CHOROBA ZWYRODNIENIOWA STAWÓW - ?· epidemiologia • najczĘstsza choroba stawÓw • czĘstsza u…

  • Published on
    19-Sep-2018

  • View
    212

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

<ul><li><p>CHOROBAZWYRODNIENIOWA </p><p>STAWW</p><p>KLINIKA ORTOPEDII OGLNEJ ONKOLOGICZNEJ I TRAUMATOLOGII UNIWERSYTET MEDYCZNY W POZNANIU</p><p>Dr med. Jacek Markuszewski</p></li><li><p>Chorobazwyrodnieniowastawwjestprzewlekniezapalnchorobstawwoetiologiiwieloczynnikowej,wynikajczzaburzeniarwnowagipomidzyprocesamidegradacjiiregeneracjichrzstkistawowejikocipodchrzstnej.</p><p>DEFINICJA</p></li><li><p>WHO UZNAO CHOROB ZWYRODNIENIOW STAWW ZA JEDN Z POWANIEJSZYCH CHORB CYWILIZACYJNYCH</p></li><li><p>MIANOWNICTWO</p><p>UYWANE POJCIA: </p><p>- osteoarthrosis </p><p>- arthrosis </p><p>- arthrosis deformans </p><p>- osteoarthritis </p><p>- arthritis degenerativa</p></li><li><p>EPIDEMIOLOGIA</p><p> NAJCZSTSZA CHOROBA STAWW </p><p> CZSTSZA U KOBIET </p><p> DOTYCZY PRZEWANIE LUDZI STARSZYCH </p><p> 1/3 DOROSYCH W WIEKU 25-74 LAT MA CECHY </p><p>RADIOLOGICZNE CHOROBY PRZYNAJMNIEJ W JEDNYM STAWIE </p><p>(USA) </p><p> WYSTPOWALNO WZRASTA </p><p> OD 1% U LUDZI PRZED 30 ROKIEM YCIA </p><p> DO &gt;50 % W GRUPIE POWYEJ 60 LAT (GB)</p></li><li><p>CHZS PROBLEM WCI NARASTAJACY </p><p>- LICZBA LUDZI PO 50 ROKU YCIA ZWIKSZY SI DWUKROTNIE W LATACH 1990 2020 </p><p>- W ROKU 2010 W EUROPIE ILO LUDZI PO 60 ROKU YCIA PRZEKROCZYA ILO LUDZI PRZED 20 ROKIEM YCIA</p><p>EPIDEMIOLOGIA</p></li><li><p>Najczciej zajte stawy</p><p>EPIDEMIOLOGIA</p><p> kolanowy </p><p> biodrowy </p><p> ss. midzykrgowe </p><p> ss. midzypaliczkowe dalsze </p><p> skokowy</p></li><li><p>CHOROBA ZWYRODNIENOWA STAWW </p><p>PIERWOTNA (OSTEOARTHROSIS IDIOPATHICA)</p><p>WTRNA (OSTEOARTHROSIS SECUNDARIA)</p><p>PODZIA</p></li><li><p>DEFINICJA</p><p>PIERWOTN CHOROB ZWYRODNIENIOW </p><p>STAWW ROZPOZNAJEMY, GDY PRZY </p><p>POMOCY DANYCH Z WYWIADU, WYNIKU </p><p>BADANIA KLINICZNEGO ORAZ DOSTPNYCH </p><p>BADA OBRAZOWYCH NIE JESTEMY W </p><p>STANIE USTALI PRZYCZYNY CHOROBY.</p><p>PIERWOTNA CHZS</p></li><li><p>DEFINICJA</p><p>WTRNA CHOROBA ZWYRODNIENIOWA </p><p>STAWU POWSTAJE JAKO WCZESNY LUB </p><p>ODLEGY REZULTAT UPRZEDNIEJ </p><p>PATOLOGII TEGO STAWU </p><p>WTRNA CHZS</p></li><li><p>-W ODPOWIEDZI NA DZIAANIE </p><p>NIEPRAWIDOWYCH SI BIOMECHANICZNYCH </p><p>W OBRBIE STAWU </p><p>- W REZULTACIE ZADZIAANIA CZYNNIKA </p><p>PIERWOTNIE USZKADZAJCEGO ZDROW </p><p>CHRZSTK STAWOW</p><p>DEFINICJA</p></li><li><p>ETIOLOGIA</p><p> Genetyczne </p><p> Mechaniczne </p><p> Zapalne </p><p> Zmiany wsteczne zwizane z wiekiem</p><p>Czynniki wpywajce na rozwj i przebieg choroby zwyrodnieniowej</p></li><li><p>W rnych sytuacjach poszczeglne czynniki odgrywaj wiodc rol jednak </p><p> szereg zjawisk patogenetycznych w dalszych stadiach choroby jest zbliony</p><p>ETIOLOGIA</p></li><li><p>ROZWJ CHOROBY</p><p>Zadziaanie dowolnego czynnika uszkadzajcego inicjuje </p><p> szereg procesw prowadzcych do wzrostu przewagi </p><p> procesw katabolicznych nad anabolicznymi co wywouje </p><p> utrat komponentw chrzstki stawowej </p><p> i pogorszenie jej wasnoci mechanicznych </p></li><li><p>Choroba zwyrodnieniowa charakteryzuje si dziedzicznoci o zoonym charakterze </p><p>Istnieje lista genw ktrych mutacje s czynnikiem ryzyka dla OA, jednak udzia poszczeglnych genw jest w trakcie bada</p><p>ETIOLOGIA</p><p>Czynniki genetyczne</p></li><li><p>- Opisane mutacje genw dla kolagenu typu II, IX i XI i agrekanw </p><p>- Zaburzenia ekspresji genw dla MMP </p><p>- Uszkodzenia mitochondrialnego DNA</p><p>ETIOLOGIACzynniki genetyczne </p></li><li><p>ETIOLOGIA</p><p>Krgosup</p><p>Rka</p><p>Biodro</p><p>50 63 75 88 100</p><p>Spector TD, MacGregor AJ Osteoarthritis &amp; Cartilage 2004 </p><p>Dziedziczno choroby zwyrodnieniowej</p></li><li><p>ETIOLOGIA</p><p>Mechaniczne czynniki wpywajce na rozwj choroby</p><p>wrodzona</p><p>nabyta</p><p>deformacja rozwojowa</p><p>deformacja pourazowa</p><p>niestabilno</p><p>niezborno</p><p>Miejscowe przecienia</p></li><li><p>ETIOLOGIA</p><p>1. URAZY STAWW OSTRE I PRZEWLEKE </p><p>2. WRODZONE NIEDOROZWOJE UKADU KOSTNO-STAWOWEGO </p><p>3. SWOISTE I NIESWOISTE ZAPALENIA STAWW </p><p>4. CHOROBY NASAD KOCI DUGICH</p><p>WTRNE ZMIANY ZWYRODNIENIOWE</p></li><li><p>ZAMANIA STAWOWE I W OKOLICY STAWW </p><p> DYSKONGRUENCJA - USKOK I PRZERWA W POW. </p><p>STAWOWEJ - ZABURZENIE OSI STAWU </p><p>NIESTABILNO </p><p>- USZKODZENIE APARATU WIZADOWEGO </p><p>- PRZEMIESZCZENIE POWIERZCHNI STAWOWEJ </p><p>- USZKODZENIE CIANY STAWU</p><p>ETIOLOGIA URAZOWA</p></li><li><p>ZAMANIA STAWOWE I W OKOLICY STAWW</p><p>ETIOLOGIA URAZOWA</p></li><li><p>Stan 15 lat po zamaniu trjkostkowym goleni</p><p>ETIOLOGIA URAZOWAZAMANIA STAWOWE I W OKOLICY STAWW</p></li><li><p>URAZOWE USZKODZENIA KOTEK</p><p>ETIOLOGIA URAZOWA</p></li><li><p>URAZOWE USZKODZENIA CHRZSTKI STAWOWEJ</p><p>ETIOLOGIA URAZOWA</p></li><li><p>25</p><p>ETIOLOGIA ROZWOJOWAROZWOJOWA DYSPLAZJA STAWU BIODROWEGO</p></li><li><p>26</p><p>ETIOLOGIA ROZWOJOWAKONFLIKT UDOWO PANEWKOWY</p></li><li><p>27</p><p>ETIOLOGIA ROZWOJOWAKONFLIKT UDOWO PANEWKOWY</p></li><li><p>28</p><p>ETIOLOGIA ROZWOJOWAKONFLIKT UDOWO PANEWKOWY</p></li><li><p>WRODZONE I ROZWOJOWE PATOLOGIE UKADU KOSTNO-STAWOWEGO</p><p>DYSPLAZJA STAWU RZEPKOWO-UDOWEGO</p><p>ETIOLOGIA ROZWOJOWAURAZOWE USZKODZENIA CHRZSTKI STAWOWEJ</p></li><li><p>30</p><p>ETIOLOGIA WRODZONA</p></li><li><p>KOSTNO-CHRZSTNA MARTWICA ODDZIELAJCA</p><p>ETIOLOGIA- DYSKONGRUENCJA</p></li><li><p>MARTWICA KYKCIA KOCI UDOWEJ</p><p>-MARTWICA NIEDOKRWIENNA NASAD KOCI DUGICH</p><p>ETIOLOGIA- DYSKONGRUENCJA</p></li><li><p>33</p><p>ETIOLOGIA ZAPALNA- ROPNE ZAPALENIA STAWW</p></li><li><p>SWOISTE I NIESWOISTE ZAPALENIA STAWW</p><p>PRZYKAD: </p><p>21 LAT PO ROPNYM ZAPALENIU STAWU BIODROWEGO</p><p>ETIOLOGIA ZAPALNA</p></li><li><p>Stan po gruliczym zapaleniu stawu kolanowego</p><p>ETIOLOGIA ZAPALNA</p></li><li><p>Hallux rigidus</p><p>ETIOLOGIA METABOLICZNA</p><p>np. Dna moczanowa </p></li><li><p>ETIOLOGIA</p><p>Zaburzenie prawidowego wzorca obciania stawu</p><p>Przerywane cykliczne obcianie stawu w zakresie wartoci fizjologicznych jest warunkiem </p><p> utrzymania homeostazy macierzy zewntrzkomrkowej przez chondrocyty</p><p>Statyczne obcienie lub obcienie ponadfizjologiczne przesuwa rwnowag </p><p> metaboliczn chrzstki w kierunku katabolizmu </p></li><li><p>ETIOLOGIA</p><p>Znaczenie obcie fizjologicznych</p><p>przerywany wzrost cinienia hydrostatycznego</p><p>Synteza Kolagenu t.II Agrekanw</p><p>Stae podwyszone cinienie hydrostatyczne</p><p>Synteza NO Apoptoza chondrocytw</p><p>Synteza kolagenu I agrekanw</p></li><li><p>Aktywno metaboliczna, potencja regeneracyjny i liczba chondrocytw zmniejsza si z wiekiem w naturalnym procesie starzenia si tkanki </p><p>Mechaniczne przecienia chrzstki stawowej wywouj przewleky stres oksydacyjny w jej obrbie </p><p>Nagromadzenie wolnych rodnikw tlenowych doprowadza do uszkadzania chondrocytw przyspieszajc ich proces starzenia si </p><p>Proces ten prowadzi do akumulacji zestarzaych chondrocytw o bardzo ograniczonym potencjale metabolicznym, niezdolnych utrzymania homeostazy chrzstki stawowej</p><p>ETIOLOGIA</p><p>Procesy starzenia si chrzstki stawowej a choroba zwyrodnieniowa</p></li><li><p>Wraz z wiekiem dochodzi do zmniejszania si produkcji czynnikw wzrostu wpywajcych na metabolizm chondrocytw </p><p>Rwnoczenie zmniejsza si wraliwoci chondrocytw na te czynniki </p><p>Efektem tych zjawisk jest ograniczenie zdolnoci regeneracyjnych chrzstki stawowej u osb starszych, czynic ich znacznie bardziej wraliwymi na wystpienie choroby zwyrodnieniowej.</p><p>ETIOLOGIA</p><p>Procesy starzenia si chrzstki stawowej a choroba zwyrodnieniowa</p></li><li><p>PATOGENEZA</p><p> Zainicjowane procesy degeneracji chrzstki stawowej przebiegaj na drodze procesu zapalnego pomimo braku unaczynienia chrzstki stawowej </p><p> Procesy przebiegaj z udziaem szeregu mediatorw stanu zapalnego: Cytokin, tlenku azotu, prostaglandyn metaloproteinaz </p><p> Na drodze procesu zapalnego dochodzi do rozkadu biaek macierzy zewntrzkomrkowej oraz hamowania syntezy proteoglikanw i kolagenu w obrbie chrzstki stawowej.</p><p>Udzia procesu zapalnego w degeneracji chrzstki </p></li><li><p>PATOGENEZA UPOLEDZENIE WACIWOCI MECHANICZNYCH CHRZSTKI </p><p> USZKODZENIE POWIERZCHNI </p><p> SKLEROTYZACJA PODCHRZSTNA </p><p> TWORZENIE TORBIELI </p><p>PODCHRZSTNYCH</p></li><li><p>43</p></li><li><p>44</p></li><li><p>REZULTAT</p></li><li><p>OBJAWY KLINICZNE</p><p>- BL </p><p>- OGRANICZENIE </p><p> RUCHOMOCI STAWU - ZAGICIA OSI STAWU </p><p>- NIESTABILNO</p><p>PRZYKURCZE</p></li><li><p>OBRAZ KLINICZNY</p></li><li><p>METODY BADANIA</p><p>-ZDJCIE RTG </p><p>-MRI </p><p>-SCYNTYGRAFIA </p><p>-ARTROSKOPIA</p></li><li><p>- ZWENIE SZPARY STAWOWEJ </p><p>- SKLEROTYZACJA KOCI PODCHRZSTNEJ </p><p>- TORBIELE PODCHRZSTNE </p><p>- OSTEOFITY</p><p>OBRAZ RADIOLOGICZNY</p></li><li><p>OBRAZ RADIOLOGICZNY</p></li><li><p>OBRAZ RADIOLOGICZNY</p></li><li><p>OBRAZ RADIOLOGICZNY</p></li><li><p>PO LCC</p><p>OBRAZ RADIOLOGICZNY</p></li><li><p>OBRAZ RADIOLOGICZNY</p></li><li><p>OBRAZ RADIOLOGICZNY</p></li><li><p>OBRAZ RADIOLOGICZNY</p></li><li><p>OBRAZ RADIOLOGICZNY</p></li><li><p>OBRAZ RADIOLOGICZNY</p></li><li><p>OBRAZ RADIOLOGICZNY</p></li><li><p>OBRAZ RADIOLOGICZNY</p></li><li><p>OBRAZ RADIOLOGICZNY</p></li><li><p>OBRAZ RADIOLOGICZNY</p><p>MRI</p></li><li><p>ARTROSKOPIA</p></li><li><p>DIAGNOSTYKA RNICOWA</p><p>- REUMATOIDALNE ZAPALENIE STAWW - ZESZTYWNIAJCE ZAPALENIE STAWW </p><p>KRGOSUPA - JAOWE MARTWICE NASAD KOCI </p><p>DUGICH</p></li><li><p>- MARTWICA NIEDOKRWIENNA NASAD KOCI DUGICHWTRNE ZMIANY ZWYRODNIENIOWE</p><p>ETIOLOGIA</p><p>Jaowa martwica gowy koci udowej</p></li><li><p>PROFILAKTYKA</p><p> REDUKCJA CZYNNIKW RYZYKA - NADWAGA - PRZECIENIA ZAWODOWE I SPORTOWE - URAZY OSTRE I PRZEWLEKE </p><p> PRAWIDOWE LECZENIE PIERWOTNYCH CHORB STAWW</p></li><li><p>PROFILAKTYKA</p><p>NADWAGA</p><p>Udowodniono zwizek przyczynowo-skutkowy z rozwojem zmian zwyrodnieniowych stawu kolanowego </p><p>REDUKCJA CZYNNIKW RYZYKA</p></li><li><p>PROFILAKTYKAREDUKCJA CZYNNIKW RYZYKA</p><p>URAZY OSTRE I PRZEWLEKE</p><p>KONIECZNO WACIWEGO ZAOPATRYWANIA URAZW, SZCZEGLNIE, O CHARAKTERZE NAWRACAJCYM.</p></li><li><p>PROFILAKTYKA</p><p>PRZECIENIA ZAWODOWE I SPORTOWE</p><p>REDUKCJA CZYNNIKW RYZYKA</p></li><li><p>LECZENIE CHORB STAWWROZWOJOWA DYSPLAZJA STAWU BIODROWEGO</p><p>PROFILAKTYKA</p></li><li><p>LECZENIE CHORB STAWWROZWOJOWA DYSPLAZJA STAWU BIODROWEGO</p><p>PROFILAKTYKA</p></li><li><p>LECZENIE CHORB STAWWROZWOJOWA DYSPLAZJA STAWU BIODROWEGO</p><p>PROFILAKTYKA</p></li><li><p>LECZENIE CHORB STAWWROZWOJOWA DYSPLAZJA STAWU BIODROWEGO</p><p>PROFILAKTYKA</p></li><li><p>PROFILAKTYKA</p><p>LECZENIE CHORB STAWWROZWOJOWA DYSPLAZJA STAWU BIODROWEGO</p></li><li><p>PROFILAKTYKA</p><p>ROZWOJOWA DYSPLAZJA STAWU BIODROWEGO</p><p>LECZENIE CHORB STAWW</p></li><li><p> ZAMANIE PANEWKI STAWU BIODROWEGO</p><p>PROFILAKTYKAPRAWIDOWE ZAOPATRZENIE </p><p>URAZW STAWW</p></li><li><p>PROFILAKTYKA</p><p> ZAMANIE PANEWKI STAWU BIODROWEGO</p><p>PRAWIDOWE ZAOPATRZENIE URAZW STAWW</p></li><li><p>PROFILAKTYKA</p><p> ZAMANIE PANEWKI STAWU BIODROWEGO</p><p>PRAWIDOWE ZAOPATRZENIE URAZW STAWW</p></li><li><p>PROFILAKTYKA</p><p> ZAMANIE PANEWKI STAWU BIODROWEGO</p><p>PRAWIDOWE ZAOPATRZENIE URAZW STAWW</p></li><li><p>LECZENIE ZACHOWAWCZE</p><p>- EDUKACJA CHOREGO - WICZENIA FIZYCZNE - ZWIKSZANIE ZAKRESU RUCHW - ZWIKSZENIE SIY MINIOWEJ - REDUKCJA MASY CIAA </p><p>- ODCIANIE STAWW- KULE, LASKI - FIZYKOTERAPIA - LECZENIE FARMAKOLOGICZNE</p></li><li><p>EDUKACJA CHOREGO</p><p> POINFORMOWANIE O PRZEWLEKYM I POSTPUJCYM CHARAKTERZE CHOROBY </p><p> PRZEKONANIE CHOREGO O KONIECZNOCI WSPPRACY W PROCESIE TERAPEUTYCZNYM </p><p> POINFORMOWANIE O MOLIWOCIACH LECZENIA CHOROBY </p><p> ZAPEWNIENIE O MOLIWOCI DEFINITYWNEGO LECZENIA OPERACYJNEGO</p></li><li><p>WICZENIA FIZYCZNE</p><p> UTRZYMYWANIE WACIWEJ KONDYCJI FIZYCZNEJ </p><p> ZACHOWANIE PRAWIDOWEGO ZAKRESU RUCHW </p><p> WZMOCNIENIE MINI STABILIZUJCYCH STAW </p><p> REDUKCJA MASY CIAA</p></li><li><p>RUCH W ODCIENIU</p><p>WYWIERA KORZYSTNY WPYW NA REGENERACJ CHRZSTKI: ZWIKSZA ODYWIENIE CHRZSTKI I JEJ AKTYWNO METABOLICZN </p><p>POBUDZA RNICOWANIE MULTIPOTENCJALNYCH KOMREK MEZENCHYMALNYCH W KIERUNKU CHONDROCYTW I PRZYSPIESZA GOJENIE TKANEK OKOOSTAWOWYCH. </p></li><li><p>LEKI O DZIAANIU OGLNYM</p><p>- ANALGETYKI ACETAMINOFEN - NIESTERYDOWE LEKI PRZECIWZAPALNE IBUPROFEN, KETOPROFEN, DIKLOFENAK,NAPROKSEN ROFEKOKSYB, CELEKOKSYB </p><p>- MIORELAKSANTY BAKLOFEN, TYZANIDYNA, TOLPERIZON</p></li><li><p>LEKI O DZIAANIU OGLNYMANALGETYKI - PARACETAMOL </p><p>-WSKAZANE PRZY NIEWIELKICH DOLEGLIWOCIACH </p><p>-STOSOWANE JAKO LEK PIERWSZEGO RZUTU </p><p>-DZIAANIE HEPATOTOKSYCZNE </p></li><li><p>LEKI O DZIAANIU OGLNYM</p><p>NIESTERYDOWE LEKI PRZECIWZAPALNE </p><p>-GDY BRAK SKUTECZNOCI ANALGETYKW </p><p>-MAJ DZIAANIE PRZECIWZAPALNE </p><p>-DUE RYZYKO WYSTAPIENIA CHOROBY WRZODOWEJ ODKA I DWUNASTNICY ORAZ NIEWYDOLNOCI NEREK PRZY STOSOWANIU PRZEWLEKYM </p><p>- WYBIRCZE INHIBITORY COX-2: DZIAANIE PRZECIWBLOWE PODOBNE DO LEKW NIEWYBIRCZYCH OGRANICZONE SKUTKI UBOCZNE</p></li><li><p>LEKI PODAWANE DOSTAWOWO</p><p>- POCHODNE KWASU HIALURONOWEGO = WISKOSUPLEMENTACJA </p></li><li><p>LEKI PODAWANE DOSTAWOWO</p><p>- PREPARATY STERYDOWE </p><p>SILNE DZIAANIE PRZECIWZAPALNE </p><p>DZIAAJ NIEKORZYSTNIE NA REGENERACJ CHRZSTKI </p><p>ZAREZERWOWANE DLA ZAAWANSOWANYCH ZMIAN</p></li><li><p>FIZYKOTERAPIA</p><p>CIEPOLECZNICTWO- OKADY BOROWINOWE, PARAFINOWE, SOLLUX </p><p>ULTRADWIKI LASEROTERAPIA ELEKTROTERAPIA MAGNETOTERAPIA</p></li><li><p>LECZENIE OPERACYJNE</p><p>- ARTROSKOPIA - OSTEOTOMIA - ARTRODEZA - ENDOPROTEZOPLASTYKA</p></li><li><p>ARTROSKOPIA</p></li><li><p>OSTEOTOMIA</p><p>Osteotomia kolawica koci piszczelowej</p></li><li><p>OSTEOTOMIA</p></li><li><p>ARTRODEZA</p></li><li><p>ARTRODEZA</p></li><li><p>ENDOPROTEZOPLASTYKA</p><p>METODA Z WYBORU LECZENIA ZAAWANSOWANYCH ZMIAN ZWYRODNIENIOWYCH STAWU BIODROWEGO I KOLANOWEGO NIE REAGUJCYCH NA LECZENIE ZACHOWAWCZE</p></li><li><p>97</p><p>Bezcementowa </p><p>Poczenie implantu z koci bez pomocy cementu kostnego </p><p>Osteointegracja: zjawisko poczenia mechanicznego implantu z koci poprzez przyrastanie tkanki kostnej do jego powierzchni </p><p>Powierzchnie osteointegracyjne - chropowaty tytan (piaskowany i trawiony) - porowata tytanowa powierzchnia napylana - Natryskiwany plazmowo hydroksyapatyt</p><p>ENDOPROTEZOPLASTYKA</p></li><li><p>98</p><p>POWIERZCHNIA OSTEOINTEGRACYJNA</p></li><li><p>99</p></li><li><p>ENDOPROTEZA BEZCEMENTOWA</p></li><li><p>ENDOPROTEZA BEZCEMENTOWA</p></li><li><p>ENDOPROTEZOPLASTYKA CEMENTOWANA</p></li><li><p>ENDOPROTEZA POWIERZCHNIOWA</p><p>-Duy zakres ruchu </p><p>- zachowanie tkanki kostnej </p><p>- Niewielkie problemy w przypadku powika </p><p>- Czste wczesne powikania </p><p>- Problem emisji jonw metali</p></li><li><p>ENDOPROTEZA POWIERZCHNIOWA</p></li><li><p>Zachowanie tkanki kostnej </p><p>Korzystne przenoszenie obcie na ko udow</p><p>ENDOPROTEZA PRZYNASADOWA</p></li><li><p>ENDOPROTEZA PRZYNASADOWA</p></li><li><p>107</p><p>ENDOPROTEZA KOLANA - TYPY</p><p>Ilo zastpowanych przedziaw stawu</p><p>jednoprzedziaowa </p><p>dwuprzedziaowa </p><p>trjprzedziaowa</p><p>Stopnie zwizania</p><p>niezwizane </p><p>pzwizane </p><p>zawiasowo-rotacyjne </p><p>zawiasowe</p></li><li><p>ENDOPROTEZOPLASTYKA</p><p>-JEDNOPRZEDZIAOWA</p></li><li><p>ENDOPROTEZA STAWU KOLANOWEGO</p><p>Jednoprzedziaowa</p></li><li><p>ENDOPROTEZA STAWU KOLANOWEGO</p><p>Stawu rzepkowo-udowego</p></li><li><p>ENDOPROTEZA STAWU KOLANOWEGO</p><p>Stawu rzepkowo-udowego</p></li><li><p>ENDOPROTEZOPLASTYKA</p><p>- DWU I TRJPRZEDZIAOWA</p></li><li><p>ENDOPROTEZA DWUPRZEDZIAOWA</p></li><li><p>114</p></li><li><p>115</p><p>Powikania endoprotezoplastyki</p><p> Infekcja </p><p> Obluzowanie </p><p> Niestabilno </p><p> Uszkodzenia mechaniczne implantw</p></li><li><p>116</p><p>Przetoka ropna - pny objaw infekcji okooprotezowej</p></li><li><p>117</p></li><li><p>118</p></li><li><p>OBLUZOWANIE ENDOPROTEZY</p></li><li><p>OBLUZOWANIE ENDOPROTEZY</p></li><li><p>OBLUZOWANIE ENDOPROTEZY</p></li><li><p>DZIKUJZA </p><p>UWAG</p></li></ul>

Recommended

View more >