Chuong 3 he thong mang luoi cong trinh cong cong

 • Published on
  12-Apr-2017

 • View
  255

 • Download
  2

Embed Size (px)

Transcript

 • Cc b phn nh cng cng

  Chng 2

  1

  Cc b phn nh cng cng

 • Ni dung

  Cc b phn nh cng cng

  2.1. h thng khng gian ni tht nh cng cng:2.1.1 Nhm cc phng chnh.2.1.2 Nhm cc phng ph.2.1.3 Nhm cc din tch, khng gian phc v giao thng ngang v ng.

  2.2. thit k cc phng chnh:2.2.1 Thit k cc phng lm vic.

  2

  2.2.1 Thit k cc phng lm vic.2.2.2 Thit k cc phng cng chng s dng.

  2.3. cc phng ph trong nh cng cng:2.3.1 Cc phng khu ca vo chnh2.3.2 Sn khu v cc phng phc v din vin biu din2.3.3 Phng my chiu phim 2.3.4 Khi v sinh nh cng cng

  2.4. cc khng gian giao thng trong nh cng cng:2.4.1 Hnh lang ngh2.4.2 Hnh lang2.4.3 Cu thang

 • 2.1. h thng khng gian ni tht nh cng cng:

  2.1.1: nhm cc phng chnh: Cc phng qun chng s dng: Hi trng, ging ng Cc phng lm vic: Vn phng, lp hc

  2.1.2: nhm cc phng ph:L cc phng th yu h tr cc phng chnhVd: Sn khu, khu vn ng vin,

  2.1.3: nhm cc din tch, khng gian phc v ngang v ng:L cc khng gian cu thang, hnh lang ngh

  3

  L cc khng gian cu thang, hnh lang ngh

  2.2. thit k cc phng chnh:

  2.2.1: thit k cc phng lm vic:

  a. Lp hc, phng th nghim, ging ng:b. Vn phng: Phng bn giy cho cc c quan hnh chnh s nghip, trong cc vin

  nghin cu thit kc. Phng sinh hot nhm cho nh vn ho, cu lc b:

  2.2.2: Thit k cc phng qun chng s dng: Cc phng khn gi c sc cha N >300 ch. Cc gian th thao ln c hay khng c khn i. Cc gian trin lJm, phng trng by vin bo tng. Cc i snh, phng i, phng nghi l

 • a. Chn hnh thc mt bng khn phng:b. Chn hnh thc mt ct dc khn phng:

  2.3: cc phng ph trong nh cng cng:2.3.1 Cc phng khu ca vo chnh:1. Mn snh:2. Tin snh:3. Cc phng ph khc:

  2.3.2. Sn khu v cc phng ph din vin v hot ng biu din

  2.3.3. phng my chiu phim

  2.3.4. khi v sinh nh cng cng

  4

  2.4. Cc khng gian giao thng nh cng cng:

  2.4.1. Hnh lang ngh: (phng bch b)

  2.4.2. hnh lang:

  2.4.3. cu thang:

 • 1.1.1. da theo c im chc nng, cc nh cng cng c th chia thnh cc nhm ln sau:

  Cng trnh GD-T CQ hnh chnh-vn phng cng trnh y t cng trnh giao thng

  5

  Ca hng,XN n ung cng trnh thng mi cng trnh vn ha cng trnh th thao

  Cng trnh DV i sng cng trnh giao lin cng trnh th chnh cng trnh tn gio k nim

 • Cc l do to nn s khc bit ca Kin Trc nh cng cng

  kin trc

  Hnh thc(forme)

  Th loi(type)

  a dng:

  6

  1- a dng to nn bi a hnh, a cnh.2- a dng v cng nng.3- a dng v kt cu.4- Vt liu phong ph.5- Quan nim v phng php sng tc ca Kin Trc S.

 • 1.1.2 da theo tnh cht quy m xy dng, cng trnh cng cng c chia thnh hai nhm ln:

  Nhm 1: cng trnh c quy m xy dng lnPh cp nhiu ni, thi cng thit k da vo nhng cu kin mu, thit k in hnh, thng c quy m nh v trung bnh, phc v cc c s a phng.

  7

  Nhm 2: cc cng trnh c bit:- Mang tnh cht xy dng c th, c o vi yu cu cao v ngh thut kin trc v cht lng tin nghi s dng.- Cng trnh c thc hin trn cc thit k c bit, th hin s c nht v nh.

 • 1.1.3 da theo i tng phc v v khai thc cng trnh ngi ta chia nh cng cng lm 3 loi:

  Loi 1: i tng s dng khp knPhc v i tng hn ch trong mt lnh vcchuyn mn hn hp hoc cc chuyn mn c quan h gn gi vi nhau.V d: Trng hc, c quan nghin cu

  Loi 2: i tng s dng rng mPhc v cho vic tip n rng rJi khch v dn,cn c t chc khng gian kin trc d dng tipcn v giao dch t ng ph v qung trng.

  8

  cn v giao dch t ng ph v qung trng. V d: Cc bu in, nh ga

  Loi 3: i tng va m va khp knC nhng b phn i ni phc v c quan v i ngoi phc v ng o qun chng .V d: Khch sn, th vin ln

 • I.2 c im nh cng cng:-Tnh dy chuyn rt r, nghim ngt to ra s phong ph adng ca loi hnh.-Tnh tng bc h thng r rng: cp c s phc v nhm nh, cptrung gian khu, qun v cp trung ng phc v ton thnh

  ph, cho ton vng hay ton quc gia.- Tnh cht i chng phc v cho nhu cu ngy cng cao ca qung i qun chng nhn dn, ng o ngi cng n s dng.

  - Hnh thc kin trc cch trng nhiu hn v thng l b mt vt cht tinh thn ca t nc.

  9

  mt vt cht tinh thn ca t nc.- H thng kt cu khng gian phong ph a dng- Cng nng sm b li thi v khc phc ngi ta c xu hngt chc khng gian ln vn nng, kiu nh lin hp a chc nngvi mng li ct ln (6 x 6 m) v (9 x 9 m) hay hn na.

 • 1.3 c im v chc nng khng gian cng cng:1.3.1: chc nng v vai tr t chc khng gian cng cng.-L khng gian m (open space) s dng cho cng chng bn ngoi cc cng trnh kin trc.- Cht lng thm m ca n v c nh gi qua chtlng ca KGCC.

  - C xu hng a dng ho v mang tnh vn ho xJ hi.1.3.2: phn loi v ni dung cng nng cc hnh thI KGCC

  1.3.2.1.phn loi khng gian cng cng:

  1. khong sn chI (play area): Ch yu dnh cho

  10

  1. khong sn chI (play area): Ch yu dnh chotr em nhi ng v thiu nin.c im:- C cy xanh v cc thm thc vt.- C ch ngi cho la tui v thnh nin.- C ch m o ca cc ngi gi.

  2. Sn trong n v (Play ground): c thit k cho thiu nin,v thnh nin v ngi ln.c im:- C v tr chi cc mn th thao theo nhm ngi.- C v tr t tp, nhng iu kin giao tip gii tr.

  2. Sn ln (recreational area): c thit k ch yu cho thanh nin.

 • 1.3.2.2.ni dung cng nng v tnh cht t hp cc kgcc:

  - Khng gian sinh hot cng cng lun gn lin vi li sng v vn ho cng ng.- Khng gian sinh hot cng cng l ni giao tip tm kim thng tin v sng to.- Cc c s thit k :

  * Bin gii r rng, hnh thnh khng gian a nng ca cc nhm i tng khc nhau.

  * Ch cc ng i b v cc trang thit b ca cc KG trng im.* a dng ho cc hot ng ca khng gian cng cng.* Nhn mnh s lin h v mt s dng v v cm th th gic cu khng gian.

  11

 • 1.3.3: cc thnh phn khng gian thuc th

  C th chia khng gian kin trc th thnh 6 thnh phn:1. Khng gian kin truc cng cng.2. Khng gian kin trc bn cng cng.3. Cc trung tm dch v khc.4. Khng gian kin trc nhm cng cng (group Public).5. Khng gian nhm c th.6. Khng gian c th thuc phm vi gia nh.

  12

  1.3.4: cc yu cu v c th vn ho khng gian m

  - Mc ch vic t chc khng gian cng cng l tilp np sinh hot mang tnh cng ng vn c.

  - Vic t chc khng gian cng cng ti khu l cngvic m bo thch ng li sng hin i th viphong cch sng truyn thng vn c.

  - Qu trnh xJ hi ho J khin quan h giao tip ca con ngi n gin nhng li phong ph hn nhiu.

 • 1.3.5: nhu cu v nguyn vng ca ngi dn trong vic t chc khng gian

  S a dng ca thnh phn dn c J khin vic s dng thi gian v khng gian ca cc c th l khc nhau.

  a. Nhu cu giao tip:Gii tr 26%T tp giao tip 19%Quan st mi ngi 12%Ngm nhn khung cnh 11%Quan st ngi khc gii 10%Thay i khng kh 9%Tm ni bit lp, KG tnh 5%

  13

  Tm ni bit lp, KG tnh 5%Mun xut hin trc mi ngi 5%

  - Trnh vn ho cng cao th nhu cu giao tip cng ln.

  - S cn thit xut hin cc KG giao tip to nn mi trng giao tip cng ng.

  b. Nhu cu vui chi gii tr v hot ng th thao:- Tr em nhu cu chi l hot ng ch yu quyt nh cho vic pht trin tm sinh l.

  - Nghin cu tm sinh l la tui a ra hngthit k khng gian m cho ph hp.

 • Mt s cng trnh cng cng trong nc v quc t

  14

  Mt s cng trnh cng cng trong nc v quc t

 • Cc t hp chc nng a dng xut pht t kiu cch lin kt gia cc b phn

  Glass museum - Erickson

  15

 • Library Tadao Ando

  16

 • Chc nng s dng C c t h p g i i p h p k h n g g i a n v m t b n g

  Khng gian th vin c thit k linh hot vi nhng gi sch v ch ngi di ng c th p ng cc s kin ca cng ng hay ni c sch ring t.

  17

  Cc bc tng cong lm cho khng gian tr nn rng hn to thm nhiu gh ngi, nhiu ch cha sch.

 • type forme

  18