine Rektr tarafndan yl sre iin en fazla iki mdr yardmcs grevlendirilir. Merkez Mdr grevi banda olmad zaman yardmclarndan biri kendisine vekalet eder. Greve vekalet alt aydan fazla srerse yeni bir Merkez Mdr grevlendirilir. Merkez Mdrnn grevi sona erdiinde mdr yardmclarnn da grev sreleri kendiliinden sona erer." (Bu maddede deiiklik yaplm olup,15 Ekim 2007 tarih ve 26671 sayl Resmi Gazetede yaymlanmtr.) Merkez Mdrnn Grev, Yetki ve Sorumluluklar a) Merkez Ynetim Kuruluna bakanlk etmek, Ynetim Kurulunun grlerini almak, Merkez almalarnn gerektirdii grevlendirmeleri yapmak, Merkezin almalarn yrtmek ve denetlemek, b) Merkezin almalar hakknda her yl veya istendiinde Rektre bilgi sunmak, c) Merkezin denek ve eleman ihtiyalarn gerekeleri ile Rektrle bildirmek. Merkez Mdr, Merkezin uygulama, aratrma ve yayn faaliyetlerinin dzenli bir ekilde yrtlmesinde, btn faaliyetlerin gzetim ve denetiminin yaplmasnda ve sonularn alnmasnda Rektre kar birinci derecede sorumludur. Merkez Ynetim Kurulu MADDE 6 Merkez Ynetim Kurulu; Merkez Mdr, iki mdr yardmcs ve Rektr tarafndan retim yeleri arasndan yl sreyle grevlendirilen iki kii olmak zere toplam be kiiden oluur. Sreleri dolan yeler yeniden grevlendirilebilir. Sresi dolmadan grevden ayrlan yelerin yerine kalan sreyi tamamlamak zere ayn usulle yenileri grevlendirilir." . (Bu maddede deiiklik yaplm olup,15 Ekim 2007 tarih ve 26671 sayl Resmi Gazetede yaymlanmtr.) Merkez Ynetim Kurulu, Merkez Mdrnn ars zerine toplanr. Ynetim Kurulunun grevleri unlardr: a) Merkezin alma programn dzenlemek ve yrtmek, b) Merkezin bir yllk bilimsel, idari ve mali almalarna ilikin yllk alma raporunu hazrlamak, c) Merkezin bte tasarsn hazrlamak. Kadrolar MADDE 7 Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyac, usulne gre tahsis edilen kadrolara yaplan atamalar ve 2547 sayl Yksekretim Kanununun 13nc maddesine gre Rektr tarafndan grevlendirilecek elemanlarla karlanr. Mali Hkmler MADDE 8 Merkezin gelirleri unlardr: a) niversite btesinden tahsis edilecek denekler, b) Merkez faaliyetlerinden elde edilen gelirler, c) Yurtii ve yurtd aratrma faaliyetleri ve uygulamal projelerden elde edilen gelirler, d) Yardm ve balar, e) Dier gelirler. MADDE 9- Merkezin giderleri unlardr: a) Faaliyet konularnn uygulanmas ve gerekletirilmesi iin yaplacak giderler, b) Ynetim ve personel giderleri, c) Merkez Ynetim Kurulu karar ile yaplacak giderler. MADDE 10 Uygulama ve Aratrma Merkezinin dner sermaye kapsamndaki hizmetlerinde, Merkezin Dner Sermaye Ynetmelii hkmleri uygulanr. MADDE 11 Merkezin ta Amiri Rektrdr.. Rektr, ta Amirlii yetkisini rektr yardmclarndan birine veya Merkez Mdrne devredebilir. MADDE 12 Bu Ynetmelikte yer almayan hususlarda genel hkmlere gre ilem yaplr. MADDE 13 Bu Ynetmelik Resmi Gazetede yaymland tarihte yrrle girer. MADDE 14 Bu Ynetmelik hkmlerini Ondokuz Mays niversitesi Rektr yrtr. Tarihi Says 22 Ekim 1990 20673 Ynetmelikte Deiiklik Yapan Ynetmeliin Yaymland Resmi Gazetenin Tarihi Says 15 Ekim 2007 26671 Ynetmeliin Yaymland Resmi Gazetenin

Recommended

View more >