"Chemia organiczna w życiu człowieka"

 • Published on
  30-Jan-2016

 • View
  51

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

"Chemia organiczna w yciu czowieka". - PowerPoint PPT Presentation

Transcript

 • Wglowodory s zwizkami organicznymi powszechnie wystpujcymi w przyrodzie. Czsteczki wglowodorw skadaj si z atomw wgla, ktre tworz acuch, oraz atomw wodoru. W tym rozdziale zajmiemy si jedynie ksztatem czsteczek wglowodorw pozostawiajc omwienie ich waciwoci i reakcji rozdziaom nastpnym. Zwizki wgla z wodorem mog wystpowa w formie acuchowej lub piercieniowej. Mog one zawiera wizania pojedyncze (alkany), podwjne (alkeny) i potrjne (alkiny) pomidzy atomami wgla, ktry jest zawsze czterowartociowy. Mog rwnie zawiera wizania majce charakter poredni (zwizki aromatyczne).

 • Alkohole towarzysz czowiekowi od czasw staroytnych. Z alkoholem zetkn si praktycznie kady, nie kady jednak wie czym jest alkohol. Najwazniejszym przedstawicielem alkoholi jest powszechnie znany i spoywany Etanol o wzorze C2H2OH. Zarwno etanol jak i metanol s bezbarwnymi cieczami o prawie takim samym chcarakterystycznym zapachu i sodkawym, piekcym smaku. Oba alkohole rozpuszczaj sie w wodzie bez ogranicze (czyli mieszaja si z wod w kadym stosunku). Najbardziej niebezpiecznym dla organizmu czowieka jest alkohol metylowy CH3OH. Wypicie go nawet w niewielkiej iloci moe spowodowa zatrucie i trwa utrat wzroku, a w wiekszych ilociach smier.

 • Alkohol - wrg czy przyjaciel czowieka?? Wedug mnie alkohol moe byc przyjacielem, ale tez i wrogiem. Jego odmiany maj rne waciwoci i zastosowania. Na organizm czowieka moe dziaa zarwno pozytywnie jak i negatywnie. Mozemy wyrznic cztery podstawowe funkcje alkoholi: - fizjologiczne: odywcze, trawienne, energetyczne, przeciwblowe, - psychologiczne: usuwajce lki, rozadowujace napicia, dodajce odwagi i pobudzajce wiare w siebie, - ekonomiczne: zapewniajce rwnowag rynkow, stanowice rdo dochodw pastwa jak i sposb uzaleznienia gospodarczego, - polityczne: alkohol moe byc instrumentem wadzy, suy do walki politycznej, byc metod manipulowania spoecznociami i narodami. Strona pozytywn alkoholu moe by zastosowanie go w preparatach uytkowych, np. -pyny do mycia szyb, -pyny Flotacyjne , -pyny dezynfekcyjne,

 • Preparaty higieny osobistej: -wikszo pynw po goleniu, wd goloskich, -wikszo dezodorantw do ciaa i stp, -cz szamponw zioowych, pynw do kpieli, -ele, lakiery i srodki do pielgnacji wosw, -zmywacze do paznokci, Preparaty przemysowe i samochodowe: -kleje oraz ywice do klejw i produkcji tworzyw, impregnaty, -atramenty, -wikszo pynw stosowanych do chodnic samochodowych jak borygo, -pyny hamulcowe, pyny hydrauliczne.

 • Korzyci z picia alkoholu s rne. Niektre znamy doskonale, jak uatwiajace zasnicie, szklanka piwa lub lampka wina na noc. Ludzie spoywajcy alkohol w umiarkowanych ilociach, 2-3 jednostki dziennie, rzadziej zapadaj na chorob wiecow i maj niszy poziom cholesterolu we krwi. Picie wic moe byc korzystne dla serca, ale tylko w umiarkowanych ilociach. Po rozpatrzeniu strony pozytywnej alkoholi, przejdmy zatem do strony negatywnej. Czsto si zastanawiaam jak moe by przyczyn tego, e sigamy po alkohol, co nas do tego kusi?? Alkohol sprawia, e czujemy si szczliwsi, atwiej nawizujemy kontakty z ludmi, mamy mniejsze zahamowanie podczas wyraania swoich mysli. Stajemy sie bardziej odpreni i zbyt pewni swoich mozliwoci, przy czym zdolno reakcji jest obnizona, a mowa staje si bardziej popltana. Czeste siganie po alkohol to prosta droga do nieuleczalnej choroby, wyniszczenia organizmu, uzalenienia alkoholowego - alkoholizmu. Termin alkoholizm zosta wprowadzony przez szwedzkiego lekarza Nagnusa Hussa i po raz pierwszy uyty 1849r. Terminem tym oznacza sie chorob, ktra jest jedna z konsekwencji naduzywania alkoholu, czyli spozywania go w sposob powodujcy negatywnie, a w dalszych fazach dramatycznie bolesne konsekwencje zarwno dla pijcego jak i dla jego najbliszego rodowiska. Jest to choroba tak geboka zaburzajca wiadomoc i wolnoc czowieka w wszystkich sferach jego czowieczestwa i jego aktywnoci. Prowadzi do degradacji ycia psychicznego, duchowego, moralnego i religijnego. Powoduje powolna utrat wolnoci i odpowiedzialnoci, zaburza wizi miedzy ludzkie oraz uniemozliwia normalne funkcjonowanie w rodzinie i spoeczestwie. Alkohol wywouje take problemy spoeczne, wywouje on agresj, jest przyczyna kradziey, napadw, pobi, a nawet morderstw i take wielu wypadkw drogowych. Powoduje zmian osobowoci czowieka, co czsto prowadzi do rozbicia rodziny, utraty pracy i oglnej degradacji spoecznej. Alkohole maj wielkie wady, ale zalet te im nie brakuje. Dlatego tez uwaam, e alkohol nie jest wrogiem czowieka pod warunkiem, e on sam go takim dla siebie nie uczyni.

 • Kwasy karboksylowe grupa organicznych zwizkw chemicznych zawierajca grup karboksylow.Atom wodoru w grupie karboksylowej moe si atwo odszczepia w formie jonu wodorowego, co zgodnie z teori Arrheniusa nadaje tym zwizkom charakter kwasowy. Kwasy karboksylowe tworz chtnie wizania wodorowe z grup aminow, hydroksylow i innymi.Kwasy karboksylowe z krtkimi grupami alkilowymi s dobrze rozpuszczajcymi si w wodzie cieczami o ostrym, nieprzyjemnym zapachu i toksycznych wasnociach. Wraz ze wzrostem dugoci grupy alkilowej wzrasta temperatura topnienia tych kwasw. Kwasy karboksylowe zawierajce poniej 10 atomw wgla s cieczami w temperaturze pokojowej, a zwierajce wicej ni 10 atomw wgla, ciaami staymi. Kwasy monokarboksylowe zawierajce 428 atomw wgla o prostym acuchu nosz nazw kwasw tuszczowych (czasem pojcie kwasw tuszczowych rozszerza si na wszystkie alifatyczne niecykliczne kwasy karboksylowe)].

Recommended

View more >