Chuong 3 he thong mang luoi cong trinh cong cong

  • Published on
    12-Apr-2017

  • View
    255

  • Download
    2

Embed Size (px)

Transcript

<ul><li><p>Cc b phn nh cng cng</p><p>Chng 2</p><p>1</p><p>Cc b phn nh cng cng</p></li><li><p>Ni dung</p><p>Cc b phn nh cng cng</p><p>2.1. h thng khng gian ni tht nh cng cng:2.1.1 Nhm cc phng chnh.2.1.2 Nhm cc phng ph.2.1.3 Nhm cc din tch, khng gian phc v giao thng ngang v ng.</p><p>2.2. thit k cc phng chnh:2.2.1 Thit k cc phng lm vic.</p><p>2</p><p>2.2.1 Thit k cc phng lm vic.2.2.2 Thit k cc phng cng chng s dng.</p><p>2.3. cc phng ph trong nh cng cng:2.3.1 Cc phng khu ca vo chnh2.3.2 Sn khu v cc phng phc v din vin biu din2.3.3 Phng my chiu phim 2.3.4 Khi v sinh nh cng cng</p><p>2.4. cc khng gian giao thng trong nh cng cng:2.4.1 Hnh lang ngh2.4.2 Hnh lang2.4.3 Cu thang</p></li><li><p>2.1. h thng khng gian ni tht nh cng cng:</p><p>2.1.1: nhm cc phng chnh: Cc phng qun chng s dng: Hi trng, ging ng Cc phng lm vic: Vn phng, lp hc</p><p>2.1.2: nhm cc phng ph:L cc phng th yu h tr cc phng chnhVd: Sn khu, khu vn ng vin,</p><p>2.1.3: nhm cc din tch, khng gian phc v ngang v ng:L cc khng gian cu thang, hnh lang ngh</p><p>3</p><p>L cc khng gian cu thang, hnh lang ngh</p><p>2.2. thit k cc phng chnh:</p><p>2.2.1: thit k cc phng lm vic:</p><p>a. Lp hc, phng th nghim, ging ng:b. Vn phng: Phng bn giy cho cc c quan hnh chnh s nghip, trong cc vin </p><p>nghin cu thit kc. Phng sinh hot nhm cho nh vn ho, cu lc b:</p><p>2.2.2: Thit k cc phng qun chng s dng: Cc phng khn gi c sc cha N &gt;300 ch. Cc gian th thao ln c hay khng c khn i. Cc gian trin lJm, phng trng by vin bo tng. Cc i snh, phng i, phng nghi l</p></li><li><p>a. Chn hnh thc mt bng khn phng:b. Chn hnh thc mt ct dc khn phng:</p><p>2.3: cc phng ph trong nh cng cng:2.3.1 Cc phng khu ca vo chnh:1. Mn snh:2. Tin snh:3. Cc phng ph khc:</p><p>2.3.2. Sn khu v cc phng ph din vin v hot ng biu din</p><p>2.3.3. phng my chiu phim</p><p>2.3.4. khi v sinh nh cng cng</p><p>4</p><p>2.4. Cc khng gian giao thng nh cng cng:</p><p>2.4.1. Hnh lang ngh: (phng bch b)</p><p>2.4.2. hnh lang:</p><p>2.4.3. cu thang:</p></li><li><p>1.1.1. da theo c im chc nng, cc nh cng cng c th chia thnh cc nhm ln sau:</p><p>Cng trnh GD-T CQ hnh chnh-vn phng cng trnh y t cng trnh giao thng</p><p>5</p><p>Ca hng,XN n ung cng trnh thng mi cng trnh vn ha cng trnh th thao</p><p>Cng trnh DV i sng cng trnh giao lin cng trnh th chnh cng trnh tn gio k nim</p></li><li><p>Cc l do to nn s khc bit ca Kin Trc nh cng cng</p><p>kin trc</p><p>Hnh thc(forme)</p><p>Th loi(type)</p><p>a dng:</p><p>6</p><p>1- a dng to nn bi a hnh, a cnh.2- a dng v cng nng.3- a dng v kt cu.4- Vt liu phong ph.5- Quan nim v phng php sng tc ca Kin Trc S.</p></li><li><p>1.1.2 da theo tnh cht quy m xy dng, cng trnh cng cng c chia thnh hai nhm ln:</p><p>Nhm 1: cng trnh c quy m xy dng lnPh cp nhiu ni, thi cng thit k da vo nhng cu kin mu, thit k in hnh, thng c quy m nh v trung bnh, phc v cc c s a phng.</p><p>7</p><p>Nhm 2: cc cng trnh c bit:- Mang tnh cht xy dng c th, c o vi yu cu cao v ngh thut kin trc v cht lng tin nghi s dng.- Cng trnh c thc hin trn cc thit k c bit, th hin s c nht v nh.</p></li><li><p>1.1.3 da theo i tng phc v v khai thc cng trnh ngi ta chia nh cng cng lm 3 loi:</p><p>Loi 1: i tng s dng khp knPhc v i tng hn ch trong mt lnh vcchuyn mn hn hp hoc cc chuyn mn c quan h gn gi vi nhau.V d: Trng hc, c quan nghin cu</p><p>Loi 2: i tng s dng rng mPhc v cho vic tip n rng rJi khch v dn,cn c t chc khng gian kin trc d dng tipcn v giao dch t ng ph v qung trng. </p><p>8</p><p>cn v giao dch t ng ph v qung trng. V d: Cc bu in, nh ga</p><p>Loi 3: i tng va m va khp knC nhng b phn i ni phc v c quan v i ngoi phc v ng o qun chng .V d: Khch sn, th vin ln</p></li><li><p>I.2 c im nh cng cng:-Tnh dy chuyn rt r, nghim ngt to ra s phong ph adng ca loi hnh.-Tnh tng bc h thng r rng: cp c s phc v nhm nh, cptrung gian khu, qun v cp trung ng phc v ton thnh</p><p>ph, cho ton vng hay ton quc gia.- Tnh cht i chng phc v cho nhu cu ngy cng cao ca qung i qun chng nhn dn, ng o ngi cng n s dng.</p><p>- Hnh thc kin trc cch trng nhiu hn v thng l b mt vt cht tinh thn ca t nc.</p><p>9</p><p>mt vt cht tinh thn ca t nc.- H thng kt cu khng gian phong ph a dng- Cng nng sm b li thi v khc phc ngi ta c xu hngt chc khng gian ln vn nng, kiu nh lin hp a chc nngvi mng li ct ln (6 x 6 m) v (9 x 9 m) hay hn na.</p></li><li><p>1.3 c im v chc nng khng gian cng cng:1.3.1: chc nng v vai tr t chc khng gian cng cng.-L khng gian m (open space) s dng cho cng chng bn ngoi cc cng trnh kin trc.- Cht lng thm m ca n v c nh gi qua chtlng ca KGCC.</p><p>- C xu hng a dng ho v mang tnh vn ho xJ hi.1.3.2: phn loi v ni dung cng nng cc hnh thI KGCC</p><p>1.3.2.1.phn loi khng gian cng cng:</p><p>1. khong sn chI (play area): Ch yu dnh cho</p><p>10</p><p>1. khong sn chI (play area): Ch yu dnh chotr em nhi ng v thiu nin.c im:- C cy xanh v cc thm thc vt.- C ch ngi cho la tui v thnh nin.- C ch m o ca cc ngi gi. </p><p>2. Sn trong n v (Play ground): c thit k cho thiu nin,v thnh nin v ngi ln.c im:- C v tr chi cc mn th thao theo nhm ngi.- C v tr t tp, nhng iu kin giao tip gii tr.</p><p>2. Sn ln (recreational area): c thit k ch yu cho thanh nin.</p></li><li><p>1.3.2.2.ni dung cng nng v tnh cht t hp cc kgcc:</p><p>- Khng gian sinh hot cng cng lun gn lin vi li sng v vn ho cng ng.- Khng gian sinh hot cng cng l ni giao tip tm kim thng tin v sng to.- Cc c s thit k :</p><p>* Bin gii r rng, hnh thnh khng gian a nng ca cc nhm i tng khc nhau.</p><p>* Ch cc ng i b v cc trang thit b ca cc KG trng im.* a dng ho cc hot ng ca khng gian cng cng.* Nhn mnh s lin h v mt s dng v v cm th th gic cu khng gian.</p><p>11</p></li><li><p>1.3.3: cc thnh phn khng gian thuc th</p><p>C th chia khng gian kin trc th thnh 6 thnh phn:1. Khng gian kin truc cng cng.2. Khng gian kin trc bn cng cng.3. Cc trung tm dch v khc.4. Khng gian kin trc nhm cng cng (group Public).5. Khng gian nhm c th.6. Khng gian c th thuc phm vi gia nh.</p><p>12</p><p>1.3.4: cc yu cu v c th vn ho khng gian m</p><p>- Mc ch vic t chc khng gian cng cng l tilp np sinh hot mang tnh cng ng vn c.</p><p>- Vic t chc khng gian cng cng ti khu l cngvic m bo thch ng li sng hin i th viphong cch sng truyn thng vn c.</p><p>- Qu trnh xJ hi ho J khin quan h giao tip ca con ngi n gin nhng li phong ph hn nhiu. </p></li><li><p>1.3.5: nhu cu v nguyn vng ca ngi dn trong vic t chc khng gian</p><p>S a dng ca thnh phn dn c J khin vic s dng thi gian v khng gian ca cc c th l khc nhau.</p><p>a. Nhu cu giao tip:Gii tr 26%T tp giao tip 19%Quan st mi ngi 12%Ngm nhn khung cnh 11%Quan st ngi khc gii 10%Thay i khng kh 9%Tm ni bit lp, KG tnh 5%</p><p>13</p><p>Tm ni bit lp, KG tnh 5%Mun xut hin trc mi ngi 5%</p><p>- Trnh vn ho cng cao th nhu cu giao tip cng ln.</p><p>- S cn thit xut hin cc KG giao tip to nn mi trng giao tip cng ng.</p><p>b. Nhu cu vui chi gii tr v hot ng th thao:- Tr em nhu cu chi l hot ng ch yu quyt nh cho vic pht trin tm sinh l.</p><p>- Nghin cu tm sinh l la tui a ra hngthit k khng gian m cho ph hp.</p></li><li><p>Mt s cng trnh cng cng trong nc v quc t</p><p>14</p><p>Mt s cng trnh cng cng trong nc v quc t</p></li><li><p>Cc t hp chc nng a dng xut pht t kiu cch lin kt gia cc b phn</p><p>Glass museum - Erickson</p><p>15</p></li><li><p>Library Tadao Ando</p><p>16</p></li><li><p>Chc nng s dng C c t h p g i i p h p k h n g g i a n v m t b n g</p><p>Khng gian th vin c thit k linh hot vi nhng gi sch v ch ngi di ng c th p ng cc s kin ca cng ng hay ni c sch ring t.</p><p>17</p><p>Cc bc tng cong lm cho khng gian tr nn rng hn to thm nhiu gh ngi, nhiu ch cha sch.</p></li><li><p>type forme</p><p>18</p></li></ul>