Charles Dickens - Oliver Tvist

  • Published on
    16-Apr-2015

  • View
    64

  • Download
    2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

roman

Transcript

<p>Lektira popularni klasici 4 Charles Dickens OLIVER TWIST</p> <p>Naslov izvornika: Oliver 1wist Prijevod: Zlatko Crnkovi Zlatko Crnkovi Izdava: Globus media d.o.o. Odranska 1/1, Zagreb Tiskara: Vjesnik d.d. Dizajn knjige: Halid Malla Ilustracija na naslovnici: CORBIS ISBN 953-7160-34-3</p> <p>C H A R L E S D IC K E N S</p> <p>O L IV E R T W IS TNovo, ispravljeno izdanje</p> <p>S engleskog preveo</p> <p>Zlatko Crnkovi</p> <p>Prvo poglavlje</p> <p>Prvo poglavljeu kojem je rije o mjestu gdje se rodio Oliver Ttoist i o prilikama u kojima je doao na svijet.Meu javnim ustanovama u jednom gradu, koji iz vie razloga ne bi bilo uputno imenovati, a neu ga nazvati ni izmiljenim imenom, ima jedna ustanova kakvu ve odavno poznaje veina gradova, velikih i malih, a to je uboki dom. U tom se ubokom domu rodio, jednog odreenog dana, mjeseca i godine, koje nije potrebno poblie navoditi, jer ne bi itatelju bile ni od kakve koristi, bar ne u ovom trenutku, smrtnik kome je ime i prezime spomenuto u naslovu ovog poglavlja. Dugo vremena, poto je uz pomo opinskog ranarnika dijete dolo na ovaj svijet jada i nevolje, bilo je veliko pitanje hoe li uope ostati na ivotu i ponijeti kakvo ime. Da nije ostalo na ivotu, vie je nego vjerojatno da se ovi zapisi ne bi nikad ni pojavili, ili, ako bi se i pojavili, da bi obasezali samo dvije-tri stranice te tako stekli neprocjenjivu zaslugu da budu najsaetiji i najvjerniji ivotopis sauvan u knjievnosti bilo kojeg doba ili naroda. Premda nisam sklon tvrditi da je roenje u ubonici samo po sebi neto najsretnije i najzavidnije to moe snai ljudsko stvorenje, ipak bih htio rei da je u ovom posebnom sluaju to bilo najbolje to se Oliveru Twistu uope moglo dogoditi. Jer, trebalo je dosta muke da se Oliver privoli da preuzme na sebe brigu o disanju tom mukotrpnom poslu koji je navika uinila nunim za nae postojanje; i neko je vrijeme Oliver leao prediui na poplunu i lebdio prilino neravnomjerno izmeu ovog i onog svijeta prevaga je svakako bila na strani onog drugog. E, pa da je u tom kratkom razdoblju Oliver bio okruen brinim bakama, zabrinutim tetkama, iskusnim dadiljama i premudrim lijenicima, neminovno bi i nedvojbeno umro dok bi ovjek udario dlanom o dlan. Meutim, kako je uza nj bila samo jedna stara ubogar-</p> <p>Oliver Twist</p> <p>Prvo poglavlje</p> <p>ka, kojoj je vid bio prilino zamagljen zato to je popila vie piva nego obino, i opinski ranarnik koji je ovakve poslove obavljao na temelju ugovora, Oliver i priroda borili su se sami izmeu sebe. Nakon krae borbe Oliver je udahnuo zrak, kihnuo i zatim, snanim vriskom kakav se mogao i oekivati od mukia koji je tek prije tri minute i etvrt stekao tu vrlo vrijednu osobinu tono se zove glas, obznanio stanovnicima ubonice vijest da je opini navaljen na lea nov\eret. im je Oliver pruio taj prvi dokaz da mu plua rade bez smetnji i kako treba, zauti pokriva sastavljen od krpica to bjee nemarno prebaen preko eljeznog kreveta; s uzglavlja se na jedvite jade uzdigne blijedo lice mlade ene koja slabanim glasom izusti ove jedva razumljive rijei: Dajte mi da vidim dijete pa da umrem. Ranarnik je sjedio licem okrenut vatri i naizmjence grijao i trljao dlanove. Kad je mlada ena prozborila, ustao je, priao uzglavlju i rekao njenije nego to bi se od njega moglo oekivati: Ah, ne smijete jo govoriti o umiranju] Nipoto, Bog bio s njom! uplete se njegovateljica trpajui urno u dep zelenu staklenku iz koje je bila s oitim uitkom potegla u kutu. Bog bio s njom, kada doivi moje godine, gospodine, kada bude imala trinaestoro djece a svi joj pomru osim dvoje, pa i njih dvo je budu u ubonici, onda nee vie tako govoriti! Pomislite samo to znai biti majka, imati ovako slatkog jaganjca, pomislite samo! Reklo bi se da ti utjeni izgledi na majinsku sreu nisu pobudili pri eljkivani dojam. Rodilja zavrti glavom i prui ruke prema djetetu. Ranarnik joj ga poloi u naruje. Ona strastveno pritisne svoje hladne blijede usne na njegovo elo, prijee rukama preko svog lica, unezvijereno pogleda oko sebe, strese se, klone nauznak i umre. Uzmu joj trljati prsa, ruke i sljepooice, ali je krv ve zauvijek prestala tei njenim ilama. Govorili su joj bili o nadi i pomoi, ali ona ve odavno nije znala za njih. Svreno je, gospoo Thingummv! napokon e ranarnik. O, sirotice moja, zbilja je svreno! ree njegovateljica podiui ep od zelene boce, koji joj je pao na jastuk dok se saginjala prihvatiti dijete. Sirotice moja! Ne morate slati po mene ako se dijete bude deralo ree joj ra narnik navlaei rukavice neobino pomno. Sva je prilika da e biti nemirno. Ako bude, dajte mu malo kae. Ustakne eir, poe prema vratima i, zastavi pokraj kreveta, nadoda: Ipak, bila je zgodna djevojka; odakle je bila?</p> <p>__Sino su je doveli, nadzornik ju je poslao odgovori starica. _ Nali su je na ulici. Dugo je zacijelo pjeaila jer su joj se cipele raspale; ali odakle je dola i kamo se zaputila, to nitko iv ne zna. Ranarnik se nagne nad mrtvo tijelo i podigne pokojniinu lijevu ruku. Stara pria ree vrtei glavom. Nema, naravno, vjenanog prstena. E pa, laku no! Gospodin doktor ode na veeru, a njegovateljica se jo jednom prihvati zelene boce, sjedne na nizak stolac ispred vatre i uzme povijati dijete. Kakav je izvrstan primjer o moi odjee bio mali Oliver Twist! Dok je bio umotan u pokriva koji mu je do tada bio jedino ruho, mogao je biti i dijete plemia i dijete prosjaka; i najuznositijem ovjeku sa strane bilo bi teko odrediti kakav poloaj zauzima u drutvu. Ali sada, uvijen u stare cicane prnje poutjele od duge uporabe, bjee oznaen i obiljeen te odmah postavljen na svoje mjesto mjesto opinskog djeteta, siroeta iz ubonice, ponizne, izgladnjele sluicej koga uka-ju i guraju kroz ivot, koga svi preziru, a nitko ne saalijeva. Oliver je pomamno plakao. Da je znao da je siroe preputeno na milost i nemilost crkvenim tutorima i nadzornicima, moda bi bio plakao jo glasnije.</p> <p>Oliver Twist</p> <p>Drugo poglavlje</p> <p>D rugo poglavljeu kojem je rije o tome kako je Oliver Tvuist rastao, kako su ga odgajali i hranili.Prvih osam-devet mjeseci Oliver bijae rtva niza smijenih obmana i prijevara. Umjetno je othranjen. Uprava ubonice redovito je obavjetavala opinsku upravu o izgladnjelosti i bijednom stanju nejakog siroeta. Opinska uprava dostojanstveno se raspitivala kod uprave ubonice nema li u domu kakva enska osoba koja bi bila kadra pruiti Oliveru Twistu prijeko potrebnu njegu i okrepu. Uprava ubonice ponizno je odgovorila da nema takve enske osobe. Nato je opinska uprava donijela velikodunu i ovjenu odluku da se Oliver zbrine ili, drugim rijeima, da ga poalju u sirotite tri-etiri kilometra dalje, gdje se dvadesetak-tridesetak djeaka to su prekrili zakone o prosjaenju povazdan valjalo po podu, ne trpei od vika hrane ni od vika odjee, pod roditeljskim nadzorom postarije enske osobe koja je primala prekritelje uz naknadu, i radi naknade, od sedam i pol penija po glavici na tjedan. Sedam i pol penija na tjedan poprilina je svota za ishranu jednog djeteta; mnogo se toga moe dobiti za sedam i pol penija, sasvim dovoljno da se dijete prejede i da ga muka spopadne. Ta postarija ena bijae mudro i iskusno eljade; znala je to je dobro za djecu, a imala je i vrlo jasnu predodbu o tome to je dobro za nju. Stoga je vei dio tjedne potpore prisvajala troei za opinski mladi narataj jo manje novca nego to je bilo predvieno. Tako je i u najveoj dubini pronalazila jo veu dubinu i time pokazala izvanredan smisao za eksperimentalnu filozofiju. Svi valjda znaju za priu o onom drugom eksperimentalnom filozofu koji je sazdao onu veliajnu teoriju o konju to moe ivjeti bez hrane i koji ju je tako valjano primijenio u praksi da je davao konju samo slamku na dan, te bi zacijelo bio uzgojio vatrena i plahovita paripa koji bi ivio ni od ega da mu nije konj uginuo dvadeset etiri sata prije nego to je</p> <p>dobio svoj prvi obilati obrok zrane hrane. Na nesreu eksperimentalne filozofije enske osobe ijoj je njenoj skrbi bio povjeren Oliver Twist, primjena bi njezina sustava obino urodila slinim plodom; jer, upravo u trenu kada bi koje dijete uspjelo poivjeti od najmanje koliine najslabije hrane, ono bi se, u osam i pol sluajeva od deset, kao za pakost, ili se razboljelo od oskudice i studeni, ili iz nesmotrenosti palo u vatru, ili se nesretnim sluajem napola uguilo, a u svim takvim sluajevima to bi siroto stvorenje otilo na drugi svijet gdje bi se sastalo s ocem koga na ovom svijetu nije nikad ni vidjelo. Od vremena do vremena, kada bi se povela kakva zanimljiva istraga o smrti opinskog djeteta koje nisu primijetili kada su prevrtali krevet, ili koje je iz nesmotrenosti palo u vrelu vodu prilikom kupanja iako su takvi nesretni sluajevi bili vrlo rijetki jer se u sirotitu malokad zbivalo bilo to nalik na kupanje, porotnicima bi palo na pamet da postavljaju nezgodna pitanja, ili bi se graani opine uzjogunili i potpisivali nekakve albe. Ali takve bi drske pokuaje brzo osujetili opinski ranarnik i pandur svojim svjedoenjem; prvi bi rasporio mrtvo tijelo ali ne bi u njemu nita naao (to je bilo zaista i vrlo vjerojatno), a drugi bi prisegnuo na sve to bi od njega opina zatraila, jer je bio vrlo odan i portvovan slubenik. Osim toga, opinski odbornici obilazili su ovda-onda sirotite, a dan prije toga svagda bi poslali onamo pandura da najavi njihov dolazak. Kada bi doli, djeca su bila uredna i ista da je bila divota; pa to bi vie ljudi htjeli? Ne moe se oekivati da takav nain uzgoja urodi bogzna kakvim bujnim plodom. Kad je navrio devet godina, Oliver Tvvist bijae bljedunjavo, mravo dijete, poneto niska rasta i svakako neznatna obujma. Meutim, priroda ili naslijee usadili su Oliveru u prsa zdrav i snaan duh koji se, zahvaljujui oskudnoj ishrani u tom zavodu, mogao po volji iriti i razvijati moda se toj okolnosti mogla pripisati i injenica to je uope doivio deveti roendan. Bilo kako mu drago, doekao je svoj deveti roendan u podrumu za ugljen u biranu drutvu dvojice mlade gospode koja su, kao i on, nakon grdnih batina, bila tu zatvorena zato to su se drznula ustvrditi da su gladna, kadli se gospoa Mann, vrla ravnateljica tog doma, trgne zbog neoekivane pojave opinskog pandura, gospodina Bumblea, to se upravo trudio otvoriti vrataca na vrtnom ulazu. Za ime Boje! Jeste li to vi, gospodine Bumble? usklikne Mannov-ka poto je izvirila na prozor, vjeto hinei radosno uzbuenje. (Suan, dovedi Olivera i ona druga dva derana gore i smjesta ih operi!) Boe mili! Kako sam sretna, gospodine Bumble, to vas vidim, vjerujte mi! Meutim, gospodin Bumble bijae neotesan, pa i prijek ovjek; stoga</p> <p>Oliver Twist</p> <p>Drugo poglavlje</p> <p>nije na ovaj srdani pozdrav odgovorio u istom duhu, nego je ponajprije snano prodrmao vrataca, a onda ih tresnuo nogom kao to moe tresnuti samo pandurska noga. O, budiboksnama! ree Mannovka i istri iz kue, poto su dotle ona tri djeaka bila ve uklonjena. Tko bi to rekao! Zaboravila sam da su vrata iznutra zakraunata, a sve zbog te drage djepce! Izvolite, gospodine, samo izvolite, gospodine Bumble, uite, molim vas! Premda je taj poziv bio popraen naklonom koji bi smekao srce i sa mom crkvenom tutoru, ipak nije pandura nimalo ganuo. Mislite li, gospodo Mann, da je uljudno ili umjesno ostavljati opin ske slubenike da ekaju pred vaim vrtnim vratima kad vam dolaze opinskim poslom, u vezi s opinskom siroadi? upita je gospodin Bumble steui u ruci svoj tap. Je li vama jasno, gospoo Mann, da ste, ako mogu tako da reknem, od opine namjetena i plaena osoba? Dabome, gospodine Bumble, samo sam ila kazati onoj dragoj dje ici, koja vas toliko vole, da ste upravo stigli odgovori Mannovka neobino ponizno. Gospodin Bumble mnogo je drao do svoje govornike vjetine i osobne vanosti. Prvoj je dao maha a drugu je upravo potvrdio, te se malo udobrovolji. Dobro, dobro, gospoa Mann nastavi mirnijim glasom. Bit e da je tako kako kaete, nadajmo se da je tako. Udimo, gospoo Mann, doao sam poslom i imam vam neto rei. Mannovka uvede pandura u mali salon poploen opekama, prikui mu stolac i udvorno mu stavi trorogi eir i tap na stol ispred njega. Gospodin Bumble obrie s ela znoj to ga je oblio od pjeaenja, zadovoljno pogleda svoj trorogi eir i osmjehne se. Jest, osmjehne se. I panduri su samo ljudi. Gospodin Bumble se osmjehnuo. Ne zamjerite mi to u vam sada rei pripomene Mannovka aro bno i slatko. Dugo ste pjeaili, znate, inae vam to ne bih ni spomi njala. Ne biste li, gospodine Bumble, gucnuli togod? Ni govora. Ni kapi ree gospodin Bumble odmahujui desnicom dostojanstvenom, ali popustljivom kretnjom. Ipak biste moda mogli malo? ree Mannovka, koja je zapazila ka kvim je tonom odbio njenu ponudu i kakvom je kretnjom popratio svoje rijei. Samo ma-a-alice, s malo hladne vode i kockicom eera. Gospodin Bumble kaljucne. Ama, sasvim malice navaljivae dalje Mannovka.</p> <p> A to imate? priupita je pandur. Pa ono ega moram uvijek imati malo u kui da mogu dati sirotoj djeci u limunadi kada im nije dobro, gospodine Bumble odgovori Mannovka otvarajui ormar u kutu i vadei iz njega bocu i au borovike. Neu vas zavaravati, gospodine Bumble, borovike. Zar dajete djeci i limunadu, gospodo Mann? zapita Bumble, pra tei pogledom zanimljivi postupak mijeanja. Ah, dajem, Bog bio s njima, koliko god da je skupa odgovori odgo jiteljica. Ne bih ih, znate gospodine, mogla gledati kako se mue. Dakako povladi joj gospodin Bumble. Dakako da ne biste mogli. Vi ste duevna ena, gospoo Mann. Ona mu stavi au na stol. Napomenut u to prvom prilikom opinskom odboru. Privue au sebi. Vi ste toj djeci zbilja kao prava majka, gospoo Mann. Promijea boroviku i vodu. Od srca u popiti ovo u vae zdravlje, gospoo Mann i popije pola ae vode. A sada da prijeemo na posao ree pandur vadei iz depa konu lisnicu. Dijete koje je krteno imenom Oliver Tvvist navrilo je danas devet godina. Bog ga blagoslovio! ubaci Mannovka otirui lijevo oko krajikom pregae. I usprkos ponuenoj nagradi od deset funti, koja je poslije poviena na dvadeset, i usprkos nadljudskim i, rekao bih, nadnaravnim naporima ove opine ree Bumble nikad nismo uspjeli otkriti tko mu je otac niti odakle mu je bila mati, kako se zvala i kakvog je bila branog stanja. Mannovka digne ruku u udu, ali nakon kraeg razmiljanja priupita: Pa kako je onda uope dobio ime? Pandur se ponosno isprsi i ree: Ja sam mu ga nadjenuo. Vi, gospodine Bumble! Ja, gospoo Mann. Mi naim tienicima nadijevamo imena abece dnim redom. Prethodno je dijete moralo biti na slovo S pa sam ga nazvao Swubble. Ovo je moralo biti na T pa sam ga nazvao Twist. Idue dijete koje doe zvat e se Unwin, a ono iza njega Vilkins. Imam ve spremljena prezimena sve do kraja abecede; a kad doemo do slova Z, poet emo opet iznova. Pa vi ste, gospodine, zbilja uevan ovjek! priklopi Mannovka. Hm, hm izusti pandur, oito polaskan tom pohvalom. Moda i jesam. Moda i jesam, gospoo Mann. Ispije boroviku razrijeenu vodom i nadoda: Budui da je Oliver sad ve prostar da ostane ovdje,</p> <p>* .' ?</p> <p>Oliver Twist</p> <p>Drugo poglavlje</p> <p>odbor je odluio vratiti ga u dom. Ja sam osobno doao po njega. Stoga mi ga odmah uvedite. Odmah u vam ga dovesti odvrati Manno...</p>