CHIẾN LƯỢC FTG

 • View
  237

 • Download
  3

Embed Size (px)

Transcript

 • B GIO DC V O TO

  TRNG I HC KINH T TP.HCM

  KHOA QUN TR KINH DOANH

  BI TIU LUN

  TI:

  Chin lc pht trin ca cng ty FPT Trading (FTG)

  Ging vin hng dn: Tin s Hong Lm Tnh

  Danh sch sinh vin

  Chc v H tn Ngy sinh MSSV Lp

  Ch tch HQT

  ng Hunh Hoi Bo 25/01/1994 31121022095 QT008

  Ph

  CTHQT Nguyn Thanh H 12/02/1993 31111023245 QT007

  Tng G Nguyn Trung Nguyn 22/05/1994 31121023521 QT007

  Ph TG Trn Th Kim Loan 10/11/1994 31121021253 QT009

  G cng ty Nguyn Tn K Hiu 11/11/1994 31121021373 QT008

  i c ng Bi V Tn Nhn 17/03/1994 31121020004 QT007

  Th k Bi V Hoi Thng 19/08/1994 31121021842 QT008

 • Trang | 1

  Mc lc

  LI NI U ......................................................................................................................... 5

  CHNG 1: C S L LUN V CHIN LC CA DOANH NGHIP............... 5

  I. Chin lc ca doanh nghip: ................................................................................. 5

  A. Khi nim v chin lc: ......................................................................................... 5

  B. Vai tr ca chin lc i vi doanh nghip: ........................................................ 5

  C. Chc nng ca chin lc i vi doanh nghip: ................................................. 6

  D. Cp chin lc: .................................................................................................... 6

  1. Chin lc cp cng ty:............................................................................................ 6

  2. Chin lc cp n v kinh doanh (SBU): ............................................................. 6

  3. Chin lc cp chc nng: ...................................................................................... 7

  E. M hnh qun tr chin lc: .................................................................................. 7

  II. Quy trnh hoch nh chin lc kinh doanh ca doanh nghip: ....................... 8

  A. Phn tch mi trng kinh doanh ........................................................................... 8

  1. Mi trng v m: .................................................................................................... 8

  2. Mi trng vi m: .................................................................................................. 11

  3. Phn tch mi trng ni b: ................................................................................ 15

  B. Phn tch SWOT: ................................................................................................... 18

  C. Xc nh s mnh v mc tiu chin lc: .......................................................... 19

  1. Xc nh s mnh: .................................................................................................. 19

  2. Xc nh mc tiu chin lc: ............................................................................... 19

  D. Phn tch cu trc kinh doanh: ............................................................................. 20

  E. Chin lc cp cng ty:.......................................................................................... 22

  1. Chin lc tng trng tp trung: ....................................................................... 22

  2. Chin lc tng trng bng con ng hi nhp (lin kt): ........................... 22

  3. Chin lc tng trng bng cch a dng ha: ................................................ 23

  4. Chin lc suy gim: .............................................................................................. 24

  F. Chin lc cp n v kinh doanh: ....................................................................... 24

  1. Chin lc cnh tranh: .......................................................................................... 24

  2. Chin lc tng trng tp trung: ....................................................................... 25

  3. Chin lc theo chu k sng sn phm v chin lc theo cc giai on pht

 • Trang | 2

  trin ngnh ............................................................................................................................ 26

  4. Cc chin lc cnh tranh theo v tr ca doanh nghip trn th trng: ........ 26

  G. Chin lc cp chc nng: .................................................................................... 26

  1. Chin lc marketing: ........................................................................................... 26

  2. Chin lc nguyn vt liu v mua hng: ............................................................ 27

  3. Chin lc nghin cu v pht trin: ................................................................... 27

  4. Chin lc vn hnh/sn xut: ............................................................................. 27

  5. Chin lc ti chnh: .............................................................................................. 27

  6. Chin lc ngun nhn lc: .................................................................................. 28

  CHNG 2: PHN TCH MI TRNG KINH DOANH CA FPT Trading (FTG)

  ................................................................................................................................................ 29

  I. Gii thiu v cng ty FPT Trading ....................................................................... 29

  A. Gii thiu chung: .................................................................................................... 29

  1. Gii thiu tng quan v tp on FPT: ................................................................ 29

  2. Khi qut v cng ty c phn thng mi Fpt-FPT Trading: ........................... 29

  B. Lch s hnh thnh: ................................................................................................ 30

  C. Tm nhn, s mnh v tinh thn FPT: ................................................................. 34

  1. Tm nhn: ................................................................................................................ 34

  2. S mnh: ................................................................................................................. 34

  3. Tinh thn FPT: ....................................................................................................... 34

  D. S t chc: ......................................................................................................... 35

  E. Ngnh ngh kinh doanh chnh: ............................................................................. 35

  II. Phn tch ngnh cng ngh thng tin v d bo n nm 2020 ........................ 36

  A. Tng quan th trng CNTT nm 2012 (theo sch trng 2013): ....................... 36

  B. Xp hng chung v CNTT-TT ............................................................................... 37

  1. Ch s pht trin CNTT-TT (IDI) ......................................................................... 37

  2. Xp hng v pht trin Internet ............................................................................ 37

  C. Cc d bo: ............................................................................................................. 38

  1. D bo dn s: ........................................................................................................ 38

  2. Ngun nhn lc: ..................................................................................................... 38

  3. D bo quy m GDP Vit Nam n nm 2020: ................................................... 38

 • Trang | 3

  4. D bo s lng my vi tnh/thit b truyn thng a phng tin: ................. 38

  5. D bo in thoi di ng giai on 2014-2020: ................................................. 39

  III. Phn tch mi trng kinh doanh ......................................................................... 39

  A. Phn tch mi trng v m ................................................................................... 39

  1. Yu t kinh t:......................................................................................................... 39

  2. Yu t mi trng chnh tr, chnh sch v php lut: ....................................... 40

  3. Yu t khoa hc v cng ngh: .............................................................................. 42

  4. Yu t dn s: ......................................................................................................... 43

  B. Phn tch mi trng vi m: ................................................................................. 43

  1. Yu t ngun cung ng: ......................................................................................... 43

  2. Yu t i th cnh tranh ...................................................................................... 43

  3. Yu t khch hng: ................................................................................................ 44

  4. Yu t sn phm thay th: ..................................................................................... 44

  C. Phn tch hon cnh ni b: .................................................................................. 44

  1. Ti chnh .................................................................................................................. 44

  2. Ngun nhn lc ....................................................................................................... 47

  3. Nghin cu v pht trin ....................................................................................... 48

  4. Sn xut ................................................................................................................... 49

  5. Vn ha FTG .....................................................................................................