Chuong 1-Tong Quan TMDT

  • Published on
    11-Jun-2015

  • View
    838

  • Download
    1

Transcript

Nguyn Phan Anh B mn: Qun tr tc nghip TMT Khoa Thng Mi in TNI DUNG1.1 S hnh thnh v pht trin ca TMT 1.2 Mt s khi nim v TMT 1.3 c im ca TMT 1.4 Li ch v hn ch ca TMT 1.5 Xu hng ca thng mi in t 1.6 Cc lnh vc ng dng ca TMT21.1 S hnh thnh v pht trin ca TMT1.1.1 Cc ln sng vn minh nhn loi 1.1.2 Doanh nhn trong cc nn vn minh 1.1.3 Cc cu chuyn thnh cng ca TMT 1.1.4 S hnh thnh v pht trin ca TMT31.1 S hnh thnh & pht trin ca TMT1.1.1 Cc ln sng vn minh nhn loiAlvin Toffler (trong cun The Third Wave, 1981) chia 10.000 nm vn minh nhn loi thnh 3 ln sng pht trin chnh ng d on loi ngi s tin n ln sng vn minh th ba ln sng pht trin K nguyn Mng (internet)K nguyn nng nghip K nguyn cng nghip K nguyn mng41.1.1 Cc ln sng vn minhVn minh nng nghip X hi nng nghipo o oLao ng x hi s dng sc ngi l chnh Trng trt trn cnh ng Cng c lao ng th s My mc thay th sc ngi Khai thc ti nguyn thin nhin trong lng t, y bin Xa l, cao , ng st, sn bay, bn cng, khu cng nghipK nguyn nng nghipVn minh cng nghip X hi cng nghipo o oK nguyn cng nghipK nguyn mng X hi thng tinTri thc ng vai tr quan trng o Pht trin ngun nhn lc v cc mi quan h ca con ngi trn th gii thng qua cc thit b: my tnh, in thoi di ng, PDA Cc ngun tr tu con ngi c gn kt o Xa l thng tin (Internet), cc mng truyn thng, cc phng tin phn cng v phn mm, cc my tnh PC, modem v cc my in thoi di ngoK nguyn mng51.1.2 Doanh nhn trong cc nn vn minhX hi nng nghipo oCc thng gia, li bun: Con ng t la, Cng c, phng tin lao ng th sX hi cng nghipoDoanh nhn th h th nht to CSHT cho XH-CN: Cc trm t bn cng nghip: Vua thp (Andrew Carnegie), vua du m (J. D. Rockefeller), trm t (Henry Ford) Cc doanh nhn th h th hai: s dng CSHT: Cc tp on sn xut - phn phi, cng nghip gii tr (Wal-mart, Mc Donald)6o1.1.2 Doanh nhn trong k nguyn CNTTX hi thng tinoCc doanh nhn th h th ba - to nn h tng thng tin cho x hi: Bill Gates, Micheal Dell V nhng doanh nhn th h th t - ng dng CNTT lm ra bc t: Jeff Bezos (Amazon); Jerry Yang, David Filo (Yahoo!) Trong khong thi gian 20 nm tr li, cc cng ty thnh t ch yu l cc cng ty Yang Yuanqing tham gia vo cc ngnh lin quan n Ch tch ca Internet Lenovoooc im chung ca cc doanh nhn k nguyn CNTT ?71.1.2 S hnh thnh v pht trin ca TMTInternet ang tc ng mnh n cuc sng con ngi. Cuc sng mng s l mt c trng ca i sng tng lai. Mt khi con ngi bt u s dng Internet th s khng c s quay li.Bill Gates - Ch tch kimKin trc s trng phn mm Tp on Microsoft)CNTT, Internet tc ng mnh m ti lnh vc kinh doanh s dn n s hnh thnh mt phng thc kinh doanh mi Thng mi in t81.1.2 S hnh thnh v pht trin ca TMTKhi x hi mng dn tr thnh hin thc, cc hot ng thng mi trn Internet c th theo sau. Vic trin khai cc hot ng thng mi trn Internet l im mu cht ca vic to ra ca ci vt cht trong mt x hi mng. Hot ng cn c gi l thng mi in t.Sayling Wen, Future of E-commerce91.1.2 S hnh thnh v pht trin ca TMTTrong nm nm ti, tt c cc doanh nghip s l cc doanh nghip trc tuynAndy Grove, CEO ca IntelMt nm trn mng tng ng vi by nm trn mt tJohn Chambers, CEO ca Cisco SystemsGing nh ng st, thng mi in t em ti s tc ng mi, nhanh chng lm thay i nn kinh t, x hi v chnh trPeter Drucker, Ngi ng u cng ng Hin-u101.1.3 Mt s cu chuyn thnh cng trong lnh vc TMTCu chuyn ca Dell Qantas Airway Cu chuyn TMT Vit Nam11Cu chuyn kinh doanh ca DELLwww.dell.comp trai, phong trn v lng mn l nhng iu m ng o khch hng cng nh i tc nhn xt v Micheal Dell12Dell Computer1.1.3.1 Cu chuyn kinh doanh ca DELLCng ty Dell Computer c thnh lp ngy 3 thng 5 nm 1984; Vn khi u: 1000 $. Thng 1 nm 1993, DELL ot doanh s 2 t $. Vn ca Dell Nm 1994, Dell ri vo khng hong khi m tht tr tru, y li l mt vn do pht trin qu nhanh - trong nm 1993 doanh thu ca cng ty tng thm 890 triu USD, t 2,1 t USD. iu ny l ra phi l mt tin tc tt lnh nhng s tht th ngc li. "Tim lc ca chng ti khng cho php cng ty m rng hot ng vi mt tc cao nh vy."141.1.3.1 Cu chuyn kinh doanh ca DELL Gii php ca DellMarketing trc tuyn, trc tip H thng bn hng trc tuyn B2C Trin khai h thng B2B H thng hp tc in t Dch v khch hng in t Intrabusiness EC151.1.3.1 Cu chuyn kinh doanh ca DELL Kt quBng vic DELL bn my tnh lp rp theo n t hng qua mng Internet nhanh chng tr thnh mt cuc cch mng qua trang www.dell.com 1999, DELL tr thnh cng ty kinh doanh PC s 1 M. Doanh s trc tuyn ca Dell nm 2004: 3,25 t USD DELL lin kt web u tin ti khch hng (lin kt c tn Premier Pages) cho php khch hng vo trc tip c s d liu v dch v v h tr cng ty. Michael Dell - mt trong s 100 nhn vt c nh hng nht trn th gii (Tp ch Time bnh chn 4/2004).161.1.3.2 Qantas Airways ng dng TMT cnh tranhVn Gi nhin liu tng Qantas phi i mt vi 2 vn ln: s cnh tranh gay gt ca cc i th v vic tng ph dch v ca sn bay quc t Sydney Sau v 11/9, nhu cu vn ti hng khng gim Qantas cn thay th mt s my bay ln cnh tranh Kinh t Australia gim st17Gii php ca QantasK cc hp ng vi cc nh cung cp nhin liu nhm ch ng v vn nhin liu, trnh nhng bin ng ln v gi c th trng Tp trung trin khai cc h thng TMT lin quan ti cc hot ng mua, bn, trao i hng ho, dch v, thng tin, trin khai h thng thanh ton in t Cc gii php khc1819Qantas AirwayGii php ca QantasCc hot ng B2BTham gia th trng in t B2B Lin kt vi cc nh cung ng v cc hng hng khng ln nhm hp tc gii quyt cc vn : nguyn liu, dch v nguyn liu, cc dch v bo tr, sa cha nh, cc dch v hu cn Lin kt vi Corporcure.com.au cng 13 tp on Australia ln hnh thnh tp khch hng chin lc Thc hin cc hot ng mua sm in t nhm cung cp thit b vn phng, cc dch v h tr21Gii php ca QantasCc hot ng B2Co ot ch, bn v trc tuyn Mng khng dy o to trc tuyn Ngn hng trc tuynCc hot ng B2E (business-to-employee)o o22Cu chuyn kinh doanh ca QantasKt quQantas ct gim ch ph c tnh khong 85 triu USD (AU) mi nm (2003) Qantas tng doanh thu t cc dch v (khng k dch v du lch) hng nm khong 700 triu USD (AU) Tr thnh mt i th cnh tranh ln nht trong lnh vc vn ti hng khng.23Cu chuyn TMT ca Vit NamQunh Lng l mt x u tin ca Ngh An mnh dn lp 1 trang web qung b v bn rau qua mng. Ch cn mt ci nhp chut khch hng xa c th yn tm vi ngun cung cp rau sch t ngi dn Qunh Lng. T khi trang web ra i c rt nhiu h gia nh chuyn sang trng rau mu. Hng nm thu nhp t rau mu chim 79% tng thu nhp ca ton x.241.1.4 S hnh thnh v pht trin ca TMTLch s pht trin ca TMT gn lin vi s pht trin InternetS lng my ch1995: Hng Dell, Cisco v Amazon bt u xc tin mnh m s dng Internet cho cc giao dch thng mi61994: Netscape bn trnh duyt Navigator 1991: NSF cho php thc hin hot ng thng mi trn Internet 1989: Ngn ng HTML c pht minh5 4 31993: Trnh duyt Web Mosaic c pht minh ti H Illinois v c bn rng ri211969: Internet/ARPAnet bt u c xy dngCc mc pht trin ch yu ca thng mi in t v s lng my ch Internet tng ngNgun: OECD, 199826Cng ty Pets khai trng trang web ca mnh vo thng 2 nm 1999. Trn th trng c hn 10.000 ca hng bn dng cho th cng. Bao gm: Ca hng bn l Ca hng tp phm H thng bn l c chit khu (Wal-Mart, Costco) v cc siu th th cng th h mi.28 Sau khi a ra trang Web Pets.com, Pets c c 110 triu USD t cc nh u t t nhn trong nm 1999 v thm 80 triu USD t vic bn c phn cng khai vo u nm 2000.Pets chi hn 100 triu USD cho hot ng qung co Cng ty cng chi tiu ng k cho vic to ra ca hng trn Web v cung cp hn 12000 sn phm khc nhau. Thng 11 nm 2000, cha y 2 nm sau khi a ra trang Web ca mnh, Pets ph sn!!!S ngi s dng v s thm nhp ca InternetTnh hnh pht trin TMTTnh hnh pht trin TMTTnh hnh pht trin TMTTnh hnh pht trin TMTTnh hnh pht trin TMTTnh hnh pht trin TMTTnh hnh pht trin TMTTnh hnh pht trin TMTTnh hnh pht trin TMTTnh hnh pht trin CNTT & TMT Vit NamNgun: Bo co Ton cnh CNTT Vit Nam 2007 Hi tin hc TP. H Ch MinhBo co Ton cnh CNTT Vit Nam 2007 Hi tin hc TP. H Ch Minh1.2 Khi nim thng mi in tC nhiu tn gi gn gi hoc tng t nhau v TMT E-commerce: TM in t Online trade: TM trc tuyn Cyber trade: TM iu khin hc Paperless trade: TM khng giy t Digital commerce: TM s ho Internet commerce: TM internet Thut ng c dng ph bin nht hin nay l thng mi in t (electronic commerce hay e-commerce)421.2 Khi nim thng mi in tTheo GS. R. Kalakota v A. Winston, TMT c nhn nhn t nhiu gc khc nhau:Gc CNTT M tTMT l vic cung cp, phn phi thng tin, cc sn phm/dch v, cc phng tin thanh ton qua ng dy in thoi, cc mng truyn thng hoc qua cc phng tin in t khc TMT l vic ng dng cng ngh (ch yu l cng ngh thng tin) t ng ho cc giao dch kinh doanh v cc knh thng tin kinh doanh TMT l cng c cc doanh nghip, ngi tiu dng, cc nh qun l ct gim cc chi ph dch v, ng thi nng cao cht lng hng ho, dch v v tng tc cung cp dch v cho khch hng TMT cung cp kh nng tin hnh cc hot ng mua, bn hng ho, trao i thng tin trc tip trn Internet cng nhiu dch v trc tuyn khc 43Kinh doanhDch vTrc tuyn1.2 Khi nim thng mi in tKhi nim Thng mi in t:Thng mi in t l vic tin hnh cc giao dch thng mi thng qua mng Internet, cc mng truyn thng v cc phng tin in t khc441.3 c im ca TMT1.3.1 c im ca TMT 1.3.2 TMT v kinh doanh in t 1.3.3 Cc mc ng dng TMT 1.3.4 Phn loi TMT theo mc s ha (o ha) 1.3.5 H tng c s cho TMT451.3 c im thng mi in t 1.3.1 c im TMTTMT l mt phng thc thng mi s dng cc phng tin in t lm thng mi. Ni chnh xc hn, TMT l vic trao i thng tin thng mi thng qua cc phng tin cng ngh in t, m ni chung l khng cn phi in ra giy trong bt k cng on no ca ton b qu trnh giao dch. Hot ng TMT c thc hin trn c s cc ngun thng tin di dng s ho ca cc mng in t. N cho php hnh thnh nhng dng thc kinh doanh mi v nhng cch thc mi tin hnh hot ng kinh doanh.461.3.1 c im TMTCc bn tin hnh giao dch trong TMT khng nht thit phi gp g nhau trc tip v khng phi bit nhau trc. Vic s dng cc PTT, cc thng tin thng mi c s ha cho php giao dch Ngi My My Ngi gia cc bn c tin hnh TMT l mt h thng bao gm nhiu giao dch thng mi. Cc giao dch ny khng ch tp trung vo vic mua - bn hng ho v dch v trc tip to ra thu nhp cho doanh nghip, m bao gm nhiu giao dch h tr to ra li nhun (v d: h thng h tr vic cho bn, cung cp cc dch v khch hng hoc to iu kin thun li cho qu trnh thng tin, lin lc gia cc i tc kinh doanh...)47Qui trnh thng mi in t48Minh ho qui trnh mua hng t website ca AmazonNgn hng Ngn hngthanh ton thanh ton3b tr / clearance Th tn dng / Credit card4Phn phi Phn philu kho lu khoGi n hngAmazon.com Amazon.comGiao hng5sales sales Information systems Information systems coordination coordination contents contentsVn chuyn Vn chuyndeliverTrtransport transport tracking trackingli hn g6cung cpt hng bn hng Bnh luni tc i tcbn hng bn hng2 Tc gi Tc gimarketing marketingKhch hng Khch hngmua sm mua sm1Qui trnh kinh doanh ca DELLTng hp cc n hng thng tin cho nh cung cp 2Lp rp v Phn phi 3 1 2 4 Giao hng cho khch hngKH t hng qua Internet, Phone, thng qua trang web ca DN4Mt s sn phm giao trc tip speakers, external zip drivers1.3.2 TMT v kinh doanh in tHai khi nim thng mi in t v kinh doanh in t c s khc nhau nht nhoTMT bao gm cc trao i thng mi gia khch hng - cc i tc - doanh nghip. Th d: gia nh cung ng - nh sn xut; gia khch hng - i din bn hng, gia nh cung ng DV vn ti - nh phn phioKDT c hiu theo gc qun tr kinh doanh l vic ng dng cng ngh thng tin v Internet vo cc quy trnh, hot ng ca doanh nghip KDT bao hm tt c cc hot ng TMT, ngoi ra, cn lin quan n cc hot ng xy ra bn trong doanh nghip, nh sn xut, nghin cu pht trin, qun tr sn phm, qun tr ngun nhn lc v c s h tng511.3.2 TMT v kinh doanh in tQun tr chui cung ng (SCM)Qun tr mi quan h khch hng (CRM) TMT eCommerce Qun tr tri thc (KM)521.3.3 Cc mc ng dng TMT5 43 2 11.3.4 Phn loi TMT theo mc s ho (o ho)Trnh ng dng TMTca t chc c phn loi qua mc o ho (s ho) ba yu t kinh doanh c bn (3Ps):o o oProducts: sn phm (dch v) c kinh doanh Process: qu trnh giao dch Players: ch th, i tc tham gia giao dch54Phn loi cc t chc TMT551.3.4 Phn loi TMT theo mc s ho (o ho)S kt hp ba yu t ny c m t trong khng gian ba chiu (3Ds) hnh thnh ba loi hnh t chc tng ng vi ba mc ng dng TMT khc nhau (3Os):oT chc kinh doanh truyn thng: 3 yu t u mang tnh vt th. Cc t chc gch va Brick and mortar organizationoT chc kinh doanh in t thun tu (TMT ton phn): 3 yu t u s ho Cc t chc o dot com (pure online/virtual organization)oT chc ng dng TMT tng phn: 1 hoc 2 yu t o ho Cc t chc c nhp v va h click and brick organization561.4 Li ch v hn ch ca TMT1.4.1 Li ch ca TMT 1.4.1.1 Li ch i vi t chc 1.4.1.2 Li ch i vi ngi tiu dng 1.4.1.3 Li ch i vi x hi 1.4.2 Hn ch ca TMT 1.4.2.1 Hn ch v k thut 1.4.2.2 Hn ch v thng mi571.4.1 Li ch ca TMT1.4.1.1 LI CH I VI CC T CHCoM rng th trngM rng th trng vi chi phi thp, D dng tm kim, tip cn ngi cung cp, khch hng v i tc trn khp th gii M rng mng li nh cung cp, khch hng cng cho php cc t chc c th mua vi gi thp hn v bn c nhiu sn phm hn.oGim chi ph sn xutGim chi ph giy t Gim chi ph chia x thng tin, Chi ph in n, gi vn bn truyn thng.1.4.1 Li ch ca thng mi in t1.4.1.1 LI CH I VI CC T CHC (tip)oCi thin h thng phn phiGim lng hng lu kho v tr trong phn phi hng H thng ca hng gii thiu sn phm c thay th hoc h tr bi cc showroom trn mng, v d ngnh sn xut t (V d nh Ford Motor) tit kim c chi ph hng t USD t gim chi ph lu khooVt gii hn v thi gianVic t ng ha cc giao dch thng qua Web v Internet gip hot ng kinh doanh c thc hin 24/7/365 m khng mt thm nhiu chi ph bin i.1.4.1 Li ch ca thng mi in t1.4.1.1 LI CH I VI CC T CHC (tip)oSn xut hng theo yu cuCn c bit n di tn gi Chin lc ko, li ko khch hng n vi doanh nghip bng kh nng p ng mi nhu cu ca khch hng. V d: Dell Computer Corp, Trn Anh1.4.1 Li ch ca thng mi in t1.4.1.1 LI CH I VI CC T CHC (tip)oM hnh kinh doanh miCc m hnh kinh doanh mi vi nhng li th v gi tr mi cho khch hng M hnh ca Amazon.com, mua hng theo nhm hay u gi nng sn qua mng n cc sn giao dch B2B l in hnh ca nhng thnh cng ny.1.4.1 Li ch ca thng mi in t1.4.1.1 LI CH I VI CC T CHCoTng tc tung sn phm ra th trngLi th v thng tin Kh nng phi hp gia cc doanh nghiptng hiu qu sn xut v gim thi gian tung sn phm ra th trngo oGim chi ph thng tin lin lc Gim chi ph mua sm: Thng qua gim cc chi ph qun l hnhchnh (80%); gim gi mua hng (5-15%); gim chu trnh thi gian mua hng (50%)oCng c quan h khch hng:Giao tip thun tin qua mng Quan h vi trung gian v khch hng d dng hn Vic c bit ha sn phm v dch v cng gp phn tht cht quan h vi khch hng v cng c lng trung thnh1.4.1.1 Li ch ca i vi t chc (tip)oThng tin cp nhtMi thng tin trn web nh sn phm, dch v, gi c... u c th c cp nht nhanh chng v kp thioChi ph ng k kinh doanhMt s nc v khu vc khuyn khch bng cch gim hoc khng thu ph ng k kinh doanh qua mng. Thc t, vic thu nu trin khai cng gp rt nhiu kh khn do c th ca InternetoCc li ch khcNng cao uy tn, hnh nh doanh nghip Ci thin cht lng dch v khch hng i tc kinh doanh mi n gin ha v chun ha cc quy trnh giao dch Tng nng sut, gim chi ph giy t Tng kh nng tip cn thng tin v gim chi ph vn chuyn Tng s linh hot trong giao dch v hot ng kinh doanh.1.4.1.2 Li ch ca i vi ngi tiu dng (tip)Vt gii hn v khng gian v thi gian: Thng mi in t cho php khch hng mua sm mi ni, mi lc i vi cc ca hng trn khp th gii Nhiu la chn v sn phm v dch v: Thng mi in t cho php ngi mua c nhiu la chn hn v tip cn c nhiu nh cung cp hn Gi thp: Do thng tin thun tin, d dng v phong ph hn nn khch hng c th so snh gi c gia cc nh cung cp thun tin hn v t tm c mc gi ph hp nht Giao hng nhanh hn vi cc hng ha s ha c: i vi cc sn phm s ha c nh phim, nhc, sch, phn mm.... vic giao hng c thc hin d dng thng qua Internet1.4.1.2 Li ch ca i vi ngi tiu dng (tip)Thng tin phong ph, thun tin v cht lng cao hn Khch hng c th d dng tm c thng tin nhanh chng v d dng thng qua cc cng c tm kim (search engines); Thng tin a phng tin (m thanh, hnh nh) u gi M hnh u gi trc tuyn ra i cho php mi ngi u c th tham gia mua v bn trn cc sn u gi v ng thi c th tm, su tm nhng mn hng mnh quan tm ti mi ni trn th gii.1.4.1.2 Li ch ca i vi ngi tiu dng (tip)Cng ng thng mi in tMi trng kinh doanh TMT cho php mi ngi tham gia c th phi hp, chia x thng tin v kinh nghim hiu qu v nhanh chng.p ng mi nhu cuKh nng t ng ha cho php chp nhn cc n hng khc nhau t mi khch hngThuTrong giai on u ca TMT, nhiu nc khuyn khch bng cch min thu i vi cc giao dch trn mng1.4.1.3 Li ch ca i vi x hiHot ng trc tuynoThng mi in t to ra mi trng lm vic, mua sm, giao dch... t xa gim vic i li, nhim, tai nn Nhiu hng ha, nhiu nh cung cp p lc gim gi kh nng mua sm ca khch hng cao hn nng cao mc sng Nhng nc ngho c th tip cn vi cc sn phm, dch v t cc nc pht trin hn thng qua Internet v TMT. ng thi cng c th hc tp c kinh nghim, k nng... c o to qua mng. Cc dch v cng cng nh y t, gio dc, cc dch v cng ca chnh ph... c thc hin qua mng vi chi ph thp hn, thun tin hn. Cp cc loi giy php qua mng, t vn y t.... l cc v d thnh cng in hnhNng cao mc sngoLi ch cho cc nc nghooDch v cng c cung cp thun tin hno1.4.2 Hn ch ca thng mi in tTheo CommerceNet (commerce.net), 10 cn tr ln nht:An ton S tin tng v ri ro Thiu nhn lc v TMT Vn ha Thiu h tng v ch k s ha (hot ng ca cc t chc chng thc cn hn ch) Nhn thc ca cc t chc v TMT Gian ln trong TMT (th tn dng...) Cc sn giao dch B2B cha thc s thn thin vi ngi dng Cc ro cn thng mi quc t truyn thng Thiu cc tiu chun quc t v TMT1.4.2.1 Hn ch v k thutCha c tiu chun quc t v cht lng, an ton v tin cy Tc ng truyn Internet vn cha p ng c yu cu ca ngi dng, nht l trong Thng mi in t Cc cng c xy dng phn mm ang trong giai on pht trin Kh khn khi kt hp cc phn mm TMT vi cc phn mm ng dng v cc c s d liu truyn thng Cn c cc my ch thng mi in t c bit (cng sut, an ton) i hi thm chi ph u t Chi ph truy cp Internet vn cn cao Thc hin cc n t hng trong thng mi in t B2C i hi h thng kho hng t ng ln1.4.2.2 Hn ch v thng miAn ninh, ring t: 2 cn tr v tm l i vi ngi tham gia TMT Thiu lng tin v TMT v ngi bn hng trong TMT Nhiu vn v lut, chnh sch, thu cha c lm r Mt s chnh sch cha thc s to iu kin TMT pht trin Cc phng php nh gi hiu qu ca TMT cha y , hon thin Chuyn i thi quen tiu dng t thc n o cn thi gian S tin cy i vi mi trng kinh doanh khng giy t, khng tip xc trc tip, giao dch in t cn thi gian S lng ngi tham gia cha ln t li th v quy m (ho vn v c li) S lng gian ln ngy cng tng do c th ca TMT Thu ht vn u t mo him kh khn hn sau s sp hng lot ca cc cng ty dot.com1.5 Xu hng ca thng mi in t1.5.1 o ho (Virtualization) 1.5.2 Ton cu ho (Globalization) 1.5.3 Phi trung gian (Disintermediation) 1.5.4 Trung gian mi (New intermediation) 1.5.5 Hi t (Convergence)1.5.1 o haCc sn phm, hng ha vt l c b sung v thay th bng cc sn phm, hng ha o. Th d: thegioididong.com, so hoa Cc cch thc v kinh nghim mua sm vt l c thay th bng cch thc v kinh nghim mua sm o Khch hng ng vai tr quan trng v ch ng trong vic thit k cc sn phm ph hp vi mnh Th d: Dell hoc Land's End1.5.2 Ton cu haHot ng ca cc doanh nghip m rng trn phm vi ton cu; sn phm ca doanh nghip c th c thng tin ti khch hng khp th gii. Th du: golmart Doanh nghip phi cnh tranh vi cc i th t khp mi ni trn th gii.1.5.3 Phi trung gianCc trung gian ng vai tr quan trng trong thng mi truyn thng b loi b hoc c thay th bng s xut hin cc th trng in tPhi trung gianDoanh nghip Khch hng1.5.4 Cc trung gian miS xut hin cc th trng in t to c hi hnh thnh cc trung gian in t mi: Nhng ngi tp hp thng tin v sn phm Nhng im mua sm trn gi (one-stop shopping) Ngi cung cp cc dch v an ton Nhng ngi chia s thng tinDoanh nghipTrung gian miKhch hng1.5.5 S hi tTt c cc phng tin thng tin u hi t trong mt thit b ging nh my tnh c nhn S hi t thng tin v sn phm v cc nh cung cp sn phm Th d: Yahoo!; Google; MSN (Live)Cc sn phm/ dch v ca Google1.6 Cc lnh vc ng dng TMT1.6.1 Thng mi hng ho dch v 1.6.2 Ngn hng, ti chnh 1.6.3 o to trc tuyn 1.6.4 Xut bn 1.6.5 Gii tr trc tuyn 1.6.6 Dch v vic lm 1.6.7 Chnh ph in t1.6.1 Thng mi hng ho, dch vTMT trong lnh vc sn xut v thng mi gia cc doanh nghip (B2B) Cc giao dch cung ng, mua bn nguyn, nhin vt liu chnh cho sn xut, cung ng sn phm t ngi sn xut ti cc i l tiu th v ngi bn bun thuc lnh vc hot ng ca mng EDI. V d: Alibaba.com Cc hng ho phc v bo tr, sa cha v vn hnh (MRO - Maintenance, Repaire and Operation) bao gmCc sn phm nh vn phng phm, Ph tng thay th phc v sa cha, Cc vt dng r tin mau hng nh vt liu, phng tin ty ra v.v. Cc chi tit sn phm, c c trng bi cc giao dch mua bn vi dung lng ln, gi tr nh, lp i lp li vi cng mt khch hng, chi ph t hng ln i vi c ngi mua v ngi bn, c thc hin qua cc website B2B1.6.1 Thng mi hng ho, dch v (tip)Thng mi bn l (B2C)oLnh vc p dng rng ri TMT vi nhiu m hnh kinh doanh a dng. Cc hng ho c bn ch yu l nhng hng ho m tin cy v cht lng gn lin vi thng hiu c tn nhim v hng ho c chng loi phong ph, cc sn phm s ho cc sn phm ngh thutMy tnh v cc thit b in t; dng c th thao; vn phng phm; sch v bng a nhc, phim nh, chi tr em, cc sn phm ngh thutoV d: Aodaistyles.com; sieuthimayvanphong.com1.6.1 Thng mi hng ho, dch v (tip)Dch v du lch: Dch v du lch, bn v my bay, v xem phim, biu din ngh thut, dch v ngh cui tun trn gi cho gia nh Gip tm kim y bn , thng tin v ni du lch. Tit kim chi ph ca ngi cung ng dch v v thi gian ca ngi tiu dng dch v. V d: viettravel.com.vn, biztravel.com, jetstarJetStar.com.vn861.6.1 Thng mi hng ho, dch v (tip)Vn ti:Thng qua cc website cung cp dch v vn ti hng ho Cc website vn ti cho php cng ty vn ti thu nhn v tp hp n t hng tt hn, pht huy ti a cng sut phng tin, h gi thnh vn chuyn, m bo a hng kp thi ti ni nh. Cho php khch hng theo di hng ho trn ng vn chuyn. Thc hin qu trnh thanh ton trc tuyn VD: www.ups.com, www.dhl.com, www.fedex.com871.6.1 Thng mi hng ho, dch v (tip)Th trng bt ng snThng qua Internet, ngi mi gii c th gii thiu v khch hng c th tip cn vi thng tin rt phong ph v nh ca cn mua bn (danh sch, v tr, trng thi mi c, m t bng hnh nh, ving thm o trong khng gian ba chiu), v tip cn vi nhau tho thun cc iu kin mua bn. Tuy nhin, cc giao dch qua mng nhn chung cha thay th c cc hot ng thc (c bit l cc khu lin quan n giy t chuyn giao s hu). Cc dch v i lin vi kinh doanh bt ng sn: nh gip cc ch doanh nghip trong vic tm kim, m rng vn phng, trang b Internet, in thoi, cp in, si nng vn d tn nhiu thi gian v sc lc.1.6.1 Thng mi hng ho, dch v (tip)Cc dch v y t:Internet gip cc bc s, dc s trao i tng, pht minh, kinh nghim Cc website to c hi t vn nhanh, chi ph thp gia bc s v bnh nhn Tn ti nhiu website v t vn dinh dng.Cc dch v t vn php lut:Nh ng dng TMT, cc chuyn gia php lut c th nhanh chng tm kim, thu thp, x l thng tin v cc v n, gip khch hng nhanh chng tm c ngi cung ng dch v t vn ph hp. Cc dch v ny ang pht trin nhanh chng trn mng.Cc dch v khc:Dch v bo him, dch v tm kim trc tuyn t tin v thn nhn ang c thm c hi pht trin1.6.2 Cc dch v ngn hng trc tuynCc ngn hng hn hp:oCc ngn hng truyn thng c b sung cc dch v trc tuyn, gi l ngn hng hn hp. V d: Vietcombank Li th v danh ting, truyn thng c to lp t trc, s tin cy ln hn ca khch hng do c tr s vt l, c ni giao tip c th, c mng li rng ri cc my rt tin t ng. Cc ngn hng loi ny chim v tr ch o hin nay. C li th v tc v chi ph dch v, em li cho khch hng li ch kinh t ln hn, nhng bt li th v tin cy. Mt s ngn hng Internet thun tu c gng to lp s hin din vt l vi mc cn thit, hoc hp tc vi cc ngn hng truyn thng.ooCc ngn hng Internet thun tu (ngn hng o):oo1.6.2 Ngn hng, ti chnh (tip)Vay vn trc tuynVic hon thnh cc th tc vay vn, so snh, la chn cc phng n vay trong thng mi truyn thng thng tn nhiu thi gian. Qua mng, qu trnh ny thc hin nhanh hn vi chi ph thp hn. Hin nay vay vn trc tuyn ch yu c tin hnh i vi cc khon vay nh.u t trc tuyn mua bn chng khonL lnh vc ng dng rng ri TMT; Cho php nh u t tip cn, tm hiu kch c lnh mua, bn cc chng khon, gi cho bn, cho php ngi mua v ngi bn trc tip lin h, tin hnh giao dch mua bn nhanh chng, hiu qu, b qua trung gian. Qu trnh nh gi trn mng cng minh bch hn. V d: saigonbid.com, www.hastc.org.vn sn giao dch chng khon HN www.hsx.vn sn giao dch chng khon thnh ph HCM92Khi khch hng giao dch thng qua trang web ny khch hng s phi tr mt khon ph giao dch l 0.03% gi tr giao dich.931.6.2 Ngn hng, ti chnh (tip)Dch v ti chnh hn hpL xu hng kt hp ng thi nhiu loi hnh dch v ti chnh (thanh ton, cho vay vn, u t, bo him, kinh doanh bt ng sn, dch v lp k hoch ti chnh) tc ng n c cc ngn hng truyn thng v cc ngn hng trc tuyn. Nhiu website cung ng dch v ti chnh tch hp, cho php ngi s dng bit c thng tin v tnh hnh ti chnh ca mnh m ch cn truy cp 1 website duy nht.1.6.3 o to trn mngL vic s dng Internet v cc cng ngh ph hp pht trin, phn phi v m rng cc ngun lc o to. o to trn mng - mt mi trng o to mi, c tim nng rt ln, tng c hi tip cn i vi ng o ngi hc, gim chi ph o to, hnh thnh nn cc m hnh o to mm do, linh hot theo khng gian v thi gian. Cung cp nhng cng c hu hiu cho ngi hc c th t c cc hc v v cc bng cp khc nhau. Cc cng ty xy dng h thng o to da trn cng ngh Web gip cc nhn vin ca mnh cp nht kin thc v sn phm mi, dch v v cc quy trnh mi. V d: ketoanmay.com, vietnamlearning.vn; daotaotructuyen.org; topica.com.vn9798991.6.4 Xut bn trn mngXut bn in t l qu trnh to lp v phn phi s ho ni dung thng tin bao gm c ch phm in n, m nhc, video v cc phn mm. Internet ang lm thay i cch thc m ni dung thng tin c to lp, bin tp, phn phi, mua v bn.o o oCc tc gi xut bn trc tip tc phm Cc nh xut bn c th trc tip bn sch ca mnh cho ngi tiu dng. => Xu hng c cu li qu trnh chuyn mn ho v hp tc ho trong ngnh xut bn.Internet cng gip cc nh nghin cu thu thp t liu v lm tng quan cc ti liu mt cch rt nhanh chng nh th tn in t v cc trang Web. Tham gia vo xut bn in t c cc nh xut bn ngoi tuyn truyn thng (to lp thm knh xut bn mi trn mng nh mt knh b sung); v nhiu website xut bn thun tu trn mng.Vn nn th rc1021.6.5 Gii tr trc tuynGii tr l lnh vc kinh doanh pht trin mnh m, v l lnh vc giu tim nng, ha hn thu li nhun trn Internet hin nay Cc hnh thc gii tr trc tuyn: ca nhc, phim nh, pht thanh, truyn hnh, tr chi, t chc cu lc b cc ngh s hoc khn gi yu thch ngh thut Web tc ng mnh ti cc knh gii tr truyn thng. Din ra s xm nhp an xen gia cc loi hnh gii tr (Internet, phim, ca nhc, v tuyn truyn hnh), chng cng tr nn gn kt, gn gi1051.6.6 Dch v vic lm trc tuynNhiu website dch v vic lm trn mng, bao gm t nhng website cung cp danh mc rt ln cc v tr lm vic thuc nhiu ngnh ngh khc nhau Li ch cho cc DN v ngi lao ng Dch v vic lm trn mng gp phn ng k ci thin hot ng ca th trng lao ng Th d: tuyendung.com, vietnamworks.com1.6.7 Chnh ph in tChnh ph in ph in t l vic s dng cng ngh Internet ni chung v c bit l thng mi in t a thng tin v cc dch v cng cng n cho ngi dn, cc i tc kinh doanh v cc nh cung cp, v nhng ngi lm vic trong ngnh cng cng. Chnh t cung cp nhiu li ch tim nng:Nng cao hiu qu v tnh hu hiu cc chc nng ca chnh ph Chnh quyn tr nn minh bch hn To nhiu c hi hn cc cng dn phn hi n cc c quan ca chnh ph v tham gia vo cc t chc v qu trnh dn ch. Chnh ph in t c th to iu kin cho nhng thay i c bn trong mi quan h gia cc cng dn v cc cp chnh quyn.1.6.7 Chnh ph in t (tip theo)Cc giao dch trong chnh ph in t c th chia thnh ba loi chnh:o o oChnh ph vi cng dn (G2C), Chnh ph vi cc doanh nghip (G2B) Gia ni b cc c quan chnh ph (G2G).Vic ng dng TMT ca Chnh ph l mt ng lc v n by quan trng thc y pht trin TMT v CPT ni ring, CNTT ni chung.